LINH KIỆN‎ > ‎

Bộ nhớ trong(RAM)

RAM máy tính Kingston DDR2 2.0GB bus 800 (PC2-6400)

Giá bán: 650.000

RAM máy tính Kingston DDR2 1.0GB bus 800 (PC2-6400)

Giá bán: 350.000


RAM máy tính kington DDR 512MB bus 400 (PC3200)

Giá bán: 450.000

RAM máy tính Kingston DDR3 1.0GB bus 1333

Giá bán: 280.000


RAM máy tính Kingston DDR3 2.0GB bus 1333

Giá bán: 420.000

Comments