Trợ Tá SUY NIỆM


=================================== 
HÃY LÀ THỢ GẶT CỦA CHÚA
TN14_T3 - Phúc Âm: Mt 9, 32-38
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
-- Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Cha, với ý chín trong bài Tin Mừng hôm nay: "LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT THÌ ÍT". Con nguyện xin Cha cho Chúa Thánh Thần thôi thúc giới trẻ chúng con luôn đáp lại tiếng gọi "LÀM THỢ GẶT" trong cánh đồng của Cha nha.

Cha ơi, vì lúa chinh đầy đồng, Thánh Cộng Đồng Vatican II đã dành trọn CHƯƠNG IV cho vai trò của NGƯỜI GIÁO DÂN trong HIẾN CHẾ TÍNH LÝ VỀ GIÁO HỘI (Lumen Gentium). 
-- Với những đặc sủng nhiều màu sắc đặc thù trong GIÁO DÂN giúp ích rất nhiều cho việc phúc âm hóa toàn cầu ngày nay.
-- Với vai trò và chức vụ TƯ TẾ, TIÊN TRI, VƯƠNG GIẢ của Chúa Giêsu được mang trên người GIÁO DÂN, người TÍN HỮU có thể tích cực sống và tham gia vào việc loan báo Tin Mừng giữa trần thế. Nhờ đó, tất cả được hiệp nhất nên một trong thân thể của Chúa Giêsu.  

Trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Roma cũng là nói với chúng ta: "Vì như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, nhưng mọi chi thể không có cùng một nhiệm vụ; cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người song là một thân thể trong Chúa Kitô, nên mỗi người chúng ta là chi thể lẫn nhau" (Rm 12,4-5).

Thưa quý anh chị, như vậy, để có thể loan báo Tin Mừng trong môi trường chúng ta đang sống: Bản thân, gia đình, hãng xưởng, xí nghiệp, cộng đoàn, xã hội, v,v... mỗi người chúng ta cần Chúa Giêsu chữa lành bệnh "CÂM ĐIẾC" Tin Mừng vì quỷ ám, để chúng ta có thể nghe và nói Lời Chúa, sống và làm chứng cho Tin Mừng.

Chúng ta đang sống giữa thế giới thu hẹp vào một chiếc máy điện thoại di động (4G,5G), chúng ta không thể nói rằng:
-- "Tôi chưa được nghe Lời Chúa hay không thể sống và rao giảng Tin Mừng".

Hãy bắt đầu với chính bản thân mình rồi tới gia đình, làng xóm, hãng xưởng, cộng đoàn, v,v...

"LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT THÌ ÍT". Thiên Chúa đang cần quý anh chị và tôi!

Lạy Chúa, chúng con đã mặc lấy Chúa Kitô, xin Chúa mở lòng trí chúng cho luôn nhiệt thành sống loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, hầu cho Nước Cha sớm hiển trị để người người được hạnh phúc an bình. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2553744504656731


=================================== =================================== 
SÁCH LƯỢC CHAY TỊNH
TN13_T7 - Phúc Âm: Mt 9, 14-17
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Con người thường hay cổ súy truyền thống tốt đẹp của mình. Người Do Thái có tập tục giữ chay khi họ sám hối cho những hành vi tội lỗi bất chính của mình trước mặt Đức Chúa. Đây là một tập tục rất tốt cho đời sống tâm linh và còn tốt cho sức khỏe của con người.

Vì muốn sám hối cho những hành vì bất chính, Thánh Vua Đavít đã cởi long bào mặt áo thô, rời khỏi ngai vàng nằm trên đống tro, ngồi gục đầu như bông sậy khóc lóc trước dân chúng của ông. Đó là cách Thánh Vua Đavít thật, dân chúng lấy đó làm gương và đã trở thành tập tục của người Do Thái.

Đến thời tiên tri Isaia (700 năm trước Chúa Giáng Sinh), Việc sám hối của họ chỉ có hình thức bên ngoài, còn bên trong vẫn tội lỗi bất trung, nên Đức Chúa đã sai Isaia nói với nhà Jacob (Israel) rằng: 
-- Đừng ăn chay theo kiểu mặc áo thô, nằm trên đống tro, gục đầu như bông sậy. Trong ngày ăn chay, đừng dàn xếp công việc hối thúc những người làm công. Trong thời ăn chay, đừng cãi vã, ẩu đả và đánh đấm nhau hung tợn.
++ Nhưng phải giữ chay thế này: Chia cơm bánh cho kẻ đói và tiếp rước những kẻ phiêu bạc không nhà. Tháo gỡ ách nặng, hủy bỏ xiềng xích bất công, và trả tự do cho người bị áp bức. Đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình, hãy cho quần áo họ mặc nếu họ trần truồng.

👉 Tinh thần chay tịnh khí hòa và yêu thương là điểm chính yếu của việc sám hối. 

Hôm nay, các môn đệ của Gioan Tiền Hô hỏi Chúa Giêsu không sai. Những hy sinh của Chúa Giêsu và các môn đệ ngày đây mai đó, ít ăn mất ngũ, không tổ không chỗ gối đầu, nhưng vẫn vui vẽ kêu gọi sám hối và rao giảng Tin Mừng... Đó là cách CHAY TÍCH CỰC của Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong tinh thần đó, Chúa Giêsu đưa ra sách lược trọn vẹn cả hai:
-- Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn.
-- Không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn.
-- Và TIỆC CƯỚI của Chúa Giêsu còn đang diễn ra nơi bàn TIỆC THÁNH qua Thánh Lễ Misa. 

Thật vậy, hằng ngày chúng ta hết sức vui mừng kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu dâng lễ Misa (Tạ Ơn) lên Đức Chúa Cha cho lễ Vượt Qua Mới của Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và nhờ công nghiệp vô cùng lớn lao của Người mà chúng ta được cứu độ và nhận nhiều ơn lành hằng ngày, và ơn lành lớn lao nhất là được ở trong Chúa Giêsu (Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Cha) và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, vui mừng chay tịnh với "TÁM MỐI PHÚC THẬT" là cách sám hối đón nhận Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng con. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa qua Thánh Lễ Misa để chúng con luôn được nên một với Người. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cho chúng con giữ lòng chay tịnh sám hối mỗi ngày. Amen.

Con, Lawrence nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2547812205249961


=================================== 
CHỮA TẬN GỐC
TN13_T5 - Phúc Âm: Mt 9, 1-8
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay, dạy chúng ta quan tâm đến bệnh 'gốc' phần hồn (tội lỗi) làm ảnh hưởng đến bệnh 'ngọn' phần xác như người bất toại.

Nhờ lòng tin của bệnh nhân và bạn bè của họ, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót. Người chữa phần hồn cho người bại liệt nằm trên gường: "HỠI CON, CON HÃY VỮNG TIN, TỘI CON ĐƯỢC THA RỒI". Đây là mạc khải "QUYỀN NĂNG" được trao ban cho con người. Con người có quyền được tha tội cho những ai đã hoặc đang làm khốn mình, quyền có lòng thương xót chữa lành cho nhưng ai làm hại mình, chúng ta có quyền xin Đức Chúa Cha tha tội cho mình 'khi' chúng ta có lòng thương xót và thứ tha anh em của chúng ta.

Lạy Cha, xin Cha tha tội cho chúng con 'như' chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con (Kinh Lạy Cha).

Tội là cái gốc gây ra cho con người đau khổ và sinh nhiều bệnh tật, đặc biệt là trong thế giới hôm nay: Con người vì cạnh tranh quyền lợi lạm dụng khoa học độc hại con người qua đồ dùng và thức ăn nước uống, khiến cho con người bệnh hoạn thoái hóa từ đời này đến đời kia. Họ không chỉ độc hại con người, nhưng còn độc cả mọi môi sinh trên trái đất này. Vì thế, hơn hai ngàn năm trước, Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta chữa bệnh là phải chữa tận gốc.
 
Khi được chữa tận gốc phần hồn, thì tự nhiên phần xác được khỏi: "CON HÃY CHỖI DẬY, VÁC GIƯỜNG MÀ VỀ NHÀ CON".

Thưa các bạn, tôi và các bạn hay xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật phần xác, nhưng ít khi được chữa lành vì:
-1. Chúng ta thiếu lòng tin cậy hoàn toàn vào quyền năng Thiên Chúa.
-2. Chúng ta không dùng QUYỀN THA THỨ, tha cho anh em để được Thiên Chúa thứ tha.
-3. Chúng ta không sám hối nhận Chúa là Cha, để xin Cha chữa tận gốc tội lỗi của mình, nhờ đó, mọi bệnh tật xác hồn được cứu chữa.

Lạy Chúa, chúng con đang bị ô nhiễm (contamination) xác hồn do độc hại của quyền lực Satan là tội lỗi, khiến xác hồn chúng con ra tong teo. Xin Chúa cho Thánh Thần Chúa đến thánh hóa chúng con sám hối mọi tội xác hồn để chúng con TIN và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót Chúa, TIN để bao dung tha thứ cho những ai cố ý hay vô tình làm hại chúng con, TIN để sám hối trở về cùng Cha và được Cha chữa lành hồn xác. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2544597125571469


=================================== 
LỄ KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
TN13_T4 - PHÚC ÂM: Ga 20, 24-29
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Có những điều rất lạ từ cỗ chí kim không ai thấy nhưng tin vèo vèo - "MA". Kể cả khi tiển người chết đến mộ, người ta cũng gọi là đi đưa đám ma. Và rồi tối đến rất sợ ma hơn thường ngày. Như vậy, người chết là chưa hết, họ chỉ thay đổi hình thể sống của họ. Lối sống có gì đó linh thiêng hơn, nên có sức thu hút con người và trước sau gì ai ai cũng thay đổi hình thể sống linh thiêng như họ.

Đa số những người nói không có ma hay không tin ma hiện hữu, lại là người sợ ma hơn ai hết. Phải chăng Thánh Tôma thuộc loại người này? 

Tôma, người lý trí đã có nhiều ký ức, luyến tiếc nhiều kỷ niệm khó quên với Thầy Giêsu, nên sau biến cố thương khó hãi hùng của Thầy, ông đã trở nên rối loạn: Hồi họp, bứt rứt, mệt mỏi, khó tập trung, mất bình tĩnh, bị sợ hãi, sợ chết, v.v...

Để lấy lại quân bình, Tôma chỉ còn cách trở lại với các anh chị em đồng hành của mình là các môn đệ của Chúa Giêsu. Lúc vừa mới về thì nghe họ kể: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Thay vì mừng thì Tôma lại có thái độ phản kháng kịch liệt bởi chứng rối loạn và sợ sệt của ông:
-- Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người,
-- Nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh,
-- Nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin".

Lạy Chúa, con không nghĩ là Tôma không tin, nhưng trái lại ông rất tin nên mới rối loạn. Minh chứng:
-1. Ông tin nhưng vì sợ thế giới vô hình (mà người ta cho là ma) nên ông có những phản kháng mạnh để trấn an cho chính mình.
-2. Ông tin nhưng vì sợ ở một mình, nên mới ở lại với anh chị em và không dám đi đâu cả, cho tới khi Chúa hiện ra.
-3. Chúa không chỉ hiện ra, nhưng Người còn nói nữa: "BÌNH AN CHO CÁC CON" và Người chỉ đích danh Tôma: "HÃY XỎ NGÓN TAY VÀO ĐÂY VÀ HÃY XEM TAY THẦY; HÃY ĐƯA BÀN TAY CON RA VÀ XỎ VÀO CẠNH SƯỜN THẦY; CHỚ CỨNG LÒNG, NHƯNG HÃY TIN". Lúc này, Tôma rất sợ hãi, cúi lạy mọp đầu: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Các bạn thử nghĩ xem, chúng ta đang ở trong nhà cửa đóng kính, mọi người đang sợ sự ruồng bắt của lính La Mã và bọ người biệt phái... Thình lình có người xuất hiện trong phòng mờ bóng đêm, chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào?

Kính thưa ông Thánh Tôma Tông Đồ, chúng con cũng có những rối loạn trong cuộc đời này như ông đã trải qua: Hồi họp, bứt rứt, mệt mỏi, khó tập trung, mất bình tĩnh, bị sợ hãi, sợ chết, và thiếu niềm tin vào Thiên Chúa... Hôm nay, chúng con đặc biệt kính nhớ Thánh Tôma, xin Thánh Tôma cầu bàu và giúp cho chúng con luôn trầm tĩnh tin tưởng tín thác vào lòng thương xót Chúa và luôn tin cậy vào sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là luôn tin Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2542751392422709


=================================== 
TIN VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA
TN13_T3 - Phúc Âm: Mt 8, 23-27
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Hôm nay Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta "CON THUYỀN GIÁO HỘI" sẽ chịu nhiều sóng gió, đó cũng là một trong những lý do Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế.

Sống to gió lớn tượng trưng cho những áp lực của thần dữ là Satan là tội lỗi đang tấn công Giáo Hội của Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu ở trong thuyền vẫn an bình ngủ yên. Phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì trước những áp lực của thần dữ? Trước những biến cố:
-- Chúa Giêsu muốn chúng ta trầm tĩnh kết hiệp mật thiết với Người.
-- Chúa Giêsu muốn chúng ta luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa.
++ Và quả thật, trước những áp lực của Satan, con người bất lực, chúng ta phải cậy nhờ quyền năng của Thiên Chúa. 

👉 "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!"

Kêu cầu danh Chúa cứu chúng ta là điều tối cần trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời: Trước những cám dỗ của xác thịt, trước những phù phiếm xác hồn. Vì thế chúng ta cần sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để Người luôn ở bên cạnh chúng ta, để Người luôn đồng hành với chúng ta, nhờ Người mà chúng được cứu khỏi mọi sự dữ.

👉 "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" 

Chúa Giêsu trách các môn đệ cũng phải. Các ông đã đi theo Chúa Giêsu một thời gian dài, đã thấy các việc Người làm và nghe Người giảng dạy, thế nhưng các ông chưa biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa có đầy quyền năng. Ngay cả sau khi Chúa Giêsu truyền cho biển động sét gầm yên lặng như tờ! Các ông vẫn chưa biết Người là ai: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Tệ hơn là, trong đời sống hằng ngày, nhiều người trong chúng ta biết Chúa, nhưng không hoàn toàn tin và tính thác vào tình thương và quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta cũng không biết chạy đến kêu cầu Người.
-- Mỗi khi có biến cố, chúng ta đi coi bói xem đồng.
-- Mỗi khi có khổ đau, thì tìm nguồn an ủi ở phàm nhân.
-- Mỗi khi có chút giao động tâm linh, chạy tìm mạc khải tư, trong khi toàn bộ Mạc Khải (Kim Chỉ Nam) của Thiên Chúa là Thánh Kinh đã chỉ cách cho ta sống vui vẻ hạnh phúc ở đời này và đời sau thì không chịu lấy ra đọc và học hỏi.

Lạy Chúa, mỗi khi đối diện với việc làm, với con cái, với gia đình, với tha nhân, với cộng đoàn, với Giáo Hội, nhất là lúc đối diện với những biến cố ngoài ý muốn, con vẫn lúng túng ứng xử, làm cho mọi việc loạn cào cào... Chính những lúc ấy, xin Chúa Thánh Thần dạy bảo con điều phải làm trong Thánh Kinh, nhờ đó, Chúa Giêsu đồng hành và cứu giúp con có được sự trầm tĩnh yêu thương và luôn biết ứng xử mọi việc theo thánh ý Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn sống phó thác trọn vẹn vào chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Người, xin Mẹ cứu giúp chúng con biết tin tưởng phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2541042042593644


=================================== 
"CON HÃY THEO TA"
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2538940012803847
TN13_T2 - Phúc Âm: Mt 8, 18-22
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
👆 Ðó là lời Chúa

✠ SUY NIỆM 

Lạy Cha, con đọc bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu trên đây, con thấy sự tương phản giữa hai môn đệ:

-- Người thứ nhất là luật sĩ, người có học mọi lề luật của Thiên Chúa và luật Môsê. Ông nhìn thấy sự phát triển của Chúa Giêsu và nhanh chóng được lòng dân như là một cuộc cách mạng có chính nghĩa và có thể thành công, dù ông biết: Đế Quốc La Mã đang tìm cách dực giây các luật sĩ và thượng tế diệt trừ Chúa Giêsu, ông dư biết mình theo Chúa là chấp nhận cho bạn đồng nghiệp nguyền rủa và chỉ trích, ông dư biết mình theo Chúa là có thể bị diệt trừ. Nhưng nếu cuộc cách mạng thành công, ông có thể là người kế vị của Chúa Giêsu, vì so sánh ông với các môn đệ hiện có của Chúa Giêsu, ông có thể là người có học vấn cao nhất, ông liền "tự nguyện" theo Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy"...
++ Chúa Giêsu trả lời ông: "CON CHỒN CÓ HANG, CHIM TRỜI CÓ TỔ, CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU". Như vậy, theo Chúa là phải chấp nhận VÔ CÔNG, VÔ LỘC và VÔ SẢN, thua cả các con vật. Sau đó, không thấy Kinh Thánh nói gì về ông.

-- Người thứ hai, được Chúa gọi: "HÃY THEO TA", nhưng vì nặng thế tục nên đã khước từ lời mời gọi của Chúa Giêsu bằng một lý do hết sức thô thiển: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã".

Như vậy, chúng ta có tích cực hay tiêu cực theo lối trần tục thì không đủ điều kiện để theo Chúa Giêsu.

Chúng ta theo Chúa Giêsu là phải chấp nhận: VÔ CÔNG, VÔ LỘC và VÔ SẢN ở trần gian này vì công danh bổng lộc và tài sản của chúng ta phải được chuyển về Nước Trời, nơi chúng ta sống đời đời.

Chưa muộn! "HÃY THEO CHÚA", Chúng ta hãy vào làm vườn nho cho Chúa: Lúc sáng sớm, giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chính hay thứ mười một (Mt 20,1-16)... Sáng sớm ở tuổi trẻ lúc sinh thời hay dù ở tuổi già ở giờ thứ mười một, Thiên Chúa vẫn hậu trả cho chúng ta.

👉 HÃY TRỞ VỀ CÙNG THIÊN CHÚA VÀ LÀM MÔN ĐỆ CỦA NGƯỜI.

"Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta" (Lc 9,23). Như vậy những khó khăn do con người tạo hay do hậu quả của chính mình làm là phương tiện cho chúng ta luyện thánh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con đủ sức chịu đựng để vượt qua mọi sự khổ đau trong đời sống này.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2538940012803847


=================================== 
CHÚA LÀ GIA NGHIỆP, HÃY BƯỚC THEO CHÚA
TN13_CN - Phúc Âm: Lc 9, 51-62
"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.
-- Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Thời điểm: Chúa Giêsu chuẩn bị lên Giêrusalem. Thời điểm này Chúa Giêsu chính thức đã chọn nhóm 12 Tông Đồ, 72 Môn Đệ và có nhiều người phụ nữ giàu có lấy của cải mình giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Các ông rất phấn khởi và tin rằng Chúa Giêsu sẽ là Đấng Minh Quân giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của La Mã trong một tương lai rất gần. Có lần bà Maria, mẹ của Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu cho con mình làm hữu tả tướng quân (Mt 20,21). Vì thế, Giacôbê và Gioan hung hăng muốn khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy một làng ở Samaria đã từ chối Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nói: "THẦY ĐẾN, KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẾT, NHƯNG ĐỂ CỨU CHỮA NGƯỜI TA". Điều này làm cho các ông tin tưởng và kính phục Đức Chúa Giêsu hơn, nên khi đi đường, có kẻ ước muốn với Chúa Giêsu rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy".

Theo Chúa Giêsu rất cực khổ và không có giờ nghỉ ngơi. Người nói: "CON CHỒN CÓ HANG, CHIM TRỜI CÓ TỔ, CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU".

Lúc ấy, Chúa Giêsu gọi hai người trong đám dân chúng đang bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ Chúa, nhưng:
-- Người thứ nhất thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã".
++ Chúa đáp: "HÃY ĐỂ KẺ CHẾT CHÔN KẺ CHẾT; PHẦN CON, HÃY ĐI RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA".
-- Người thứ hai thưa: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã".
++ Nhưng Chúa Giêsu từ chối: "AI ĐÃ TRA TAY VÀO CÀY MÀ CÒN NGÓ LẠI SAU LƯNG, THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NƯỚC THIÊN CHÚA".

Mới nghe lời mời gọi và đối thoại trên đây, nhiều người tưởng rằng Chúa Giêsu quá khó và vô cảm với gia đình. Chúng ta thử nghĩ xem:
-- Người thứ nhất, đang đi theo Chúa Giêsu thì sao biết được cha chết? Phải chăng ông ấy muốn nói rằng: để tôi về phụng dưỡng cha đến khi cha chết rồi, tôi sẽ trở lại theo Thầy? Chẳng qua chỉ là một lý do thô thiển để từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu.
-- Người thứ hai, từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu có tính cách hợp lý hơn, nhưng thực ra ông ấy đang luyến tiếc cái gì đó và thiếu lòng nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu.

👉 "AI ĐÃ TRA TAY VÀO CÀY MÀ CÒN NGÓ LẠI SAU LƯNG, THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NƯỚC THIÊN CHÚA".

Hôm qua, chúng ta đã kính nhớ Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ, hai khí cụ vĩ đại của Giáo Hội Chúa Giêsu. Lòng THÀNH THẬT và NHIỆT THÀNH của Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ là lực khởi động mạnh mẽ bước theo Chúa Giêsu. Thái độ của hai người được Chúa Giêsu gọi hôm nay đều thiếu lòng thành thật và nhiệt thành. Thiếu hai điểm này, người bước theo Chúa sẽ rất miễn cưởng và không có niềm vui... không lợi ích gì cho Nước Thiên Chúa và cũng không lợi gì cho họ.

Khi chúng ta THÀNH THẬT buôn bỏ tất cả để theo Chúa với lòng NHIỆT THÀNH, thì Chúa là tất cả của chúng ta, Người là gia nhiệp của chúng ta, trời đất này là của chúng ta, Thiên Đàng là của chúng ta, và không một ai không một thứ gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Thiên Chúa (Rm 8,35-39). Có thế, chúng ta mới KHIÊM NHƯỜNG, YÊU THƯƠNG, TÍCH CỰC, DŨNG CẢM, HĂNG SAI, TRUNG THÀNH 'múa' các việc trong thánh ý Chúa; có thế, Thiên Chúa mới thực sự là chủ của chúng ta; có thế, chúng ta mới thực sự thuộc về Thiên Chúa.

👉 "AI ĐÃ TRA TAY VÀO CÀY MÀ CÒN NGÓ LẠI SAU LƯNG, THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NƯỚC THIÊN CHÚA".

🎼 Mời các bạn cùng hát: CHÚA LÀ GIA NGHIỆP ĐỜI CON (Hoàng Ngô)
ÐK: Chúa là gia nghiệp đời con, là Cha nhân ái, nguồn mến yêu, nguồn sống hy vọng của con. Chúa là gia nghiệp đời con, giờ đây tận hiến con muốn yêu Cha hết tâm hồn trọn đời.
1. Yêu Cha trọn đời hồn con quyết không sờn, hết các vui đời lòng con không hề vương. Một Cha lẽ sống êm đềm con mến thương. Một Cha hạnh phúc con mến tin hết lòng.
2. Xin Cha nhân lành hộ con bước gian trần. Thắng hết ba thù tình Cha thắm hồng ân. Luyện con mến Chúa yêu người cho hết tâm. Một lòng tin mến trong khó nguy không sờn.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2536210336410148


=================================== 
Lễ Thánh PHÊRÔ và Thánh PHAOLÔ, Tông Đồ
-------------------------------------
1. PHÊRÔ
BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11
"Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
-- Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu giãi vào ngục; thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy chỗi dậy mau". Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào". Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta".
-- Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm mưu của dân Do-thái".

2. PHAOLÔ
BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18
"Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha".
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
-- Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả Dân Ngoại được nghe giảng dạy: và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen.

👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính hai Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ Tông Đồ, chúng con nhìn lại cuộc đời của hai vị đã được Chúa thương chọn làm nền tảng của Giáo Hội Chúa, hầu có thể học nơi hai ông chút gì đó để được Chúa thương chọn chúng con:

1. PHÊRÔ: Nhiệt thành, tích cực, quan tâm, khiêm nhường, thành thật, can đảm, trung thành,..
-- Người lãnh đạo nhiệt thành trong nhóm thuyền chài.
-- Người tiên phong và tích cực trong tất cả mọi việc.
-- Người có trách nhiệm và hay lo lắng cho các bạn hữu.
-- Người khiêm nhường đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu.
-- Người bộc trực nhiều lỗi trong lời nói và việc làm.
-- Người can đảm nhìn nhận những khuyết điểm để sửa sai.
-- Người trung thành bước theo Chúa đến hơi thở cuối cùng

2. PHAOLÔ: Cũng có những đức tính tương tự như PHÊRÔ.


Vậy giữa PHÊRÔ và PHAOLÔ có khác biệt gì?
-- PHÊRÔ là người sùng đạo Thiên Chúa, nhưng PHAOLÔ là người lãnh đạo bách hại đạo Chúa Giêsu.
-- PHÊRÔ là Người chài lưới bình dân, nhưng PHAOLÔ là nhà thông thái triết học thời ấy.
-- PHÊRÔ ở cực "dương", PHAOLÔ ở cực "âm"... họ hoàn toàn trái ngược với nhau.

Giữa PHÊRÔ và PHAOLÔ có những tương phản rất lớn, nhưng nhờ có những đức tính 'tương đồng' nên hai vị đã trở nên TÔNG ĐỒ nền tảng vĩ đại cho Giáo Hội của Chúa Giêsu:
-- PHÊRÔ là "ĐÁ", là nền tảng của Giáo Hội do Chúa Giêsu truyền.
-- PHAOLÔ là "tiếng hô" của Chúa Giêsu cho dân ngoại toàn thế giới do chính Chúa Giêsu chọn.

Điểm chung của PHÊRÔ và PHAOLÔ là: Nhiệt thành, tích cực, quan tâm, khiêm nhường, thành thật, can đảm, trung thành, nên được Thiên Chúa chọn và tử đạo tại Roma.

Như vậy, không cần biết chúng ta là ai, tội lỗi ngập đầu như PHÊRÔ và PHAOLÔ hoặc hơn thế nữa, nếu chúng ta có những điểm chung tương tự như hai vị Tông Đồ thì chắc chắn chúng ta được Ba Ngôi Thiên Chúa chọn làm khí cụ đắc lực cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, xin giúp chúng con: NHIỆT THÀNH, TÍCH CỰC, QUAN TÂM, KHIÊM NHƯỜNG, THÀNH THẬT, CAN ĐẢM, TRUNG THÀNH như hai Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ Tông Đồ.

Lạy Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ Tông Đồ, xin hai Thánh cầu bàu cùng Chúa cho chúng con sống như ý Chúa muốn. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2535438779820637


=================================== 
Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
------------------------------------------
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(Gn 1, 1-5)

Từ khởi đầu, Đức Chúa Cha sáng tạo mọi sự trong vũ trụ này vì yêu thương Con Một Mình là Đức Chúa Giê-su… nhờ Đức Chúa Giê-su mà con người được hiện hữu theo hình ảnh của Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc lành (St 1, 1-31). Đó là món quà của Đức Chúa Cha trao tặng cho Con yêu dấu Chúa là Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

Trong khi ấy, thần ngụy là “Satan” thấy con người cao trọng hơn chúng… Satan sanh lòng ghen tức và tìm cách hãm hại con người mỏng giòn, đơn sơ và quá thật thà (Eva sập bẩy...). 
Phải chăng và bởi đó, Đức Chúa Giê-su thương xót con người mỗi lúc càng nhiều hơn? 
Phải chăng Đức Chúa Giê-su quá yêu quý quà tặng của Đức Chúa Cha nên Ngài muốn gìn giữ tặng vật, nâng niu trân quí con người, và bằng mọi cách để kiện toàn con người cho bằng được đó sao?
Trong ngày Lễ Kính THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU hôm nay, Tiên Tri Ê-dê-kiel có lời Chúa phán: "Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng” (Ed 34, 11-13).

Và bài Thánh Vịnh 23 của Vua Thánh Đavid cho thấy lòng Chúa nhân hậu chăm sóc và yêu thương ta vô cùng:

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Rồi qua bài đọc II, Thánh Phao-lô Tông Đồ cho thấy Thiên Chúa muốn bảo toàn cho con người, nên: “ ..khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta” (Rm 5, 6). Đấy, Đức Chúa Giê-su vì yêu con người quá hạng nên đã thí mạng để cứu lấy con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Luca cho ta thấy "Lòng Thương xót Chúa" vượt xa trí tưởng tượng của con người. Ngài thật gần gũi với con người, Ngài hết sức trìu mến và dịu dàng yêu thương ta… cho dù ta yếu đuối sa đàng tội, Ngài là Đấng đi tìm và cổng ta về cùng đàn chiên của Ngài. Chẳng vậy, Ngài còn tiệc mừng và cả đất trời cùng mừng vui.

Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải đang bừng cháy lữa mến yêu con sao?
Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải đang dịu dàng trìu mến con đó sao?
Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải đang ấp ủ con đêm ngày sao?
Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải đang vô cùng khao khát tình con đó sao?
Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải là nguồn mạch an ủi của lòng con sao?
Ôi Trái Tim Chúa chẳng phải là cội rễ cho con nên thánh đó sao?

Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su, từ thuở đời đời Chúa đã yêu con và luôn xót thương đem con về với Trái Tim Chúa hết lần này tới lần khác… mỗi lần Chúa cổng con về, là mỗi lần đôi mắt Chúa tràn ngập niềm vui và trìu mến con hơn, khuôn mặt Chúa dịu dàng áp sát vào đầu con hơn, đôi môi Chúa mĩm cười và miệng Chúa an ủi khích lệ con nhiều hơn, đôi tay Chúa nâng niu và ấp ủ con nhiều hơn nữa.

Chúa ơi, mỗi lần Chúa yêu con vậy, con ngất ngây tình Chúa… Nhưng rồi với thân xác hèn nhác, mỏng giòn, và yếu đuối của con, con lại phụ bạc và xúc phạm đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su với những lỗi tội của con: Kêu ngạo, tham lam, hận thù, nóng giận, cố chấp, dục tình… mắt con cứ sai phạm vướng vấp vào nhiều điều xấu xa khiến Trái Tim Chúa xót xa rỉ máu vì con và rồi hồn con lạc loài trong bóng tối sự dữ… lúc ấy, Chúa u sầu và kiên trì dõi tìm theo con và vác con về gội rửa con trong "Lòng Thương Xót Chúa".

Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa bao trùm cả vũ trụ, vì thế Chúa không ngưng nghĩ dõi bước yêu con nhưng không, yêu con vô điều kiện, và thí cả mạng sống Chúa cho con.

Ôi lửa tình rực cháy nơi Trái Tim Chúa, hãy chiếu rọi vào tim con:
- Để tim con được bừng cháy lên lửa yêu mến Chúa thật nhiều,
- Để con sống với “Tám Mối Phúc” thay cho những lỗi tội và ích kỷ của con,
- Để con được noi gương Chúa Giê-su sống đường thánh đức,
- Để con thực sự thuộc về Chúa, sống với Chúa, sống cho Chúa, và sống vì Chúa mà thôi.

Con yêu Thánh Tâm Chúa Giê-su nhiều lắm lắm. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2532987553399093


=================================== 
Nếu Chúa muốn, Chúa chữa bệnh con "NGHIỆN CÙI"
-----------------------
TN12_T6 - Phúc Âm: Mt 8, 1-4 (Mc 1:40-45; Lc 5:12-14)
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Chúa ơi, bài tường thuật của Thánh Matthew trong đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu trên đây y hệt như bài tường thuật của Thánh Máccô (Mc 1:40-45) và Thánh Luca (Lc 5:12-14). Và con đã thấy bệnh cùi của người này còn đở hơn bệnh "NGHIỆN CÙI" của con.

Hôm nay con đặc biệt suy niệm về "CÁCH VAN XIN" độc đáo của anh cùi. Lời anh xin rất 'nhân tâm' và 'tôn trọng' ý Chúa thi ơn cho anh:
-- Anh "quỳ xuống" van xin, thưa Ông Giêsu: "NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ KHIẾN TÔI NÊN SẠCH".

Niềm tin và phong tục người Do Thái thời ấy cho rằng: Người nào đắc tội rất nặng với Trời thì bị Đức Chúa trừng phạt bị phong cùi... người đó phải bị loại ra khỏi cộng đoàn và thua hàng súc vật.
-- Phải chăng anh phong cùi "quỳ xuống" là để tỏ lòng sám hối ăn năn, và không đáng để "van xin" Thiên Chúa thứ tha...
-- Dù vậy, anh cùi hy vọng và tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Anh van xin và phó thác vào tình thương của Người: "NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ KHIẾN TÔI NÊN SẠCH".

Rõ ràng: Chúa Giêsu là "lửa tình" của con người và cho con người, Người không ngại bệnh cùi của anh mà liền đặt tay trên anh và nói: "TA MUỐN, ANH HÃY KHỎI BỆNH".

