Tin tức
I. CÁC KHOÁ HỌC KẾ TOÁN NHẬP MÔN:
   (Dành cho Người mới bắt đầu, Người đã học 
    nhưng vẫn cảm thấy còn hổng cơ bản, muốn nắm 
    vững Nguyên lý Kế toán, 8 buổi, HP: 1.200.000đ; 
  
d Học tại 102 – Tổ 2 – Tân Xuân – Xuân Mai  - Hà Nội; Tel: 0433 723 703)ao tao ke toan, hoc ke toan, ke toan thue 
II. CÁC KHOÁ THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN SỔ:
    (Dành cho Người đã học lý thuyết, muốn thành thạo về Thực hành Kế toán Thuế, 
     Kế toán Tổng hợp, 20 buổi, HP trọn gói: 1.600.000đ, giảm 5% đối với SV; 
     Học tại 
102 – Tổ 2 – Tân Xuân – Xuân Mai  - Hà Nội; Tel: 0433 723 703).
III.  CÁC KHÓA PHÂN TÍCH BCTC:
      
(Dành cho Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Cán bộ tín dụng, Nhân 
       viên Kiểm soát nội bộ, Người đã, đang hoặc sẽ chịu trách nhiệm lập, đọc, 
       kiểm tra BCTC của công ty, 3 buổi, HP: 900.000đ).
day bao cao tai chinh, dao tao ke toan, day nghe ke toan   
IV.  CÁC KHOÁ THỰC HÀNH TRÊN MÁY:
      (Dành cho người muốn sử dụng thành thạo máy tính, để phục vụ cho công tác 
       kế toán và văn phòng).
dao tao ke toan, ke toan thue, day nghe ke toan  
SAU ĐÂY LÀ LỊCH KHAI GIẢNG CHI TIẾT:
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
I.
 CÁC KHOÁ HỌC KẾ TOÁN NHẬP MÔN:
    (Dành cho Người mới bắt đầu, Người đã học nhưng vẫn cảm thấy còn hổng 
     cơ bản, muốn nắm vững Nguyên lý Kế toán, 8 buổi, HP: 1.200.000đ; 
     Học tại
     Học tại 102 – Tổ 2 – Tân Xuân – Xuân Mai  - Hà Nội; Tel: 0433 723 703)).
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
  1. Khoá "Nhập môn Kế toán", buổi Sáng:
      Khai giảng: 8h30, Thứ 4, Ngày 15/02/2012.
      Học liên tục các buổi Sáng, từ thứ 2 đến thứ 7.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
  2. Khoá "Nhập môn Kế toán", buổi Chiều:
      Khai giảng: 14h00, Thứ 4, Ngày 15/02/2012.
      Học liên tục các buổi Chiều, từ thứ 2 đến thứ 7.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
  3. Khoá "Nhập môn Kế toán", K317, buổi Tối:
      Khai giảng: 18h00, Thứ 4, Ngày 15/02/2012.
      Học liên tục các buổi Tối, từ thứ 2 đến thứ 6.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
Các Bạn chú ý:
      + Các Bạn có thể tới tham dự thử lớp Nhập môn Kế toán, vào bất kỳ lúc nào, 
         trước khi quyết định học chính thức.
      + Sau khi đã vào học chính thức 01 buổi, nếu Bạn không muốn học tiếp, Công 
         ty sẽ xin được gửi lại ngay 100% số học phí mà Bạn đã nộp.
      + Nếu có bất kỳ điều gì phàn nàn, hãy gọi trực tiếp cho Giám đốc Bách Khhoa         DĐ: 093 449 1155.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
II. CÁC KHOÁ THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN SỔ:
    (Dành cho Người đã học lý thuyết, muốn thành thạo về thực      Học tại 102 – Tổ 2 – Tân Xuân – Xuân Mai  - Hà Nội; Tel: 0433 723 703).
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan  
  1. Khoá "Thực hành Kế toán Tổng hợp trên sổ", buổi Sáng:
     Khai giảng: 8h30, Thứ 2, Ngày 13/02/2012.
     Học liên tục các buổi sáng, từ thứ 2 đến thứ 7. 
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
  2. Khoá "Thực hành Kế toán Tổng hợp trên sổ", Buổi Chiều:
     Khai giảng: 14h00, Thứ 2, Ngày 13/02/2012.
     Học liên tục các buổi chiều, từ thứ 2 đến thứ 7.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
  3. Khoá "Thực hành Kế toán Tổng hợp trên sổ", Buổi Tối:
     Khai giảng: 18h00, Thứ 4, Ngày 15/02/2012.
     Học liên tục các buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 6.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
Các Bạn chú ý:
      + Các Bạn có thể tới tham dự thử lớp Thực hành Kế toán thuế, Kế toán Tổng 
         hợp trên sổ, vào bất kỳ lúc nào, trước khi quyết định học chính thức.
      + Sau khi đã vào học chính thức 02 buổi, nếu Bạn không muốn học tiếp, Công 
         ty sẽ xin được gửi lại ngay 100% số học phí mà Bạn đã nộp.
     
