Liên Thông Đại học 2018

Liên Thông Đại học 2015THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG:

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ tháng 12 - Dự Kiến ôn tập : tháng 02
Đợt 2: Nhận hồ sơ từ tháng 02 - Dự Kiến ôn tập : tháng 04
Đợt 3: Nhận hồ sơ từ tháng 04 - Dự Kiến ôn tập : tháng 06
Đợt 4: Nhận hồ sơ từ tháng 06 - Dự Kiến ôn tập : tháng 08
Đợt 5: Nhận hồ sơ từ tháng 08 - Dự Kiến ôn tập : tháng 10
Đợt 6: Nhận hồ sơ từ tháng 10 - Dự Kiến ôn tập : tháng 12

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG:

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC TẠI CHỨC - XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH CAO HỌC - VĂN BẰNG 2
HỆ TRUNG CẤP - HỆ CAO ĐẲNG

THÍ SINH Ở XA CÓ THỂ ĐĂNG KÝ QUA MẠNG TẠI ĐÂY:...ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
    Danh sách các trường đại học tuyển sinh liên thông năm 2018, tổng hợp thông báo tuyển sinh liên thông trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học hệ chính quy, hệ tại chức, hệ vừa học vừa làm...tuyển sinh theo quy định đào tạo liên thông đại học mới nhất!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!
NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- KẾ TOÁN
- QUẢN TRỊ KINH DOANH
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
- CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
- XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:
- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
- HỆ THỐNG ĐIỆN
- TỰ ĐỘNG HÓA
- CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY
- KỸ THUẬT Y SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

https://lh3.googleusercontent.com/URXZuK05LQBOfbND9ha5FS5jYVyRWqNjxQVFHW5KLNSZkpKPzZ6l5AHDJbNJEycw80Tehw
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- XÂY DỰNG 
- KIẾN TRÚC
- CNKT MÔI TRƯỜNG
- DU LỊCH (VIỆT NAM HỌC)
- NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

http://hnue.edu.vn/Portals/0/Images/c72775d0-caaa-4207-8002-1746a5d42528.jpg
CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- SƯ PHẠM MẦM NON 
- SƯ PHẠM TIỂU HỌC 
- SƯ PHẠM TIẾNG ANH
- SƯ PHẠM TOÁN 
- SƯ PHẠM VĂN 
- SƯ PHẠM HÓA 
- SƯ PHẠM VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

CLICK VÀO HÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY!

NGÀNH ĐÀO TẠO:

- DƯỢC HỌC ( DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC )
- Y ĐIỀU DƯỠNG