Chúa ơi, anh cùi này có cách van xin tuyệt hảo:
++ Anh tôn trọng quyền tự do của Thiên Chúa... để Chúa hoàn toàn quyết định thi ơn hôm nay hoặc ngày mai là tùy ở Chúa? Hay nói một cách khác: Anh bằng lòng chấp nhận sống trong thánh ý Chúa... mà thánh ý Chúa là đem bình an và sự sống phúc hạnh dồi dào cho nhân loại. Sự sống đó được thông truyền bởi Mình và Máu của Chúa để con người được sống đời đời (Ga 6,59). Thân xác anh bị bệnh cùi, nhưng linh hồn anh trông rất đẹp.

Phần con thì ngược lại, thân xác bóng bảy nhưng linh hồn thì lại "NGHIỆN CÙI".

Con coi Chúa như là cái máy chữa lành tật "NGHIỆN CÙI" của con... Chúa chữa xong, thì lại vênh vênh cái mặt tỏ vẻ đạo đức được vào tuần hay vài ngày, rồi lại "NGHIỆN CÙI" nặng hơn. Con nghiện: TÀ DÂM, THAM TIỀN, THAM QUYỀN, GIAN XẢO, ĐỘC ÁC, MƯU LỢI, GANH TỴ, NÓI HÀNH, NÓI TỤC, KIÊU CĂNG, NGÔNG CUỒNG, TRỘM CẮP, V.V... những thứ 'cùi' này còn nguy hại hơn 'phong cùi' gắp trăm gắp trăm ngàn lần vì hậu quả của nó vô cùng tai hại khiến con phải sa Hỏa Ngục chịu phạt muôn đời... chẳng vậy, mà còn nguy hại đến những người con liên hệ với họ hoặc gây ảnh hưởng xấu cho họ. Chúa nói: "AI LÀM CỚ CHO MỘT TRONG NHỮNG KẺ BÉ MỌN ĐANG TIN ĐÂY PHẢI SA NGÃ, THÌ THÀ BUỘC CỐI ĐÁ LỚN VÀO CỔ NÓ MÀ NÉM XUỐNG BIỂN CÒN HƠN" (Mc 9,42).

Lạy Chúa, con đang "NGHIỆN CÙI", nếu đẹp lòng Chúa xin Chúa chữa con, giúp con cai nghiện... Chúa biết đó, mỗi lần con thỏa nghiện là rất đau khổ vì yếu đuối phụ tình bạc nghĩa với Chúa một lần nữa, khiến lòng con xao xuyến bồi hồi.
-- Chúa ơi, giờ đây con rất thống hối tật nghiện cùi của con, nếu Chúa muốn, xin Chúa dũ lòng thương đặt tay Chúa chữa sạch bệnh con "NGHIỆN CÙI"... con cảm tạ Chúa!

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp con chừa bỏ mọi tội lỗi con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2532962690068246


=================================== 
THỰC HÀNH LỜI CHÚA
TN12_T5 - Phúc Âm: Mt 7, 21-29
"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".
-- "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
-- Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Hôm qua, Đức Chúa Giêsu đã cảnh giác chúng ta coi chừng tiên tri giả, ngôn sứ giả, đạo đức giả, bác ái giả,.. mọi sự giả. Những kẻ đã nhân danh Thiên Chúa làm những điều lạ nhưng trong lòng hết sức thối tha.

👉 "Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"GIẢ" là không phải đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự trong lòng ta! Thực giả Người biết rõ... cho nên: "'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ" (Mt 5,37).

👉 "CHỈ CÓ NGƯỜI THỰC HIỆN Ý CHA THẦY Ở TRÊN TRỜI, KẺ ẤY MỚI ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI". Kẻ đó mới là người khôn ngoan, mới là người vững TIN CẬY MẾN vào Thiên Chúa, không bị các tiên tri giả đánh lừa, không bị dao động trước những mạc khải tư gây bất lợi cho Giáo Hội của Thiên Chúa.

Như vậy "Ý CHA" như thế nào? "Ý CHA"
👉 Trong toàn bộ TÂN ƯỚC của Chúa Giêsu (Mạc Khải của Thiên Chúa).
👉 Trong kinh nguyện Người đã truyền: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ" (Lc 11,1-4).
👉 Trong Điều Răn Mới của Người: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Gn 13,34)

Đó là "Ý CHA" đem ra thực hành hằng ngày thì sẽ được vào Nước Thiên Chúa. Cứ thế mà làm, đơn giản vậy thôi!

Lạy Chúa Thánh Thần, nghe thì dễ, nói cũng có thể, nhưng khi làm thì bị ma quỷ cám dỗ kéo gì chúng con lại, rồi đưa chúng con đi chệch hướng, thậm chí còn chìm đấm trong sự dữ là sự chết của linh hồn chúng con... Ôi, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch vọt lên mọi sự sống của chúng con, là thần lực linh hồn, là sức mạnh thân xác, xin giúp chúng con xa lánh mọi tội lỗi, xin giúp chúng con nhiệt thành kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và hăng say làm việc tông đồ. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2531316593566189


=================================== 
CÂN NHẮC, TỈNH THỨC, CẢNH GIÁC
TN12_T4 - Phúc Âm: C
"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây là một trong những bài giảng trên núi nằm ở phần II. Công Bố Nước Trời.

Chúa Giêsu cân nhắc chúng ta "Hãy coi chừng các tiên giả". Họ đội lốt hiền lành đạo đức, nhưng trong lòng là cả một khối gian xảo thối tha đang gây chia rẽ Giáo Hội, đang chống đối Giáo Hội của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta thận trọng cảnh giác đừng sớm vội tin những mạc khải giả của họ, nhưng hãy quan sát đến những tương quan của họ thì nhận biết thực hư.

Ngày nay, chúng ta thấy đầy dẫy những mạc khải "tư". Họ dùng lời của Thiên Chúa (Kinh Thánh): Cắt khúc ngắt đoạn ráp nối cho phù hợp để đủ sức thuyết phục nhiều người nhẹ dạ dễ tin. Họ có những tổ chức có tính cách thần thánh đến thương mại và mạc khải hằng ngày, từ năm này qua tháng nọ. Những điều Chúa dạy thì họ không làm, nhưng trái lại họ làm cho người ta hoang mang lo sợ là vì cái gì? Phải chăng vì tư lợi, tư danh, tư quyền của họ?

Nghĩ cũng lạ! Nhiều người ngày nay Tin Chúa:
-- Nhưng họ không tin vào Lời Chúa Giêsu (Tân Ước), không đọc Kinh Thánh, cứ mãi bỏ giờ chạy theo những mạc khải tư như sứ điệp từ trời, chúa trời cha, chúa trời mẹ, v.v...
-- Họ không tin vào Giáo Hội (Hiền Thê) của Thiên Chúa cứ mãi chạy theo một nhóm người tự cho mình là tiên tri trong chương trình của Chúa chống Giáo Hội. "Vợ Chồng" chống đối nhau, ấy có phi lý không.

Mạc khải tư nào cũng nói có một điểm chung đó là kế hoạch là chương trình của Thiên Chúa, những họ đã làm được gì?... Có được như chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã Mạc Khải (Thánh Kinh) không? Người là Đấng đã chữa lành mọi bệnh tật xác hồn, Đấng đã trừ khử ma quỷ, Đấng gánh tội trần gian, Đấng cứu độ con người, Đấng đã làm cho kẻ đã chết được sống lại, Đấng đã thí mạng vì con người, Đấng đã tự mình sống lại từ cõi chết.

Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã cân nhắc cảnh giác tỉnh thức chúng ta "Hãy coi chừng các tiên giả".

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con nhận biết sự thật "LỜI CHÚA" giữa thế giới cuồng loạn. Và chúng con tin chắc rằng: "LỜI CHÚA" LÀ MẠC KHẢI THẬT, MẠC KHẢI DUY NHẤT ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA.

👉 "NHỮNG ĐIỀU TA NÓI, THÌ TA NÓI THEO NHƯ CHA ĐÃ DẠY". (Gn 12,50)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con những "LỜI CHÚA" nói Chúa dạy. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2529761023721746


=================================== 
BÁC ÁI
TN12_T3 - Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
-- "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
-- "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một vài sách lược bác ái với chính mình và với tha nhân.

BÁC ÁI VỚI THA NHÂN trong tinh thần tích cực là cho anh chị em mình những gì mình muốn được muốn có... thí dụ: Nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, lời hay, ý đẹp, việc làm, v.v... Ngoài ra chúng ta cũng nên giúp người cho đúng cách:
-- Không lấy tiền cho người nghiện ngập cờ bạc, hút sách, rượu chè. 
-- Không ai giúp người ăn không ngồi rồi đam mê trác táng.
-- Cho người đáng cho, giúp người đáng giúp.
-- Bảo kiếm phải tặng tới tay anh hùng. 
++ Chúa Giêsu dạy chúng ta bác ái với lý trí khôn ngoan chứ không phải phán xét.

Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy đúng lắm! Ở Mỹ, không một ai thiếu tiền an sinh xã hội, nhưng tại sao có nhiều người Mỹ mang bản "KHÔNG NHÀ" (homeless) đứng đầu đường và nhiều cửa tiệm để xin tiền? Họ có vẻ thiểu não đáng thương. Ngày nọ, con chia sẻ của ăn con đang có thì họ không lấy... họ chỉ cần tiền là tại sao thì con hiểu rồi. Làm thế nào để giúp họ đây? Họ có nghiện không? Xin Chúa giúp họ.

Thực ra có những người khổ thật, họ thiếu ăn thiếu mặc, các Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Têrêsa giúp họ đắc lực lắm. Những anh chị em có lòng cùng với con mua "gạo và đậu" gởi về cho các Sơ giúp người đáng giúp. Đấy, chúng con làm vậy, Chúa thấy có được không?

Còn bác ái với chính bản thân mình thì sao? Chúa Giêsu bảo: "Hãy vào cửa hẹp!"

BÁC ÁI VỚI CHÍNH MÌNH là qua cửa hẹp để có sự sống muôn đời. Đừng sống hưởng thụ thái quá vì đó là dịp có thể làm cho linh hồn mình ra tong teo gầy guộc dễ hư mất, làm cho thân xác ta ra phì độn hậu bệnh khổ đau... một phút vui chơi ngàn giờ phải chịu.

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ những nhu cầu cần thiết của nhiều anh chị em đang thiếu thốn mà biết cân nhắc cách tiêu sài của con cho xứng hợp, để con có thể tiết kiệm chia sẻ một phần nào đó cho tha nhân đang cần... Chúa giúp con nha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất quan tâm và giàu lòng thương xót cho những kẻ khốn cùng, xin mẹ giúp chúng con thích sống đơn giản như Mẹ để dành phần chia sẻ cho người cùng khốn. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2527442327286949


=================================== 
BẤT AN vs BÌNH AN
TN12_T2 - Phúc Âm: Mt 7, 1-5
"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
--Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: "Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh", và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

-1. Bất an
-2. Bình an
----------------
Lạy Cha, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạc rõ quỷ kế của Satan: "ĐỂ TÔI LẤY CÁI RÁC KHỎI MẮT ANH". Quỷ kế đó, tưởng chừng như là quan tâm, là lo lắng, là bác ái, là yêu thương... nhưng đâu ai ngờ Satan đã bỏ "CÁI ĐÀ" vào mắt của con làm cho mọi thứ con thấy điều bị lệch lạc đi rất nhiều mà không biết.

-1. "Cái đà BẤT AN" của con:
-- Cứ tưởng là mình thông biết nên hay quan tâm can thiệp vào đời sống của người khác, rồi dạy dỗ, biểu họ phải thế này phải thế nọ,.. Nếu không nghe, con sanh lòng giận ghét - BẤT AN! 
-- Tưởng là mình hiểu rõ có kinh nghiệm hơn mọi người nên hay để ý lo lắng đến những việc làm của họ (sao thấy khó coi), rồi phê phán, thậm chí còn buộc người ta làm theo ý của mình,.. Nếu không làm theo, con sanh lòng giận ghét nói hành nói xấu - BẤT AN! 
-- Tưởng mình là bật đàn anh, cha chú tài giỏi, nên thường tự lấy trách nhiệm, kéo bè kéo phái chỉnh đốn sửa sai,.. Nếu không chỉnh đốn, con sanh lòng giận ghét hận thù chống đối - BẤT AN! 

++ Ai ngờ, thông biết của mình là ngu dốt của họ!
++ Ai ngờ, kinh nghiệm của mình là quá lỗi thời với họ!
++ Ai ngờ, tài giỏi mình không phù hợp với thế giới hôm nay!

Ngày xưa, con học hết trường làng, khá khá thì học hết cấp II, may lắm thì học hết cấp III.

Ngày nay, người học dỡ nhất cũng hết cấp Trung Học, thông thường thì hết 4 năm Đại Học (kỵ sĩ cử nhân) hoặc lấy bằng Thạc Sĩ với phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại.

Đấy, xưa nay khác xa rất nhiều!

Chúa Giêsu nói đúng: "ÐỒ GIẢ HÌNH, HÃY LẤY CÁI ĐÀ KHỎI MẮT NGƯƠI TRƯỚC ĐÃ, RỒI NGƯƠI SẼ THẤY RÕ ĐỂ LẤY CÁI RÁC RA KHỎI MẮT ANH EM NGƯƠI". 

-2. Để có được sự BÌNH AN:
-- Con phải khiêm nhường nhận biết và thấy "CÁI ĐÀ" của con. 
-- Con phải khiêm tốn nhận ra những khiếm khuyết của mình.
-- Con phải khiêm cung đón nhận những tài giỏi của người khác.
++ Có tự khiêm biếng mình ra không, Thiên Chúa mới có thể tiếp tục ban "ân sủng" vào tâm hồn con.

Chúa Giêsu nói: "HÃY HỌC CÙNG TA, VÌ TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG TRONG LÒNG". 

Lạy Chúa, xin cho con can đảm bỏ đi những cái đà bất an, siêng luyện tự khiêm mọi sự để con được nhiều ân sủng bình an của Chúa, nhờ đó con có thể đem an bình đến với mọi người chung quanh con.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2525824740782041


=================================== 
Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Phúc Âm: Lc 9, 11b-17
"Tất cả đều ăn no nê".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Cha, Thánh Lễ Misa là "HY LỄ" nối dài của Chúa Giêsu Kitô, là "BÁNH BỞI TRỜI" nuôi sống loài người chúng con... đặc biệt là cho những ai muốn kết hiệp mật thiết với Người và muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, những người muốn có được cùng một dòng máu thánh thiện với Chúa Giêsu Kitô, những người muốn nên một chi thể với Người để được sống đời đời.

👉 "AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TÔI, THÌ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI, VÀ TÔI SẼ CHO NGƯỜI ẤY SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU HẾT, VÌ THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, VÀ MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG. AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TÔI, THÌ Ở LẠI TRONG TÔI, VÀ TÔI Ở LẠI TRONG NGƯỜI ẤY. NHƯ CHÚA CHA LÀ ĐẤNG HẰNG SỐNG ĐÃ SAI TÔI, VÀ TÔI SỐNG NHỜ CHÚA CHA THẾ NÀO, THÌ KẺ ĂN TÔI, CŨNG SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC SỐNG NHƯ VẬY" (Gn 6,54-57).

Ngày hôm nay, chúng con được hiệp thông với toàn thể Giáo Hội kính thờ Mình Máu Thánh Chúa... trong tâm tình đó, chúng con hiệp thông với những tâm hồn nhơn đức thánh thiện đang kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hy tế lễ Misa trong giờ phút này, và hết lòng tạ ơn Cha cho lễ dâng của Chúa Giêsu để cứu độ và nuôi sống chúng con. Khi xưa Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng và tạ ơn Cha cho "5 chiếc bánh và 2 con cá" hóa nhiều để dưỡng nuôi cho những ai đang theo Chúa (Lc 9,16-17), thì hôm nay, qua Thánh Lễ Misa, chúng con kính nhờ MÌNH và MÁU của Chúa Giêsu cho chúng con được hưởng nhiều ơn lành, được ở lại trong Chúa Giêsu, và nhất là được sống muôn đời.

Lạy Cha, xin Cha ban cho chúng con siêng năng tham dự Thánh Lễ Misa để chúng con được cùng với Con Cha là Chúa Giêsu Kitô dâng "Hy Lễ" lên Cha với muôn lời tạ ơn vì Cha quan phòng gìn giữ chúng con sống trong ân nghĩa Cha. Xin Cha cho chúng con luôn ở lại trong Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, cũng như Chúa Giêsu luôn ở trong Cha, nhờ đó tất cả chúng con được nên một ở trong Cha. Chúa con yêu mến và kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2522954071069108


=================================== 
CHÚA QUAN PHÒNG
TN11_T7 - Phúc Âm: Mt 6, 24-34
"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
-- "Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng trên đây gồm có hai phần:
-1. Đừng làm tôi hai chủ
-2. Hãy tín thác vào Chúa quan phòng

-----------------------------
-1. ĐỪNG LÀM TÔI HAI CHỦ: Thực ra, khi mới bắt đầu lăn lộn với đời, ít ai trong chúng ta có dịp làm tôi hai chủ. Mới ra trường hay mới định cư một nơi nào đó, chúng ta luôn trông cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta được một việc làm, đồng lương không nhiều lắm nhưng đủ để sài và đủ để mua sấm. Lúc ấy, chúng ta có giờ dự lễ mỗi buổi sáng và chầu Chúa lúc về chiều... Dần dà công việc khá hơn, lương bổng cao hơn, nhiều khoảng tiền phải trả thêm như: tiền nhà, tiền xe, tiền thuế, tiền đầu tư, tiền bảo hiểm,.. đủ thứ tiền phải chi, làm cho chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến tiền và tiền. Và quả thật, đồng tiền đã làm chủ thời giờ của chúng ta. Tự động, chúng ta không còn giờ để nguyện kinh, để nói chuyện với Chúa lúc sáng sớm khi nghĩ đêm. BẬN BẬN, HỐI HẢ CHẠY CHẠY! thì nói chi đến dự lễ Misa và chầu Thánh Thể hoặc để tâm xây dựng gia đình? Mỗi ngày tình ta với Chúa bị mai một, và nghĩa tào khang cũng phải vơi đi. Giờ chỉ còn lại một ít tiền, than trời trách phận bọt bèo nơi đất khách. Đó là số phận của kẻ làm tôi hai ba chủ. Lạy Chúa, Chúa bảo: "ĐỪNG LÀM TÔI HAI CHỦ". Vâng, giờ con chỉ nhận Chúa là chủ của con thôi, xin Chúa quan phòng con.

-2. TÍN THÁC VÀO CHÚA QUAN PHÒNG: Chúa cho nắng lên, rồi cho mưa xuống trên tất cả mọi loài, rồi Người cho gió xoay đủ hướng để mọi loài có "kế" sinh nhai.
-- Chim trời bay đây bay đó kiếm đồ để ăn và nhặt cỏ làm ổ nghỉ đêm.
-- Cây cỏ cũng phải nỗ lực nhiều để đâm rể nẩy chồi sinh bông hạt.
-- Con người đang sống trong tinh hoa đất trời cũng nỗ lực lập kế sinh nhai.
++ Chim trời và cây cỏ, nỗ lực hết mình để sống đủ hằng ngày, huống chi con người có lý trí, có khôn ngoan. Chúng ta cần nỗ lực chút thôi là đủ để sống qua ngày.

Điều quan trọng là phải 'BIẾT ĐỦ' để tạ ơn Thiên Chúa, phải 'BIẾT ĐỦ' để dành thời gian tương quan với Thiên Chúa, phải 'BIẾT ĐỦ' để kết hiệp mật thiết với Người, phải 'BIẾT ĐỦ' để có thời gian với gia đình và con cái. Đó là những thứ tồn tại muôn đời mà tiền tiền tiền không bao giờ có đủ để mua, và tiền tiền tiền cũng không sài được trong NƯỚC TRỜI.

Lạy Chúa, xin cho chúng con giết TÍN THÁC vào sự QUAN PHÒNG của Chúa, để con 'BIẾT ĐỦ' mà quý trọng thời gian cho những thứ tồn tại muôn đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh xin hộ giúp chúng con tự khiêm 'BIẾT ĐỦ' để tín thác vào Chúa quan phòng, để giữ mối tương quan tốt với Thiên Chúa và gia đình. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2520889864608862


=================================== 
TÍCH TRỬ CỦA TRỜI
TN11_T6 - Phúc Âm: Mt 6, 19-23
"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay giúp con định tâm suy nghĩ để nghiệm coi LÒNG TRÍ CON đang ở đâu đây:
-- Ở chính bản thân con ư? Có thể lắm vì tối ngày se sua chải chuốt bản thân và dày công tích trữ mọi thứ phù phiếm chóng qua, dẫu biết những thứ đó không chắc sẽ tồn tại, dẫu biết chắc khi chết gia tài con người khác giữ, xác trở về tro bụi và không còn lại chút gì.
-- Ở gia đình ư? Chắc không! vì không có giờ cho chồng (vợ), cũng chẳng có giờ cho con cái. Suốt ngày chỉ nô lệ cho đồng tiền và của cải vật chất, dẫu biết làm thế tình vợ chồng sẽ mai một, con cái sẽ đi hoang, nhưng con vẫn mê tiền và của cải vật chất.

Chúa ơi, lòng trí con còn thuộc về chủ nghĩa "DUY VẬT" quá nhiều, khiến linh hồn tong teo lúc đang sống. Khi con chết, linh hồn con có tồn tại được không... Chắc không, vì luật tự nhiên là vậy: Cây siêng bên nào thì ngã bên đó, sống sao thác vậy.

Chúa dạy con, khi sống hãy lo tích trữ những kho tàng ở trên trời vì đó là của cải đời đời! Khi hết đời khỏi phải lo và không phải cưỡng cầu ai nhớ nguyện cho mình.

NHƯNG LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍCH TRỬ CỦA TRỜI? Phải chăng là làm những Lời Chúa dạy trong tuần này:
-- Đừng chống cự lại với phường hung ác. (Mt 5,38-42)
-- Tha thứ cho những kẻ có lỗi với con, như Cha đã tha cho con vô điều kiện. (Mt 6,12)
-- Phải yêu thương kẻ thù địch với con. (Mt 5,43-48)
-- Bác ái trong khiêm nhường, chay tịnh trong an vui, nguyện cầu nơi thanh vắng. (Mt 6,1-6;16-18)
-- Nhiệt thành làm cho danh Cha cả sáng và nước Cha mau hiển trị ở dưới thế này. (Mt 6,9-10)
-- Chu toàn ơn gọi và bổn phận của con.

Chúa ơi, thực hành những Lời Chúa dạy không khó lắm, nhưng cũng chẳng dễ gì vì phận con quá mỏng giòn:
-- Con không dễ lánh xa chước cám dỗ, 
-- Và hay mắc phải nhiều sự dữ trong đời con.

Lạy Chúa, CON ĐÓI ƠN CHÚA, xin Chúa cho Thánh Thần Chúa giúp con khỏi sa chước cám dỗ và cứu con khỏi mọi sự dử thì việc tích trữ của trời dễ dàng hơn nhiều... xin giúp con, xin giúp con Chúa ơi.

Lạy Mẹ Maria, các Thánh, các Thiên Thần, các Đạo Binh Thiên Quốc, xin cứu giúp chúng con khỏi mọi sự dử. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2519259881438527


=================================== 
CHÚNG CON NGUYỆN 
TN11_T5 - Phúc Âm: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
👉 "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
-- "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

"Kinh Lạy Cha", mỗi người chúng ta (Kitô Hữu) ai ai cũng thuộc và đọc lào lào. Đó cũng là lời kinh đầu lòng ba mẹ dạy ta khi vừa biết nói... quá quan trọng phải không? Tại sao vậy? Dạ thưa vì đó là Lời nguyện Chúa Giêsu dạy cho mỗi người chúng ta.

Chúng ta thường rủ nhau đọc kinh, rủ nhau lần chuỗi, rủ nhau đi xem lễ, nhưng ít khi chúng ta rủ nhau để "NGUYỆN" và để "SUY NIỆM" nguyện kinh trong lòng, hoặc rủ nhau đi dự lễ.

Hôm nay, tôi mời bạn, anh chị em chúng mình nhìn lại, chúng ta cùng nhau nguyện "Kinh Lạy Cha" và suy niệm trong lòng. "Lời nguyện" Chúa Giêsu dạy tuy ngắn, nhưng đủ để cho chúng ta suy niệm cả "ĐẤT TRỜI".

1. TRỜI (Phần I): Tương quan với Thiên Chúa.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con NGUYỆN 3 ĐIỀU:
a.- DANH CHA CẢ SÁNG: Hằng ngày chúng con phải hiệp cùng với Giáo Hội thế nào để danh Cha được cả sáng?
b.- NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN: Chúng con cần làm sao cho mọi người biết Nước Cha tại sở làm và môi trường chúng con đang sinh sống?
c.- Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI: Con sống thế nào để thể hiện tình thương ở dưới đất này được nhiều như trên Trời đây? 
++ Đó là những ước nguyện của chúng con, người làm con Thiên Chúa, là cùng đích của con người. Nó như là căn tính của chúng con 'là' con Thiên Chúa, là ơn gọi của chúng con đem TIN MỪNG đến với mọi người và làm chứng cho SỰ THẬT qua đời sống hằng ngày để danh Cha sớm hiển trị.

2. ĐẤT (Phần II): Nhu cầu trong đời sống hằng ngày, chúng con cũng có BA ĐIỀU ƯỚC NGUYỆN:

a.- NGUYỆN ĐỦ LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY: Biết đủ mới là đủ, còn không biết thì muôn vạn  ơn lành Chúa ban cũng chưa vừa.
b.- NGUYỆN ĐƯỢC CHÚA THỨ THA 'NHƯ' CON THA THỨ CHO KẺ CÓ LỖI VỚI CON: Nguyện rất dễ, nhưng mỗi lần xung khắc với nhau, chúng con không đủ lòng quảng đại bao dung tha thứ. Phải làm sao đây? Xin Chúa Thánh Thần cho chúng con có lòng thương xót anh chị em chúng con.
c.- NGUYỆN CHÚA GIÚP CHÚNG CON TRÁNH XA CHƯỚC CÁM DỖ VÀ DỐT LÒNG CHỪA KHỎI MỌI TỘI LỖI: Trong thân phận mỏng giòn của chúng con, chúng con dễ sa chước cám dỗ, khó dốt lòng chừa trước những đam mê xác thịt. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua các Phép Bí Tích, nhất là được ở trong Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, nhờ đó chúng con có đủ thần lực thoát khỏi mọi sự dữ.

Amen!

Lạy Chúa, trong thế giới hiện đại, chúng con phải đối diện với: -- Những suy giảm nhân quyền, những bất công trong xã hội, những cuộc bách hại hết sức phi lý, những tồn vong "ĐẤT VIỆT" chúng con,.. chúng con bức xúc lắm và muốn làm đủ thứ chuyện điên rồ, ngây cả có những ý nghĩ bạo động nữa. Bởi thế, ngày ăn không ngon, tối đến ngủ không yên, rồi suy tính đủ điều. Càng nghĩ, con càng cảm thấy ngứa miệng ngứa tay và đứng ngồi yên.

Với "Sáu Ước Nguyện" trên, xin Chúa Thánh Thần điều chỉnh lại hồn xác chúng con, để mội việc chúng con nghĩ, chúng con nói, chúng con làm từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2517011234996725


=================================== 
"TỰ KHIÊM"
TN11_T4 - Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Cha ơi, phải chăng con có tính sĩ diện vì "thích": Thích phô trương, thích khoe khoang, thích được ca tụng, thích người ta khen,.. nhưng con cảm thấy những thứ "thích" đó chẳng qua là phương tiện cho người ta nhờ nhõi lạm dụng con thôi, con sợ sĩ diện hại con lắm. Thế nhưng con vẫn "thích"?

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy con phải có tính "TỰ KHIÊM":
-- Khiêm nhường bố thí,
-- Khiêm nhu cầu nguyện,
-- Khiêm hạ chay lòng.
++ Bởi vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con.

Quả thật, con cũng có chút phiền khi phô trương tự mãn:
-- Bố thí khi có nhiều người biết thì có nhiều người nhờ. Giúp được một chỗ, thì có trăm chỗ khác gửi thư xin tiền... Không giúp thì cũng áy náy trong lòng, giúp thì không có sức. Nên con cảm giác như bị quấy rầy vậy đó.
-- Rồi mỗi khi con tự mãn với lòng TIN CẬY MẾN trước mặt người đời, thì con lại biếng nguyện với Chúa và tự cảm thấy lòng mình trở về khô khan nguội lạnh rất mau.

Vì để lấy lại quyền làm người, nên Chúa Giêsu kêu mười người cùi đã được chữa đi trình diện các thượng tế (Lc 17,14). Ngoài ra, tất cả những người được Chúa Giêsu chữa lành, Người bảo họ phải giữ kính và không được rêu rao cho người khác biết. Chúa Giêsu khiêm nhường đến thế, còn con là chi mà tự kêu tự mãn?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống thật với lòng mình, biết tự "TỰ KHIÊM" trước mặt Chúa và trước mặt người đời, vì con tội lỗi trước mặt Chúa và kém hiểu biết trước mặt thiên hạ. Amen.

Ôi Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp chúng con biết sống "THẬT" và sống "TỰ KHIÊM", vì Thiên Chúa yêu thích người khiêm nhường, khiêm hạ, và khiêm nhu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2514035935294255


=================================== 
PHƯƠNG TIỆN LUYỆN THÁNH 
TN11_T3 - Phúc Âm: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu dạy "ĐỪNG BÁO THÙ" (Mt 5,38-42). Chẳng vậy mà còn phải "YÊU THƯƠNG KẺ THÙ" nữa, để chúng ta có thể cùng với Chúa Giêsu thể hiện LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, cùng với Người thực hiện "TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG". Lúc đó chúng ta không còn ai để ghét, không còn ai có thể làm cho chúng ta bất an hay khó chịu. Đó là là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu nói (Mt 5,46-48):
- Chào người chào ta nào có lạ gì?
- Yêu người yêu ta nào có công chi?
++ Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha ở trên trời là Đấng hoàn thiện.

Rõ ràng, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta nên "thánh". Như vậy, những người đang vô tình hay cố ý gây hại cho chúng ta, lại trở nên những phương tiện tốt cho chúng ta rèn và cho chúng ta luyện nên "thánh".

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường hay nhắc nhở chúng ta qua các buổi triều kiến của Ngài tại Roma là: "Thế giới ngày nay không cần nhân sĩ, nhưng rất cần các 'vị thánh' để chữa trị các linh hồn". Vì thế trong triều đại Ngài, Ngài đã tuyên thánh quá đông, trong đó có 117 vị Tử Đạo Việt Nam của chúng ta.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta YÊU THƯƠNG và CẦU NGUYỆN cho kẻ thù là để thực hiện trọn vẹn sự yêu thương và hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời. Và để sự yêu thương đó được hoàn thiện, chúng ta phải luyện một trái tim nhân từ, trái tim thương xót, trái tim bao dung, trái tim tha thứ, và hơn bao giờ hết là 'phải có' được một trái tim "thánh".

Có hoàn thiện trong yêu thương, chúng ta mới có sự sống thật, an lạc thật, niềm vui thật, và hạnh phúc thật an bình trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ước mong rằng: Qua lời cầu bàu của Mẹ Maria, các Thánh Nam Nữ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta có đủ sức tự rèn và tự luyện "THÁNH" giữa trần gian... Nhờ đó, Nước Cha sớm hiển trị ở dưới đất này cũng như ở trên Trời vậy. Amen.

Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2513154515382397


=================================== 
NHẪN NHỊN SỐNG HÒA LÀ CON THIÊN CHÚA 
TN11_T2 - Phúc Âm: Mt 5, 38-42
"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Tuần trước, chúng ta đã có dịp suy niệm "các bài giảng trên núi" của Chúa Giêsu. Tương tự, tuần này chúng ta tiếp tục suy niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu từ chương 5 đến chương 6.

Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi chúng ta sống hòa là: "CHỚ TRẢ THÙ".
-- Ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa.
-- Ai muốn đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa.
-- Ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm.
-- Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
++ Đó là sách lược NHẪN NHỊN để diệt những thù hận ngay từ lúc mới bắt đầu. Chứ theo luật Môsê: "Mắt đền mắt, răng đền răng" thì bao đời mới dức?

Lời Chúa kêu gọi sống hòa hôm nay quả là một việc khó làm, bởi lẽ bất công với mình là tàn nhẫn với bản thân, hơn nữa chúng ta phải biết tự vệ mình để được sinh tồn giữa thế giới vô tâm bất nhẫn hiện nay. 

👉 Người ta càng bất NHẪN, Thiên Chúa mời gọi chúng ta càng NHỊN... vì đó là sách lược NHẪN NHỊN để diệt thù và tiến tới sự sống vinh quang muôn đời.

Thực ra, lối sống hòa và sống cao thượng như Chúa Giêsu không phải khó làm lắm đâu... vì trong thân phận con người, Chúa Giêsu đã sống được như thế để cứu độ con người và tiến tới vinh quang; Các thánh cũng đã sống hòa và sống cao thượng như vậy để cứu rỗi các linh hồn và thốt lên lời thương yêu tha thứ rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm" (Lc 23,34).

Nếu chúng ta cảm nhận được đời sống này chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng hay kiếp người mấy gì hơn kiếp phù du... thì có lẽ chúng ta trân trọng từng giây phút để sống hòa sống thuận sống vui và sống không uổng kiếp người.

