Sống Ngày Thánh Thể


  • KINH TRONG NGÀY

Dâng Ngày – Morning Offering

Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

Kinh Dâng Ngày: “Lạy Trái Tim…”

Kinh Xin Ân Xá – Prayer for Indulgences

 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

Kinh Lạy Cha – The Our Father

3 Kinh Kính Mừng xin các nhân đức Tin, Cậy và Mến và xin Mẹ Maria nhân đức Trong Sạch         

Kinh Sáng Danh – The Glory Be

Kinh Tin Kính – The Apostles’ Creed

Kinh Ăn Năn Tội – Act of Contrition

Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào trong tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi.

Dấu Thánh Giá – Sign of the Cross

 

Kinh Trưa – Noon prayer

Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

Kinh Truyền Tin  – The Angelus

 Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Ðức Bà Maria - Và rất thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

 Kính Mừng Maria .....

Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời - Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kinh Mừng Maria .......

Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người - Và ở cùng chúng tôi.

Kính Mừng Maria.......

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng tôi- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chêt trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.

Xét Mình -Kinh Ăn Năn Tội -Rước Lễ Thiêng Liêng - Dấu Thánh Giá

 

 

 

 

 

Dâng Đêm – Night Offering

Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

Xét Mình – Viết Tâm Hồn Nhật Ký nếu có thể

Kinh Lạy Cha –      

3 Kinh Kính Mừng đền cho những tội của mình trong ngày, tội của những người thân, và tội của toàn nhân loại

Kinh Sáng Danh – The Glory Be

Kinh Ăn Năn Tội – Act of Contrition

Rước Lễ Thiêng Liêng – Spiritual Communion

Hát “Trời đã xế chiều …”

Dấu Thánh Giá – Sign of the Cross


 SNG NGÀY THÁNH THỂ

 

I.        LINH ÐẠO THIẾU NHI THÁNH THỂ

1.       Linh đạo là đường hướng tu đức mà các dòng tu, các phong trào chọn lựa để thực hành trong đời sống.

a)       Ðường hướng tu đức dòng Vicent De Paul là công tác bác ái.

b)       Ðường hướng tu đức của phong trào Linh Thao là Thánh Kinh.

c)       Ðường hướng tu đức của phong trào Thiếu Nhi là Thánh Thể…

2.       Trong 7 Bí Tích Chúa Giêsu đã thiết lập, Bí Tích cao quý nhất chính là thánh thể. Theo đó, ta thấy Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã chọn con đường tu đức tốt nhất, cao quý nhất.

3.       Thánh Thể và Thánh Kinh không tách rời nhau, cả hai hợp lại mà làm nên một phụng vụ duy nhất trong thánh lễ. Do đó, ta thấy phong trào Thiếu Nhi lấy Thánh Thể, Thánh Kinh và Giáo Huấn Giáo Hội làm nền tảng cho việc giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

 

II.      NGUỒN GỐC

Thánh Thể là món quà (chính bn thân Chúa) đầy sáng to và yêu thương ca Chúa Kitô để lại cho nhân loi.

Matthew 26: 26 – 29

Marco 13: 22 – 25

Luke 22: 14 – 20

I Côrintô 11: 23 – 27

 

III.   Ý NGHĨA THÁNH THỂ

1.       Kỷ Niệm: Công cuộc cứu chuộc. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu

”Các con hãy làm việc này mà nh đến Ta.”

2.       Món Quà: Tự thân Chúa trao tặng cho con người.

3.       Lương Thực Thiêng Liêng: Nuôi sống phần linh hồn

(Câu chuyện người m trên hoang đảo cho con bú máu ca mình)

4.       Phương Thế: Sức mạnh để trừ lỗi lầm, xa lánh tội lỗi.

5.       Bảo Chứng: cho cuộc sống đời sau. Phần thưởng đời đời.

John: 6: 50 - 51

6.       Hiệp Nhất: Giúp ta kết hợp mật thiết với Chúa. Duy trì phát triển sự thông hiệp, sự liên kết giữa ta với Chúa, giữa Chúa và hội thánh. Biểu hiện sự liên kết trong nhiệm thể Chúa Kitô.

