Chuyện Vui

Cha Chánh Xứ

Cha chánh xứ trông coi một giáo xứ lớn.
Để thuận tiện trong việc tiếp giáo dân, cha cho treo trước cửa tấm bảng thông báo.

Hôm nào ở nhà thì cha treo bảng
“CHA CHÁNH XỨ CÓ NHÀ”.
Buổi trưa thì cha treo hàng chữ
“CHA CHÁNH XỨ NGỦ TRƯA”.

Hôm nào đi khỏi thì cha treo tấm bảng
“CHA CHÁNH XỨ ĐI VẮNG”.

Một hôm Đức Giám mục tình cờ ghé thăm lúc cha đang đi xức dầu kẻ liệt. Đức Cha đến trước cửa nhà xứ và thấy tấm bảng bị rơi mất chữ “H” , chỉ còn
“CHA CHÁN XỨ ĐI VẮNG”.
 
 
Comments