      + Nếu có bất kỳ điều gì phàn nàn, hãy gọi trực tiếp cho Giám đốc Bách Khoa         DĐ: 093 449 1155

III.  CÁC KHÓA PHÂN TÍCH BCTC:
      
(Dành cho Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Cán bộ tín dụng, Nhân 
       viên Kiểm soát nội bộ, Người đã, đang hoặc sẽ chịu trách nhiệm lập, đọc, 
       kiểm tra BCTC của công ty).
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
  1. Khoá "Đọc, Kiểm tra và phân tích BCTC", buổi Tối:
      Khai giảng: 18h00, Thứ 2, Ngày 27/02/2012.
      Học liên tục các buổi Tối ngày 27,28,29/2 và 1,2/3/2012.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
IV.  CÁC KHOÁ THỰC HÀNH TRÊN MÁY:
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
        1. THỰC HÀNH Kế toán Excel: 
           (Dành cho người muốn làm Kế toán một cách chủ động, tốc độ, 
            chuyên nghiệp, linh hoạt).
               + Thời lượng: 15 buổi, HP: 1.400.000đ, giảm 100.000đ đối với 
                                      học viên đã học Kế toán trên sổ. 
               + Khai giảng:  Nhập học liên tục, có thể chọn học Sáng, Chiều hoặc Tối.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
        2. THỰC HÀNH Kế Toán Dịch Vụ, Trên Excel hoặc phần mềm: 
           (Dành cho người muốn làm Kế toán cho các doanh nghiệp dịch vụ Du lịch, 
            nhà hàng, Khách sạn, Tư vấn Đào tạo...).
               + Thời lượng: 12 buổi, HP: 1.400.000đ, giảm 100.000đ đối với 
                                      học viên đã học Kế toán trên sổ. 
               + Khai giảng:  Nhập học liên tục, có thể chọn học Sáng, Chiều hoặc Tối.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
        3. THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM FAST hoặc MISA:
            (Dành cho người muốn làm chủ một phần mềm và biết cách tự khai 
             thác nhiều phần mềm khác)
               + Thời lượng: 10 buổi, HP: 900.000đ, giảm 100.000đ đối với học viên đã
                                      học Kế toán sổ.
               + Khai giảng:  Nhập học liên tục, có thể chọn học Sáng, Chiều hoặc Tối.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
        4. Hướng dẫn làm Kế toán Thuế, BCTC 
trên bộ chứng từ của học viên
            (Dành cho người đang làm Kế toán Thuế, KTTH nhưng cảm thấy chưa đủ tự 
             tin)
               + Thời lượng: Không giới hạn, HP: 3.000.000đ.
               + Khai giảng:  Nhập học liên tục, có thể chọn học Sáng, Chiều hoặc Tối.
dao tao ke toan, day nghe ke toan, ke toan thue, hoc ke toan 
        5. THỰC HÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG: 
            (Dành cho người muốn thành thạo Word, Excel, Internet)
               + Thời lượng: 18 buổi, HP: 900.000đ
               + Khai giảng:  Nhập học liên tục, có thể chọn học Sáng, Chiều hoặc Tối


Trang con (21): Xem Tất cả
Ċ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Comments