Lạy Cha, chúng con xin Cha cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại hồn xác trong ngoài chúng con, giúp chúng con đủ sức NHẪN NHỊN những xung khắc hằng ngày và biết tha thứ sống hòa với những kẻ đang gây đau khổ cho chúng con vì cố ý hay vô tình. Chúng con xin dâng lên Cha những khổ đau, những bất công, những khó chịu trong lòng để đền tội chúng con, đền tội cho những linh hồn trong thân tộc đã qua đời, đền tội cho những linh hồn ít ai nhớ tới, và cầu cho những ai xin chúng con cầu nguyện cho... Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh xin hộ giúp chúng con khiêm nhường NHẪN NHỊN SỐNG HÒA để được "gọi là" CON THIÊN CHÚA. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2511561748875007


=================================== 
Lễ CHÚA BA NGÔI 
"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

BA NGÔI MỘT CHÚA là MẦU NHIỆM hiệp nhất tuyệt đốt. Chúng ta có thể dùng một vài biểu tượng để có thể hiểu chút nào đó:
+1. Biểu tượng dấu Thánh Giá:
-- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần: Ba Ngôi Vị là một Chúa, một dấu thánh. Biểu tượng này đã được Cộng Đồng Nicene tuyên xưng trong kinh Tin Kính từ năm 325 A.D.

+2. Biểu tượng Kinh Thánh:
-- Nhờ NGÔI LỜI (Ngôi Con) mà vạn vật được tạo thành (Gn 1,3). ĐỨC CHÚA CHA (Ngôi Cha) SÁNG TẠO mọi sự cho NGÔI LỜI, nên Chúa Giêsu mới nói: "TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA CON ĐỀU LÀ CỦA CHA, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA CHA ĐỀU LÀ CỦA CON" (Gn 17,10). Trong khi đó CHÚA THÁNH THẦN (Ngôi Ba) là quyền năng của Đức Chúa Cha (trong suốt thời Cựu Ước) và Đức Chúa Con (trong suốt thời Tân Ước). Như vậy, trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa: Đức Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo (Creator), Đức Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc (Redeemer), và Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa (Sanctifier). Thiếu một trong ba, không có sáng tạo, không có cứu chuộc, và không có thánh hóa. Vì vậy, Ba Ngôi nhất thể là một mẫu mực hiệp nhất tuyệt đối rất tuyệt vời.

+3. Biểu tượng hình thể:
-- Nút thắt Ba Ngôi: Được gọi là 'triquetra' (xem hình), có dạng giống chiếc lá đan kết lại thành hình tam giác (ba thân) và một vòng tròn ở giữa (nhất thể).
-- Khiên chắn Ba Ngôi (xem hình): Có Ba Ngôi Thiên Chúa bảo vệ, chắc chắn chúng ta sẽ có sự sống đời đời.
-- Và còn rất nhiều hình thể biểu tượng khác như tam giác đều, cỏ ba lá, hoa huệ, v.v...

+4. Biểu tượng vật lý:
-- Gương soi: Khi bạn soi gương, hình trong gương chắc chắn là bạn (phản ảnh hình bóng giống hệt như nhau đó chính là Chúa Cha và Chúa Con). Thông hiểu được giữa hai hình bóng đó là nhờ Chúa Thánh Thần.

+5. Biểu tượng khoa học:
-- Neutron và Proton hợp thành Nucleus (Cha Con là Một), và Electron (Thánh Thần) là vòng lực bảo vệ kích thích rất mạnh cho Nucleus tạo ra năng lượng. Cả ba hợp lại thành một ATOM, từ đó mà phát triển nhiều ra. Hiện trong người bạn có khoảng 230,000,000,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ,tỉ (000,000,000) atoms hợp thành một thân thể. Chúng ta không thể nói atom nào quan trọng hơn, nhưng tất cả đều quan trọng như nhau.

Như vậy, Ba Ngôi một Chúa là Mầu Nhiệm hiện hữu, Mầu Nhiệm có thật.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong muốn chúng con ở lại trong Chúa, như Chúa đang ở trong Đức Chúa Cha để tất cả chúng ta nên một. Xin Chúa cho Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng con luôn yêu mến Chúa, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa qua Thánh Kinh, qua nguyện cầu, qua Thánh Lễ Misa để tất cả chúng con nên một trong Ba Ngôi Thiên Chúa và luôn thuộc trọn về Người. Amen.

Chúng con muôn vàn cảm tạ Chúa Ba Ngôi!

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con.

Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Allêluia.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2509549875742861


=================================== 
SÁM HỐI TRỞ VỀ 
TN11_CN - Phúc Âm: Lc 7, 36-50 {hoặc Lc 7, 36 - 8, 3}
"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
- Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
--- "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
- Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
- {Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.}
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

👉 Lòng Thương Xót Chúa vượt ngoài trí tưởng tượng của con người.

Thiên Chúa không chấp tội chúng ta nhiều hay ít, nhưng Người tha thứ cho chúng ta do lòng hay thương xót của Người và cũng do lòng nhiệt thành sám hối của chúng ta. Can đảm sám hối trở về với Thiên Chúa vì cảm nhận được tình yêu thương của Người đặc biệt dành cho mỗi người chúng ta, bật khóc sám hối tội vì mình đã làm tan nát lòng Chúa, khiêm nhường tự đền tội mình bằng tất cả sự chân thành.

Hình ảnh của người đàn bà tội lỗi sám hối trong Tin Mừng hôm nay là một mẫu sám hối để chúng ta noi theo (Lc 7,36-38). Trong bài đọc 1, câu chuyện vua Đavít can đảm nhận tội giết chồng cướp vợ người ta trước mặt tiên tri Nathan, rồi thành thật sám hối tội mình và trở về cùng Thiên Chúa trước mặt thiên hạ cũng là mẫu sám hối chân thành (2 Sm 12, 7-13).

Thánh Vương Đavít TIN và nhận ra sự phản phúc của ông đối với tình thương vô lượng của Thiên Chúa dành cho ông. Người đàn bà tội lỗi TIN vào Chúa Giêsu, tin vào LÒNG THƯƠNG XÓT của Người dành cho bà. Cả hai đều TIN và nhận được TÌNH CHÚA nên họ chân thành sám hối tội vì lòng yêu mến chứ không phải do lề luật buột phải đền tội. Đây mới chính là then chốt quan trọng của Tin Mừng hôm nay _ Yêu Chúa không phải để được tha thứ nhưng là vì tự sám hối và khóc cho sự phản phúc của mình. Còn được tha hay không là do lòng hay thương xót của Thiên Chúa.

👉 "TỘI BÀ RẤT NHIỀU MÀ ĐÃ ĐƯỢC THA RỒI, VÌ BÀ ĐÃ YÊU MẾN NHIỀU".

TIN để ý thức sám hối và khóc cho sự bất trung của chúng ta là "THƯỚC" đo tình thương của chúng ta đối với Thiên Chúa, là "CÂN" đo sự tương quan mật thiết giữa chúng ta đối với Người _ Đến với Chúa không phải vì xin ơn hay luật buộc, nhưng vì muốn tương quan mật thiết với Chúa và cảm tạ vinh danh Người.

Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin tưởng và phó thác của chúng con vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, để tất cả chúng con có mối tương quan mật thiết với Chúa trong đời sống này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2510305532333962


=================================== 
CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI - ĐIỀU RĂN THỨ 9
T6/TN10 - Phúc Âm: Mt 5, 27-32
"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình - ngoại trừ vì lý do gian dâm - là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

👉 ĐIỀU RĂN THỨ 9: CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI _ "CHỚ NGOẠI TÌNH".

Khởi đầu Giao Ước Sinai, Điều răn Thứ Chín đã nói rõ: "CHỚ MUỐN", chỉ muốn, chỉ ước ao là đã trọng tội NGOẠI TÌNH. Thế sao ông Môsê lại truyền cấp giấy ly dị khi rẫy vợ? Chúa Giêsu trả lời: "VÌ CÁC ÔNG LÒNG CHAI DẠ ĐÁ, NÊN ÔNG MÔSÊ ĐÃ CHO PHÉP CÁC ÔNG RẪY VỢ, CHỨ THUỞ BAN ĐẦU, KHÔNG CÓ THẾ ĐÂU" (Mt 17, 7-8). Rồi Chúa nói tiếp: "AI RẪY VỢ MÀ CƯỚI VỢ KHÁC LÀ PHẠM TỘI NGOẠI TÌNH, NGOẠI TRỪ HÔN NHÂN BẤT HỢP PHÁP" (Mt 17,9).

Hôm nay, Chúa Giêsu vạch rõ nguyên nhân của sự ngoại tình rồi ly dị. Nó đến từ trên xuống dưới: Từ con mắt, xuống cái miệng, rồi đến tay chân. Bắt nguồn từ một cái nhìn thèm muốn, rồi ngỏ lời bóng bảy hàm ý khiêu gợi trong tư tưởng, đưa đến những hành động lẻn lút, rồi đến công khai tuyên bố ly dị.

Chúa nói:
-- "Nếu mắt bên phải con làm cớ vấp phạm, thì hãy móc nó quăng đi".
-- "Nếu tay phải làm cớ cho con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi".
++ "Mất một chi thể còn hơn là toàn thân con bị ném vào hoả ngục".

Nếu quả thật như thế thì bảo đảm chẳng có ông nào còn mắt còn tay còn chân! Và có thể các bà còn tệ hại hơn bởi những tính khoe thân khiêu gợi của các bà mà mất giống: "AI LÀM CỚ CHO MỘT TRONG NHỮNG KẺ BÉ MỌN ĐANG TIN ĐÂY PHẢI SA NGÃ, THÌ THÀ BUỘC CỐI ĐÁ LỚN VÀO CỔ NÓ MÀ NÉM XUỐNG BIỂN CÒN HƠN" (Mc 9,42). Thế là loài người xấu xí lắm, không còn giống hình ảnh Chúa nữa, xấu hơn các loài Chúa tạo. CHẮC KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU!

Thiên Chúa muốn chúng ta có ý thức về nguyên nhân của tội, về những cám dỗ đưa đến tội, tất cả những thứ đó là sự dữ, nên Người muốn chúng ta có một thái độ dứt khoát xa lánh các dịp tội: tránh làm cớ cho người ta thèm muốn, tránh những lời nói đẩy đưa đến tội, tránh những cử chỉ thô bỉ, tránh những hành động xàm xỡ... nói tóm lại là tránh tất cả các dịp gây ra tội.

Đối với Điều Răn Thứ Chín, Chúa Giêsu không có kiện toàn, nhưng Người chỉ cho chúng ta cách lánh xa các dịp tội. Đó là sách lược bảo vệ hôn nhân gia đình.

BẢO TỒN GIA ĐÌNH LÀ CHUYỆN LỚN. Một cái nhìn thoáng, một ý tưởng ảo chỉ là dục vọng xằng. Đừng vì những thứ xằng mà làm hư chuyện lớn.

Lạy Chúa Thánh Thần:
-- Xin giúp chúng con khôn ngoan nhận ra điều phải làm để lánh mọi sự dữ.
-- Xin giúp chúng con hiểu biết sâu xa hơn điều Chúa và Hội Thánh dạy để thực hàn.
-- Xin giúp chúng con đủ trí thông minh thấy được thánh ý Chúa muốn để thực thi.
-- Xin giúp chúng con có sức mạnh chu toàn bổn phận vượt qua khó khăn xác hồn.
-- Xin giúp chúng con luôn yêu Chúa xây dựng tình yêu và hạnh phúc gia đình.
-- Xin giúp chúng con biết lo giải quyết mọi xung đột trong đời sống hằng ngày.
-- Xin giúp chúng con biết kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và kính thờ Người.
Đó là những thứ chúng con cần cho hồn xác chúng con để xây dựng tổ ấm gia đình và làm đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Người hộ giúp chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2505827882781727


=================================== 
"ĐỪNG GIẬN GHÉT"
T5/TN10 - Phúc Âm: Mt 5, 20-26
"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
-- "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án". Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

👉 "THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ HUỶ BỎ, NHƯNG ĐỂ KIỆN TOÀN"(Mt 5,17)

Điều Răn Thứ Năm: CHỚ GIẾT NGƯỜI. Từ điều răn này, Môsê đã khai triển thêm một cách công bằng cho những ai cố tình làm hại người khác là: "Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; kẻ đó phải chịu cùng loại thương tích mà mình đã gây ra" (Lv 24,20).

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải công chính hơn, phải cao thượng hơn, phải tích cực hơn: Giết người không chỉ ở thể lý như gãy tay, chột mắt, hay mất mạng, nhưng còn là những xung khắc những cãi vã những lời lẽ thâm độc hằng ngày với nhau làm cho con người sống không bằng chết. Những xung khắc đó mới là cái gốc đưa đến những tệ hại về thể lý của con người.

Vì thế, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải tận diệt những mầm mống xung khắc hằng ngày để chung sống hài hòa với nhau trong bao dung và yêu mến. Người nói: "ĐỪNG GIẬN GHÉT".
-- Bất cứ ai "phẫn nộ" với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. 
-- Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. 
-- Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.

Đó là sự kiện toàn tương quan giữa con người để có đời sống an lạc tương quan với Thiên Chúa. Thật vậy, khi chúng ta giận ghét, chúng ta dễ sa chước cám dỗ đến chỗ tệ hại vô phương cứu chữa... dù bạn có đền theo luật Môsê, thì cũng chỉ làm tệ hại thêm cả cuộc đời.

"ĐỪNG GIẬN GHÉT" hãy sống hòa với nhau để có tương quan mật thiết với Thiên Chúa.
"Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ" (Mt 5,23-24). Thật vậy, khi chúng ta giận ghét ai thì khó có lòng tập trung để dâng lễ phụng sự Thiên Chúa, vì lúc ấy, hồn xác của chúng ta vẫn đang bị giận ghét (Satan) chiếm ngự.

Lạy Chúa Giêsu, những gì Chúa dạy hôm nay thật là hữu lý, xin Chúa cho Thánh Thần Chúa đến với chúng con để canh tân đổi mới tâm hồn:
-- Giúp chúng con luôn biết sống bao dung hài hòa với nhau.
-- Ban cho chúng con tinh thần vui tươi tích cực và cao thượng.
++ Nhờ đó, chúng con có thể cho nhau bình an và niềm an lạc xác hồn, và nhất là luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Chúng con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2504246179606564


=================================== 
TƯƠNG QUAN VIÊN MÃN 
T4/TN10 - Phúc Âm: Mt 5, 17-19
"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Đức Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy và rao giảng Tin Mừng Nước Trời, mà Người còn chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền và cả những trường hợp bị quỷ ám nữa. Danh tiếng Người đồn ra khắp miền Galilê, Giuđêa, Xyri, Giêrusalem, và cả vùng Thập Tỉnh.

Đặc biệt là các bài giảng trên núi: "TÁM MỐI PHÚC THẬT", Muối và Ánh Sáng,... Những lời giảng của Chúa Giêsu thật mới mẻ, sảng khoái, lạc quan, tràn trề hy vọng, khiến các môn đệ và dân chúng nghĩ rằng: Người đến hủy bỏ các lề luật cứng ngắt và quá khô khan. Nghe họ cởi mở xầm xì, Chúa Giêsu nói:👉 "THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ HUỶ BỎ, NHƯNG ĐỂ KIỆN TOÀN". Người kiện toàn lề luật và Giao Ước của Thiên Chúa để những TƯƠNG QUAN giữa Thiên Chúa và con người được VIÊN MÃN mà không mất điều luật nào:
-- Giúp con người tự nguyện vì lòng mến yêu hơn là bị bắt buộc.
-- Giúp con người tích cực thanh luyện hơn là tiêu cực thi hành.
-- Giúp con người thành thật với nhau hơn là thể hiện sĩ diện bên ngoài.
-- Giúp con người chân thành gần gũi và yêu mến Thiên Chúa hơn là bị ràng buộc.
++ Như vậy, Chúa Giêsu giúp chúng ta giữ luật trong tinh thần mới: Một tinh thần tự nguyện vì yêu mến Thiên Chúa, một tinh thần tích cực vì muốn được giống như Chúa, một lòng chân thành vì muốn ở trong Chúa, một lòng nhiệt thành vì muốn làm sáng danh Chúa.

Quả thật, "luật" không phải đơn thuần ràng buộc, nhưng để giúp con người hài hòa chung sống với nhau, giúp chúng ta có tôn ty trật tự, thánh hóa chúng ta dễ kiện toàn, thánh hóa mỗi người chúng ta nên thánh, và làm cho chúng ta nên một với Thiên Chúa.

Chúng ta là những men bột rất tốt của Thiên Chúa, nhưng muốn trở nên một cái bánh tốt bánh ngon để dâng lên Người, chúng ta cần có một cái khuôn bánh. Khuôn bánh đó chính là Chúa Giêsu, là luật kiện toàn của Người, là thánh ý Thiên Chúa, là Tân Ước.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ở trong Người, để chúng con có thể làm muối cho đời và là ánh sáng cho mọi người chung quanh, hăng say sống với "TÁM MỐI PHÚC THẬT" mà Người đã truyền cho chúng con. Amen.

Ôi Mẹ Maria yêu dấu của chúng con, xin Mẹ giúp chúng con nhiệt thành kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong Tân Ước và trong Thánh Lễ Misa hằng ngày, để chúng con có thể trung thành trong ơn gọi làm con Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2502397613124754


=================================== 
MUỐI CHO ĐỜI, ÁNH SÁNG CHO THẾ GIAN 
T3/TN10 - Phúc Âm: Mt 5, 13-16
"Các con là sự sáng thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

THÊM CHÚT HIỂU BIẾT:
-- Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm A, chúng ta suy niệm Phúc Âm Thánh Matthêu
-- Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm B, chúng ta suy niệm Phúc Âm Thánh Marcô
-- Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm C, chúng ta suy niệm Phúc Âm Thánh Luca
-- Còn Phúc Âm Thánh Gioan thì bổ túc trong các mùa, đặc biệt là Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.
-- Trong tuần Thường Niên, chúng ta suy niệm Phúc Âm Nhất Lảm (Matthêu, Marcô, Luca). Trong tuần TN năm nay, chúng ta suy niệm Phúc Âm Thánh Matthêu.
++ Như vậy, cứ mỗi 2 năm là chúng ta có dịp lập lại toàn bộ Tân Ước. Nếu bạn và tôi có dịp suy niệm Thánh Kinh trong 10 năm, tức là chúng ta đã năm lần học về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi.

Bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay nằm ở phần II: CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI và tiếc 2: CÁC BÀI GIẢNG TRÊN NÚI.

Sau khi chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu truyền THẦN CÔNG cho chúng ta qua cách sống với "TÁM MỐI PHÚC THẬT" để tậu NƯỚC TRỜI, Người truyền cho chúng ta phải làm "MUỐI" cho đời và là "ÁNH SÁNG" cho trần gian.

1. MUỐI (Thể chất):
-- Muối mặn làm tươi mát và thêm vị cho các món ăn, chống lại các vi khuẩn gây bất lợi cho con người. 
-- Muối tạo năng lực cho con người. Cơ thể thiếu muối, có thể làm cho chúng ta: Buồn nôn, đau đầu, lú lẫn, mệt mỏi, bồn chồn, yếu cơ, co giật và hôn mê. Như vậy, người thiếu MUỐI có thể kém khả năng sống với "TÁM MỐI PHÚC THẬT", khó có thể nào đem lại nguồn vui cho người khác, không thể nào mến yêu phụng sự người chung quanh.

2. ÁNH SÁNG (Tinh thần):
-- Nhờ có ánh sáng, con người mới có sự sống.
-- Nhờ có ánh sáng, chúng ta nhận ra lối đi đúng đường.
-- Nhờ có ánh sáng, chúng ta nhận ra mọi vật thể ở chung quanh.

Chúa Giêsu nói: "TÔI LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN. AI THEO TÔI, SẼ KHÔNG PHẢI ĐI TRONG BÓNG TỐI, NHƯNG SẼ NHẬN ĐƯỢC ÁNH SÁNG ĐEM LẠI SỰ SỐNG" (Gn 8,12); "Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6).

Chúa Giêsu đã là "MUỐI" và là "ÁNH SÁNG" gương mẫu cho chúng ta. Người đã ướp đời chúng ta tươi đẹp, và chiếu dọi vào tâm hồn ta chân lý của Người.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh:
-- Chúng ta còn nhận được chân truyền của Chúa Giêsu, là một phần trong thân thể của Người, chúng ta phải là "MUỐI" và "ÁNH SÁNG" thế nào?
-- Chúa Giêsu đã mặc áo trắng cho chúng ta và ban ánh sáng của Người cho chúng ta trong ngày Rửa Tội, chúng ta phải là "MUỐI" và "ÁNH SÁNG" ra sao?
-- Nhờ ánh sáng của Người mà chúng ta có được sự sống mới. Người chính là KIM CHỈ NAM của mỗi người chúng ta, Người là đường dẫn lối chúng ta đi trong sự thật để được sống dồi dào muôn đời. Chúng ta có mạnh dạn chia sẻ sự sống mới, sự sống thật, sự sống dồi dào cho anh chị em chung quanh ta không?

👉 Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta làm "MUỐI" cho đời và là "ÁNH SÁNG" cho thế gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con nhiệt thành làm "MUỐI" cho đời và là "ÁNH SÁNG" cho thế gian để Tin Mừng của Chúa được loan truyền cho đến tận cùng thế giới, nhờ đó NƯỚC CHA sẻ được hiển trị ở dưới đất này cũng như ở trên trời vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, các Ngài đã có kinh nghiệm sống làm "MUỐI" cho chúng con và là "ÁNH SÁNG" cho nhân loại, xin các Ngài giúp chúng con nhiệt thành sống "là" con Chúa như các Ngài đã từng "là". Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2500688553295660


=================================== 
CỬU KHIÊM THẦN CÔNG vs TÁM MỐI PHÚC THẬT
T2/TN10 - Phúc Âm: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".
-- "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Chúa Giêsu đã vượt thắng mọi cám dỗ nhờ "CỬU KHIÊM THẦN CÔNG" của Người đã luyện được trong sa mạc, và Người truyền những thần công đó lại cho chúng ta qua "TÁM MỐI PHÚC THẬT". 

"CỬU KHIÊM THẦN CÔNG"
-1. Đức Giêsu vui vẻ chấp nhận mọi khó khăn trong sa mạc vì Người muốn dâng những sự khó ấy lên Đức Chúa Cha để cho nhân loại được nước Đức Chúa Trời.
-2. Qua những chiêu thức quấy rối tấn công của thần dữ, Đức Giêsu vẫn nhẫn nhục và hiền hòa dâng lên Đức Chúa Cha để nhân loại được đất Đức Chúa Trời.
-3. Khi vui chịu những thống khổ cùng cực do Satan công kích đêm ngày, Đức Giêsu cũng được các Thiên Thần đến an ủi và giúp sức... và Người cũng mong cho con người được an ủi như vậy.
-4. Trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng bị giới hạn như con người. Thân xác Người cũng đói khác nhục dục (Lc 4,3), nhưng với ý chí quyết tâm cứu độ con người, Đức Giêsu đói khát nhân đức trọn lành nhiều hơn để dâng lên Đức Chúa Cha thay cho con người... và mong cho linh hồn bất diệt của con người được no đủ.
-5. Đức Giêsu kinh nghiệm bản thân cùng cực trong sa mạc, và thần lực Người khai mở dõi mắt nhìn và dũ lòng thương xót cho những khốn cùng của con người bởi tham quyền đoạt lợi (Lc 4,6). Người thay cho nhân loại dâng những thương xót ấy lên Đức Chúa Cha để con người được xót thương.
-6. “Ma Vương” tưởng Đức Giêsu mền lòng xót thương, chắc chắn chúng quỉ gian manh lẳng lơ dụ dỗ Đức Giêsu, nhưng ước muốn giữ lòng trong sạch để được thấy mặt Đức Chúa Cha và yêu thương nhân loại còn hơn quỉ kế ấy nhiều... hầu mong cho con người sống trong sạch và khiết tịnh để được thấy Đức Chúa Cha.
-7. Trong thân phận Anh Cả Giêsu, Người dũ lòng yêu thương nhân loại như những người bạn, người thân quen nhất của mình dù con người có phản bội (Lc 23,24). Người vẫn hòa thuận yêu thương để “Gia Trời” vạn sự hưng... để làm gương cho con người biết sống xứng đáng làm "Dưỡng Tử" của Thiên Chúa Cha.
-8. Người chịu những cái khốn nạn nhất trong sa mạc cho “Thánh Ý” của Đức Chúa Cha để gia tăng “Thần Lực” cùng  “Ý Chí” lên đỉnh tối cao mà không thần dữ hay sự chết nào có thể đánh Người ngã gục (Tử Đạo cho nước Trời)... để cho con người có đủ thần lực trung thành cho đến chết vì nước Trời.
-9. Người sau cùng, khi “Thần Lực” của  Đức Giêsu được vươn cao bao nhiêu thì Người lại khiêm hạ bấy nhiêu để khỏi bị những khí khái xằng làm hỏng chuyện lớn (Lc 4,9-12).

👉 Sau khi Đức Giêsu đã luyện “CỬU KHIÊM THẦN CÔNG” tới đỉnh tối cao, nội công bao trùm trời đất thì Người được Chúa Thánh Thần dẫn về để bắt đầu rao giảng Tin Mừng và truyền các thần công ấy lại cho con người… lấy tên là: “TÁM MỐI PHÚC THẬT” đó là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.

“TÁM MỐI PHÚC THẬT”
-- "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
-- Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Trời làm cơ nghiệp.
-- Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. 
-- Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. 
-- Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. 
-- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. 
-- Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
-- Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

Chúa Giêsu đã tự thánh hóa để chúng ta cũng được thánh hóa trong chân lý Đức Chúa Cha. (Gn 17,19) Và Người đã chân truyền thần công tinh vi của Người vào trong "TÁM MỐI PHÚC THẬT" để chúng ta có được Thiên Chúa, được xót thương, được là con cái Thiên Chúa, được đất Trời làm gia nghiệp, được no thỏa sự công chính của Thiên Chúa, được sống và nhìn thấy Thiên Chúa, v.v... Có được tất cả mọi sự tốt đẹp trong "TÁM MỐI PHÚC THẬT" đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta:👉 "HÃY HỌC CÙNG TA, VÌ TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG TRONG LÒNG" (Mt 11,29).

Thật vậy, muốn được chân truyền của Chúa Giêsu, chúng ta phải hiền lành và sống khiêm nhường thật trong lòng. Nếu không, mọi công phúc của chúng ta cố gắng tạo sẽ sớm ngày mai một đi thì "quá phí của trời".

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Người là Đấng Khiêm Nhượng vô song tuyệt vời, xin giúp chúng con học được thần công hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Giêsu, nhờ đó chúng con có thể sống với "TÁM MỐI PHÚC THẬT" trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Giêsu Maria Giuse, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn Hùng Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2498917276806121


=================================== 
ĐẤNG BẢO TRỢ, XIN HÃY ĐẾN 
CNCTTHX _ Phúc Âm: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
-- Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đến với làng gió ùa vào đầy cả căn nhà, rồi tựu lại như hình lưỡi lửa tản ra đậu trên các tông đồ. Thế là các ông bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho (Cv 2,2-4).
-- Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng động từ trời phát ra từ nơi các Tông Đồ đang trú ngụ, nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (Cv 2,5-6)
-- Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pácthia, Mêđi, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Cáppađôkia, Pontô, và Axia, có người là dân Phyghia, Pamphylia, Aicập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơrêta hay người Ảrập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! (Cv 2,7-11)

Qua bài đọc trên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần... chỉ trong tích tắc, các Tông Đồ có khả năng nói hơn chục thứ tiếng khác nhau.
👉 Điều lạ nhất là: Phát âm "MỘT LẦN" mười mấy thứ tiếng và mọi sắc tộc đều nghe hiểu tiếng mẹ đẻ của mình.

Hôm nay, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đến với biểu tượng "ÂM THANH": Một tiếng động phát ra từ trời. Quả thật, nếu không có sức ép của 'gió' không thể có âm thanh. Thí dụ: Nếu không có hơi ép từ phổi tới 'thanh quản', chúng ta không thể phát ra tiếng hay nói chuyện truyền đạt tư tưởng của mình. Như vậy, mọi tiếng ta nói cũng là do sự tác động của Chúa Thánh Thần rồi phải không?

Suy ra, Chúa Thánh Thần hoạt động liên lỉ trong mỗi người chúng ta qua "lửa, gió, nước", thế mà chúng ta ít khi nhớ ơn Người.
-- Lửa: Người bao bọc chúng ta bằng hơi ấm của mặt trời.
-- Gió: Người vận hành 11 ngàn lít gió cho chúng ta thở mỗi ngày.
-- Nước: Người bơm cho mỗi người chúng ta lít máu mỗi ngày trong thân thể.

Đối với các Kitô Hữu chúng ta, Chúa Thánh Thần rửa chúng ta khỏi tội tổ tông và ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Chẳng vậy, Người còn ban cho chúng ta 7 ơn thiên: Khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức, và kính sợ Thiên Chúa. 

Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được sinh nhiều hoa quả như: Bác ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch.

Xét ra, Chúa Thánh Thần đúng là Đấng Bảo Trợ, là Thầy dạy mọi điều Chúa Giêsu đã truyền, và làm cho chúng ta nhớ mọi điều Chúa Giêsu đã dạy (Gn 14,26) để chúng ta có thể thực thi theo Thánh Ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, Người là nguồn mạch mọi sự sống cho chúng con, là Thầy dạy mọi chân lý thật để chúng con có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và cùng với Người loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Xin Người hãy đến giúp chúng con luôn nhiệt thành nguyện danh Cha cả sáng và nước Cha mau hiển trị ở dưới đất này cũng như ở trên Trời vậy. Amen.

Lạy Maria, chúng con yêu mến Mẹ, xin Mẹ cầu bầu với Chúa Thánh Thần luôn thánh hóa chúng con trở nên khí cụ an bình của Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2496250813739434


=================================== 
CHĂN DẮT TỐT GIÁO HỘI THU GỌN - GIA ĐÌNH
T6/CNPS7 _ Phúc Âm: Ga 21, 15-19
"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
-- Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
-- Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm nay, ba lần Chúa hỏi "YÊU", rồi ba lần Chúa giao việc cho Phêrô "CHĂN DẮT"!
-- Lần thứ nhất: "Chăn dắt các chiên con của Thầy"... Nhiệt thành dẫn đưa con người về với Chúa.
-- Lần thứ hai: "Chăn dắt các chiên con của Thầy"... Ân cần chăn dắt dân thánh Chúa no đủ xác hồn.
-- Lần thứ ba: "Chăn dắt các chiên mẹ của Thầy"... Lãnh đạo các môn đệ Chúa rao giảng Tin Mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất.
++ Muốn hoàn tất 3 việc trên, Phêrô cần phải "YÊU" như Chúa yêu, yêu không phân biệt giai cấp con người, dân thánh, hay môn đệ của Chúa. Trách nhiệm của Phêrô là làm sao cho tất cả nên một trong Thiên Chúa.

Con số 3: Là số hiệp nhất nên một (Ba Ngôi, Một Chúa), là số vinh quan của Thiên Chúa (3 ngày sống lại), là hiệp thông tam giới (Thiên Đàng, Trần Thế, Luyện Ngục). Con số 3 cũng là số "ngộ ra" (3 lần chối Chúa, mới hối tội mình), nó cũng nhắc nhở sự yếu đuối mỏng giòn của con người.
-- Phải chăng, Chúa Giêsu phải hỏi "ba lần" thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa?
-- Phải chăng, Chúa Giêsu phải hỏi "ba lần" để ám chỉ vai trò tối hậu của Phêrô?
-- Phải chăng, Chúa Giêsu phải hỏi "ba lần" để chúng ta luôn trông cậy vào ơn thánh Chúa?

"THẦY SẼ TRAO CHO CON CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI; SỰ GÌ CON CẦM BUỘC DƯỚI ĐẤT, TRÊN TRỜI CŨNG CẦM BUỘC; VÀ SỰ GÌ CON CỞI MỞ DƯỚI ĐẤT, TRÊN TRỜI CŨNG CỞI MỞ" (Mt 16,19).

Hôm nay, Chúa Giêsu đã tiên đoán cái chết của Phêrô để cho ông hiểu rằng: Vâng lời trọng hơn của lễ. Chúa Giêsu đã vâng lời và tuân phục Đức Chúa Cha cho đến chết... và Phêrô cũng phải tuân phục và vâng lời Đức Chúa Giêsu cho đến khi giang tay ra và chết chỏng đầu xuống. Còn chúng ta thì sao? Chắc chắn, chúng ta cũng phải tuân phục và vâng lời Đức Thánh Cha như vậy, vì chúng ta là con của Thiên Chúa.

Trong tinh thần đó, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng con luôn hài hòa hiệp nhất với mọi người trong Giáo Hội, giúp chúng con chớ phán đoán và đừng bao giờ chỉ trích ai, nhất là chúng ta phải có lòng tôn trọng các Linh Mục và Tu Sĩ của Chúa.

Lạy Chúa, là "cha" là "mẹ" trong một Giáo Hội thu gọn là gia đình, chúng con cũng nghe Chúa Giêsu hỏi con 3 lần như Chúa đã hỏi Phêrô vậy, và chúng con đã trả lời: "CON YÊU MẾN THẦY!", và Thầy đã giao việc cho chúng con chăn dắt chiên con và chiên mẹ trong gia đình con.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết trả lời với Chúa Giêsu trước sau như một là: "CON YÊU MẾN THẦY!" và trung thành chăn dắt chiên con và chiên mẹ như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2492713964093119


=================================== 
HIỆP NHẤT NÊN MỘT 
T5/CNPS7 _ Phúc Âm: Ga 17, 20-26
"Xin cho chúng nên một".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tục ngữ nhân gian: "GIA HÒA VẠN SỰ HƯNG". Chúng ta thường nghe ông bà nhắc nhở con cháu luôn hòa thuận thương yêu nhau để hổ trợ giúp nhau phát triển sự nghiệp.

