Hình ảnh‎ > ‎

Dịch vụ thuê mượn xe

CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 4 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: FORD, TOYOTA. NISSAN, HONDA
- Kiểu xe: 4 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày:1.200.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 120.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 7.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 7 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 7 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày: 1.000.000vnđ
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 50.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 4.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi : 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 16 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 16 chỗ
- Mầu xe : Xanh Ngọc - Hồng Phấn
- Giá thuê trong ngày: 1.250.000vnđ 
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 6.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 26 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 26 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 24 -29 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày: 1.400.000vnđ 
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 50.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 4.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 30 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 24 -29 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày: 1.450.000vnđ 
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 5.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi : 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 35 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày: 1.800.000vnđ 
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 100.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 10.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi: 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )

CHO THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ

Cho thuê xe du lịch 45 chỗThông tin căn bản
- Hiệu: Toyota, Mecedes, Mada, Foreverest...
- Kiểu xe: 45 chỗ
- Mầu xe : Trắng - Bạc - Đen - Ghi vàng
- Giá thuê trong ngày: 1.700.000vnđ 
( Xe đi nội thành 8 tiếng  )
- Phụ trội ngoài giờ: 80.000vnđ / 1h
- Phụ trội quá 100km: 8.000vnđ / 1km
(Xe đi tỉnh - xe đi tour nhiều ngày vui lòng gọi : 0988.869 115 hoặc gửi mail cho chúng tôi để được giá tốt nhất )
Comments