Bánh và rượu hiệp nhất

John: 6: 56 -57

7.       Sự Hiện Diện Ðích Thực Của Chúa: Chúa Giêsu với bản tính Thiên Chúa và Con Người.

Sự lạ 1:Chúa thực sự hiện diện trong Thánh Thể

Sự lạ 2: Việc thờ ơ của người Kitô hữu đối với Thánh Thể

8.       Giao Ước Mới: Giao ước tình thương

9.       Lễ Tạ Ơn: Của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha thay cho nhân loại.

 

IV.    ÐỐI VỚI PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

Ðây là phương pháp hun luyn độc đáo nht ca Phong Trào vì Ngày Thánh Th giúp Thiếu Nhi sng kết hp mt thiết vi Chúa Thánh Th, là trung tâm ca đời sng công giáo.

1.       Người Thiếu Nhi đích thực phải biết sống Ngày Thánh Thể.

2.       Huynh Trưởng sống Ngày Thánh Thể và giúp các em sống Ngày Thánh Thể là chu toàn 90% bổn phận.

3.       Phương thức kết hợp với Thánh Thể là qua Mẹ Maria (Sống hoàn toàn Ngày Thánh Thể. Là Nhà Tạm đầu tiên)

”Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria...)

 

V.      NỘI DUNG SỐNG NGÀY THÁNH THỂ

A.      Bắt đầu bằng việc Dâng Ngày

1.       Ngày Thánh Thể là ngày sống của người Thiếu Nhi Thánh Thể trong đó Chúa Giêsu là mặt trời, là trung tâm của đời sống. Ngày Thánh Thể được bắt đầu bằng việc dâng ngày.

(Phút đầu tiên dành cho người mình yêu)

2.       Mặt trời ló dạng, mở ra chân trời mới trong hy vọng qua sự dìu dắt của Chúa.

3.       Dâng ngày là dâng việc làm của ta trong ngày cho Chúa quyền năng. Dâng lên Chúa tất cả lời nguyện cầu, công việc, niềm vui và nỗi buồn, qua sự can thiệp của trái tim vẹn sach của Ðức Maria mẹ Thiên Chúa. Dâng ngày là xin làm theo Thánh ý Chúa

 (Dâng ngày là làm việc với trái tim, làm việc và thánh hóa công việc của mình)

B.      Rước Chúa vào lòng

1.       Cao điểm của Ngày Thánh Thể là Thánh Lễ và Rước Lễ. Giờ khắc của Ngày Thánh Thể được đánh dấu bằng cầu nguyện, rước lễ thiêng liêng, hy sinh, lần hạt, làm việc tông đồ…

2.       Mặt trời chính ngọ - xen kẽ là công việc trong ngày: Cầu nguyện, rước lễ thiêng liêng, hy sinh, lần hạt, làm việc tông đồ...)

3.       Người Kitô giáo và nhất là Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể phải coi Thánh Lễ và Phép Thánh Thể là trung tâm của đời sống. Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể phải tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày hay ít ra là nếu có thể được. Phải nhìn về sự đau buồn của Thiên Chúa, phải cộng tác vào sự hiến tế của Chúa để có thể cố gắng sống một cách đầy dủ và sống tron ngày hôm đó.

(Bao giờ người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể chưa tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày

thì tương lai của phong trào chưa thấy gì tươi sáng cho lắm.)

4.       Rước lễ thiêng liêng cũng là kết hợp với Chúa. Trước khi làm việc gì, dọn lòng và xin Chúa hiện diện trong lòng ta.

5.       Phải tỏ lòng yêu mến và cậy trông vào sư cầu bầu của Mẹ Maria qua lòng trung thành đọc kinh Mân Côi. Không cần phải đọc nhiều nhưng phải tạo cho mình một thói quen gắn bó vào Kinh Mân Côi, một phương cách để được cứu rỗi. Chúa Giêsu có thể là Ðấng Công Bình nhưng nơi Mẹ chỉ có đức từ bi.

6.       Người Huynh Trưởng cũng phải biết hy sinh hãm mình, nhất là về đời sống vật chất. Ðàng thánh giá mỗi tuần hay mỗi tháng một lần là một phương cách giúp ta sống và tìm hiểu ý nghĩa của sự đau khổ và sự hy sinh.