Một trong TÁM MỐI PHÚC THẬT Chúa dạy là: "ĂN Ở THUẬN HÒA" mới được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta là những người TIN vào Chúa Giêsu Kitô và Người đã rửa chúng ta nên sạch bởi Chúa Thánh Thần, rồi cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa (Gn 1,12), nên chúng ta phải ăn ở thuận hòa.

Điều kiện được quyền làm con và sống trong gia đình Thiên Chúa là: Chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, để mọi người nhận biết chúng ta là con Thiên Chúa. Yêu thương nhau không chỉ là lời khuyên đơn thuần, mà là GIỚI RĂN của Chúa Giêsu: "THẦY BAN CHO ANH EM MỘT ĐIỀU RĂN MỚI LÀ ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU; ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM" (Gn 13,34). Nhờ đó, NƯỚC CHA được hưng thịnh.

Thật vậy, có yêu thương mới thuận hòa, có yêu thương mới quan tâm, có yêu thương mới gần gũi, có yêu thương mới chia sẻ, có yêu thương mới phục vụ, có yêu thương mới có niềm vui... tất cả phải bắt đầu từ yêu thương.

Nhờ Chúa Giêsu chúng ta TIN, nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta trông CẬY, nhờ thánh ý Đức Chúa Cha chúng ta yêu MẾN. Như vậy, YÊU THƯƠNG là toàn bộ chương trình của Thiên Chúa, YÊU THƯƠNG mới chính là cùng đích của Người... và cao điểm nhất của YÊU THƯƠNG là NHẤT THỂ! là Ở TRONG nhau!

Chúa Giêsu cầu xin cùng Đức Chúa Cha cho chúng ta được nên một với nhau như Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là MỘT (Gn 10,30). Nên một như Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy (Gn 14,10-11). Người cầu nguyện cho chúng ta được nên một để chúng ta được ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Chúa Chúa, thế là tất cả được nên một.

Chẳng những thế, Chúa Giêsu còn cầu xin cùng Đức Chúa Cha cho chúng ta nên một gia đình: "LẠY CHA, NHỮNG KẺ CHA BAN CHO CON THÌ CON MUỐN RẰNG CON Ở ĐÂU, CHÚNG CŨNG Ở ĐẤY VỚI CON, ĐỂ CHÚNG CHIÊM NGƯỠNG VINH QUANG MÀ CHA ĐÃ BAN CHO CON, VÌ CHA ĐÃ YÊU MẾN CON TRƯỚC KHI TẠO THÀNH THẾ GIAN" (Gn 17,24)
-- Trước đấy, Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ và chúng ta rằng: "Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Gn 14,2-3).
-- Và Thánh Phaolô cũng đã nói với tín hữu Thêxalônica: "chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi" (1Tx 4,17).

Lạy Cha, chúng con cùng với Chúa Giêsu xin Cha cho chúng con được nên một với nhau trong tình yêu Cha, trong một gia đình của Cha.
-- Xin Cha Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng con khiêm nhường xóa bỏ mọi giai cấp, những đố kỵ, những hận thù để chúng con có thể gần gủi yêu thương nhau và nên một với Chúa Giêsu.
-- Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con khiêm nhường chấp nhận những khác biệt trong anh chị em chúng con, để chúng con có thể hài hòa cảm thông yêu thương nhau trong Chúa Giêsu.
-- Xin Chúa Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để chúng con cảm nhận và thấy được những nhu cầu cần thiết của anh chị em chúng con mà nhiệt thành quan tâm chia sẻ.
++ Lạy Chúa, chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn luôn hiệp nhất nên một với Con Mẹ là Chúa Giêsu, xin Mẹ cho chúng con luôn được hiệp nhất nên một với Mẹ và Con Mẹ qua Thánh Lễ Misa, chầu Thánh Thể, suy niệm Thánh Kinh, và siêng năng nguyện cầu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2491228014241714


=================================== 
NÊN MỘT VỚI CHÚA 
T4/Phúc Âm: Ga 17, 11b-19
"Ðể chúng được nên một như Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.
-- "Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, suy niệm Tin Mừng hôm nay, con mới hiểu tại sao Cha thường tôn vinh Chúa Giêsu, Con Cha rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Mt 17,5)

Trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng đã chịu nhiều sự cám dỗ như chúng ta. Nhưng vì yêu thương các môn đệ và loài người chúng ta, Chúa Giêsu đã tự thánh hóa để chúng ta cũng được thánh hóa trong chân lý Đức Chúa Cha. (Gn 17,19)

Chân lý đó là Lời thật, là sự yêu thương của Đức Chúa Cha, là ước muốn mọi người chúng ta thuộc về Thiên Chúa để tất cả nên một trong Thiên Chúa. Chân lý sự thật đó đã xác định rõ rằng: Con người KHÔNG thuộc về thế gian.

Chúa Giêsu đã phân định rõ ràng giữa THIỆN và Ác, giữa LÀNH và DỮ, giữa THÁNH và QUỶ, giữa THIÊN CHÚA và SATAN, giữa NƯỚC TRỜI và THẾ GIAN... "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. (Mt 6,24)

Nhờ có ranh giới chân thật ấy, Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ 40 đêm ngày trong sa mạc, Người đã trở nên Đấng Khiêm Nhường, Đấng Nhân Lành, Đấng Thánh Thiện trong suốt hành trình cứu độ của Người.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Chúa Giêsu và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. (Pl 2,9-10)

Trong khi đó, các môn đệ và chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về Thiên Chúa thì ma quỷ (thế gian) rất ganh tị và ghét chúng ta là việc đương nhiên, nên chúng tìm cách gieo vào lòng chúng ta mọi sự dữ. Bởi thế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta khỏi mọi sự dữ. Và Người cũng đã dạy chúng ta cầu nguyện ở phần cuối của kinh Lạy Cha rằng: "Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ." (Mt 6,13)

Đấy, ma quỷ rất tinh ranh. Chúa Giêsu còn phải vẽ ranh giới với ma quỷ và phân định chánh tà rõ rệt... Chúng ta là môn đệ, là con cái, là chi thể của Người thì cũng phải rõ ràng như thế để diệt mọi dục vọng trong lòng và mọi của cải phù phiếm chóng qua trong đời chúng ta.

Lạy Cha, xin Cha dũ lòng thương ghé mắt nhìn gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ, xin Cha cho Thánh Thần Chúa đến với chúng con, để nhờ Người mà chúng con vượt thắng mọi cám dỗ và phân định ranh giới chánh tà rõ rệt với thế gian. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin giúp chúng con luôn được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu để diệt tà và giữ lòng yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2488897934474722


=================================== 
THUỘC VỀ CHÚA, CHÚA QUAN TÂM HƠN 
T3/CNPS7Phúc Âm: Ga 17, 1-11a
"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
-- "Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.
-- "Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong thời gian Chúa Giêsu sống lại đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta có dịp ôn lại Phúc Âm Thánh Gioan. Tình nghĩa nhất là ở bữa ăn cuối cùng của Đức Chúa Giêsu với các môn đệ trong dịp Lễ Vượt Qua tại nhà ông Máccô.

Bữa ăn hôm ấy Chúa Giêsu mạc khải mọi sự thật phũ phàng mà Người phải chịu và các môn đệ cũng bị vạ lây. Phũ phàng ở chỗ là các thượng tế vì ham muốn quyền lực mà phủ nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, phũ phàng ở chỗ họ lôi kéo dân chúng chống đối Chúa Giêsu, phũ phàng là họ đồng lõa với quân La Mã chụp mũ Chúa Giêsu là kẻ phạm thượng đến Thiên Chúa, và phũ phàng nhất là phiên tòa không rõ ràng diễn ra từ khởi sự tra tấn cực hình đến kết thúc mạng người công chính trên thập giá không quá 18 giờ.

Thời Cựu Ước, "máu chiên" đã đổ ra để giữ mạng các con đầu lòng của dân Do Thái lúc tại họa giáng xuống trên toàn cõi Ai Cập thế nào, thì Tân Ước "Máu Chúa Giêsu" đã đổ ra để cứu những ai tin vào Chúa Giêsu và thuộc về Chúa Giêsu.

Trong thư gởi tín hữu Corintô, Thánh Phalô nói: "Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta" (1Cor 5,7).

Ngày nay, tội lỗi của chúng ta, của nhân loại đang diễn ra chất ngất, cho nên Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiến mình làm chiên xóa tội trần gian trong Thánh Lễ Misa. Và rồi ở phần hiệp lễ nên một với Chúa Giêsu, linh mục long trọng công bố: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa".

Ai có thể dự tiệc Chiên Thiên Chúa? Chẳng phải là chúng ta hay sao? Là những người Đức Chúa Cha Chọn và ban cho Đức Chúa Giêsu sao? Và qua Thánh Lễ Misa, chúng ta nhờ Mình và Máu của Người đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đó, Chúa Giêsu dành riêng cho những ai thuộc về Người.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện quá rõ ràng rồi:
-- Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
-- Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra.
-- Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thuộc trọn về Chúa để được Chúa quan tâm hơn. Chúng con muốn thuộc về Thiên Chúa 100%, 1000% để chúng con luôn được ở trong Chúa Giêsu Kitô dâng Lễ Misa hằng ngày và để Mình Thánh Người nuôi dưỡng xác hồn chúng con. Nhờ đó  chúng con được nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa, để nhờ đó chúng con có được sống trong đường lối Chúa và sống hạnh phúc đời đời. Amen. 

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin các Ngài hộ giúp chúng con coi thường mọi thứ phù phiếm chóng qua nơi trần thế để thuộc trọn về Thiên Chúa, về Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2487479084616607


=================================== 
TÌNH THẦY TRÒ 
T2/CNPS7 _ Phúc Âm: Ga 16, 29-33
"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra". Chúa Giêsu đáp lại các ông: "Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mác mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Những tâm tình cuối cùng trong bữa Tiệc Ly tại nhà ông Máccô ở lầu trên.

Chúa Giêsu rất thương xót các môn đệ của mình khi phải nói hết sự thật bi đát mà Thầy trò phải chịu. Trước những cảm xúc ấy, các môn đệ cũng rất thương và đau buồn xót dạ với Chúa Giêsu và cũng biết dùng lời khích lệ Thầy tuyệt vời nhất. 

Thật là an ủi cho Chúa Giêsu khi nghe các môn đệ cùng tuyên xưng ĐỨC TIN của mình: "CHÚNG CON TIN THẦY BỞI THIÊN CHÚA MÀ RA". 

Đó cũng là một trong những ĐỨC Tin của chúng ta: "Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành."

TIN vào Chúa Giêsu là công việc của chúng ta làm theo ý Đức Chúa Cha (Gn 6,29). Chúng ta không đến với Người bởi được ăn no và đầy đủ những của cải vật chất hay hư mất, nhưng là vì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người ban cho chúng ta. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu (Gn 6,27).

Các môn đệ tin chắc rằng: Chúa Giêsu biết hết mọi sự trong tương lai. Nên khi nghe Thầy Giêsu nói: "NÀY ĐẾN GIỜ, VÀ ĐÃ ĐẾN RỒI, CÁC CON SẼ TẢN MÁC MỖI NGƯỜI MỘT NGẢ, BỎ MẶC THẦY MỘT MÌNH". Các môn đệ thật đau xót lắm khi nghe Chúa Giêsu tiên báo các ông bị tản mác và phải bỏ Thầy. Chúa Giêsu nói thế không phải để trách các ông, NHƯNG là để cho các ông được bình an trong lòng khi việc ấy xảy ra. Một lần nữa, Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh vẫn đi "bước trước" để cảm thông cho hoàn cảnh loạn lạc và yếu đuối của các môn đệ mình.

Không sao, THẦY KHÔNG Ở MỘT MÌNH ĐÂU, VÌ CÓ CHA HẰNG Ở VỚI THẦY. Chúa Giêsu luôn ở lại trong Đức Chúa Cha, nên Người bình an tin tưởng và phó thác mọi sự vào quyền năng của Chúa Cha. Chúa Giêsu không cô đơn.

Nhờ có bình an, Chúa Giêsu nói: "THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN, các con hãy can đảm lên dù phải chịu đau khổ giữa thế gian, nhưng vinh quang của của Thầy và các con được trọn vẹn. HÃY Ở LẠI TRONG THẦY.

Thật vậy, các môn đệ sẽ bị tản mác, nhưng các ông luôn ở lại trong Thầy Giêsu, nên sau khi tản mác, các ông đã được qui tụ lại một cách nhanh chống. Phần chúng ta, chúng ta cũng được Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy ở trong Người để được bình an và sự sống đời đời luôn ở với chúng ta.

Lạy Chúa Chúa Giêsu, Chúa muốn ban phát bình an cho chúng con nên Chúa đã lập phép Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con qua Thánh Lễ Misa. Xin Chúa cho Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và giúp chúng con siêng năng tham dự Thánh Lễ Misa để ở lại trong Người... Nhờ đó, chúng con có được niềm vui trọn vẹn với Thiên Chúa trong đời sống này. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là niềm vui của Thiên Chúa Cha, là hiền thê dịu dàng của Chúa Thánh Thần, là đền thờ êm ái cho Chúa Giêsu ngự... xin Mẹ hộ giúp chúng con biết noi gương Mẹ luôn làm đẹp lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết luôn sống với sống trong và sống cho Thánh Ý Đức Chúa Cha để vinh quang Ba Ngôi Thiên Chúa mau hiển trị. Amen.

Vinh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2486117244752791


=================================== 
CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TA
CNPS7 / PHÚC ÂM: Ga 17, 20-26
"Để chúng được hoàn toàn nên một".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.
-- Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Ở phần cuối bữa ăn cuối cùng vào dịp Lễ Vượt Qua, sau khi đã trăn trối căn dặn kỹ lưỡng mọi điều, và báo trước các việc sẽ xảy ra... Người bắt đầu cầu nguyện thưa chuyện cùng với Đức Chúa Cha.
-- Chúa Giêsu xin Cha cho chúng ta được sự sống đời nhờ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô.
-- Người không cầu cho thế gian, nhưng Người cầu cho những ai thuộc về Cha và ban cho Người, để nhờ họ mà Đức Chúa Giêsu được tôn vinh, để Ba Ngôi Thiên Chúa và những kẻ được chọn trọn hưởng niềm vui vinh quang Thiên Chúa.

Và rồi Chúa Giêsu cầu nguyện tiếp trong Bài Phúc Âm trên đây, để tất cả chúng ta được nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa, để Người ở đâu thì chúng ta cũng được ở đó, để chúng ta ở trong Người và Người luôn ở trong chúng ta.

Khi gặp một cơn bệnh soàn, chúng ta khó có tâm trí nghĩ đến ai. Còn Đức Chúa Giêsu xắp chịu cuộc tử nạn vô tiền khoáng hậu, nhưng Người vẫn trầm tĩnh dặn dò mọi sự, nhớ đến tất cả mọi người Chúa thương, và ân cần kết hiệp mật thiết với tất cả chúng ta.

Ở cuối cuộc đời của Chúa Giêsu, Người vẫn đi bước trước để gần gũi yêu thương và kết hiệp mật thiết với những người Chúa yêu, chẳng vậy mà Người vẫn giữ được tâm tình lo nghĩ đến tương lai của chúng ta trong Nước Trời. Đấy, Người là Thiên Chúa trọn tình thương.

Chúng ta phải công nhận rằng: Ba Ngôi Thiên Chúa là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Thiên Chúa đáng được tôn thờ và đáng cho tất cả chúng ta thuộc về Người.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa luôn muốn mọi sự tốt cho tất cả chúng con, nhưng chúng con thường làm cho chúa đau buồn vì những đam mê xác thịt của chúng con và những ham muốn tích trữ nhiều thứ vô bổ phù phiếm ở thế gian này. Xin Chúa cho chúng con biết nhận biết Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa là điều quan trọng nhất ở đời này để chúng con có được sự sống vui phúc vĩnh cửu thật ở đời sau. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Kitô và nhờ công phúc vô lượng vô cùng của Người. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy lòng từ bi và hằng cứu giúp, xin Mẹ cầu bàu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con được thuộc về Thiên Chúa và sống cho Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2483168441714338


=================================== 
TỪ ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG
T6/CNPS6 _ Phúc Âm: Ga 16, 20-23a
"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta chân lý TỪ ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG

👉 CÁC CON SẼ THAN VAN KHÓC LÓC, còn thế gian sẽ vui mừng.

Trần tục và thánh đức hoàn toàn trái ngược nhau: 
-- Nếu ta sống như lòng Chúa ước mong, thì loài người cười nhạo ta cuồng đạo mê tín.
-- Nếu ta sống bác ái, bao dung, hiền lành, chịu thua thiệt thì bị cho rằng ta là kẻ ngu đần.
-- Nếu chúng ta tin tưởng phó thác giữ tiết độ và trong sạch, thì con người nói ta tâm trí bất thường.

Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, cũng chưa hề làm dâu trăm họ ở  thế gian. Cho nên mặc kệ người đời nói gì bởi vì lưỡi không xương nên nay dầy mai khác, mặc kệ thế gian nghĩ gì và luận gì.

Điều đáng cho chúng ta quan tâm đến là vinh quang của Thiên Chúa và chúng ta phải được trọn vẹn như ý Cha ở trên Trời.

👉 NỖI BUỒN CỦA CÁC CON SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mẹ sanh con để phản ảnh niềm vui sau nỗi buồn lo sợ bất trắc, và cũng là phản ảnh sự vinh quang của Chúa Giêsu sau cuộc thương khó của Người.

Chúa Giêsu đã tiên báo với các môn đệ nhiều lần về sự thương khó và sự sống lại của Người. Trước khi sống lại trong sự vinh quanh, Chúa Giêsu phải trải qua cuộc khổ nạn để cứu độ con người trên trần thế. Và quả thật, Người đã chiến thắng sự chết và đã sống lại để bảo đảm Lời Người về sự sống đời đời. 

Sự sống lại của Chúa Giêsu là niềm vui phục hồi sinh thần cho các môn đệ can đảm và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giêsu tại Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy mau gởi Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn, để chúng con luôn giống như Người đem Tin Mừng đến với mọi người chung quanh con hầu cho nước Cha mau hiển trị ở dưới đất này cũng như ở trên Trời để danh Cha được vinh hiển đến muôn đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin được cùng với Mẹ và hiệp với Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô nhận lấy Thần Khí Chúa Thánh Thần để làm vinh hiển Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI (Trọng và buộc)
Phúc Âm: Lc 24, 46-53
"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai Ðấng Cha Thầy đã hứa đến với các con; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
👆 Ðó là lời Chúa.

ÔN LẠI
Lạy Cha, trước khi con suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp con giải chút lấn cấn trong lòng:
-1. Trong ba ngày Chúa chết, Người đi đâu?
-2. Sau ba ngày Chúa Giêsu sống lại, ở với các tông đồ 40 ngày rồi mới về Trời. Trong 40 ngày đó: Chúa ở đâu? Làm gì? Và đi đâu?

------------
-1. Trong ba ngày Chúa chết, Người đi đâu? Dạ thưa trong kinh Tin kính các thánh Tông đồ có câu: Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại. Như vậy, việc cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế hệ trước sau (Nghĩa là từ thời Adong Evà cho đến tận thế).

-2. Sau ba ngày Chúa Giêsu sống lại, ở với các tông đồ 40 ngày rồi mới về Trời. Trong 40 ngày đó: Chúa ở đâu? Làm gì? Và đi đâu? Người hiện ra với các tông đồ nhiều lần (Ga 20,16-17; Mt 28,8-10; Lc 24,13-43; Lc 24,34; Lc 24,36; Ga 20,26-29; Ga 21,1-2; 1Cr 15,7; Lc 24,50-53). Phần lớn là ở Giêrusalem và Galilêa... và còn rất nhiều lần khác không được ghi chép lại (Ga 20,30). Như vậy, trong 40 ngày ngắn ngủi, Chúa Giêsu rất bận rộn an ủi và quy tụ các tông đồ và môn đệ của người trở về Giêrusalem. Còn việc ở đâu và đi đâu chắc không bị giới hạn bởi Thiên Tính của Người sau khi đã sống lại từ cõi chết.

SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu đã trấn an và quy tụ các tông đồ và môn đệ về Giêrusalem, nơi Chúa Thánh Thần sẽ gặp gỡ để ban "BẢY THẦN KHÍ" (khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức, và kính sợ thiên chúa) để bắt đầu rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho muôn dân. "VẬY CÁC CON HÃY Ở LẠI TRONG THÀNH CHO ĐẾN KHI MẶC LẤY QUYỀN LỰC TỪ TRÊN CAO BAN XUỐNG" (Lc 24,49)

👉 Chúa Giêsu chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.

Điều lạ ở đây là: Tại sao Chúa Giêsu chọn địa điểm về trời tại Bêtania cách Giêrusalem 2.5 cây số? Vì Bêtania là chỗ có tình thương đậm đà.
-- Bêtania (Có nhà của của ba chị em mất cha mất mẹ: Matha, Maria, và Ladarô) là hậu cần ở miền Giuđêa, là nơi dừng chân của Chúa Giêsu và các môn đệ mỗi khi lên Giêrusalem, là nơi Chúa Giêsu lánh nạn khi gặp phải bọn pharisiêu truy nã, quan trọng hơn cả là nơi phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa (Ladarô đã chết bóc mùi nhưng vẫn được sống lại bởi quyền năng của Người)... Bêtania có thể nhắc nhớ cho chúng ta rằng: Chúng ta chắc chắn sống lại sau cõi chết và Người về Trời để dọn chỗ cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Giêsu vô cùng yêu thương chúng ta, Người muốn chúng ta cũng được cùng ở với Người (Gn 14,1-4).

Bấy giờ, Chúa Giêsu mở trí cho các ông hiểu biết Kinh Thánh (Lc 24,45), các ông thờ lạy Chúa Giêsu lúc Người được nhất lên Trời. Khi khuất bóng rồi, các ông trở về Giêrusalem với lòng đầy niềm vui tin tưởng và tín thác.

Vinh danh Chúa Giêsu vừa hoàn tất cuộc hành trình cứu độ gian trần. Chúc mừng Chúa Giêsu nay được trở về Trời sum hợp với Đức Chúa Cha. Cảm tạ Chúa Giêsu về Trời chuẩn bị chỗ ở cho chúng con đang thuộc về Người. Vô cùng biết ơn Chúa Giêsu cho chúng con mặc lấy quyền lực từ trời cao bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con ở lại trong Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2478029768894872


=================================== 
CHÚA THÁNH THẦN DẠY DỖ CON 
T4/CNPS6 _ Phúc Âm: Ga 16, 12-15
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần dặn dò trong Bửa Tiệc Ly cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ.

Hôm ấy, có quá nhiều điều quan trọng cần phải nói cần phải dặn dò, Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ và chúng ta đến năm bảy lần. Nào là phải thương yêu nhau, nào là giữ Lời Thầy, nào là ở lại trong Thầy, nhận Thần Chân Lý, v.v...

-- Thần Khí sự thật luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (Gn 14,17).
-- Người là Đấng Bảo Trợ do Đức Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Gn 14,26).
-- Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy (Gn 15,26).
-- Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai (Gn 16,13).

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa dặn dò quan tâm đến chúng con. Vì quá yêu thương nên Chúa đã ân cần xếp đặt quan phòng cho chúng con hết mọi sự. Điều quan trọng hơn cả là Chúa gởi đến cho chúng con Thần Chân Lý - Thần Khí Chúa để chúng con luôn sống trong sự thật và thuộc về Nước Trời, để chúng con có thể nghe hiểu và giữ Lời của Chúa, để chúng con có thể can đảm và nhiệt thành làm chứng cho Chúa như ý Đức Chúa Cha.

Lạy Cha, chúng con cám ơn Cha đã cho Con Một Cha là Đức Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người để rửa chúng con trong Chúa Thánh Thần và cho chúng con trở nên con cái của Chúa. Chẳng vậy, Người còn xức dầu cho chúng con trở nên vương giả để thông phần vào việc quản trị trong Nước Người. 

Lạy Cha, chúng con là chi mà Chúa quá thương chúng con vậy? Chúng con có là gì mà Chúa chọn chúng con làm dân riêng của Người? Chúng con mỏng giòn thế ấy sao Chúa cho chúng con dự phần vào làm sáng danh Thiên Chúa? Chúng con cảm nhận tình thương Cha và vô cùng biết ơn Cha thương chọn chúng con.

Vinh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 

Lạy Cha, giờ đây, chúng con xin cùng với Thánh Vương Đavít để xướng lên rằng:
[Tv 25,5] Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
[Tv 143,10] Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con.
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2476596422371540


=================================== 
ĐẤNG PHÙ TRỢ, THẦN CHÂN LÝ 
T2/CNPS6 _ Phúc Âm: Ga 15, 26 - 16, 4
"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. 
-- Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Một trong những niềm tin của Người Kitô Giáo là:
👉 Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, NGƯỜI BỞI ÐỨC CHÚA CHA VÀ ÐỨC CHÚA CON MÀ RA. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Người xuất hiện rất nhiều lần qua những biểu tượng của "gió, lửa, nước, mây" và ở với các Tiên Tri để phán dạy suốt dòng lịch sử cứu độ Dân Chúa.

Đức Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết rõ rằng: THẦN CHÂN LÝ (Đức Chúa Thánh Thần) bởi Đức Chúa Cha mà ra (Gn 15,26).
-- Người ở với và ở trong chúng ta để nói và dạy chúng ta "chân lý" của Chúa Giêsu.
-- Người giúp chúng ta can đảm và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giêsu.
-- Người giúp chúng ta ở lại và ở trong Thiên Chúa.

Người Do Thái thời ấy, quá cố chấp với những nguyên tắc và luật lệ của cha ông họ làm ra. Họ tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa nên đã không chấp nhận Chúa Giêsu, không thừa nhận các việc Chúa Giêsu đã làm.

Thế giới ngày nay còn tệ hơn thế: Con người lấy những cái đang có trong vũ trụ để phát minh ra những phương tiện kỹ thuật rồi tự mãn phản phúc với Đấng Sáng Tạo trời dất và tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ để phủ nhận Thiên Chúa.

Tệ hơn nữa là có nhiều người đọc được vài cuốn đạo đức, tham dự được vài khóa tĩnh tâm thì tưởng mình được tràn đầy thần khí của Chúa rồi bắt đầu muốn canh tân Giáo Hội, buộc các giáo quyền thay đổi đủ thứ. Trong khi đó, họ hoàn toàn không hiểu Giáo Hội là hiền thê của Chúa Giêsu và là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Khi họ không được như ý, họ bắt đầu chống giáo, rồi bỏ giáo... Đó là những thần khí giả do Satan lạm dụng lòng nhiệt thành của chúng ta.

Lạy Chúa, những lúc con gặp phải thần khí 'giả', xin Chúa giúp 'con' ở lại với Chúa qua Thánh Kinh, ở lại trong Chúa qua Thánh Lễ Misa, nhờ đó Chúa ở lại trong con và ban cho con Thần Chân Lý để con khiêm nhường nhận ra con, để con hiền lành tin tưởng phó thác trọn vẹn vào quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, lễ tưởng nhớ các chiến đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, con đặc biệt nhớ đến các Thánh đã bỏ mình vì Đạo Thánh Chúa... ĐÓ LÀ HOA QUẢ CỦA CHÚA THÁNH THẦN. Xin Chúa cho chúng con cũng dám bỏ mình dốt lòng chừa bỏ mọi tội lỗi của chúng con để luôn sống làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự sống con, xin giúp con xa lánh điều gian dối, xin ban cho con trí hồn nhận ra nguồn chân lý của Người, để con trung thành trao dồi đức tin đức cậy đức mến và làm sáng lại đền thờ Chúa ngự trong tâm hồn con, để con tin tưởng sống Lời Chúa và làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh cầu bàu cùng Chúa Thánh Thần đến thăm viếng hồn xác chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2473291639368685


=================================== 
MẠC KHẢI VỀ ĐẤNG PHÙ TRỢ 
CNPS6 _ Phúc Âm: Ga 14, 23-29
"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần Bửa Tiệc Ly cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ (Chương 14)

Tự bản chất Kitô Giáo là mầu nhiệm: Mầu Nhiệm Nhập Thể, Mầu Nhiệm Phục Sinh, Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta nghe nói nhiều về Ngôi Con Giêsu, Người mạc khải Đức Chúa Cha cho chúng ta, và hôm nay, Người mạc khải cho chúng ta về Đức Chúa Thánh Thần.

Đức Chúa Thánh Thần là Đấng được ít khi nói đến, nhưng là Đấng Thần Linh tâm điểm nhất của Thiên Chúa, là hoa quả của mọi sự sáng tạo, là vinh quang của Đức Chúa Cha:
-- Thần Khí Chúa bay lược trên mặt nước từ lúc tạo dựng vũ trụ (St 1,1-2).
-- Thần Khí Chúa giao hòa với Mẹ Maria trong việc nhập thể của Chúa Giêsu (Lc 3,35).
-- Thần Khí Chúa xuất hiện với dạng chim bồ câu khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (Mt 3,16).
-- Thần Khí Chúa bao phủ các Tông Đồ với dạng đám mây sáng (Mt 17,5).

Đấy, Chúa Thánh Thần hợp tác trong việc sáng tạo, Người cùng với Đức Chúa Con trong chương trình cứu chuộc loài người, Người tăng sinh lực cho Chúa Giêsu hoàn tất Giao Ước Mới với Đức Chúa Cha... Nhờ đó, chúng ta được phép rửa trong Chúa Thánh Thần và trở nên con Thiên Chúa từ cát bụi.

Đức Chúa Thánh Thần nâng khí thế và hiểu biết cho các Tông Đồ trong việc truyền giáo, Người ở với chúng ta để dạy mọi điều và nhắc nhở cho nhúng ta tất cả những gì Thầy Giêsu đã dạy và đã nói (Gn 14,26). Chúng ta đang ở trong thời đại của Chúa Thánh Thần, Người truyền dạy và mạc khải cho chúng ta hiểu và biết mọi sự thật về Nưới Trời.

Vì vậy, chúng ta hiểu Lời Chúa là nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Đức Chúa Cha là nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta tin thật Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể là nhờ Chúa Thánh Thần, mọi hoa quả đức tin của chúng ta là nhời Chúa Thánh Thần.  Cả Ba Ngôi nhất thể yêu mến chúng ta không hề rời xa.

Hãy đến với Chúa Giêsu để Người xin Đức Chúa Cha ban cho chúng ta Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần là Thầy dạy và nhắc nhở chúng ta mọi Lời Chúa Giêsu truyền từ Đức Chúa Cha.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự sống thật của chúng con, xin Người hướng dẫn chỉ dạy chúng con biết việc phải làm như:
-- Yêu mến Chúa cho nhiều,
-- Siêng năng tham dự Thánh Lễ Misa,
-- Say mê suy niệm Lời Chúa Giêsu truyền,
-- Thường xuyên cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa,
-- Hăng say hợp tác vào các việc truyền giáo và mở mang Nước Trời,
-- Nhiệt thành làm các việc lành và nhẫn nại trong việc bác ái với anh chị em chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu mến và quan tâm đến các môn đệ của Chúa, xin Mẹ thương xót và quan tâm đến chúng con, giúp chúng con thêm lòng yêu mến và tín thác trọn vẹn vào Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2471698322861350


=================================== 
CHÚNG TA THUỘC VỀ NƯỚC TRỜI 
T7/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 15, 18-21
"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Khi chúng ta KHÔNG thuộc về một ai hay một nơi nào, thì rất khó đồng thuận với họ và khó tương cầu trong mọi sinh hoạt với nhau.

Hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian và thuộc về nước Thiên Chúa. Chúng ta không thể nào đồng thuận những gì thuộc về thế gian.
-- Chúa Giêsu không thuộc về thế gian nên bị "tam quyền" kết án tử cho Người.
-- Các Tông Đồ thuộc về nước Trời và làm chứng cho Chúa Giêsu cũng phải bị chống đối và mang án tử như vậy.
-- Các Linh Mục Truyền Giáo về Đao Thánh của Chúa Giêsu ở xứ lạ quê người cũng chịu nhiều sự gian truân chống đối bởi tôn giáo bạn, và đa số họ cũng phải chịu tử đạo vì Đạo Thánh Chúa.

Còn chúng ta, những kẻ đang tin và thuộc về Thiên Chúa thì sao? Chúng ta cũng đang bị bách hại bằng đủ mọi hình thức.

Chúng ta không bị tù đày hay bị án tử về thân xác, nhưng tất cả chúng ta đang bị giam cầm trong tội lỗi và mang tính cá nhâm vô cảm của thế gian, chúng ta đang bị thế gian đưa vào cõi chết mà không hay biết.
-- Nếu chúng ta sống như lòng Chúa ước mong, thì loài người cười nhạo chúng ta đang mê tín.
-- Nếu chúng ta sống bác ái, hòa nhã, hiền lành, thì người ta cho rằng mình là những kẻ ngu.
-- Nếu chúng ta tin tưởng giữ tiết độ và sống trong sạch, thì con người nói chúng ta bất thường.

