HỌC PHÍ

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO DẠY KÈM TẠI NHÀ

DẠY 1 HỌC SINH, NHÓM, TẠI NHÀ &TẠI TRUNG TÂM HỌC PHÍ TRAO ĐỔI”

ĐVT: Đồng/tháng


bhp2.jpg (1181×732)
bhp.jpg (1182×148)


- ÁP DỤNG CHO 1 HỌC VIÊN, MỖI BUỔI 90P


- NHẬN DẠY NHÓM 5-20 HS TẠI TRUNG TÂM HOẶC TẠI NHÀ


- CHO THUÊ PHÒNG DẠY HỌC
Comments