7.       Viếng bệnh nhân, giúp đỡ những người vô gia cư là phương pháp giúp cho người khác nhận ra Chúa qua những công việc của mình.

C.      Kết thúc bằng việc Dâng Ngày

1.       Ngày Thánh Thể được kết thúc bằng bó hoa thiêng và dâng đêm.

2.       Bó hoa thiêng là một lối tu đức khi nhìn lại đời sống của mình. Thực hiện bó hoa thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, dâng tất cả việc tốt lành lên Chúa và cả những khuyết điểm để xin Chúa thứ tha và bổ sức...

3.       Ðêm đến, bóng tối bao phủ tạo cho ta một nỗi sợ hãi. Khi mặt trời lặn, hãy để Chúa Thánh Thể lặn vào tâm hồn ta để ta được bình an.

(Thánh Savio đối với cái chết: sẵn sàng)

 

VI.    GIỜ THÁNH THỂ

1.       Giờ Thánh Thể là những giây phút nhớ đến chúa, nâng lòng lên cùng chúa, sống gần Chúa để yêu mến Chúa hơn.

2.       Thánh Têrêsa nói: “Ðừng phán xét người khác vì bạn không có thì giờ để yêu họ. Tu đức Thánh Thể là dành thì giờø để yêu thương.

3.       Giờ phút đó có thể là:

a)       Chầu Thánh Thể

b)       Suy niệm Lời Chúa

c)       Chia sẻ Lời Chúa

d)       Tâm sự vời Chúa, lắng nghe Lời Chúa, thực thi Lời Chúa

e)       Ðọc Kinh Thánh hoặc sách đạo đức

f)        Viết nhật ký thiêng liêng

”Huynh Trưởng luôn đặt Chúa trước mặt để thờ lạy, trong tim để yêu mến, trên tay để phụng sự.”

 

VII.  TÓM LƯỢC

1.       3 Ðiều Của Huynh Trưởng: Học Ðạo- Sống Ðạo - Hành Ðạo

2.       Sống ngày Thánh Thể là sống trong ân sủng Chúa. Sống Ngày Thánh Thể là một phương pháp nồng cốt và độc đáo của Phong Trào, là phương pháp giúp ta nên thánh qua việc thực hiện Bó Hoa Thiêng (Phương thế kiểm điểm đời sống.)

3.       Các phương pháp tự nhiên bắt nguồn từ Thánh Kinh

4.       Các phương pháp siêu nhiên khơi nguồn từ Thánh Thể

5.       Ngày Thánh Thể là phương pháp giúp ta nên thánh. Thánh Thể là phương tiện và cứu cánh để nên thánh.

  

 

 

LIVING AN EUCHARISTIC DAY

 

I.        SPIRITUALITY OF EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY

1.       Spirituality is the spiritual method that religious orders and societies choose to follow in life.

a.        St. Vincent de Paul society ‘s spirituality is charity works.

b.       Linh thao ‘s spirituality is words of God in the Bible.

c.        Eucharistic Youth Society’s Spirituality is the Holy Eucharist.

2.       Among seven sacraments institutes by Jesus, The Holy Eucharist is the most venerable sacrament. Eucharistic Youth Society has chosen the best, the most precious spirituality.

3.       The Holy Eucharist and the words of God are never separated. Both unite into one single liturgy of the Mass. Therefore, we can see that the Eucharistic Youth Society utilizes the Holy Eucharist, the words of God in the Bible and precepts of the Church as foundation for education and guidance of youths in all activities.

 

II.      THE ORIGIN

The Holy Eucharist is Christ’s most creative gift (Jesus’ own body) full of love to the world.