Lạy Chúa, đó là những cái giằng co trong đời sống con, là những thứ làm cho linh hồn con bị dằn vặt bất an và thân xác con bất ổn. Con vẫn tự hỏi mình tại sao yếu đuối vậy? Con không thuộc về thế gian thì tại sao phải lệ thuộc về những gì thế gian nói, và những gì thuộc về xác thịt?

Lạy Chúa, xin cho chúng được trung thành yêu mến Chúa. Dù thế gian có ngược đãi và coi thường chúng con, chúng con vẫn vững tin và một lòng tính thác vào Chúa. Amen.

Giêsu Maria Giuse, xin cứu giúp chúng con. Amen.

Con Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2471624836202032


=================================== 
HÃY YÊU MẾN NHAU 
T6/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 15, 12-17
"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

YÊU MẾN NHAU là Lời Chúa Giêsu đã dặn đi dặn lại đến năm bảy lần... Lời căn dặn ấy là lệnh truyền của Thầy Giêsu, là điều răn 'mới' của Thầy Giêsu... 'Mới' ở chỗ:
-- Yêu mến 'như' Thầy đã yêu mến các con,
-- Thí mạng 'như' Thầy dám thí mạng vì yêu,
-- Thân tình 'như' Thầy thân mật với các con là bạn hữu,

👉 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu. (Gn 15,13)

Không biết trong chúng ta có ai yêu 'như' Thầy Giêsu chưa. Riêng bản thân con thì cũng đang luyện tập, nhưng mỗi khi chịu một chút thử thách thôi là rớt đài ngay. Cả chục năm nay con vẫn thất bại mỗi khi gặp những cám dỗ, gặp những trái ý, gặp những gian truân, gặp những xảo trá, gặp những sỉ nhục là con sa ngã phản công.

Chúa ơi, vì yêu Thầy Giêsu, con tập sống: Bái ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch... nhưng rất khó khi gặp những thử thách: Cám dỗ, trái ý, gian truân, xảo trá, sỉ nhục là con khó nhẫn nại, khó sống với hoa quả của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu đã thí mạng vì chúng con bởi vì chúng con là những kẻ được Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu, là những người được Chúa Giêsu chọn để ra đi rao giảng Tin Mừng. Người luôn cân nhắc chúng con: Hãy ở lại trong Thầy như chim liền cánh như cây liền cành. 

Vâng, con ở lại trong Lời của Thầy, con ở lại trong Mình Máu của Thầy, con ở lại trong sự thương khó của Thầy, con ở lại với cả cuộc đời của Thầy... nhưng có nhiều lúc con vẫn cảm thấy cô đơn và một mình chiến đấu. Thầy ơi, xin cứu con, xin ở với con và ở trong con.

Thầy nói đúng, với những yếu đuối hèn mạc và mỏng giòn của con, con nào dám chọn Thầy nhưng Thầy đã chọn con và sai con đi như chiên giữa vạn đàn thú. Nếu không có Minh Máu của Thầy, nếu không có Lời Thầy, nếu không có giới răn mới của Thầy, chắc con không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay.

Lạy Thầy Giêsu, ít khi con nhân danh Thầy mà xin cùng Đức Chúa Cha. Lạy Cha, hôm nay con nhân danh Thầy Giêsu của con để xin Cha nè... 

Cha ơi, YÊU THƯƠNG là lệnh truyền của Thầy Giêsu nhận từ Cha, xin Cha cho con nhiệt thành yêu thương mọi người như Cha và Chúa Giêsu đang yêu con, con xin đều nầy vì danh Thầy Giêsu chúa của con. Amen.

Thầy Giêsu ơi, xin Thầy tiếp tục truyền Mình Máu của Thầy, Lời của Thầy vào tận xương tủy của con để con chuyên cần sống với 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Mẹ Maria, hiền mẫu của con, xin Mẹ giúp con luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa là nhiệt thành yêu mến nhau như Thầy Giêsu đang yêu quý chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2468120889885760


=================================== 
NIỀM VUI TRỌN VẸN 
T5/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 15, 9-11
"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây vẫn còn nằm ở phần Tiệc Ly cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ (từ chương 13 đến chương 16)

++ Ở chương 13, để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, Người đã ban cho chúng ta một 'ĐIỀU RĂN MỚI': "THẦY BAN CHO ANH EM MỘT ĐIỀU RĂN MỚI LÀ ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU; ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM" (Gn 13,34). MỚI ở chỗ là YÊU NHƯ THẦY YÊU:
-- Yêu nhất thể đến độ muốn ở lại ở với và ở trong người mình yêu,
-- Yêu không điều kiện, không biên giới đến độ thí mạng sống mình. 

👉 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Gn 14,15). Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy thì anh em cũng phải giữ các điều răn của Thầy là: "ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM." Và trong đêm đó, Chúa Giêsu đã căn đi dặn lại đến năm lần: Các con hãy "YÊU THƯƠNG NHAU".

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói tiếp sau dụ ngôn cây nho, Người vẫn căn dặn hãy yêu thương nhau: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Cây nho khỏe mạnh vui tươi khi tất cả các cành hài hòa tươi tốt sinh nhiều hoa trái. Chỉ một nhánh khô, toàn cây nho đều cảm thấy tàn tạ... Người Việt nam ta cũng có câu tục ngữ: "con sâu làm rầu nồi canh" hay "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ". Chúng ta không thể là 'con sâu' trong gia đình, chúng ta không thể là 'ngựa đau' hay 'ngựa chứng' trong Giáo Hội của Chúa. Vì thế, để niềm vui của Thiên Chúa được trọn vẹn là:
-- Chúng ta 'phải' thương yêu nhau như Chúa Giêsu yêu chúng ta.
-- Chúng ta 'phải' là hoa quả của Chúa Thánh Thần ở mọi nơi mọi lúc: Bái ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn tình yêu và niềm vui của chúng con được trọn vẹn, nên Người đã truyền: "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy". Tình yêu hy hiến mạng sống mình vì yêu... và Chúa Giêsu vẫn đang ở lại và hy hiến mạng sống Chúa trong Thánh Lễ Misa hằng ngày để làm của lễ đền tội cho mỗi người chúng ta. Chẳng vậy, Chúa Giêsu còn ban tặng Mình và Máu của Người cho chúng ta được sống đời đời.

Hãy đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ Misa, để tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa và của chúng ta được trọn vẹn.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thành toàn cho niềm vui của chúng con với Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô được trọn vẹn trong Thánh Lễ Misa, và niềm vui thánh lễ ấy được kéo dài suốt ngày hôm nay. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2466357486728767


=================================== 
KẾT HIỆP VỚI THẦY SINH NHIỀU HOA TRÁI 
T4/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 15, 1-8
"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
-- "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
-- "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
👆 Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM:

Cây nho là cây có rất nhiều rễ để hút dinh dưỡng trong lòng đất rồi cung cấp cho các cành nho được tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.

Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh này nói lên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và tất cả chúng ta: "THẦY LÀ CÂY NHO THẬT, VÀ CHA THẦY LÀ NGƯỜI TRỒNG NHO". Chúa Giêsu cũng mạc khải cho chúng ta biết nguồn ân sủng vô hạn của Người có thể ban phát dồi dào cho những ai đang tin và hiệp nhất nên một với Người, nhờ đó mà được sống sung túc và sinh nhiều bông hạt,.. chẳng vậy, dù đã chết cũng sẽ được sống lại. Đơn cử chuyện Chúa Giêsu cứu sống Lazarô đã chôn trong mộ 4 ngày được sống lại... Chúa Giêsu nói: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết." (Gn 11,25-26)

Vì thế, chúng ta hãy trở về và ở lại trong Chúa Giêsu và sống dồi dào. Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho, các con là nhành. AI Ở TRONG THẦY VÀ THẦY Ở TRONG NGƯỜI ẤY, KẺ ẤY SẼ SINH NHIỀU TRÁI." (Gn 15,5)

Chúng ta đã thấy, trước tình Thầy trò ly biệt, Chúa Giêsu luôn luôn đi bước trước: 
-- Chúa Giêsu yêu chúng ta trước khi Người muốn chúng ta yêu Người.
-- Chúa Giêsu muốn ở trong chúng ta trước khi chúng ta ở trong Người.
-- Chúa Giêsu muốn kết hiệp mật thiết với chúng ta trước khi chúng ta muốn thân mật với Người.
++ Tất cả những bước trước của Chúa Giêsu đến với chúng ta là cũng chỉ vì YÊU vì MUỐN chúng ta được sống dồi dào và sinh nhiều hoa trái. 

Chẳng vậy, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta được sống trường sinh, sống đời đời.
Hình ảnh cây nho cung cấp chính sức sống của thân cây truyền tới những cành lá bông trái thế nào, thì MÌNH và MÁU hằng sống của Chúa Giêsu cũng nuôi dưỡng chúng ta hơn thế ấy: "TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. AI ĂN BÁNH NÀY, SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI. VÀ BÁNH TÔI SẼ BAN TẶNG, CHÍNH LÀ THỊT TÔI ĐÂY, ĐỂ CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG." (Gn 6,51)

Vì tình yêu và sức sống của Chúa Giêsu quá mãnh liệt, vì Người muốn ở lại ở với và ở trong chúng ta ta nên Người đã lập Bí Tích Thánh Thể trong đêm ly biệt. Rồi truyền cho các môn đệ rằng: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta"... hay nói cách khác: Các con hãy đến dự bàn tiệc thánh với Thầy trong Thánh Lễ Misa! để Thầy thông ban sự sống của Thầy cho các con. Sự sống thần linh, sự sống trường sinh, sự sống muôn đời.

👉 Như vậy, cùng với Chúa Kitô, chúng ta không chỉ là cành nho mà còn là những người thợ đang là vườn nho nữa. Kẻ vào làm lúc sáng, người lúc trưa, người kia lúc chiều đều được trả công theo lòng nhân hậu của Chủ là Đức Chúa Cha. (Mt 20,1-16)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn được hiệp nhất với người qua THÁNH LỄ MISA, qua KINH THÁNH, qua việc CẦU NGUYỆN nói chuyện liên lỉ với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch Bảy Ơn Thiên, qua sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, xin Chúa Thánh Thần cho chúng con gặt hái được nhiều hoa quả của Người: Bái ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, chúng con hiệp thông với các Ngài, xin cầu bàu cho chúng con có lòng yêu mến Chúa hết lòng và hết trí khôn và trên hết mọi sự. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2464602276904288


=================================== 
THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO CÁC CON 
T3/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 14, 27-31a
"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần "NHỮNG LỜI CÁO BIỆT" trong bữa Tiệc Ly cuối cùng.

Trong thế giới này từ đời nọ đến đời kia, con người khó xây dựng sự bình an cho chính mình mà còn gây nhiều bất ổn cho người khác vì suốt ngày lo nghĩ tích trữ lợi ích phù phiếm cho chính mình. Họ luôn nghĩ những điều gian ác, vô cảm và ứ đầy những túi không đáy như: Tham lam, kiêu ngạo, ngông cuồng, tà dâm, ngoại tình, xảo trá, trác táng, trộm cắp, ganh tị, độc ác, quyền lực, giết người,...

Nhất là khi con người có đầy đủ những thứ phù phiếm thì càng thiếu sự BÌNH AN. Đó là những kinh nghiệm Thiên Chúa thấy trong chương trình cứu độ của Người.

Các môn đệ xao xuyến với những lời ly biệt của Thầy, lòng cảm thấy sợ hãi... chạnh lòng thương, Chúa Giêsu nói:

👉 "THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO CÁC CON,
THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO CÁC CON" (Ga 14,27).

BÌNH AN là một trong những món quà rất quý giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Món quà đó, Người vẫn ban cho mỗi người chúng ta trong Thánh Lễ Misa hằng ngày trong phần hiệp lễ: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Xưa nay, các anh chị và tôi đang ứ đầy những túi bất an vì tội lỗi. Hãy đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ Misa để Người ban "BÌNH AN" cho chúng ta. Nhờ có sự bình an của Chúa, chúng ta mới có thể tính thác trọn vẹn vào quyền năng và sự quan phòng của Người.

Kính lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Người luôn đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con có thể yêu thờ Thiên Chúa hết lòng hết trí, và cả xác hồn con. Nhờ đó, con mau chạy đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ Misa để nhận lấy BÌNH AN của Chúa. Amen.

Ôi Mẹ Maria và các Thánh, các Ngài là thần lực hổ trợ chúng con, xin hộ giúp chúng con có lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như các Ngài đã yêu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2462962150401634


=================================== 
THẤY ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỂ THẤY ĐỨC CHÚA CHA 
T7/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 14, 7-14
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
-- Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Không phải lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng: "AI ĐÃ TRÔNG THẤY THẦY THÌ THẤY CHA THẦY", nhưng Người đã nói rất nhiều lần rồi:
-- Tôi và Chúa Cha là một. (Gn 10,30)
-- Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. (Gn 10,38)
-- Ai thấy Tôi là thấy Đấng đã sai tôi. (Gn 12,45)

Trong suốt cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối, Đức Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ rất nhiều lần về sự hiệp nhất tuyệt đối giữa Cha với Con, và giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng chính vì mầu nhiệm hiệp nhất này, mà Thánh Tiến Sĩ Augustinô mất nhiều thời gian tìm hiểu, nhưng phải bó tay sau khi tiếp kiến với Thiên Thần nhí ngoài bãi biển:
-- Thánh Augustinô đang suy niệm về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, thì tình cờ thấy một cậu bé đào một lỗ nhỏ ở bờ biển, rồi chạy đi chạy lại múc nước biển đổ vào lỗ ấy. Thánh Augustinô lấy làm lạ hỏi: "Em là gì vậy?" Cậu bé đáp: "Con đang cố gắng múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này." Thánh Augustinô nói: "Biển thì quá to, làm sao cậu có thể đổ hết nước biển vào cái lỗ nhỏ này?" Cậu bé hỏi lại: "Làm sao bác có thể dùng khối óc nhỏ bé của bác để hiểu được sự bao la sâu thẳm của Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa?" Nói xong, cậu bé biến mất.

Cũng vậy, với cái nhìn thiển cận và sự hiểu biết quá ít của các môn đệ, thì làm sao các ông có thể thấy được Đức Chúa Cha bằng con mắt hạn hẹp của mình. Chỉ có TIN và YÊU Thiên Chúa hết lòng hết trí khôn thì có thể thấy được.

Các môn đệ đang làm công việc của Thiên Chúa, công việc đó là: 
"HÃY TIN VÀO ÐẤNG NGÀI SAI ĐẾN" (Gn 6,29). 

"AI TIN VÀO THẦY, NGƯỜI ẤY SẼ LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC THẦY ĐÃ LÀM; NGƯỜI ẤY CÒN LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC LỚN LAO HƠN, VÌ THẦY VỀ VỚI CHA".

Và quả thật, các môn đệ đã TIN và làm chứng cho Thầy mình. Các ông không những thấy Chúa Giêsu mà còn thấy luôn cả Đức Chúa Cha... Nên việc các ông làm còn lớn lao hơn Đức Chúa Giêsu. Xin đơn cử chuyện Phêrô chữa một anh què bẩm sinh đang ăn xin ở cửa hẹp đền thờ Giêrusalem:
-- Nhìn thấy người què, ông Phêrô và Gioan chạnh lòng thương, Phêrô nói với anh què: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" Thế là anh què đi đứng được và chạy nhảy ca tụng Thiên Chúa.

Đấy anh què chưa kịp tin và chưa kịp muốn được chữa lành thì cũng đã được lành nhờ Phêrô tin và thấy được Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha đang đồng hành với ông và ở trong ông.

Phần chúng ta, chúng ta may mắn hơn các môn đệ của Chúa xưa kia là chúng ta thấy được toàn diện cuộc đời Chúa Giêsu và các việc môn đệ Chúa đã làm nhờ ĐỨC TIN... nhưng chúng ta lại không mấy sống thật với ĐỨC TIN của mình để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thật là đáng tiếc!

Tiếc ở chỗ là: Chúa Giêsu đang ở với chúng ta mà chúng ta ít khi đến với Người. Người hiện diện trong Thánh Lễ Misa, ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống chúng ta: "Đây là Mình Ta, các con hãy nhận lấy mà ăn. Nầy là Máu Ta, các con hãy nhận lấy mà uống". "AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TA SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI", nhưng chúng ta ít khi đến lảnh nhận.

Lạy Mẹ Maria, xin vì lòng thương xót của Mẹ, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu. Amen.

Con,. Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
THẦY Ở ĐÂU THÌ CHÚNG CON CŨNG MUỐN Ở ĐÓ!
T6/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 14, 1-6
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC GIÊSU và CÁC MÔN ĐỆ tại nhà ông Máccô (đệ tử ông Phêrô).

Lạy Cha. hôm ấy, sau khi Chúa Giêsu rữa chân cho các môn đệ và Giuđa ra đi rồi, thì Người ban cho các ông ĐIỀU RĂN MỚI là: "ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM; để người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy" (Gn 13,34-35), và Người nói rất nhiều lời cáo biệt với chúng con.

Đoạn Tin Mừng trên đây cũng nằm trong phần cáo biệt trăng trối của Thầy Giêsu: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy:

👉 THẦY ĐI ĐỂ DỌN CHỖ CHO ANH EM, 
dọn chỗ cho các con rồi, THẦY SẼ TRỞ LẠI ĐEM CÁC CON ĐI. 👈

Chúa ơi, từ điểm này, chúng con thấy tình yêu của Thầy và lòng thương xót Chúa hơn trí nghĩ của con người chúng con biết bao:
-- Chúa Giêsu đã cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ,
-- Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của loài người chúng con,
-- Chúa Giêsu lại muốn dọn sẵn chỗ trên Thiên Đàng cho chúng con nữa.

Người ta nói "chết là hết đời", còn Chúa Giêsu chết thay cho con người là điểm khởi đầu sự sống thật muôn đời cho những ai tin vào Thiên Chúa và tin vào Người: "TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở".

Cha ơi, từ khởi đầu, Cha đã tạo dựng mọi sự vì Chúa Giêsu nên Người luôn muốn chung sống với loài người chúng con, chẳng vậy Người còn muốn ở trong chúng con nữa:
-- "HÃY Ở LẠI TRONG THẦY NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG ANH EM" (Gn 15,4).
-- "Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Gn 15,5).
++ Cũng chính vì lòng khao khát này của Chúa Giêsu, Người đã lập "BÍ TÍCH THÁNH THỂ" để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

👉 "THẦY Ở ĐÂU THÌ CÁC CON CŨNG Ở ĐÓ!" Nhưng Thầy có biết không? Với muôn ngàn lý do đam mê hèn yếu, với những bận rộn cơm áo gạo tiền, với những túi độn phì phù phiếm đã làm cho hồn xác chúng con "ù lì" như không có Chúa hiện diện trong đời và mải mê nhục dục trần thế khiến chúng con không mấy có lòng tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Những vô tâm của chúng con khiến Chúa vô cùng neo đơn trong nhà tạm, buồn tuổi nơi Bí Tích Thánh Thể, và cam chịu khổ nhục cực hình trong Thánh Lễ Misa.

Cha ơi, Cha ơi! Lúc chúng con không có Linh Mục Việt, chúng con rất khao khác có được Thánh Lễ Việt để thông phần với Chúa Giêsu mật thiết hơn... nhưng khi Cha thương ban cho chúng con có được Linh Mục Việt, thì chúng con "lười biếng" đi tham dự Thánh Lễ, ngay cả "chầu Chúa" mỗi tháng một lần thôi mà cũng vắng vẻ lạnh tanh. Chắc là Cha buồn chúng con lắm... con xin thay mặt cho anh chị em chúng con xin lỗi Cha, xin lỗi Cha nhiều lắm!

Chúa ơi, người lớn chúng con "lười" thì trách sao được tuổi trẻ mê chơi?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con lòng mến Chúa thiết tha và yêu Chúa hết lòng, để chúng con có thể bỏ hết mọi sự chạy đến bên lòng Chúa, để chúng con có thể đáp lại tình Chúa và nói rằng: "THẦY Ở ĐÂU THÌ CHÚNG CON CŨNG MUỐN Ở ĐÓ!"

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin hộ giúp chúng con có lòng yêu mến Chúa thiệt nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2455068717857644


=================================== 
GIA HÒA VẠN SỰ HƯNG!
T5/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 13, 16-20
"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần Lễ Vượt Qua của Chiên Thiên Chúa.

"TÔI TỚ KHÔNG TRỌNG HƠN CHỦ". Thế mà Đức Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Chúa. Rồi còn nói với Phêrô rằng: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy" (Gn 13,8). Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Gn 13,13-14)... Một hình ảnh rất tuyệt cho các môn đệ và những người con của Chúa để yêu thương và tôn trọng nhau.

"KẺ ĐƯỢC SAI KHÔNG TRỌNG HƠN ĐẤNG ĐÃ SAI MÌNH". Đức Chúa Cha trọng hơn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trọng hơn các môn đệ, các môn đệ trọng hơn giáo dân, giáo dân trọng hơn con người. Nhờ giữ được sự "tôn trọng" trên dưới này mà trong gia đình Thiên Chúa có sự thân mật gần gũi hiệp nhất và yêu thương:
-- Ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy,
-- Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy (Gn 13,20).
-- Và Giáo Dân là nhịp cầu cho con người đến với các môn đệ và với Chúa.

Tương tự như vậy, trong một Giáo Hội thu gọn là GIA ĐÌNH, chúng ta cũng cần có tôn ti trật tự như thế. Cả nhà kính thờ Thiên Chúa, cha mẹ trân quý nhau, con cái thảo kính cha mẹ, anh chị em thuận hòa nhường nhịn lẫn nhau, thì gia đình mới thịnh vượng và hạnh phúc - GIA HÒA VẠN SỰ HƯNG!

Lạy Chúa Giêsu, với tâm tình Thầy trò trong bữa tiệc ly cuối cùng ở phòng trên (upper room) đã tạo cho chúng con ấn tượng sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa dành cho các môn đệ và những người con của Chúa, mà ngày nay tâm tình đó, thân mật đó, tình nghĩa đó vẫn diễn ra cho chúng con tại bàn TIỆC THÁNH (Thánh Lễ Misa) mà chính Chúa ân cần mời gọi.

Chúa ơi, con ước gì mọi thành viên trong gia đình con, trong thân tộc con, trong cộng đoàn con, trong giáo xứ con TRÂN QUÝ bàn TIỆC THÁNH CHÚA hằng ngày, để tình nghĩa của chúng con được nên trọn với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Và sau Thánh Lễ là của lễ nối dài trong ngày, để chúng con đem Chúa đến với mọi người chúng con tiếp cận, đem bình an đến với mọi người, và đem sự sống thật của Chúa vào trong hồn xác chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ giàu kinh nghiệm chiêm niệm Lời Chúa, Mẹ là hòm bia êm ái của Con Một Đức Chúa Cha, xin Mẹ giúp chúng con cưu mang Lời Chúa và Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô để chúng con được sống thật như những đứa con của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2453118071386042


=================================== 
LỜI CHÚA là LỜI HẰNG SỐNG
T4/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 12, 44-50
"Ta là sự sáng đã đến thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thánh Phaolô thường hay reo LỜI CHÚA là LỜI HẰNG SỐNG, Lời ban sự sống đời đời, Lời ngân vang trong giây phút hiện tại, Lời tồn tại đến muôn muôn đời.

Đức Chúa Giêsu đến thế gian là để thông truyền LỜI CHÚA, Lời của Đức Chúa Cha: "NHỮNG ĐIỀU TA NÓI, THÌ TA NÓI THEO NHƯ CHA ĐÃ DẠY. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì". Và Đức Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha tuyệt tuyệt đối, vâng lời cho đến chết. Vì thế, Chúa Giêsu là gương mẫu hoàn hảo cho con dân NƯỚC TRỜI: Người là điểm tựa vững chắc, là sự sống cho nhân loại, là đèn soi trong tâm tối, là ngọn "hải đăng" đưa lối vào NƯỚC TRỜI.

Chúa Giêsu nói: "TA LÀ SỰ SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN". Quả thật, nếu thế gian:
-- không có ánh sáng thì mọi sinh vật sẽ không có sự sống,
-- không có ánh sáng mọi sinh vật không thể thấy,
-- không có ánh sáng mọi sinh vật có thể nghe nhưng không thể hành,
-- không có Chúa Giêsu Kitô, con người không thể nhận ra Lời của Đức Chúa Cha

Lạy Chúa Giêsu, con cần có ánh sáng của Chúa Giêsu soi lòng để thấy Lời nghe Lời và nhờ sự thông biết của Chúa Thánh Thần con thể hiểu Lời và biết thực thi thánh ý Chúa trong khiêm nhường hài hòa và yêu thương.

👉 "AI KHINH DỂ TA, VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI TA, THÌ ĐÃ CÓ NGƯỜI XÉT XỬ: LỜI TA ĐÃ NÓI SẼ XÉT XỬ NGƯỜI ẤY TRONG NGÀY SAU HẾT". 

Chúa ơi, Lời Chúa nói đúng quá chừng. Trước đây con hay tự cho mình thông minh làm cái gì cũng được... rồi sanh lòng kêu căng coi thường người này người kia, thậm chí còn nhục mạ họ nữa. Một hôm, con khám phá ra: Người con khinh thường và hay nhục mạ, té ta họ hiểu biết quá nhiều hơn con. Bằng cấp họ cao hơn, những điều họ nói có sách mách có chứng, họ làm nhiều việc lớn lao trong âm thầm, họ giữ những chức vụ quan trọng. Lúc ấy con thấy mình quá xấu hổ, muốn tìm lỗ để chung. Giờ con mới hiểu: TỰ CAO là TỰ ĐÀO MỘ CHÔN MÌNH!

Những người khinh dể và không chấp nhận Chúa và Lời Chúa, rồi đến khi họ nhận ra mọi sự thật trước mắt, họ cũng phải tự kiếm lổ để chui. 

Lạy Chúa, ước gì chúng con được Đức Chúa Cha ban cho chúng con nhận biết Chúa Giêsu nhiều hơn, tin và tính thác vào Chúa Giêsu nhiều hơn, để SỰ SÁNG của Chúa Giêsu chiếu dọi vào xác hồn chúng con, nhờ đó chúng con mê nghe Lời ban sự sống đời đời, và nhờ Thần Khí Chúa giúp chúng con hiểu và nhiệt thành thực thi.

Lạy Mẹ Maria, khi xưa Mẹ nghe lời Sứ Thần truyền, Mẹ hiểu, Mẹ xin vâng, xin Mẹ giúp chúng con nghe Lời Chúa, hiểu được ước muốn của Chúa để đáp lời xin vâng như Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2451210331576816


=================================== 
HÃY THUỘC VỀ ĐÀN CHIÊN CHÚA
T3/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 10, 22-30
"Tôi và Cha Tôi là một".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do Thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Một lần nữa, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại được nghe Chúa nói:
👉 "CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI."

Chúa ơi, con nhớ trong phim "Giá Y Thần Công" là võ công thượng thừa. Trước khi luyện môn thần công này cần phải phế bỏ hết tất cả võ công trước đó. Nếu không, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, công lực đối chọi vở mạch máu mà chết.

Con nghĩ, Giáo Lý của Chúa Giêsu là Kinh Điển tối thượng, thần lực vô song bởi Trời. Người Do Thái muốn thấu hiểu và thấm nhập được Kinh Điển tối thượng từ Trời, họ phải tự phế những gì họ tin từ phái Xađốc và một số luật phải giữ của họ.

Hôm nay, họ theo và quây quanh Đức Giêsu để muốn biết Người có phải là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống hay không? Đã bao nhiêu lần Đức Chúa Giêsu đã nói với họ:
-- Hãy tin vào Đấng mà Đức Chúa Cha sai đến, nếu không thì cũng hay tin vào các việc Người đã làm.
-- Trong bài diễn từ BÁNH BỞI TRỜI, Người đã mạc khải và giải thích cho họ: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta."
-- Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời, v.v..

Một lần nữa, Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi."
-- Rất tiếc là họ không thể tin Chúa Giêsu vì Giáo Lý Chúa có phần khác và đi ngược lại những gì họ đang tin (họ tin không có sự sống đời đời) và những luật họ đang giữ. Vì thế, họ cần tự phế những gì họ đang tin và đang giữ để nhận lấy thần lực vô song của Con Thiên Chúa mà có sự sống đời đời.

Ngày nay, có nhiều người muốn tin theo Chúa Giêsu nhưng không thể gột rửa những gì mình đang thờ đang kính đang tin nên không thể theo nghe tiếng Chúa. Một số người khác không bỏ đi những quyền lực gian ác của mình để theo Chúa Giêsu nên họ cũng không thể nghe tiếng Chúa. Cuối cùng cũng chỉ nửa vời, nửa đoạn đường, nửa chương xuân, để rồi muôn đời hối tiếc cho sự sống đời đời.

👉 "CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI."

Chúa Giêsu đã nói: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy". 

Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Cha dũ lòng thương xót, ghé mắt nhìn và lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu và thuộc về đàn chiên của Người, để Người cho chúng ta sống dồi dào bởi Mình và Máu của Người, và được sống hạnh phúc đời đời trong Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu bàu cùng Đức Chúa Cha cho chúng con thuộc về đàn chiên của Con Mẹ là Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2449634971734352

=================================== 
CHIÊN CỦA CHÚA ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO
T2/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 10, 1-10
"Ta là cửa chuồng chiên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
-- Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua, lễ Chúa Chiên Lành và Chúa Giêsu đã nói: 
👉 "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta"

Hai từ "NGHE" và "BIẾT" của chiên có tương quan gì đến con người?

Con lên Google tra cứu thì thấy chiên có những đặc tính tương đồng với loài người chúng con:

A. ĐẶC TÍNH TIÊU CỰC
-1. 'Chiên nhìn không xa', loài người chúng ta thì thiển cận và hậu quả là chúng ta bị dồn ép đến chỗ bế tắc từ thất bại này đến thất bại khác.
-2. 'Chiên có thể lý yếu', khó tự bảo vệ cho mình, khi bị té nó khó gượng đứng dậy, khi mắc kẹt trong bụi cây, chúng khó tự thoát ra. Loài người chúng ta cũng thế: Khi vấp ngã vì tội lỗi rất khó gượng dậy để trở về, khi đam mê cờ bạc rượu chè dâm dục rất khó mà thoát ra, khi bị bách hại cũng rất khó tự bảo vệ mình.

++ Vì những đặc tính tiêu cực này, nên chiên luôn luôn sống tập thể và sống đàn với nhau. Người Công Giáo chúng ta cũng vậy, nhận biết mình yếu đuối nên chung sống với cộng đoàn và hiệp nhất nên một với Giáo Hội.

B. Bù lại, Thiên Chúa cho chiên có những ĐẶC TÍNH TÍCH CỰC
-1. "Mũi chiên rất nhạy", chúng phân biệt được "ai là chủ" để tiếp cận, đứa nào là con và mẹ trong đàn chiên, chúng phân biệt được cỏ tươi cỏ tốt, chúng ngửi được mùi thú dữ xắp đến gần hay đang rình rập. Nếu có nguy hiểm, chúng tụ lại với nhau và kêu cầu "chủ chiên" bảo vệ.
-2. "Tai chiên rất thính", xa cả cây số, chúng có thể nghe tiếng những con vật nguy hiểm rồi báo cho nhau cẩn thận... kêu cầu (behee) "chủ chiên" bảo vệ. Nhờ tiếng kêu của chiên, chủ biết làm gì để bảo vệ đàn chiên; nhờ tiếng nói của "chủ chiên", chiên an lòng gậm nhấm thức ăn trên đồng cỏ xanh rì.

++ Trong những trường hợp nguy hiểm, "chủ chiên" hay đưa đàn chiên mình về gần hang núi và hiệu lệnh cho cả đàn chiên "behee"
-- Nhờ hang núi để bảo vệ được nguy hiểm ở phía sau.
-- Nhờ hang núi và vách núi phóng đại tiếng "behee" gia tăng tinh thần đoàn kết và làm cho đối phương hoảng sợ bỏ đi.

Khi trở về, "chủ chiên" đứng ở cửa kiểm soát từng con chiên, nếu có con nào bất ổn, chủ chiên sẽ chăm sóc cách riêng. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói: "TA LÀ CỬA, AI QUA TA MÀ VÀO, THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI, NGƯỜI ẤY SẼ RA VÀO VÀ TÌM THẤY CỦA NUÔI THÂN."

Thiên Chúa là "CHỦ CHIÊN", ước gì chúng ta cũng ngửi được mùi ân sủng của Thiên Chúa, ước gì chúng ta cũng được nghe tiếng Người qua Lời Phúc Âm để cùng với Chúa Giêsu đến nhà thờ dâng lễ Misa gậm nhấm Mình Máu Thánh Chúa, kêu cầu Thiên Chúa Cha cứu chúng ta vượt qua mọi nguy hiểm của cuộc đời, vượt qua mọi cạm bẫy của ma quỷ, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chừa bỏ mọi tội lỗi nhơ chuốt của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa thương chăm sóc mỗi người chúng con. Chúa biết chúng con rất yếu đuối mỏng giòn và thiếu khả năng nghe ngửi như chiên, xin Chúa dũ lòng thương ghé mắt nhìn gìn giữ và ban phúc cho chúng con luôn biết nhận Chúa làm điểm tựa xác hồn hầu được an an bình bình sống đạo làm con Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2448632265167956


=================================== 
QUÀ CAO TRỌNG CỦA THIÊN CHÚA 
CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

👉 Chúa Giêsu nói: "ÐIỀU MÀ CHA TA BAN CHO TA, THÌ CAO TRỌNG HƠN TẤT CẢ". Vậy, Đức Chúa Cha "ban cho" Đức Chúa Giêsu những gì? Tại sao những gì Đức Chúa Cha ban thì "cao trọng"?

