https://sites.google.com/site/trotamientaynam/home/001.jpg?attredirects=0

  

Thân Chào Quý Vị đến với Gia Trang liên kết các trợ tá Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam, Hoa Kỳ.

Trang Mạng này có mục đích liên kết các trợ tá TNTT lại với nhau, để giúp nhau phục vụ Phong Trào một cách tốt đẹp hơn.

Là một thành viên của Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ, qua việc chấp hành Nội Quy và Quy Chế Huấn Luyện của Phong Trào, dưới sự hướng dẫn của các cha Tuyên Úy, người Trợ Tá thực hành Linh đạo Sống Ngày Thánh Thể mỗi ngày, để trước hết thăng tiến bản thân mình, và đồng thời giúp thực hiện trách vụ của mình một cách mỹ mãn hơn trong đơn vị mình đang sinh hoạt.

Nguyện ước trang mạng này là chỗ chúng ta gặp gỡ nhau hàng ngày và cùng hợp sức đóng góp cho nó càng ngày càng phong phú hơn


KINH TUYÊN HỨA CỦA TRỢ TÁ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể./ Con xin hứa hết lòng dấn thân vào trọng trách giáo dục giới trẻ / trở thành những Kitô-hữu hoàn hảo cho Giáo Hội,/ và những công dân kiện toàn cho đất nước.

Xin thánh hóa con qua đời sống Trợ Tá của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,/ biết trau dồi đạo đức bản thân,/ và thăng tiến khả năng chuyên môn./ để có thể hướng dẫn và hỗ trợ Thiếu Nhi Thánh Thể trong mọi sinh hoạt.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành trung tâm điểm đời sống hằng ngày của con,/ và giúp con giữ trọn lời hứa./ Amen.