1.       Matthew 26: 26 – 29

2.       Marco 13: 22 – 25

3.       Luke 22: 14 – 20

4.       I Corinto 11: 23 – 27

 

III.   III. THE MEANINGS OF THE HOLY EUCHARIST

1.       A memory: Memory of the redemption, the death and the rise of Jesus. “Do this in memory of Me.”

2.       A gift: From God Himself to man.

3.       A spiritual food: To nourish the soul.

4.       A method: Power to eliminate faults and avoid sins.

5.       A guarantee: For the life to come: eternal reward. (John 6: 50 – 51)

6.       An Union: Unite us closely with God. Maintain and improve the union, the relation between God and the church and us. Manifest the relationship of all parts of the Body of Christ. (Union of Bread and Wine. John 6: 56 – 57)

7.       The true presence of God: Jesus with His nature of God and of Man.

a.        1st miracle: God is truly present in the Holy Eucharist.

b.       2nd miracle: the indifference of Christians toward the Holy Eucharist.

8.       A new covenant: Covenant of love.

9.       A thanksgiving: Of Jesus to God the Father for mankind.

 

IV.    TO THE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY

Living the Eucharistic Day is the most wonderful method because it helps youths to live in close union with God through the Holy Eucharist, the center of Christian life.

1.       A true Eucharistic Youth must know how to live an Eucharistic Day.

2.       An Eucharistic leader who lives the Eucharistic Day and help youths live the Eucharistic Day has completed 90% of his duty.

3.       The method to unite with the Holy Eucharistic is through Mary (living completely the Eucharistic Day. The 1st tabernacle)

“O, most sacred Heart of Jesus, Through the most chaste heart of Mary…”

A.      Living the Eucharistic Day

1.       Starting with morning prayers

a.        The Eucharistic Day is a day lived by youth with Jesus as the sun, the center of life. The Eucharistic Day is started with the morning prayers.

(The first moment for the lover)

b.        The sun starts to rise, opening a new horizon with hope through the guidance of God.

c.        Morning offering and consecrate our day’s activities to Almighty god and offer Him all our prayers, works, joys and sufferings, through the intercession of the Immaculate Heart of Mary, the Mother of God):

(Consecrate the day is working with the heart, doing and sanctifying the works)

2.       Received God into our heart (the Mass & the Holy Communion)

a.        The peak of Eucharistic Day is the Mass and Holy Communion. The time of Eucharistic Day is marked with prayers, spiritual communion, sacrifices, rosary, and apostolate works…

b.       The sun at noon, staggered with daily works (prayers, spiritual communion, sacrifices, rosary, apostolate works…)

c.        Christians, especially Eucharistic leaders must recognize the Mass and the Holy Communion as center of life.

(As long as Eucharistic leaders do not assist Mass and receive communion daily, the future of the society is still not yet so bright.)

3.       Ending the day with night prayers

a.        The Eucharistic Day ends with spiritual flower bouquet and the offering of the night.

b.       Spiritual flower bouquet is a spirituality of reflecting our own life. Spiritual flower bouquet, conscience examination, act of contrition, offering good works to God, also weakness to ask God for pardon and help…

c.        When the night comes, covering darkness provokes a sense of fear in us. When the sun sets, let Jesus in the Holy Eucharist set in our heart so we can have peace.

(St. Savio and the death: prepared)

B.      Eucharistic Hours

The Eucharistic Hours are moment thinking longingly of God, raising one’s mind to God. St. Theresa said: “Don’t judge others for you don’t have time to love them. Eucharistic spirituality is saving time for love. Those moments could be:

1.       Eucharist venerated hour.

2.       Contemplating the words of God.

3.       Sharing the words of God.

4.       Talk to God, listen to God, applying God’s words.

5.       Reading Bible or religious books.

6.       Writing spiritual diary.

(An Eucharistic leader always have God in front of him to worship, in his heart to love, on his hands to serve.)

 

V.      CONCLUSION

A.      3 things that Eucharistic leaders must do

1.       Study the religion

2.       Live a religious life

3.       Practice religious deeds.

B.      Foundations

1.       Natural methods have their origin in the Bible.

2.       Spiritual methods have their origin in the Holy Eucharist. The Holy Eucharist is a means and the end to progress to sainthood.

C.      Living the Eucharistic Day

1.       Living the Eucharistic Day is living in the graces of God.

2.       The Eucharistic Day is a method to help us become a saint. Living the Eucharistic Day is a fundamental and special method of the Eucharistic Youth Society, a method that help us to progress to sainthood through the practice of spiritual flower bouquet.