Trong tuần qua, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng con BÁNH BỞI TRỜI, BÁNH HẰNG SỐNG, BÁNH TRƯỜNG SINH. AI TIN THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Không phải ai nghe cũng TIN, nhưng chỉ có những ai được Đức Chúa Cha lôi kéo đến và ban cho Chúa Giêsu thôi. Và rồi con cũng thấy dân chúng bỏ Chúa bởi những lời xúi dục của người Do Thái, nhiều môn đệ đã rút lui, nhưng Đức Chúa Giêsu không hề kêu một người nào trở lại. Phải chăng họ là những người không được Đức Chúa Cha lôi kéo đến? Như vậy, Đức Chúa Cha "ban cho" Đức Chúa Giêsu những người thực sự TIN và thuộc về Chúa Giêsu.

Và đứng như vậy, những người còn ở lại là những người thật sự TIN vào Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, TIN như Phêrô đã TIN, TIN Lời ban sự sống đời đời, và nhận BÁNH BỞI TRỜI là trung tâm điểm của sự sống. Để cùng "AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA, THÌ Ở TRONG TA, VÀ TA Ở TRONG KẺ ẤY. CŨNG NHƯ CHA LÀ ÐẤNG HẰNG SỐNG ĐÃ SAI TA, NÊN TA SỐNG NHỜ CHA, THÌ KẺ ĂN TA, CHÍNH NGƯỜI ẤY CŨNG SẼ SỐNG NHỜ TA" (Gn 6,56-57). Như vậy, những kẻ TIN và nhận Mình Máu Thánh Chúa thì nên một với Người, ở trong Người, và Người ở trong Đức Chúa Cha thì quá "cao trọng" rồi.

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh Mục Tử với đàn chiên rất thích hợp.
-- Mục Tử quan tâm chiên và chiên nghe tiếng Người.
-- Mục Tử ước ban cho các chiên được sự sống đời đời.
-- Mục Tử không bao giờ để chiên bị thất lạc và hư mất.
-- Mục Tử không để sói rừng cướp chiên khỏi đàn chiên.
++ Vì chiên và Mục Tử là một, và chiên là quà "cao trọng" do Đức Chúa Cha "ban cho". Nên Mục Tử nhân lành dám thí mạng mình vì đàn chiên.

Lạy Cha, con nhận biết mình là món quà cao trọng Cha ban cho Đức Chúa Giêsu, là một phần trong thân thể Người, nên con cố gắng sống xa tội lỗi, siêng năng làm những việc lành phúc đức, luôn nhận Mình và Máu Chúa Giêsu để được sống trong Người.

Lạy Cha, trong tinh thần đó, con cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để con xứng đáng "là" món quà cao trọng của Chúa Giêsu Con Cha. Xin Cha sai Chúa Thánh Thần luôn ở với con, giúp con thực thi những Lời Con Cha dạy. Đặc biệt là biết sống với Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã truyền. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp con biết sống xứng đáng "là" con Thiên Chúa, và "là" quà cao trọng của Chúa Giêsu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2445438202154029


=================================== 
BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI?
T7/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 61-70
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua, chúng ta đã suy niệm phần cuối của bài diễn từ về "BÁNH BỞI TRỜI" cho con người được sống đời đời. Người nói: "THỊT TA THẬT LÀ CỦA ĂN, VÀ MÁU TA THẬT LÀ CỦA UỐNG. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta".

Trong số đông dân chúng có người Do Thái theo xầm xì sách động phản đối Chúa Giêsu. Họ bảo: Chúng ta đều biết Giêsu con của ông Giuse và bà Maria, nay sao lại bảo từ trời xuống? Giờ lại biểu người ta ăn thịt và uống máu Giêsu để được sống đời đời. Rồi có nhiều người bỏ Chúa ra đi.

Thật đáng sợ! chỉ vài lời xầm xì sách động của người Do Thái, là dân chúng rời khỏi Người.
-- Bánh HÓA ra nhiều mới hôm qua thôi, nay họ đã quên sạch.
-- Những phép chữa lành do tay Chúa Giêsu làm, họ không nhớ.
-- Việc chữa lành cho đứa con gái của cận vệ nhà vua cũng quên.
-- Nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana cũng không tác dụng gì.

Chúa ơi, nhìn lại cuộc đời, nhiều lúc con cũng thế, bao nhiêu việc Chúa đã làm cho con và gia đình con, con chẳng nhớ... chỉ một biến nhỏ xảy ra trong đời, cũng đủ cho con bỏ Chúa mà mà đi.

Hôm nay, ngay cả các môn đệ của Chúa cũng lẩm bẩm rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Quả thật không thể trách kẻ nhẹ dạ như dân chúng, nhưng các môn đệ, những người cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với Chúa Giêsu, những người đã chứng kiến những lời Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu đã làm, NHƯNG các ông không tin và cảm thấy khó chịu khi Chúa nói: "THỊT TA THẬT LÀ CỦA ĂN, VÀ MÁU TA THẬT LÀ CỦA UỐNG!" rồi bỏ Thầy Giêsu mà đi.

Lời Chúa nói quả đã ứng nghiệm: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: KHÔNG AI CÓ THỂ ĐẾN VỚI TA, NẾU KHÔNG ĐƯỢC CHA TA BAN CHO". 

Đức Chúa Cha đã không ban cho Chúa Giêsu, nên Người không giữ một người nào ở lại khi họ muốn ra đi. Người còn hỏi nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Rấy may và rất may, trong nhóm Mười Hai có Phêrô đã an ủi Chúa Giêsu và trấn an anh em mình, ông nói: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Lạy Chúa Giêsu, con cũng muốn nói như Thánh Phêrô rằng: "BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI? VÌ THẦY MỚI CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI".

Lạy Chúa, con thật may mắn! Có các Thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng, có Linh Mục của Chúa, có các Tu sĩ thánh đức, có Giáo Dân thánh thiện, và nhất là có các môn đệ nhiệt thành của Chúa trong Cộng Đoàn. Họ gần gũi và đến với con như Phêrô. Họ củng cố con tin vào BÁNH BỞI TRỜI, giúp con tín thác trọn vẹn vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, và đồng hành với con trên đường tiến về NƯỚC TRỜI. Con tạ ơn Chúa cho nhiều người đến giúp con sống thánh và nên thánh như lòng Chúa ước mong.

Lạy Cha, được TIN và đến với Con Cha là do Cha ban cho, xin Cha Cho Chúa Thánh Thần đến làm xinh tươi cây Đức Tin của chúng con để chúng con CẬY MẾN chúa mỗi ngày một hơn hầu sinh hoa kết quả cho NƯỚC CHA mau hiển trị. Amen.

Vinh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2444397458924770


=================================== 
MÌNH MÁU CHÚA NUÔI SỐNG CHÚNG TA 
T6/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 53-60
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
-- Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lúc khởi đầu, Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Gn 1,2-4).
-- Khi tạo dựng vũ trụ, chính Thiên Chúa đã thổi sinh khí của Người vào con người để trở nên sinh vật (St 2,7) và con người sống bởi sinh khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặc biệt yêu thương con người ngay thuở ban đầu, nhưng loài người càng lúc càng mất đi sinh khí ấy bởi tội lỗi. Chính vì thế, Ngôi Lời vì yêu thương con người (Chúa Giêsu) đã xuống thế làm người để đem lại sinh khí sống của Thiên Chúa bằng chính Thịt và Máu của Người thì cũng hợp lý quá đấy chứ, nhưng sao con người không tin.

Chúa Giêsu nói: "THỊT TA THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TA THẬT LÀ CỦA UỐNG" thì người Do Thái lại xầm xì không tin, cho rằng: không hợp gu, không hợp ý, không hợp lý. Họ chỉ muốn Chúa Giêsu tiếp tục hóa bánh và cá ra những nhu cầu cần thiết cho thể lý sống của họ được đầy đủ, hoặc hơn khi xưa cha ông họ đã được Chúa cho ăn manna và chim cút. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần Thiên Chúa ban phát cho của cải vật chất hơn là đời sống vĩnh cứu của linh hồn (Tinh hoa của Thiên Chúa).

Câu chuyện Đức Phật cắt thịt mình nuôi diều hâu để cứu con chim bồ câu. Khi nghe chuyện này, bạn có thể không tin, nhưng với lòng từ bi của Đức Phật, Người có thể cứu chim bồ và cắt thịt mình nuôi diều hâu khỏi bị chết đói.

Ngày nay, chúng ta thấy nhiều người cũng sống với lòng quảng đại cho đi. Họ hiến máu mỗi năm hay hàng tháng. Nghe qua có vẽ phi lý nhưng có thật... Đã có hơn 1/3 dân số trên thế giới tự hiến máu mình cho người khác. Một số lớn đã cống hiến một quả thận mình cho người khác được tồn tại.

Đấy, những người Chúa tạo lại có lòng quản đại từ bi đến thế, thì huống chi là Thiên Chúa Tình Yêu? Vậy thì, "THỊT CHÚA THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU CHÚA THẬT LÀ CỦA UỐNG" thì đâu có gì khó tin.
-- Đức Chúa Cha đã thổi sinh khí của Chúa cho con người sống.
-- Còn Đức Chúa Con dùng Thịt và Máu của mình để canh tân và bảo tồn sự sống ấy cho con người Chúa yêu được trường sinh bất tử thì quá là hợp lý, nhưng sao con người lại không tin.

👉 HÃY ĐẾN VỚI CHÚA QUA THÁNH LỄ MISA MỐI NGÀY !

Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đến thế gian này vì yêu thương chúng con, vì cứu độ chúng con, vì gánh tội cho chúng con, vì canh tân xác hồn chúng con, vì muốn chúng con được sống đời đời nên Chúa hy hiến THỊT và MÁU Chúa cho chúng con. Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Nhiệm Mầu, Bí Tích Tình Yêu để hy hiếm THỊT và MÁU Chúa cho chúng con hằng ngày trên bàn thờ và cho đến tận thế.

Lạy Chúa, xin cho con, gia đình con, bạn bè thân hữu con hăng say đáp lại tình yêu Chúa qua Thánh Lễ Misa, chầu Thánh Thể Chúa, viếng thăm Chúa ở nhà thờ, học biết Tin Mừng của Chúa, và thực thi thánh ý Chúa trong mỗi giây phút sống của chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự của Thiên Chúa, là hoa quả tốt lành cho chúng con, xin Người truyền dạy và mở lòng chúng con yêu mến Chúa cho thật nhiều và sống hài hòa bao dung với anh chị em cùa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cho chúng con.
Vinh danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
tự muôn đời và chính hiện nay 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2443577949006721


=================================== 
BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG 
T5/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 44-51
"Ta là bánh từ trời xuống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu, cả tuần nay con có dịp suy niệm về diễn từ BÁNH HẰNG SỐNG từ Trời. Khi con nghe Chúa nói: "KHÔNG AI ĐẾN ĐƯỢC VỚI TA, NẾU CHA, LÀ ÐẤNG SAI TA, KHÔNG LÔI KÉO KẺ ẤY"; con cảm Thấy Đức Chúa Cha yêu thương con quá chừng đi... hihi... 

Ôi thật là hạnh phúc khi được Đức Chúa Cha lôi kéo con đến với Đức Chúa Giêsu để nghe lời giáo huấn của Cha, và được Chúa Giêsu hòa Thịt và Máu của Người vào trong thân xác và linh hồn con. Con cảm nhận được rằng: Chúa Giêsu yêu thương con đến nỗi muốn đồng hóa với con để xua đuổi và rửa sạch mọi tội lỗi dơ bẩn trong xác hồn con, nhờ đó, con được Cha yêu thương và được sống đời đời trong Thiên Chúa.

Trong bài diễn từ Chúa Giêsu đã lập đi lập lại BÁNH BỞI TRỜI đến tám chín lần để cho chúng con thấy ích lợi và tầm quan trọng của sự sống trường sinh bất tử để chúng con TIN và nhận lãnh BÁNH BỞI TRỜI để được sống đời đời.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn cho chúng con BÁNH BỞI TRỜI qua Thánh Lễ Misa. Đức Chúa Cha vẫn mời gọi mỗi người chúng con đến với Chúa Giêsu qua Bí Tích cực thánh này, để Chúa Giêsu thấm nhập vào xác hồn chúng con bằng Mình và Máu của Người, hầu cho chúng con được sống thánh thiên và sống dồi dào. Hãy dự Lễ Misa càng nhiều càng tốt, hãy siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

Mana mà Cha ban cho dân Do Thái xưa cũng chỉ là một sáng tạo duy trì thể lý cho họ đang lưu đày trong sa mạc. nhưng rồi họ cũng phải chết vì tội lỗi và những phản phúc của họ. Phần chúng con, chúng con đã và đang dùng quá nhiều thời giờ cho những của cải phù phiếm mục nát chóng qua.

ĐỪNG PHÍ THỜI GIAN, VÀ CŨNG ĐỪNG PHÍ BÁNH BỞI TRỜI !..

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con siêng năng đến với Chúa Giêsu dâng Thánh Lễ Misa tạ ơn Đức Chúa Cha và nhận Mình và Máu Thánh Chúa để xác hồn chúng con được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa nhiều hơn.

Chỉ có thân thiết với Thiên Chúa thì mới có hạnh phúc thật trên Thiên Đàng.

Thật là phi lý, ai ai cũng muốn về Thiên Đàng, nhưng ít ai học tập cách sống ở Thiên Đàng. Ai ai cũng muốn về Trời, nhưng ít ai thích ăn BÁNH BỞI TRỜI.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con học cách hội nhập vào Nưới Trời, học cách thân mật với Thiên Chúa, học cách sống thánh đức trong Nười Trời. Nếu không, đến khi về đó, chúng con thấy lẻ loi và khó hội nhập lắm, vì một ngày ở Trời bằng ngàn đời ở thế gian. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2441050419259474


=================================== 
BÁNH BỞI TRỜI 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2439230582774791
T4/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 35-40
"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Chương 6 trong Phúc Âm Thánh Gioan là chương mạc khải về Thánh Thể Chúa Kitô, là Bánh ban sự sống, là Bánh Trường Sinh bởi Trời. Chúng ta có thể chia chương này ra làm 4 giai đoạn:

-1. Dưỡng nuôi: Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, người kêu các môn đệ cho dân chúng ăn, rồi Người hóa bánh và cá ra nhiều để các môn đệ nuôi dưỡng dân chúng ăn hả hê.
-- Nhưng bánh và cá đó chỉ nuôi dưỡng thể lý con người, chưa phải là cùng đích. Người ra lệnh cho các môn đệ ra đi, và dân chúng cũng ra đi đến bên kia bờ sông (Bến Thiên Đàng), để Người mạc khải cho họ về BÁNH BỞI TRỜI, bánh thường sinh bất tử.

-2. Ra đi: Các môn đệ ra đi không phải lúc nào cũng được êm ả. Các ông phải gặp những khó khăn, những ngược dòng, những cuồng phong và bão táp trong cuộc đời và dân chúng cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành, Người luôn dõi mắt bước theo các môn đệ và chúng ta: "THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ".

-3. Thánh Thể: Là BÁNH BỞI TRỜI. Chúa Giêsu muốn ở với,sống chung và ở trong chúng ta, như Cha ở trong Người. Đáp ứng nhu cầu thể lý dùng đủ hằng ngày là điều cần, nhưng đó chưa phải là cùng đích vì tất cả thể lý sẽ qua đi và trở về các bụi. LINH HỒN là tinh hoa cao đẹp nhất của Thiên Chúa tạo cho con người. LINH HỒN chỉ có thể tồn tại và được sống đời đời nhờ BÁNH BỞI TRỜI, là thân thể Chúa Kitô để nuôi dưỡng LINH HỒN con người đó mới là cùng đích. Đó cũng là lý do Chúa Giêsu xuống thế làm người.
-- Diễn từ BÁNH BỞI TRỜI tại Caphanaum nhằm mạc khải cho chúng ta tình yêu tối thượng của Đức Chúa Cha thương ban Con Một của Người làm của ăn nuôi sống chúng ta để được sống đời đời. Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyên dân chúng: "Các ngươi hãy ra công làm việc vì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi".

-4. Tin nhận: Điều cần thiết là chúng ta TIN NHẬN Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng đem lại sự sống đời đời. Dân chúng đã hỏi: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" và Chúa Giêsu đã trả lời: "Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy TIN vào ÐẤNG Người sai đến".

Chương 6 cũng là chương chuẩn bị "Lễ Vượt Qua" của Chúa Giêsu để Người hy hiến Thân Người làm của lễ đền tội cho chúng ta, để Người thay cho con người thiết lập "Giao Ước Mới" với Thiên Chúa Cha về quyền làm con thiên Chúa. Và nhất là tiếp tục hy hiến cho chúng ta qua Thánh Lễ Misa và trở nên BÁNH BỞI TRỜI nuôi sống xác hồn cho những ai TIN và PHÓ THÁC trọn vẹn vào Thiên Chúa.

👉 "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ."

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống đời đời, xin Người ban thêm đức tin và đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con thuộc về Thiên Chúa, nhận BÁNH BỞI TRỜI để được sống trường sinh. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh xin cầu bàu hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
NGƯỜI CÔNG GIÁO THỜ ẢNH TƯỢNG?

Ngày nọ, tôi nhận được email của người Bạn TL hỏi thế này: “Tại sao người Công Giáo các anh thờ ảnh tượng nhiều quá vậy? Các anh có thể làm buồn lòng Đức Chúa, và có thể đắc tội với Ngài nữa đó… vì các anh đang thờ ngẫu tượng”

Tôi biết ơn sự quan tâm và yêu thương chân thành của Anh TL nhiều lắm... và xin phép anh cho tôi giải bày cõi lòng tôi thờ lạy Thiên Chúa thế nào nha.

Anh Bạn TL quý mến, trong nhà mình cũng có nhiều hình ảnh lắm nhưng mỗi hình ảnh có giá trị tương quan khác nhau đó anh.

Thí dụ:
• Bước vào phòng bếp _ Có một tranh ảnh "Năm chiếc bánh và hai con cá"... nhìn lên hình ảnh này mình không có cảm giác gì nhưng giúp mình nhớ phép lạ của Chúa Giêsu đã làm để nuôi hơn 5 ngàn người đàn ông theo nghe Chúa giảng dạy (nếu kể cả phụ nữ, thanh niên và trẻ em thì độ khoảng 20 ngàn người)... mà ngày nay chúng ta gọi nơi đó là núi Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12)

• Vào trong phòng ăn _ Có hình ảnh sinh hoạt của gia đình theo thời gian... nhìn lên những tấm ảnh ấy, lòng hằng cảm tạ muôn ngàn ơn lành Chúa ban, cho dù đời mình và gia đình vô cùng bất xứng với Thiên Chúa.

• Qua phòng khách _ Có hình Ông Bà và Thân Nhân đã qua đời... nhờ vào các ảnh này chúng tôi nhớ lại hình bóng người thân mà thương nhớ nguyện cầu cho họ được Chúa ban hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Qua cửa sổ Thiên Đàng ấy, Gia Tiên mình cầu bầu cùng Thiên Chúa ban phúc an lành cho gia tộc. Nhưng nếu ảnh có hư hay hình có mất, thì hơi tiếc chút thôi, nhưng chẵng ai trong nhà thấy đau vì không ai kính thương ảnh bao giờ.

• Trong phòng khách này, nhìn cao hơn một chút _ thì có hình Đức Mẹ và các Thánh, các ngài đã sống đẹp lòng Thiên Chúa, họ là những gương đức sống động để mọi người trong nhà noi theo... Anh TL biết không: trong nhà mình là kẻ hư hỏng nhất nên mỗi khi muốn gì thì Ba Mẹ ít cho lắm, nhưng người chị của mình thì ngoan ngoản dễ thương và hay làm đẹp lòng Ba Mẹ, nên Cường thường chạy đến chị hề hà òn ỉ nỉ non chút, thì chị liền xin Ba Mẹ cho mình thì đa số kết quả tốt hơn nhiều. Dựa trên kinh nghiệm này mình cũng thường chạy đến các Thánh để xin họ cầu thay nguyện giúp. Và rỏ ràng qua Câu chuyện “Tiệc Cưới Ca-na” cũng cho thấy Đức Maria quan tâm đến khó khăn của con người biết bao (Gn 2:1-12) _ Điều mình dám khẳn định với Anh TL là Cường cũng như bao người trong gia đình mình hay thân tộc mình không bao giờ thờ Ông Bà và các Thánh _ Chúng tôi chỉ quý mến và thương kính họ thôi.

• Và cao nhất là ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đấng nên MỘT với Thiên Chúa đã vì yêu con người mà cam chịu phận mọn hèn và thậm chí gánh tội thiên hạ để chết thay cho con người được sống.

Anh nói rất đúng _ Thời Cựu Ước trong sách Xuất Hành (Mười Điều Răn): Khi tới chân núi Sinai, Ông Môsê lên núi ở lâu ngày với Đức Chúa và nhận Mười Điều Răn của Ngài, thì lúc đó dân Do Thái ở dưới chân núi hoang mang lo sợ, rồi đúc tượng "Bò Vàng" theo ý con người để thờ _ Xh 20, 4-5 (Thời đó "Bò" tượng trưng cho sức mạnh và "Vàng" tượng trưng cho quyền lực vua chúa). Thờ “Bò” là dị đoan, thờ “Thần” do con người tạo là chuyện không có, nên Thiên Chúa cấm... Nhưng sau khi Chúa xuống thế làm người, Ngài có hình ảnh thật của Thiên Chúa phúc hậu, nhân lành, yêu thương, khiêm nhường, cảm thông, tha thứ,.. muôn ngàn sự tốt ẩn hiện nơi bản thân và khuôn mặt của Ngài… đến nỗi không một ngôn ngữ nào của con người có thế diễn đạt đủ. Thiên Chúa của mình tốt vậy, tại sao không tạc lại để thương, để nhớ, để thờ? Thú thật, nhìn lên ảnh Chúa mình chưa bao giờ nghỉ rằng mình thờ tờ giấy, khúc gổ hay bột vôi mà chính là thờ Thiên Chúa sống động trong không gian vượt mọi thời gian.

Anh cũng biết đó... các nhà họa sỉ cố gắng gôm hết tâm huyết triết lý của họ vào một bức tranh, bởi thế mới có câu: “Hình ảnh hơn vạn vạn lời”. Như vậy hình ảnh Chúa Giêsu Kitô chứa đựng cả cuộc đời cứu độ của Ngài và vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa (Trong Ngài có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần) và chắc chắn không thiên ngôn vạn ngữ nào của con người có thể diễn đạt đủ sự tốt lành của Thiên Chúa.

Nói tóm lại, vạn sự do TÂM... Tâm sáng thì tim sáng... Tim sáng thì yêu nhiều; và bài ca Đức Mến trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô rằng: Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến (Cr1 13: 13)

Ước gì chúng ta tất cả là con cái Thiên Chúa biết yêu thương Thiên Chúa và thương yêu quý trọng nhau mỗi ngày một hơn.

Mến Anh TL,
Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 
TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG 
T3/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 30-35
"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng hôm qua, sau khi dân chúng được ăn bánh và cá hả hê, họ đã đi tìm Chúa và hỏi: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" và Chúa Giêsu đã trả lời:

"ÐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA THIÊN CHÚA, LÀ CÁC NGƯƠI HÃY TIN VÀO ÐẤNG NGÀI SAI ĐẾN".

Thiên Chúa muốn chúng ta tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, tin Chúa Giêsu là Đấng từ Trời xuống... Chỉ có Đấng từ Trời mới có quyền năng hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá mà nuôi 5 ngàn người đàn ông (nếu kể cả đàn bà và trẻ em thì có khoảng 20 ngàn) ăn ngon bụng và còn dư lại 12 thúng... Việc ấy vừa xảy ra hôm trước, thì hôm sau họ lại thách thức Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?"

Lạy Chúa, nhìn lại bản thân con cũng quá giống họ. Mỗi ngày con nhận ra biết bao phép là Chúa đã và đang làm cho con được sống:
-- Chúa bơm cho con hơn 7.5 ngàn lít máu,
-- Thở cho con hơn 11 ngàn lít không khí,
-- Vận chuyển ngũ tạng (tâm, can, tỳ, phế, thận.)
-- Điều hành lục phủ (Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.)
Tất cả những việc Chúa làm để vận chuyển hàng tỷ tỷ tỷ những khoảng không trong con người. Riêng chỉ atoms, đã có hơn 23 ngàn tỷ tỷ hợp thành. THẾ MÀ CON VẪN MUỐN CHÚA LÀM DẤU LẠ NÀY ĐẾN DẤU LẠ KHÁC.

Đó cũng chỉ là thân xác, còn LINH HỒN mới thật sự là TINH HOA của Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, Thiên Chúa muốn CON MỘT của Người là Chúa Giêsu làm bánh bởi Trời làm của ăn nuôi sống và bảo trì LINH HỒN của nhân loại.

Chúa Giêsu nói: "CHÍNH TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG. AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI; AI TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ".

Chúa Giêsu ở lại trong Bí Tích Thánh Thể để lưu truyền BÁNH SỰ SỐNG và ban phát cho chúng ta nhưng không qua Thánh Lễ Misa. Chúng ta có TIN và mau chạy đến lảnh nhận Bánh Hằng Sống (Thịt và Máu Chúa) đó cho sự sống đời đời của chúng ta không? Hay chúng ta vẫn đam mê những cái bỏ vào thì thơm (tanu) thải ra thì thối (ttđt), những thứ phù phiếm chóng qua để rồi xác rũ hồn ma?

Chúa Giêsu đến thế gian là để làm chứng về sự sống lại của Người để chúng ta TIN mà được cứu độ, và nhờ Mình và Máu của Người là BÁNH BỞI TRỜI do chính Đức Chúa Cha ban cho để chúng ta được sống dồi dào đến muôn muôn đời.

Lạy Chúa, con tin tưởng Chúa Giêsu, và con phó thác hồn xác con trong Mình và Máu của Người!..

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con luôn luôn hiệp nhất với con Mẹ qua Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ Misa mỗi ngày trong đời sống con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
(Đặc biệt con cầu cho Linh Hồn Gioan Baotixita vừa mới lìa đời.)


=================================== 
TIN LÀ VIỆC CỦA CHÚNG TA
T2/CNPS3 _ Phúc Âm: Ga 6, 22-29
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.
Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn hả hê, thì họ muốn theo sát Người. Không thấy Chúa Giêsu đi các môn đệ, nhưng họ vẫn xuống thuyền đi Capharnaum vì nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ về đó (Cái nghĩ của họ ĐÚNG! Chắc là họ có lòng thương thông với Chúa Giêsu). Nhớ rằng: Vào lúc ấy gió to biển động, nhưng họ vẫn đi tìm Chúa Giêsu.

Điều làm cho họ ngạc nhiên là: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Họ phân vân và bàn tán với nhau, Chúa đến đây bằng cách nào? Rõ ràng là Người không cùng đi với các môn đệ của Người. Càng thắc mắc, họ càng tin vào quyền năng của Chúa Giêsu.

Đất lành chim đậu là việc tự nhiên, Thiên Chúa cho họ ăn no nê nên đi theo Chúa là chắc cú: "Không bao giờ đói". Thấy thế, Chúa Giêsu khuyên bảo họ:
-- Hãy ra công làm việc cho của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời.
-- Hãy ra công làm việc của Thiên Chúa là TIN vào Ðấng Ngài sai đến.

Đấng ấy chính là Chúa Giêsu, Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu, Đấng là của ăn ban phát cho con người.

"AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI!" (Ga 6,59)

Chúa ơi, con tự hỏi mình:
-- Có mấy lần trong đời con đã thật sự đi tìm Chúa?
-- Có mấy lần và không ngại phong ba gió táp mà vẫn đi tìm Chúa?

NHƯNG ngược lại, chỉ vì YÊU:
++ Chúa tìm và không ngại tội lỗi thối tha của con.
++ Chúa tìm con ngay cả khi con đang chóng đối Chúa.
++ Chúa tìm đến con khi con đang phải muôn mọi khó khăn.
++ Chúa tìm con khi con gặp ngàn nỗi u buồn than khóc.
++ Không cần biết con là ai, Chúa vẫn luôn tìm đến con để làm của ăn nuôi sống cho con đời đời... CHỈ CẦN CON TIN VÀO CHÚA.

Chúa nói là Chúa làm! Và quả thật, Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, Chúa vẫn hiến mình trong Thánh Lễ Misa để làm của ăn nuôi sống chúng con đến muôn đời.

Lạy Chúa Thán Thần là nguồn mạch tình yêu, xin ban thêm ĐỨC TIN cho chúng con, và xin đốt lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con "chạy" đến Chúa dâng lễ Misa tạ ơn Đức Chúa Cha và nhận Mình Máu Chúa để hồn xác chúng con no thỏa trong Thiên Chúa và được sống viên mãn đời đời. Amen. 

Lạy Mẹ Maria, trong Tháng Hoa kính Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con TIN và giúp chúng con biết chạy đến Chúa Giêsu Con Mẹ và cùng với Mẹ với Chúa Giêsu dâng Thánh Lễ Tạ Ơn hằng ngày lên Đức Chúa Cha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
(Đặc biệt con cầu cho Linh Hồn Gioan Baotixita vừa mới lìa đời.)


=================================== 
THẦY ĐÂY, CON ĐỪNG SỢ !
T7/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 6, 16-21
"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thông thường, trước và sau một công việc hay một ngày thể hiện lòng thương xót Chúa, Chúa Giêsu hay lên núi hoặc vào chỗ thanh vắng cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha.

Hôm nay cũng vậy, sau khi cho đông đảo dân chúng ăn hả hê, Chúa Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia để các ông có thể nghỉ ngơi, còn Chúa Giêsu thì lên núi cầu nguyện rồi sẽ tới sau.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Sao không có một môn đệ nào quan tâm hỏi Chúa Giêsu, còn Thầy đến Capharnaum bằng cách nào? Có lẽ, các môn đệ đã biết Chúa có thần thông xuất hiện đây đó không cần phương tiện giao thông chăng?

Quả thật, Chúa Giêsu có thần thông. Lần này, thần thông Chúa Giêsu xuất hiện trên mặt nước giữa cảnh biển động cuồng phong. Chập chờn trong đêm tối các môn đệ thấy có bóng người xuất hiện trên mặt biển tiến lại gần thuyền... sự lạ trong đêm tối mà, bố ai mà không sợ?

"CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ" đó là ý lực của Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày của con cũng gặp những sự cố bất thường, đối diện với nhiều cái không như ý, thậm chí bị hiểu lầm, bị oan... chính những lúc ấy, ước gì con được có Chúa đến với con và nói: "Thầy đây, con đừng sợ".

Lạy Chúa, nhiều anh chị em của con phải bôn ba tất bật nhưng không đủ cơm áo gạo tiền, ngày nào cũng lo sợ không chỗ nương thân, không cơm ăn áo mặc... xin Chúa đến với các anh chị em này và nói với họ: "Thầy đây, các con đừng sợ".

Lạy Chúa, nhiều anh chị em của con đang nằm trên gường bệnh, nhất cử nhất động đều đau đớn lắm. Họ đang tuyệt vọng trong cô đơn, xin Chúa cho các Thiên Thần và các Thánh đến an ủi họ, và nếu có thể, chính Chúa đến với họ và nói: "Thầy đây, con đừng sợ".

Lạy Chúa, hiện đang có nhiều người hấp hối, linh hồn họ gần lìa khỏi xác, họ hoang mang, hoảng sợ, lại có ma quỷ đến quấy phá đủ điều,.. xin Chúa cho các Thiên Thần và các Thánh đến trợ giúp trấn an họ, và nếu có thể, chính Chúa đến ôm ấp họ và nói: "Thầy đây, con đừng sợ".

Lạy Chúa, có nhiều và rất nhiều anh chị em con đang bị bách hại,.. xin Chúa gởi các quân binh đến bảo vệ họ, và nếu có thể, chính Chúa đến sống với họ và nói: "Thầy đang ở với các con, đừng sợ".

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương bình an giữa thuyền đời sóng gió ba đào, xin Mẹ phù hộ và bảo vệ chúng con dưới bóng từ bi Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
NĂM CHIẾC BÁNH và HAI CON CÁ  
T6/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 6, 1-15
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".
-- Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
-- Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay con đã nghe nhiều. Phép lạ Chúa Giêsu hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều cho cả ngàn người ăn thỏa thuê ăn ứ hự luôn mà vẫn còn dư lại 12 thúng đầy. 

Đa số các nhà thần học cho rằng: Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên Chúa Giêsu đã làm nuôi dưỡng chúng sinh, và những con số trong phép lạ này biểu tượng đến cuộc đời của Người mà Người muốn mạc khải cho nhân loại.

SỐ 2 _ 2 con cá:
-- Chúa Giêsu là nguồn gốc của 'Đất' và 'trời' (Lưỡng nghi),
-- Chúa Giêsu là nguyên thủy của 'âm dương' phân cực 'lành dữ',
-- Chúa Giêsu là Vua phân định 'người lành kẻ dữ' lúc tận thế,
-- Chúa Giêsu có 2 bản tính: Thiên Chúa và con người.
-- Con người có linh hồn và thể xác,
-- Con người sống nhờ vật chất và tinh thần,
-- Con người được sống đời đời nhờ 'thờ Chúa' và 'yêu người'.
-- Quan hệ mật thiết giữa "Thiên Chúa" và "con người"

SỐ 5 _ 5 chiếc bánh:
-- 5 dấu thánh đời đời của Chúa Giêsu cứu độ con người.
-- 5 mầu nhiệm (Sáng, thương, vui, mừng), toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu.

