https://sites.google.com/site/trotamientaynam/home/001.jpg?attredirects=0

  

Thân Chào Quý Vị đến với Gia Trang liên kết các trợ tá Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam, Hoa Kỳ.

Trang Mạng này có mục đích liên kết các trợ tá TNTT lại với nhau, để giúp nhau phục vụ Phong Trào một cách tốt đẹp hơn.

Là một thành viên của Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ, qua việc chấp hành Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện của Phong Trào, dưới sự hướng dẫn của các cha Tuyên Úy, người Trợ Tá thực hành Linh đạo Sống Ngày Thánh Thể mỗi ngày, để trước hết thăng tiến bản thân mình, và đồng thời giúp thực hiện trách vụ của mình một cách mỹ mãn hơn trong đơn vị mình đang sinh hoạt.

Nguyện ước trang mạng này là chỗ chúng ta gặp gỡ nhau hàng ngày và cùng hợp sức đóng góp cho nó càng ngày càng phong phú hơn


KINH TUYÊN HỨA CỦA TRỢ TÁ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể./ Con xin hứa hết lòng dấn thân vào trọng trách giáo dục giới trẻ / trở thành những Kitô-hữu hoàn hảo cho Giáo Hội,/ và những công dân kiện toàn cho đất nước.

Xin thánh hóa con qua đời sống Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,/ biết trau dồi đạo đức bản thân,/ và thăng tiến khả năng chuyên môn./ để có thể hướng dẫn và hỗ trợ Thiếu Nhi Thánh Thể trong mọi sinh hoạt.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành trung tâm điểm đời sống hằng ngày của con,/ và giúp con giữ trọn lời hứa./ Amen.

TIPS FOR USING THIS WEBSITE
Đề Nghị Mỗi Lần Quý Vị Thăm Viếng Trang Mạng Này


1. Xin mờ Trang Sống Ngày Thánh Thể để Cầu Nguyện cho Mình, Gia Đình mình, Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể, Huynh Trưởng, Các Trợ Tá, Cha Tuyên Úy, Trợ Uý, và Phụ Huynh, ...hợp cùng các ý cầu nguyện hằng ngày từ các trợ tá, theo ý Đức Giáo Hoàng, các dịp lễ, ...luôn "nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình." (NQ 4)

2. Sống theo Tôn Chỉ của Phong Trào:  "Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng CẦU NGUYỆN, RƯỚC LỄ, HY SINH, VÀ LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ." (NQ 5.1) và các tôn chỉ khác.

3. Trợ tá trong cấp lãnh đạo của phong trào nên cũng luôn thăng tiến bản thân để làm gương và hướng dẫn các em Thiếu Nhi. Xin vào mục NGƯỜI TRỢ TÁ LÀ AI?

4. Hồi hướng tâm hồn một vài phút với  Lời Chúa, Thánh Lễ, Thánh Thể, và với Mẹ Maria, Các Thánh vì Nền Tảng của Phong Trào là Thánh KinhThánh Truyền. (NQ 3)

5. Người Trợ Tá luôn hiệp nhất với nhau, chia sẻ những tâm tình, xin cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tự phát trong ngày qua mục Cùng Dâng Lời Nguyện (Prayer Requests); và quảng đại đóng góp những ý kiến xây dựng qua Hộp Thư Góp Ý.

6. Trước khi rời trang mạng, xin trở lại Trang Chủ và đọc kinh Tuyên Hứa của Trợ Tá, cầu cho mình  và các trợ tá trong Phong Trào được bền đỗ trong ơn gọi làm trợ tá .
Xin chân thành cảm tạ Quý Vị.