Thánh ThểRước Lễ Thiêng Liêng: Ngoài việc Rước Lễ Thiêng Liêng trong các giờ kinh Sáng, Trưa, Chiều Tối như khi Sống Ngày Thánh Thể, thỉnh thoảng trong ngày, tôi dừng công việc và hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, thống hối nhửng lỗi lầm (đọc kinh Ăn Năn Tội) rồi xin Chúa ngự vào tâm hồn tôi qua kinh Rước Lễ Thiêng Liêng, " Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mải", cuối cùng cảm tạ Chúa, và tiếp tục công việc thường lệ. 

 Thánh Thể là gì?

 Viếng Thánh Thể

 Chầu Thánh Thể
Comments