SỐ 12 _ 12 thúng đầy biểu thị cho sự quan phòng toàn vẹn của Thiên Chúa:
-- 12 tông đồ tương ứng cho 12 chi tộc mới của Thiên Chúa trên toàn thế giới.
-- Sách khải huyền biểu thị nhiều về con số này: Triều thiên 12 ngôi sao, 12 cửa, 12 chi tộc, 12 tông đồ, v.v...
-- 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần: Bác ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch.

Ngày xưa vì yêu thương, Chúa Giêsu đã hóa 2 CON CÁ + 5 CHIẾC BÁNH ra nhiều cho dân chúng ăn ngon thỏa thê dư lại 12 THÚNG ĐẦY; thì ngày nay, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta còn hơn thế nữa: Người nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu của Người qua Thánh Lễ Misa để cho chúng ta sống dồi dào và được sống lại đến muôn đời (Gn 6,54).

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch hoa quả của chúng con, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ Misa để Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng con qua Mình và Màu của Người, nhờ đó, chúng con được tương quan sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và sống hạnh sống vui. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 
KHIÊM NHƯỜNG LÀM CHỨNG CHO CHÚA 
T5/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 3, 31-36
"Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Người có quyền lực đối diện với nhiều cám dỗ, dễ tậu của bất chính, luôn luôn có những ray rứt giữa thiện ác. Vì thế, người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23). Số người này, ngày nay mỗi lúc càng nhiều hơn.

Người Do Thái (phái Xađốc) ham mê quyền lực lại không tin vào sự sống đời sau, nay được Chúa Giêsu mạc khải về sự sống lại và sống đời đời trong Nước Trời thì họ ray rứt lắm. Họ kích động đệ tử của Gioan Bao chống lại Chúa Giêsu không được, thì họ đến hỏi để kích động Gioan Bao, nhưng không ngờ Gioan Bao lại làm chứng có lợi hơn cho Chúa Giêsu.

Tin Mừng hôm nay nói về những lời chứng sao cùng của Gioan Baotixita cho Chúa Giêsu Kitô:
-- Đức Giêsu phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ xuống vì tôi không phải là Đức Kitô con Thiên Chúa, mà là Đức Giêsu (Gn 3,28).
-- Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra (Gioan Bao), thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất (Gn 3,31).
-- Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường vượt trên mọi thần linh (Gn 3,34).
-- Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy (Gn 3,33-36).

Khi Chúa Giêsu thấy người Do Thái đang xung khắc với Người, Người rời khỏi miền Giuđêa và trở lại Galilêa.

Lạy Chúa, người Do Thái biết Chúa là Thiên Chúa Thật, nhưng họ chọn đời vật chất và sống phù phiếm chóng qua hơn là sự sống đời đời.

Ngày nay, con bị lệ thuộc quá nhiều về đời sống vật chất mà coi thường đời sống tâm linh muôn đời, nên con không có giờ cho bản thân cho gia đình thì nói gì có giờ cho Thiên Chúa? Quây qua hết ngày, vừa nhắm mắt lại hết đêm, con chẳng khác nào như một cái máy "dầu tắt mặt tối" bị khởi động bởi hưởng thụ và hưởng thụ. Nhưng rất tiếc là:
-- Chưa được hưởng thụ thì đã bị ung thư như Steve Jobs (Apple founder)
-- Còn con, chưa được hưởng thụ thì 3 cao 1 thấp (Cao mở, cao đường, cao máu, và thấp khớp), uống đủ loại thuốc tây thuốc bắc thuốc nam.

Cả đời vất vả tậu tiền,
lâm bệnh đốt mã xin tiền an sinh.

-- Con có tiền mà thân thể như một khúc gổ mục nát: không ăn không ngủ lắm tiền vất đi. Vào nhà thương vài bữa đốt tiền hơn nữa cuộc đời.
-- Con có bạn bè, có gia đình, có gia tộc, nhưng giờ chỉ có thân tàn ma dại bầu bạn ngày đêm... cũng dễ hiểu thôi, con đã không có giờ cho họ thì làm gì họ có giờ cho con?

Chúa ơi, chắc chưa muộn cho con để chấp nhận Chúa là Chúa của đời con, để con được Chúa làm bạn đời con, để con được Chúa đến tâm sự với con phải không? Nếu con có thể làm lại cuộc đời:
-- Con sẽ kính thờ Chúa hết lòng hết trí khôn con,
-- Con sẽ quý trọng bản thân con, vợ cà các con của con,
-- Con sẽ trợ giúp thân tộc và anh chị em kém may mắn hơn con,
-- Con sẽ quan tâm nhiều hơn đến những nhu cầu của Giáo Hội.

GIỜ THÌ CON MUỐN LÀM VẬY ĐÓ! và nhất là CON MUỐN CHÚA LỚN LÊN, con phải nhỏ xuống... Xin Chúa và các Thánh giúp con nha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
TIN thì SỐNG HẠNH SỐNG VUI 
T4/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 3, 16-21
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong Mùa Phục Sinh, Tin Mừng hầu hết trích theo Phúc Âm Thánh Gioan vì sách này đem lại sự vui mừng và tin rằng:
-- Con người có sự tương quan gần gủi, yêu thương và rất mật thiết với Thiên Chúa ở đời này và đời sau.
-- Ðức Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Độ, thật sự là Con Thiên Chúa, nhờ danh Người mà chúng ta được sống đời đời.

Hôm nay Chúa Giêsu đã mạc khải rõ cho ông Nicôđêmô, Người là Con Thiên Chúa đến để cứu độ trần gian. Ai tin thì được cứu vì hành động của họ được sáng tỏ trong Thiên Chúa. Còn ai không tin đã bị luận phạt rồi vì việc làm của họ xấu xa trong tối tâm và luôn ghét sự sáng.

Quả thật, khi chúng ta sa chìm trong tội lỗi, thân xác và tinh thần chúng ta bị ô nhiễm trong sự dối trá. Những cái túi chúng ta có hoàn toàn không có đáy. Của cải tiền tài danh vọng chỉ là những phù phiếm phiền toái đêm ngày lớn thuyền lớn sóng thôi.

Quây qua hết ngày, vừa nhắm mắt lại hết đêm, vừa khởi sự đã hết tháng năm dài. Giờ nhìn lại đã quá sáu mươi nhưng vẫn còn bơi lội trong ô nhiễm của cuộc đời vì đời chẳng có gì vui.

Người ta nói: BA năm, Sáu tháng, BẢY ngày sao đúng quá.
-- Ở tuổi 30, tuổi thì tính "năm", có giờ có sức khỏe nhưng không có tiền.
-- Ở tuổi 60, tuổi thì tính "tháng", có tiền, không giờ và không sức khỏe.
-- Ở tuổi 70, mỗi ngày sống là "ngày" bonus, ngày sống thêm nhờ đủ loại thuốc tây thuốc bắc thuốc nam. Giờ thì hết tiền, hết bạn, cạn kiệt sức khỏe mới thấy mình phí quá nhiều thời giờ cho những cái phù phiếm chóng qua mà niềm vui và hạnh phúc thật chưa bao giờ có.

Chưa muộn, dù hạnh phúc và niềm vui chỉ có tính tháng với ngày, còn hơn là không có phải không bạn?

Hãy TIN vào Chúa Giêsu Kitô, hãy làm BẠN với Chúa, và làm CON Chúa: Bạn sẽ được cứu độ, không còn cô đơn, được hạnh phúc và niềm vui thật. Linh hồn và thân xác bạn được sáng tỏ trong Thiên Chúa, muôn triệu thần thánh luôn hiệp thông chia sẻ và đồng hành với bạn những phút giây còn lại ở đời này, và muôn đời ở trên Thiên Quốc - Nơi chỉ có yêu thương và hạnh phúc cho mỗi người chúng ta - Nơi mà Đức Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho nhưng ai TIN vào Người.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã chiến thắng những phù phiếm ở thế gian này để trở nên vinh quang bất tận, xin Mẹ hộ phù chúng con luôn biết dùng thời gian và tiền của đang có để đầu tư hết nước Trời ngay bây giờ và mãi mãi. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 
TIN ĐƯỢC TÁI SINH 
T3/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 3, 7-15
"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
-- Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua con đã nghe Chúa mạc khải cho ông Nicôđêmô và cho chúng con biết: Phải chịu phép rửa tội bởi Chúa Thánh Thần thì mới được TÁI SINH vào nước trời. Và cuộc đàm đạo với Nicôđêmô được tiếp tục trong Tin Mừng hôm nay.

Ông Nicôđêmô là một thủ lãnh, là thành viên trong thượng hội đồng, là bật thầy trong dân Do Thái. Ông biết Đức Chúa Giêsu là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến, nên ông đã đi tìm nguồn chân thật đem lại bình an và hạnh phúc cho con người.

Chúa Giêsu là Đấng bởi Trời mà đến, để mạc khải cho chúng con nguồn chân thật:
-- Con người phải được TÁI SINH trong Chúa Thánh Thần để được làm con Thiên Chúa rồi được vào nước Trời.
-- Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (Con Người bị treo lên) để cứu độ chúng con nhờ TIN vào Người.

Hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho ông Nicôđêmô và cho chúng con biết: GIÓ là biểu tượng của CHÚA THÁNH THẦN: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy". Như vậy, chúng con được TÁI SINH trong CHÚA THÁNH THẦN thì thuộc về Thiên Chúa, là con của Người, và Người là Cha của chúng con. Cha ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Cha ở trên Trời (Thiên Đàng) thì các con cũng ở Thiên Đàng.

Cha chúng ta là Đấng Sáng Tạo mọi loài để cho chúng con sống dồi dào và sống hạnh phúc. Vì thế, chúng con hoàn toàn tin tưởng và phó thác trọn vẹn trong tay Cha.

Năm 1776, nước Mỹ đã được hình thành và tuyên bố độc lập. Họ TIN và PHÓ THÁC đất nước của họ vào tay Thiên Chúa, ngay cả trên đồng tiền của họ cũng để câu: "IN GOD WE TRUST" (Chúng con TIN CẬY vào Thiên Chúa).

Thật đẹp thay! một đất nước hiệp chủng và tự do tôn giáo đủ loại, gần 250 năm nay, vị tổng thống đương nhiệm của họ làm chứng về ân sủng của Thiên Chúa ban đặc biệt cho đất nước của họ. Tổng Thống Trump nói: "Hoa Kỳ là một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa của các tín hữu, và cùng nhau chúng ta được củng cố bởi quyền năng của lời cầu nguyện và tri ân... " ( https://www.youtube.com/watch?v=kpzAieY_Mzo )

Lạy Chúa, chúng con ước đất nước Việt Nam của chúng con sẽ có những lãnh đạo như Nicôđêmô, như các lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ và các quốc gia đang tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa để đem lại hòa bình và hạnh phúc cho toàn dân. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
CHỊU PHÉP RỬA, ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI 
T2/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 3, 1-8
"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, con vừa trải nghiệm niềm vui Chúa Phục Sinh và niềm vui đó đã được kéo dài qua Tuần Bác Nhật. Trong tinh thần đó, Phụng Vụ Lời Chúa đã xếp đặt các bài đọc 1 trích từ sách Tông Đồ Công Vụ trong suốt Mùa Phục Sinh, tường thuật lại mọi thành quả tốt đẹp khi Giáo Hội của Chúa khởi sự tại Giêrusalem:
-- Từ vài ngàn đến hàng chục ngàn, và cả hàng trăm ngàn người vào đạo Chúa Giêsu Kitô trong một thời gian rất ngắn, phát triển ra khắp miền Địa Trung Hải... các Thánh Tông Đồ đã chữa trị mọi thứ bệnh tật xác hồn, ngay cả Phêrô và Phaolô đã làm cho người chết sống lại. 
-- Một lần nữa, số người theo Chúa quá đông, có sức đe dọa đến chính trị và quân sự của đế quốc La Mã quá lớn, nên đã xảy ra những cuộc bách hại tàn khốc trong lịch sử nhân loại.

Chương trình Cứu Độ của Chúa Giêsu bằng sự thương khó của Người, các Thánh Tông Đồ và các Môn Đệ của cũng phải qua con đường đó để tới vinh quang. Tất cả đều có một mẫu số chung là: YÊU TUYỆT ĐỐI để CHẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU.

Chúa Giêsu, các Thánh Tông Đồ, các Môn Đệ của Chúa yêu thương và mong muốn con người được tái sinh bởi nước và Thánh Thần để được vào Nước Trời, nên đã không ngừng nghỉ, đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa cho muôn dân.

Trong Tin Mừng hôm nay, ông Nicôđêmô là thành viên trong thượng hội đồng Do Thái đã được Đức Chúa Giêsu mạc khải rằng:
-- "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được THẤY NƯỚC CHÚA"
-- "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi NƯỚC và THÁNH THẦN, thì không ai được VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA".

Như thế đã quá rõ ràng cho con: Điều kiện được vào NƯỚC THIÊN CHÚA thì phải được tái sinh nước và Thánh Thần bởi NƯỚC và THÁNH THẦN (tức là phải chịu phép rửa).

Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng: Chỉ cần làm lành lánh dữ là được vào NƯỚC THIÊN CHÚA, cũng có thể lắm vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà. NHƯNG CHẮC ĂN NHẤT là CHỊU PHÉP RỬA trong CHÚA THÁNH THẦN để được tái sinh bởi trời, để được làm con Thiên Chúa, và được ở trong NƯỚC TRỜI... vì Chúa Giêsu đã nói vậy.

Câu chuyện "CON LAI" từ sở Di Trú: Ông bố là người lính Mỹ, người mẹ là Việt Nam. Năm 1979, cả mẹ và đứa con trai được đi qua Mỹ định cư. Người con trai lập gia đình sống tốt, nhưng một hôm vì ghen tuông đã đánh vợ nên có tiền án rồi sống vô kỷ và trác táng. Còn người mẹ thì nhận tiền an sinh từ ấy đến giờ. Suốt 38 cứ nghĩ mình có cha là người Mỹ, có chồng là lính Mỹ nên cả hai không lo thi vào quốc tịch. Năm 2018 (39 năm sau), cả mẹ và con bị trục xuất về Việt Nam vì đã ăn nhờ ở Mỹ quá lâu mà không mang lợi gì cho nước Mỹ lại còn ăn hại và phạm tội nhiều tội.

Lạy Chúa, trong cuộc đời của con, làm lành thì ít làm dữ thì nhiều: Nếu con không thật sự nhận Chúa Giêsu cứu độ và chịu tội cho con, nếu con không chịu phép rửa để trở nên chi thể của Chúa Giêsu và là CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI, thì con mất đi PHƯƠNG HƯỚNG, CHỖ DỰA, NHỊP CẦU, VÉ THÔNG HÀNH, và CHỖ ĐỊNH CƯ trong NƯỚC TRỜI.

Chúa ơi, con cảm tạ Chúa cho trở nên con cái của Thiên Chúa và hứa ban cho con gia nghiệp NƯỚC TRỜI. Con xin chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, vinh danh Chúa đến muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
Phúc Âm: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
-- Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"
-- Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng đại lễ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, nhìn lại cuộc đời con thấy Chúa thương xót và chăm sóc con nhưng không để con được bình an và an bình trong đời sống hằng ngày:
-- Không cần biết con là ai và ai là con, tội lỗi của con xấu xa thế nào, Chúa vẫn yêu thương con.
-- Ngay cả con không tin, không cầu, không xin, Chúa vẫn ban những điều cần thiết cho con để sống.
-- Thậm chí có những lúc con chóng đối Chúa và bách hại người của Chúa, Chúa vẫn thổi hơi cho con sống và sống dồi dào.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã thể hiện LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, Chúa tặng ban cho con những ơn rất ư cần thiết:
-1. Ơn BÌNH AN: "BÌNH AN CHO CÁC CON" là món quà tặng đầu tiên của Thiên Chúa cho con để thắng mọi nỗi lo sợ trong cuộc đời (sợ bị đủ thứ) mà vững tin tín thác vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
-2. Ơn THA THỨ: "CÁC CON THA TỘI AI, THÌ TỘI NGƯỜI ẤY ĐƯỢC THA" đó là món quà cao thượng Chúa ban để 'tự' có lại bình an cho chính mình. Hay quá Chúa ơi! Bởi vì khi con giận và thù hận, đối phương đâu biết nên họ ăn ngủ tỉnh bơ, còn con ăn không được ngủ không yên: lộn gan, lên máu, nhồi cơ tim, vỡ mật, v.v... muôn điều bất lợi cho con. Và Chúa đã dạy "THA" trong kinh Lạy Cha.
-3. Ơn TIN CẬY: "NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI CÁC CON". Đức TIN là món quà cao quý nhất Thiên Chúa ban cho con, nhờ TIN mà con được Phép Rửa để được làm con của Thiên Chúa, CẬY nhờ vào Chúa Thánh Thần để được thông phần vào chương trình CỨU ĐỘ của Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những kẻ TIN: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!". Quả thật, con không thấy mới TIN, nhưng nếu con đã thấy thì phải "CHỨNG THẬT" như các môn đệ của Chúa đã làm chứng cho Chúa Giêsu đến hơi thở cuối cùng.
-4. Ơn MẾN YÊU: "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA" đó là món quà hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa. Chính vì sự tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người mà LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA thật vô biên. "Hãy ở trong Thầy vì Thầy đang ở trong Cha Thầy" (Gn 14,20). Và LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA vô cùng bất tận vì Chúa Giêsu đang ở với con qua Bí Tích Thánh Thể, và qua Chúa Giêsu con hiệp thông dâng lời cảm tạ tri ơn Đức Chúa Cha qua Thánh Lễ MISA mỗi ngày.

Lạy Chúa, con cảm tạ tri ơn và kết hiệp mật thiết với LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA không chỉ là sự hiếu kính của con, nhưng còn là quyền lợi của Chúa ban cho con để được trổ sinh hoa trái: Thầy là cây nho, anh em là cành nho; cành nào kết hiệp cùng cây sẽ sinh nhiều hoa trái (Gn, 15,1-17).

Lạy Chúa Giêsu, LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA trải dài liên lỉ trong đời sống con và qua mọi biến cố của cuộc đời, xin Chúa cho con thuộc trọn về Chúa và là khí cụ của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đến hơi thở cuối cùng như các môn đệ Chúa và các Thánh đã thuộc trọn về Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2423775760986940


=================================== 
TIN THẬT CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI 
T7/BNPS_ Phúc Âm: Mc 16, 9-15
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Năm 1822, ông Charles Babbage dùng kỹ thuật mở tắt (0,1 - gating or switch) để chế ra chiếc máy điện toán (computer) đầu tiên... ông nói: "Đời con cháu của ông, mỗi người sẽ có máy điện toán trong nhà chạy nhanh cả triệu lần hơn máy ông đã chế ra". Không ai tin.

Có ai tin là: Năm 1985, tôi vay tiền mua chiếc máy IBM computer PS2 là $2100 dollar, trả trong 36 tháng với tổng số tiền là $4200 dollar. Đến năm 1989, tôi bán cái máy PS2 $200 đồng không ai mua, rồi cho không cũng chẳng ai muốn lấy. Chắc bạn không tin.

Ngày nay không phải mỗi nhà đều có máy điện toán, nhưng mỗi người đều có máy điện toán di động nhỏ hơn cái máy của ông Charles Babbage cả trăm ngàn lần và  chạy nhanh hơn cái máy của ông ấy cả triệu lần. Nhưng vẫn có người không tin.

Những cái vô lý, vô nghĩa, vô căn cứ... khó ai tin.

Phái Xađốc là một phái lớn, rất có ảnh hưởng đến phong tục và tập quán của 12 chi tộc Do Thái. Họ không tin sự sống lại ở đời sau... CHẾT LÀ HẾT!

Các môn đệ của Chúa cũng chưa từng thấy ai tự sống lại, và nếu có sống lại được nhờ quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, nhưng rồi cũng phải chết... thế là hết. Hơn nữa, thế giới "vô hình" thì sao thấy được?

Giờ thì bảo: Thầy đã sống lại!
Lạy Chúa, nếu con sống ở thời của Chúa, chắc con cũng không tin, nên con thông cảm cho các môn đệ của Chúa và con cũng rất thông cảm cho những ai chưa tin Chúa ở thời điểm này

Riêng con, sống trong thời đại này, con tin là Chúa đã sống lại và đang ở với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Bởi vì:
-- Với khoa học không ra gì của con người mà còn có thể biến mọi vật khổng lồ nhỏ lại bằng đầu ngón tay huống chi là quyền năng của Chúa.
-- Cả một thế giới có thể thu gọn lại vào chiếc máy di động do con người làm, thì với quyền năng của Chúa việc gì cũng có thể.

Rồi con thấy được QUYỀN NĂNG của Chúa là:
-- Những đồ thừa của con người thải ra, cho vào gốc cây, sanh ra trái to rất ngon rất ngọt.
-- Những ô nhiễm do con người làm và những độc tố do con người thải ra, Chúa dùng đêm tối cho cây cối tái chế (recycle) tốt lại cho con người dùng.

Khoa học ngày nay biết tới ba chiều (three dimensional) để làm ra rất nhiều điều hữu ích cho nhân loại. Nếu, Chúa giúp con người khám phá ra bốn chiều hay năm chiều, lúc ấy con người có thể đi xuyên qua tường, phân thân, hay không còn lệ thuộc không gian và thời gian, có thể biến thành thế giới vô hình, chắc chắn con người sẽ là thần là thánh, và tất cả thuộc về Thiên Chúa và gọi Người là Cha. LÚC ĐÓ, CHÚA KHÔNG CẦN PHẢI TỎ RA CHO CON NGƯỜI THẤY VÀ TIN.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con tin thật Chúa đã sống lại và đang ở với con, để có thể cảm được Chúa và sờ đụng Chúa đang đồng hành với con trong đời sống này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2421562617874921


=================================== 
TOÀN VẸN và TRÒN ĐẦY 
T6/BNPS_ Phúc Âm: Ga 21, 1-14
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
-- Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.
-- Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Các môn đệ Chúa trở về Galilêa theo khẩu dụ của Chúa Giêsu qua chị Maria Mađalêna.

Quê của Phêrô ở Bethsaiđa và quê vợ của ông ở Capernaum (nằm ở phía Bắc biển hồ Galilêa), nhưng tại sao Chúa hiện đến với các môn đệ ở Tibêria (ở phía trung tây biển hồ)? Dễ hiểu thôi, vì cả đêm không có cá để bắt nên mới đi xa như vậy... khổ đấy chứ!

Trời vừa mờ sáng, đang lúc các ông đánh cá gần bờ biển, Chúa Giêsu hiện ra trên bãi biển và truyền cho các ông thả lưới bên phải thuyền thì có cá. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Người đã sống lại.

Quả thật, nghe Chúa Giêsu các ông đã bắt được nhiều cá lớn, lúc ấy, các môn đệ mới nhận ra Thầy. Đó cũng là phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu làm sau khi sống lại. Chúa ơi, qua biến cố này con nhận thấy: 
-- Chúa tìm đến với các môn đệ giữa lúc mệt mỏi chán chường, vất vả chả có kết quả gì, những với sự trợ giúp của Chúa, các ông bắt được cá ngoài sức tưởng tượng của tay nghề.
-- Chúa an ủi và quan phòng các môn đệ bằng một mẻ cá đầy, chẳng vậy, Người còn chuẩn bị nướng cá và bánh, rồi sẵn sàng dọn ra cho các ông ăn.
-- Cũng như những lần trước, Chúa phải tỏ ra bằng cách này hay cách khác thì các ông mới nhận ra Người... Như vậy, biết và nhận ra Chúa quả là một hồng ân Thiên Chúa thưởng ban cho! Vì thế chúng ta "phải" khiêm nhường khi nhận biết Thiên Chúa và theo Người. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hết lòng yêu mến Chúa để dễ dàng nhận ta Người, cũng như Gioan đã dễ dàng nhận ra Chúa hơn các môn đệ khác vì ông yêu Chúa nhiều.

Nhiều người trong chúng ta đặt ra câu hỏi: 153 CON CÁ LỚN có ý nghĩa gì?
-1. LỚN (Thiên Chúa) là TRÒN ĐẦY, mà ý nghĩa TRÒN ĐẦY của Thánh Kinh là số "10"... thí dụ như 10 Điều Răn Đức Chúa Trời.
-2. Chúa Giêsu lập 12 Tông Đồ, biểu tượng cho sự TOÀN VẸN, sự toàn vẹn của "12 CHI TỘC MỚI" trên toàn thế giới (Tổng số hiệp nhất của 12 là: 1+2, 2+3, 3+4,... 10+11, 11+12 = 143).
👉 Như vậy, TRÒN ĐẦY + TOÀN VẸN = 10+143 = 153 ... Ấy thế, mọi sự đều có sự tính toán của Thiên Chúa và Chúa cũng đã nói: "Mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi" (Lc 12,7).

Lạy Thánh Thần, xin giúp chúng con, giúp chúng con luôn tin tưởng vào Lời Chúa truyền và phó thác trọn vẹn trong Lòng Thương Xót Chúa như các môn đệ của Chúa đã vâng nghe Lời truyền và đã thực thi y như Chúa muốn.

Lạy Chúa Giêsu, con số 153 là số TOÀN VẸN và TRÒN ĐẦY trên thế gian này, số đó bao gồm cả con, gia đình con, và bạn bè thân hữu con; xin Chúa gìn giữ chúng con trong con ngươi mắt Chúa, xin Chúa ấp ủ chúng con trong tình thương êm ái của Người, và xin Chúa quan phòng chúc phúc cho chúng con luôn biết yêu mến làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con luôn được TOÀN VẸN và TRÒN ĐẦY trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2420047151359801


=================================== 
LÀM CHỨNG CHO CHÚA 
T5/BNPS_ Phúc Âm: Lc 24, 35-45
"Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Sau khi hai môn đệ nhận ra Thầy Giêsu thì Người biến mất lúc ngày sắp tàn tại nhà trọ Emmau. Trong niềm vui nhận ra Thầy sống lại, dù trời đã tối, hai ông liền trở về Giêrusalem báo Tin Mừng cho Đức Mẹ và các môn đệ biết về sự sống lại của Chúa Giêsu.

Lúc ấy, Đức Mẹ và nhóm 12 (CÒN 11) cũng đang ở nhà của Máccô (đệ tử của Phêrô) nằm ở ngoại thành Giêrusalem, nơi đây Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể (last supper). Nơi này nằm ở lầu trên, ở dưới là phần mộ của Thánh Vua Đavít. Như vậy Máccô là gốc người Do Thái giàu có và quý tộc, nên việc trú ngụ tại đây cũng rất an toàn.

Khi hai môn đệ về tới nhà thì quá nửa đêm, Chúa Giêsu hiện đến giữa họ khi tất cả các cánh cửa đều đóng, nên các ông bối rối tưởng ma... (Lạy Chúa, nếu con có ở đó chắc là cũng ớn da gà và rét run cầm cập... à thì ra Chúa cũng thích chơi trò sửng sốt... hihi...)

Lần này, Chúa hiện ra với năm dấu thánh trên người để chứng thật là Thầy. Đều chúng ta có thể thấy là sau khi Chúa sống lại, người thể hiện sự vinh quang lọng lẫy, mặt Người hiện vẻ rực rỡ sáng ngời nên khó nhận ra. Vì thế Chúa Giêsu phải tỏ ra thế này và thế khác:
-- "Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây!"
-- "Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây".
-- Chúa Giêsu hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?".

Sáng nay, Chúa Giêsu cũng đã khai tâm mở trí cho hai môn đệ ở Emmau bằng Kinh Thánh, thì tối đến Chúa mở trí cho các ông am hiểu về Người cũng như vậy. Vì thế, muốn biết Chúa và nhận ra Chúa, chúng ta "phải" đọc và hiểu Thánh Kinh!
-- Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy" (Lc 24,46-48).

Trong tinh thần đó, tuần "Bác Nhật Phục Sinh", chúng ta thấy phụng vụ trong Thánh Lễ Misa hát kinh Vinh Danh và tất cả các bài đọc một nằm trong sách Tông Đồ Công Vụ: Tường thuật các Tông Đồ đã làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô tại Giêrusalem, chữa lành các bệnh tật, kêu gọi người người sám hối và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô... và rồi rất đông người gia nhập đạo theo Chúa Giêsu vô số kể.

Giáo hội tiên khởi là vậy, tông đồ và môn đệ của Chúa đã làm như Lời Chúa truyền. Ngày nay, con cái Thiên Chúa cũng phải làm như vậy:
-- Làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô đã sống lại,
-- Loan truyền Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân,
-- Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần... để tất cả thuộc về Đức Chúa Cha, nên một với Đức Chúa Con, và sống sung mãn dồi dào trong Chúa Thánh Thần.

Ôi các Thánh Tông Đồ, ôi các Thánh Nam Nữ, ôi các Thiên Thần và Thiên Binh, xin hãy hổ trợ chúng con mạnh dạn loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đem mọi người về với Đức Chúa Cha nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần cho Nước Cha mau hiển trị ở dưới thế này cũng như ở trên trời vậy. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
LÀM CHỨNG CHO CHÚA 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2418293911535125


=================================== 
CHÚA MUỐN ĐỒNG HÀNH 
T4/BNPS_ Phúc Âm: Lc 24, 13-35
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".
-- Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
-- Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Địa lý: Emmaus là một làng nhỏ cách Giêrusalem khoảng 11.5 Kílômét (60 dậm stadia) về hướng Tây.

Sau trận chiến khốc liệt với sự dữ và sự thương khó giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu cho đến chết, các môn đệ tản mác khắp nơi, một số người rời Giêrusalem trở về quê nhà hoặc trốn vào những làng quê hẻo lánh để tránh sự truy lùng của các thượng tế và đế quốc La Mã.

Thầy chết đã ba ngày, hai môn đệ vẫn bàn hoàn bàn đến sự thương khó của Thầy trên đường đi Emmaus. Bao nhiêu câu hỏi tại sao? Bao nhiêu cái không ngờ đối với Người Thầy vĩ đại? Bao nhiêu sự phải chịu trong khi Thầy đầy quyền năng? Các môn đệ không hiểu, các tông đồ không hiểu, không một ai hiểu, duy chỉ Mẹ Maria hiểu và đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu.

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đi tìm những môn đệ đang bị tản mác:
-- Người phục hồi tình Thầy trò trên đoạn đường dài tâm sự qua lại với hai môn đệ. 
-- Người tỏ mình ra bằng việc bẻ bánh để đem lại niềm tin và hy vọng cho các ông.

Qua bài tường thuật của Thánh Luca, chúng ta thấy điểm độc đáo ở đây là: Chúa muốn ĐỒNG HÀNH, Chúa đem BÌNH AN, và Chúa tạo niềm TIN TƯỞNG.
-- Chúa Giêsu muốn đồng hành với các môn đệ đang hoang mang hoảng sợ, sự đồng hành là cách hổ trợ đắc lực nhất để các môn đệ được hoàn hồn và bớt lo sợ.
-- Người chuyện trò với các ông để tạo tình bạn đem lại lòng tự tin và đem lại bình an cho các ông nhờ những lời Kinh Thánh nói về Người.
-- Người ở lại và đồng bàn với các môn đệ, rồi tỏ mình ra bằng việc bẻ bánh để đem lại niềm tin và hy vọng cho các ông.

Việc Chúa tỏ Mình ra là món quà Chúa Giêsu dành cho chúng ta để nhận biết Người.
-- Nếu Chúa không tỏ Mình ra thì Mađalêna không nhận ra Thầy trước cửa mộ!
-- Nếu Chúa không tỏ Mình ra thì hai môn đệ không nhận ra Chúa tại quán trọ!

Ngày nay, Chúa Giêsu đang tiếp tục tỏ Mình ra cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Người Ở LẠI và đang ĐỒNG HÀNH với chúng ta qua Thánh Lễ Misa, Người đang đem lại BÌNH AN cho chúng ta bằng Lời của Chúa, và Người tiếp tục củng cố ĐỨC TIN cho chúng ta qua việc chia sẻ cho nhau Tám Mối Phúc Thật... như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nói: "Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết" (Gc 2,17)

Phải chăng chúng ta cần hành động như hai môn đệ đã gặp Chúa trên đường Emmaus, như Mađalêna gặp Chúa trước mộ của Người, rồi nhanh chóng báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho anh chị em?

Phải chăng chúng ta hành động trong tinh thần hiền lành, hòa thuận, nhân đức, xót thương, và can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô dù: Phải chia sẻ những khó khăn, thương khóc, hay bị bách hại?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đến với Chúa qua Thánh Lễ Misa khi vừa thức dậy để được kết hiệp mật thiết với Chúa và cùng Chúa đồng hành Người, biết siêng năng suy niệm Lời Chúa và thực thi ý Người, và biết chia sẻ hổ trợ cho nhau mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2417496518281531


=================================== 
MARIA MAĐALÊNA 
T3/BNPS_ Phúc Âm: Ga 20, 11-18
"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
-- Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thánh Gioan đặc biệt chú trọng đến những tình tiết giữa con người và Thiên Chúa như: Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu thân tình,.. Hãy ở trong Thầy để tất cả nên một với Thầy và ở trong Chúa Cha,..v.v...

Phúc Âm hôm nay tuy ngắn, nhưng rất tình tiết!

Tiết 1: Đối với Maria Mađalêna, Thầy Giêsu luôn sống mãi trong lòng cô, nên khi thấy biến cố MẤT XÁC THẦY, Mađalêna là điều đau xót lắm nên cô mới than khóc: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?"

Tiết 2: Dù thấy Thiên Thần mặc áo trắng ở trong mồ, nhưng không phá tan được sầu khổ cảnh MẤT XÁC THẦY... cái buồn da diết, buồn muốn chết được! mắt Mađalêna đẫm đầy lệ nên mọi cảnh vật chung quanh dường như cả một bóng tối bao trùm.

Tiết 3: Mađalêna mong muốn tìm lại XÁC THẦY là việc làm khẩn thiết nhất trong lúc này. Có người xuất hiện ở sau lưng cô, cô hỏi ngay: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Có lẽ lúc này mặt mày của Mađalêna bèo nhèo sưng sỉa vì sầu khóc MẤT XÁC THẦY nên không muốn ai nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình.

Tiết 4: Chúa Giêsu gọi Mađalêna: "Maria". Nhận ra tiếng Thầy, mọi cảnh vật chung quanh như đã sống lại, cái buồn da diết biến thành nỗi vui mừng khôn tả, cô không còn để ý đến bộ dạng của mình nữa, quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"), và cô muốn ôm chầm lấy Chúa Giêsu.

Tiết 5: Chúa Giêsu không để cho Mađalêna ôm chầm lấy Người vì Người chưa về cùng Đức Chúa Cha, cũng là Cha và là Thiên Chúa của tất cả chúng ta. Với cách ứng xử này, phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta:
-- Đức Chúa Cha là trung tâm điểm của mọi vinh quang Thiên Chúa,
-- Đức Chúa Giêsu luôn dành những gì tốt nhất cho Đức Chúa Cha,
-- Tuân phục và vâng nghe Đức Chúa Cha trong mọi biến cố của cuộc đời.

Tiết 6: Trong tinh thần đó, Maria Mađalêna chia sẻ niềm vui của mình và nhanh chóng công bố CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI và làm chứng về Người: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".

Là con Thiên Chúa, anh chị và tôi đang ở tiết nào? Có phải chúng ta kết hiệp mật thiết với Thầy Giêsu như Maria Mađalêna? Có phải chúng ta cũng mạnh dạn như Mađalêna chia sẻ niềm vui CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI cho mọi người và làm chứng cho Tin Mừng?

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con ước được yêu Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn, để mỗi người chúng con có thể mạnh dạn như Thánh Maria Mađalêna làm chứng cho Chúa và loan báo Tin Mừng. Amen.

Lạy Mẹ Maria, sau cuộc khổ nạn của Chúa, Mẹ là Người an ủi và củng cố tinh thần cho các môn đệ và tất cả chúng con. Mẹ ơi, con tin rằng: Sự sống lại của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô đã đem lại cho Mẹ nguồn sinh lực mới để hổ trợ và đồng hành với chúng con trong công trình loan báo Tin Mừng và sớm làm cho danh Cha cả sáng. Mẹ ơi, xin cho chúng con luôn nhớ tới Mẹ và đồng hành với Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2415704121794104


=================================== 
CHUẨN BỊ SỨ MỆNH 
T2/Bác Nhật PS_ Phúc Âm: Mt 28, 8-15
"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
-- Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Đức Tin Chúa Giêsu gieo vào lòng người như dòng suối yên hàn đều đều chảy ra dòng sông rồi ra biển. Những hòn đá lớn có thể chắn dòng suối tung nước lên trong phút chốc, nước động lại dâng lên và trở nên ao nước lớn cho cá dễ dàng sinh sản. Khi nước dâng cao khỏi hòn đá, thì cũng chính là lúc cá theo dòng nước ra sông, ra biển đi khắp tứ phương thiên hạ.
-- Sau sự thương khó của Chúa Giêsu là sự SỐNG LẠI, các môn đệ đã hồi phục đức tin, niềm hy vọng và tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.
-- Qua những cuộc bách hại, người Công Giáo có thêm các Thánh Tử Đạo làm nền tảng sống đạo và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa hơn.

Lời Chúa hôm nay có 2 phần:
-- Trở về hậu cần
-- Lo sợ cố chấp

--------------
TRỞ VỀ HẬU CẦN

Galilêa là đất lành, là điểm khởi đầu SỨ MỆNH của Chúa Giêsu Kitô, là chỗ khởi đầu quyền năng của Thiên Chúa (hóa nước thành rượu tại Cana, hóa bánh ra nhiều ở Bếtsaiđa ), là nơi thâu nạp các môn đệ đầu tiên (Phêrô, Andrê, Giacôbê, và Gioan), là HẬU CẦN nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe sau khi đã ra ngoài tuyền bá Tin Mừng.

Giêrusalem nơi có đền thờ Thiên Chúa, là thí điểm cao nhất trong chương trình CỨU ĐỘ của Người là chỗ Chúa Giêsu thể hiện TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI của Đức Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu để hoàn tất GIAO ƯỚC MỚI với Thiên Chúa, và sự SỐNG LẠI của Chúa Giêsu mới thật sự là điểm khởi đầu cho các MÔN ĐỆ và những kẻ thuộc về Thiên Chúa LOAN BÁO TIN MỪNG.

Trước khi khởi đầu SỨ MỆNH của các TÔNG ĐỒ và MÔN ĐỆ tại Giêrusalem, Chúa Giêsu triệu tập mọi người về HẬU CẦN Galilêa để chuẩn bị mọi công việc... "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta"

Như vậy, Madalena và Maria (mẹ của Giacôbê và Gioan) thật có phúc, vì các bà là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa SỐNG LẠI cho Mẹ Maria và các Tông Đồ. Điều này, cũng quá rõ cho chúng ta nhận thức rằng: "SỨ MỆNH" loan báo Tin Mừng là sứ mệnh của tất cả mọi người chúng ta. Cái phúc đó có! Nhờ các bà có tình yêu chân thật và mật thiết với Chúa Giêsu: Lúc vừa ló rạng, các bà đã không sợ cường quyền mà đi viếng Chúa Người.

Lạy Chúa, mỗi sáng thức dậy, xin cho con biết chạy đến với Chúa qua Thánh Lễ Misa, nơi đó, con mới thực sự được phục hồi sinh lực với Chúa cho một ngày mới, ngày LOAN BÁO TIN MỪNG bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, bằng lời thương xót chân thành, bằng những công việc hài hòa hy sinh thường nhật, bằng những lời cầu xin nguyện giúp thiết tha.

-------------
LO SỢ CỐ CHẤP

Biến cố SỐNG LẠI của Chúa Giêsu khiến cho các thượng tế phải lo sợ... không phải họ sợ Thiên Chúa, nhưng họ sợ "mất sĩ diện" vì đã quyết đoán sai lầm, một sai lầm lớn nhất là chính họ đã cố chấp quyết định giết chết Đấng họ tôn thờ để bảo vệ "tam quyền" của họ.

Đã lỡ, nhưng không hồi tâm đó mới là cái "chết" của con người. Biết mình làm trật mà vẫn cố chấp che lấp cái xấu của mình, ấy mới tội càng thêm tội... tội phạm đến Chúa Thánh Thần (không được tha), và đó cũng đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói với họ: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được". (Gn 8,21)

Một lần nữa, họ cố chấp và dùng tiền để bóp méo sự thật, một sự thật CỨU ĐỘ đem lại sự sống đời đời. Sự cố chấp của họ đã lôi kéo theo biết bao linh hồn cố chấp đến ngàn đời, mà ngày nay nhiều người Do Thái vẫn chưa tin vào Chúa Giêsu, chưa nhận được ơn CỨU ĐỘ.

Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày con cũng có nhiều lần cố chấp bảo vệ công ăn việc làm của con:
-- Con không nhận lỗi mình mà đỗ lỗi cho người khác,
-- Con báo cáo gian để có thêm lợi lộc cho riêng mình,
-- Con vu khống người này, chụp mũ người kia để đoạt lợi,
-- và con cũng đã dùng quyền và tiền để bảo vệ sĩ diện và để tích trữ muôn của chóng qua.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận thức mọi cái con có ở đời này là phù phiếm chóng qua, không mang theo được gì khi đã chết, không ai nhớ tới tên mình khi đã khuất đi. Ước gì, những con hiện có, chỉ là phương tiện cho con đầu tư vào sự sống muôn đời... đó là TIN Chúa, THEO Chúa, và THỰC THI mọi điều Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2414138531950663


=================================== 
NGÔI MỘ TRỐNG 
(Lawrence, Nguyễn H Cường)

Trong niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Người đã chiến thắng mọi sự dữ và đã sống lại. 

-------------------------------------
CHÚA GIÊSU ĐÃ CHIẾN THẮNG MỌI SỰ DỮ !..

Với những sự thống khổ tàn nhẫn nhất trong lịch sử nhân loại mà Chúa Giêsu đã chịu vì tội lỗi chúng ta, không ai ngờ:
-- Một người vô tội phải đội mão gai nhọn đâm thấu sọ đầu,
-- Một người vô tội phải chịu ngàn ngàn roi xé thịt nát da,
-- Một người vô tội đã trút hết máu mình ra rửa tội chúng ta,
-- Chúa Giêsu bị cạn tàu kiệt sức và phải lê lếch vác thập hình,
-- Chúa Giêsu bị sỉ nhục, bị hành hạ, và bị té ngã trên đường đồi,
-- Rồi còn biết bao nhiêu cái khác phải chịu, nhất là chịu sự bỏ mặt của Đức Chúa Cha cho đến chết... "ÊLI, ÊLI, LÊMA XABÁCTHANI", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mt 27,46)

👉 Nhưng tình yêu của Người dành cho toàn thể nhân loại chúng ta quá bao la:
-- Người thương xót cho những ai có lòng hối cải ăn năn... "TÔI BẢO THẬT ANH, HÔM NAY, ANH SẼ ĐƯỢC Ở VỚI TÔI TRÊN THIÊN ĐÀNG." (Lc 23,43) 
-- Người không thương hận, nhưng Người thương xót kể cả những kẻ đã và đang bách hại Người: "LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM." (Lc 23,34)
-- Người thương xót đế hơi thở cuối cùng và hy hiến phó thác trọn vẹn trong tay Đức Chúa Cha... "LẠY CHA, CON XIN PHÓ THÁC HỒN CON TRONG TAY CHA." (Lc 23,46)

Cũng may là trong những lúc thương khó tột cùng của Chúa Giêsu vẫn có Mẹ Maria trầm tĩnh dõi bước theo hỗ trợ và khích lệ Chúa Giêsu đến cùng, cũng may là có Gioan và Madalena ở kề bên Mẹ giúp Chúa Giêsu an tâm hơn. Trước khi chết, Chúa Giêsu vẫn tỉ mỉ quan tâm đến người Mẹ thân yêu và các môn đệ, trối lại những lời bảo hộ nhau. Lòng thương xót Chúa là vậy, Người luôn quan tâm cho những ai yêu mến Người đến cùng.

Thiên sầu địa thảm kể từ khi Chúa Giêsu tự chịu hiến mình, càng sầu thảm hơn khi Chúa Giêsu chịu thương khó, và nhất là khi Chúa Giêsu vừa trút hơi thở cuối cùng (Trong film the Passion of the Christ, Mel Gibson diễn tả sự đau khổ của Đức Chúa Cha trong cảnh tượng này rất tuyệt là: Lúc ấy có giọt nước mắt từ trời cao rơi xuống làm chấn động cả đất trời).

Các môn đệ Chúa không ngờ sự cố đã xảy ra quá nhanh, Chúa Giêsu đã chết, đời đã hết... đường hy vọng đến chỗ tuyệt vọng, giữa lúc buồn thảm lại phải chạy chui trốn nhủi khỏi sự truy lùng của của bọn biệt phái và quân La Mã nữa.

------------------------
CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI !.. Khổ tận cam lai, nay trời lại sáng.

Không ai có thể ngủ được vì lo sợ, vì rùng rợn trước cái chết của Thầy... riêng chỉ có Madalena và Maria (có thể là em của Lazarô), những người đàn bà can đảm dám đến mộ Chúa lúc vừa ló rạng. Họ chứng kiến đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì NGƯỜI ĐÃ TRỖI DẬY NHƯ NGƯỜI ĐÃ NÓI. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. (Mt 28,1-8)

Giờ chỉ còn lại ngôi mộ trống! NGÔI MỘ TRỐNG đã hồi phục ĐƯỜNG HY VỌNG cho Phêrô, Gioan, các môn đệ, và cho tất cả chúng ta. Chẳng những vậy, SỰ PHỤC SINH của Chúa Giêsu đã nói lên rằng: Người không chỉ chiến thắng mọi sự dữ, mà còn chiến thắng cả sự chết.

SỰ SỐNG LẠI của Chúa Giêsu để cho chúng ta tin chắc rằng: "CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI". Người ban cho chúng ta những gì Người đã hứa. Người hứa:
-- Nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em (Gn 14,2).
-- Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20). 
++ Và quả thật, Chúa Giêsu đang ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể !..

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19-20).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại để ban cho chúng con sự sống của Chúa và Chúa cũng đã nói: "Ai ăn Thịt Ta, và uống Máu Ta thì sẽ được sống đời đời" (Gn 6,59).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thúc giục chúng con năng đến với Thánh Lễ Misa và Chầu Thánh Thể Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2410872292277287


=================================== 
SẴN SÀNG THƯƠNG KHÓ VỚI CHÚA GIÊSU 
T7/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 11, 45-56
"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
-- Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua, các biệt phái tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng Người thoát khỏi tay họ, rồi đi qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan Baotixita đã làm phép rửa. Dân chúng đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm nên họ theo Chúa Giêsu đông đảo lắm... làm cho các thượng tế và biệt phái cấp tốc họp công nghị.

Điều chúng ta thấy rõ trong công nghị này có nhiều áp lực của đế quốc La Mã đã ló đuôi:
-- Quân đội Rôma sẽ kéo giải tỏa dân Do Thái và phá hủy đền thờ Giêrusalem, nếu dân chúng cứ tiếp tục "TIN" và "THEO" Chúa Giêsu... chính vì vậy mà thượng tế Caipha mới kiến nghị: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng THÀ MỘT NGƯỜI CHẾT THAY CHO DÂN, CÒN HƠN LÀ TOÀN DÂN BỊ TIÊU DIỆT".

Với danh nghĩa thượng tế, Caipha đã nói tiên tri rằng: Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối để nhận lãnh ơn CỨU ĐỘ.

Như vậy, đã ứng nghiệm ba lần Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Người tại Giêrusalem (Mt 16,21-23; Mt 17,22-23; Mt 20,17-19).

Khi Chúa Giêsu biết các thượng tế đã quyết định giết Chúa Giêsu, Người trở về phố Ephen gần hoang địa để chuẩn bị và xếp đặt hành trình tiến về Giêrusalem như một vị VUA được đón mời (Lễ Lá) để dự Lễ Vượt Qua. Việc tiếp rước này cũng để chứng minh cho con người thấy rõ rằng: Khi Chúa Giêsu chưa tự hiến mình thì có hàng chục lệnh truy nã hay hàng vạn binh mã Rôma bao vây cũng không thể nào khống chế được CON THIÊN CHÚA. 

Cho nên việc Chúa Giêsu tự hiến mình làm của lễ toàn thiêu dâng lên Đức Chúa Cha để chuộc tội cho toàn thể nhân loại mới có ý nghĩa TUYỆT HẢO của VUA TÌNH YÊU là GIÊSU! Và Đức Chúa Cha đã vinh danh Đức Chúa Con: "ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, CÁC NGƯỜI HÃY NGHE LỜI NGƯỜI" (Mc 9,7)

Chúng ta đang sống trong ngày thứ 39 Mùa Chay, ước gì mỗi người chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi tội lỗi của chúng ta, sẵn sàng chia sẻ những sự thương khó với Chúa Giêsu chịu, sẵn sàng sống thật là một Kitô Hữu, sẵn sàng sống như Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Amen.

Nguyện chúc quý anh chị Tuần Thánh hết sức thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2398921010139082


=================================== 
HÃY MẠNH TIN VÀ BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU KITÔ 
T6/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 10, 31-42
"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"
Người Do Thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".
-- Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đã nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".
-- Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tại sao Đức Chúa Giêsu bị ném đá lần nữa? Bởi vì Chúa Giêsu mạnh dạn tuyên xưng Người là Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha nên họ muốn ném đá Người.

Lần này, câu chuyện bắt đầu từ việc Chúa Giêsu chữa người mù bẫm sinh trong ngày Sabbat làm cho các thượng tế, luật sĩ, và biệt phái không tin vào Chúa Giêsu, bởi vì họ nghĩ rằng: Người của Thiên Chúa chắc chắn không phạm luật Môsê. Nhưng sau khi họ tranh luận với người mù được chữa, họ thấy bối rối với câu: "Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy" (Gn 9,31). Và sau dụ ngôn "Vị Mục Tử Nhân Lành" của Chúa Giêsu (Gn 10,1-21), nhiều người Do Thái đã tin vào Chúa Giêsu làm cho các thượng tế, luật sĩ, và biệt phái bối rối hơn.

Khi Chúa Giêsu dự lễ Cung Hiến Đền Thờ, đang lúc đi đi lại lại tại hành lang Salômôn thì người Do Thái quây quanh Chúa Giêsu và và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết" (Gn 10,24).

Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi" (Gn 10,25). "Tôi và Chúa Cha là một" (Gn 10,30)

Thế là họ lấy đá ném Chúa Giêsu. Một lần nữa họ cố chấp, họ có mắt mà cố mù. Họ biết Chúa Giêsu luôn nói thật, nên lấy cớ hỏi Chúa là ai để buộc Chúa mắc tội phạm thượng và có cớ bắt Người, nhưng Người lướt khỏi họ mà đi vì giờ tự hiến của Người chưa đến.

Không phải người Do Thái mù, nhưng họ cố chấp để bảo vệ "tam quyền" của họ, thế mới ra mù. Họ sợ bị trục xuất khỏi hội đường, sợ bị loại khỏi dòng tộc, mất cả của hồi môn.

Ngày nay, nhiều giáo phái cũng vậy, họ không thể chấp nhận Thiên Chúa cũng bởi vì bảo vệ "tam quyền", vì sĩ diện, vì hoàn cảnh gia tộc và gia đình nên không thể theo Chúa được... vì theo Chúa họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nha môn, thậm chí mất cả gia sản và gia tộc, và mang một mặc cảm bất nghĩa bất hiếu, bất nhân.

Đặc biệt đối với người Á Đông, không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng đến truyền thống:
“ Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”

Đàng khác, họ rất tin Chúa Giêsu, nhưng không thể hội nhập vào cộng đoàn của Chúa Giêsu vì họ thấy quá nhiều "Kitô Hữu" là "vô hữu Kitô".

Lạy Chúa, xin cho con thật sự là Kitô Hữu, một Kitô đích thực biết sống với tinh thần Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót để thể hiện "DUNG NHAN TÌNH THƯƠNG" của Đức Chúa Cha qua đời sống hằng ngày, nhờ đó mọi người sẽ có lòng tự tin gia nhập vào đoàn chiên của Đức Chúa Giêsu Kitô cho danh Cha sớm hiển trị. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Thánh Bổn Mạng con, xin giúp con biết noi gương các Ngài làm sáng danh Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2397328693631647


=================================== 
HÃY MỞ LÒNG TÍN THÁC VÀO CHÚA GIÊSU 
T5/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 8, 51-59
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do Thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
-- Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
-- Người Do Thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hai ngày qua, chúng ta đã được Chúa Giêsu mạc khải rằng:
-- Chúa Giêsu là NGUYÊN THỦY bởi trời cao, không thuộc về hạ giới. Khi Người tự hiến mình chịu chết cho tội lỗi của con người thì Chúa Giêsu cứu độ chúng ta là những kẻ tin và giữ Lời Người thì thuộc về trời cao không bao giờ chết.
-- Còn phàm những ai không tin, thì thuộc về hạ giới sẽ chết trong xiềng xích tội lỗi họ.

Bạn và tôi ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm về sự cố chấp của mình. Lúc ấy, chúng ta đóng chặc cửa lòng dù biết đó là đúng và thật nhưng không muốn nghe và không muốn sửa. Nhất là khi ta muốn phần thắng thuộc về mình thì càng cố chấp hơn nhiều lắm.

Phái Xađốc cố chấp không tin sự sống lại, người luật sĩ thì cứng ngắt với bộ luật Môsê, các thượng tế và người biệt phái thì cố gắng bảo tồn "tam quyền" của họ, bên cạnh đó được có hậu thuẫn và xúi dục của đế quốc La Mã. Vì thế, càng lúc càng xung khắc gay gắt hơn với Chúa Giêsu.

Khi Phêrô gặp một lần xung khắc, ông đã chối Chúa 3 lần. Còn Đức Chúa đối diện quá nhiều xung khắc, nhưng Người không ngần ngại nói SỰ THẬT với họ:
-- "NẾU AI GIỮ LỜI TA, THÌ MUÔN ĐỜI SẼ KHÔNG PHẢI CHẾT". Người mong rằng: Dù chỉ một ít người trong số của họ sám hối trở về thì Cha (Đấng ngự trên Trời) và cả Thiên Đàng vui mừng biết mấy. Rất tiếc là họ vẫn cố chấp biện dẫn trần tục (hạ giới) rồi chụp mũ Chúa Giêsu bị quỷ ám.
-- Thiên Chúa Cha mà họ đang tôn thờ tôn vinh Chúa Giêsu và ngay cả tổ phụ của họ là Abraham đã hân hoan vì ông đã thấy và vui mừng.
-- Và Chúa Giêsu cũng không ngần ngại nói Abraham có sau Người.

Chúa Giêsu càng mạc khải sự thật cho họ biết, thì lòng của họ càng đóng kính. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống hằng ngày của con, con đã có nhiều lần đóng chặc cửa lòng và chối chúa rất nhiều phen:
-- Mỗi lần con làm biếng việc kính thờ Thiên Chúa, là con chối Chúa.
-- Mỗi lần từ chốt việc bác ái trợ giúp người nghèo, là con chối Chúa.
-- Mỗi lần không làm sáng danh Chúa với lòng yêu mến, là con chối Chúa.
-- Mỗi lần con kiêu ngạo, khoe khoang tài năng con, là con chối Chúa.
-- Mỗi lần con càm ràm, thiếu tế nhị, và giận dữ, là con chối Chúa.
-- Mỗi lần con xấu hổ làm dấu Thánh Giá nơi công cộng, là con chối Chúa.
-- ... v.v... Chúa ơi, xét lại mỗi ngày con chối Chúa quá nhiều lần. XIN CHÚA THA TỘI CHO CON.

Hôm nay là ngày thứ 37 trong Mùa Chay rồi, xin Chúa giúp mở lòng trí chúng con:
-- Biết thờ Chúa yêu người cho phải đạo,
-- Biết tu tâm dưỡng tính nên giống Chúa con Thờ,
-- Biết khiêm nhường tôn trọng mọi người Chúa gởi đến bên con.
-- Biết loại bỏ hư ảo "tam quyền" phù phiếm chóng qua, chuyên tâm lo việc đầu tư vào Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất giỏi đầu tư vào Nước Trời, xin Mẹ mở lòng chúng con tín thác trọn vẹn vào Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2396932807004569


=================================== 
HÃY TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ 
T4/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 8, 31-42
"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

++ Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi".
-- Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?".

++ Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi".
-- Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" 

++ Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!"
-- Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" 

++ Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, qua bài tường thuật Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thấy trong số người Do Thái có kẻ TIN và nghe LỜI của Chúa Giêsu, Người rất thân tình với họ: "NẾU CÁC NGƯƠI CỨ Ở TRONG LỜI TA, CÁC NGƯƠI SẼ THẬT LÀ MÔN ĐỆ CỦA TA, VÀ SẼ ĐƯỢC BIẾT SỰ THẬT, VÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT". Ấy thế, trong số họ lại có người len lỏi vào giật dây khơi dậy lòng tự hào dân tộc chống lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Họ nói vậy để kích động lòng dân, nhưng thực ra người Do Thái mong đợi Đấng Cứu Tinh hơn ai hết, bắt đầu từ lúc bị nô lệ ở Ai Cập, và hai lần bị lưu đày ở Babilon: "Bên sông Babilon, ngồi tôi khóc Sion! Và rồi, với những lời than khóc ấy, Đức Chúa Cha đã cho Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người, thí MẠNG dạy dỗ và HY HIẾN đền tội cho con người.

Từ khi Đức Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi người người sám hối, những ai TIN và đang theo Người đều biết:
-- Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel _ Thiên Chúa đang ở giữa và ở cùng chúng ta.
-- Chúa Giêsu là Đấng Messia mà dân Do Thái mong và trông chờ.
-- Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến giải thoát mọi kẻ giam cầm trong tội lỗi.

Hôm nay Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta: Người yêu mến những ai TIN LỜI NGƯỜI rồi ở với và ở trong LỜI của Người. Qua LỜI Chúa chúng ta nhận biết SỰ THẬT và được giải thoát khỏi mọi tội lỗi... chẳng vậy, Người nhận chúng ta 'là' MÔN ĐỆ của Người, hơn thế nữa Người muốn chúng ta 'là' BẠN HỮU thân tình và là ANH EM với Người. Chẳng vậy, Người còn muốn chúng ta là chi thể của Người: Ta là cây nho, anh em là cành nho, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái.

Người Do Thái tự hào mình là con đẻ của kẻ TIN (Abraham), nhưng không giống cha ông mình vì họ không tin vào Chúa Giêsu.
-- Abraham chỉ nghe tiếng Chúa hứa ông rằng: Ông sẽ là tổ phụ của một dân tộc vĩ đại như sao trên trời và như cá dưới nước, ông tin và theo LỜI chỉ dẫn của Thiên Chúa, dù lời chỉ ấy phải giết cả con một của mình.
-- Nhưng dân Do Thái thì không, không muốn nghe LỜI Chúa Giêsu và không muốn thấy việc Chúa Giêsu làm, vì họ không muốn tin. Họ nhận Thiên Chúa là Cha, nhưng lại không tin vào CON MỘT của Người.

Lạy Chúa, con tin Thiên Chúa là Cha, con tin vào LỜI Chúa Giêsu, nhưng con không sống thật với LỜI và hay bị chôn vùi trong xiềng xích tội lỗi, làm gương xấu cho mọi người chung quanh. Chúa ơi, như vậy con tệ hơn nhưng người không tin rồi. Tệ ở chỗ là: Con làm nhục Chúa và làm nhục Giáo Hội với lối sống vô kỷ vô thiên, hại mình và hại người.

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, xin Chúa giúp con quay về cùng Chúa ngay bây giờ, ngay lúc này giúp con mau chạy đến TÒA GIẢI TỘI để làm hòa với Chúa và với anh chị em con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2396884370342746


=================================== 
CHÚA GIÊSU CHỊU SỰ CHỐNG ĐỐI 
T3/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 8, 21-30
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".
Người Do Thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?"
Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".
Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".
Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, trong thời gian Chúa Giêsu dự Lễ Lều, con nhận thấy có nhiều thành phần gây áp lực đến Chúa Giêsu lắm:

-1. Thành phần thứ nhất gồm: Quan quyền đế quốc La Mã (không ra mặt) và Thượng tế (ít khi ra mặt) cho nên Kinh Thánh ít có ghi chép về tội lỗi của họ. Đây là thành phần nguy hiểm nhất, núp tối dẫn lối ác mưu tận diệt Chúa Giêsu. 

-2. Thành phần thứ hai rất đông: Tin rằng Chúa Giêsu đến để giải phóng họ khỏi cảnh đô hộ của đế quốc La Mã và đem lại đời sống ấm no cho dân tộc. Đó là lý do tại sao họ tiếp đón Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như một vị VUA, đa số nhóm kháng chiến nằm trong số người này chờ Chúa Giêsu hiệu lệnh thiên hạ. Khi họ nghe Đức Chúa Giêsu nói: "KHI NÀO CÁC ÔNG ĐƯA CON NGƯỜI LÊN CAO, CÁC ÔNG SẼ NHẬN BIẾT TA LÀ AI"... "NẾU CÁC ÔNG KHÔNG TIN TA, CÁC ÔNG SẼ CHẾT TRONG TỘI CỦA CÁC ÔNG"... làm cho họ ngập tràn hy vọng. Nhưng khi Chúa Giêsu khước từ và chịu trối, thì họ bị hụt hẫng rồi trở mặt thành "thù", đóng đinh nó, đống đinh nó vào thập giá. Không ai ngờ, bị dương lên cao là khổ nạn thập giá, là lễ HY TẾ của Người để cứu chuộc nhân loại.

-3. Thành phần thứ ba là người Do Thái thuộc phái Xađốc không tin sự sống lại (chết là hết). Phần lớn trong số họ là luật sĩ và biệt phái. Họ có thế lực và giàu sang... và từ lúc Chúa Giêsu có ảnh hưởng với số đông dân chúng, họ rất sợ mất "tam quyền" của họ nên bằng mọi giá, họ tìm cách ám hại Người. Những gì Chúa Giêsu mạc khải cho họ để họ được cứu rỗi nhưng họ đều thấy chướng tai gai mắt, nhất là những gì đối nghịch với điều họ tin, những gì họ phải đền và phải trả sau khi chết.
-- Họ có thể lên kế hoạch và ra tiền ra mua chuộc "đám ba phải (thành phần 4)" tháp tùng với thành phần 3 lên án giết chết Chúa Giêsu.

-4. Thành phần thứ bốn là đông nhất: Đám người ô hợp (ba phải), ai mạnh thì họ theo để ăn ké. Họ theo Chúa Giêsu để được chữa lành, họ tung hô Chúa Giêsu khi giờ Người chưa tới, nhưng họ hùa theo thành phần 1,2,3 mạnh tiếng lên án Chúa Giêsu khi Người tự hiến mình.

-5. Thành phần còn lại không có bao nhiêu: Họ tin tưởng vào những gì Chúa Giêsu đã mạc khải cho họ. Đa số những người này lại nghèo và không có thế lực. Đó là lý do tại sao thành phần 5 kể cả các môn đệ thuộc về Chúa Giêsu không dám lên tiếng và chạy trốn tán loạn khi Chúa Giêsu bị bắt là vậy.

Chúa ơi, Giuđa có thể đã bị sập bẫy, là con cờ của thành phần 1,2,3 phải không? Thế thì không có Giuđa, họ cũng tìm ra cách khác để giết Chúa thôi. Tội nghiệp Giuđa một phút lầm lỡ phá vở vạn giờ tu... Không biết lòng thương xót Chúa có gia giảm gì cho Giuđa không? Hy vọng lòng thương xót Chúa vĩ đại hơn trí nghĩ của con người.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay vì tư lợi, tập lợi, quốc lợi,... con người có thể làm đủ điều gian ác. Xin Chúa cho chúng con tin vào những gì Chúa Giêsu đã mạc khải ở đời sau mà sống lành sống thiện với mọi người. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh xin cầu bàu và hộ giúp chúng con tin tưởng vào Chúa Giêsu là Nguyên thủy đang nói với chúng con điều Người đã nghe và biết nơi Đức Chúa Cha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2393049404059576


=================================== 
LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG 
T2/CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 8, 12-20
"Ta là sự sáng thế gian".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống".
Những người biệt phái nói: "Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực".
Chúa Giêsu trả lời: "Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Ðấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Ðấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa".
Họ nói: "Cha của ông đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta".
Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Chúa Giêsu, đông dân chúng, và các người biệt phái.   
Thời điểm: Dự Lễ Lều lúc về đêm tại Giêrusalem. Trong sân đền thờ được thắp sáng bởi những cây nến lớn thay cho cột lửa dẫn dân Do Thái đi giũa sa mạc ban đêm.

Ôn lại: Sáng nầy, các luật sĩ và người biệt phái đã dẫn độ người thiếu phụ ngoại tình đến Chúa Giêsu xét xử. Người đã làm cho họ nghẹn lời bẽ mặt bỏ đi, khiến họ thêm hận trong lòng tìm cách giết chết Người... nhưng giờ Người chưa đến, nên không ai bắt được Người.

---------------
Tối nay, Chúa Giêsu đứng giữa những cột lửa của Lễ Lều trong đền thờ, Người mạc khải cho những người biệt phái và chúng ta biết rằng: NGƯỜI LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN... cột lửa do con người làm sẽ tắt, nhưng Chúa Giêsu là NGUỒN SÁNG cho nhân loại không hề tắt bao giờ.

Quả thật, nơi đâu có sự sáng thì ở đó bóng tối sẽ không tồn tại. Sự chết là bóng tối và ánh sáng là sự sống. Như vậy nơi đâu có sự sống, ở đó có Chúa Giêsu.

Cũng như: Tất cả mọi hành tinh vận hành quanh mặt trời (solar) nhận lấy ánh sáng để được tồn tại trong vũ trụ; Tất cả mọi sinh vật cũng phải nhờ ánh sáng mặt trời để có sự sống. Cho nên, tất cả chúng ta cũng phải quay quanh Chúa Giêsu, vì ai quay quanh Người sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống.

Khoa học ngày nay, dùng hệ thống "solar" hấp thục ánh sáng mặt trời hằng ngày để tạo ra năng lượng phát sáng trong bóng đêm. Người Kitô Giáo cần phải hấp thụ Lời Chúa mỗi ngày để làm ngọn đèn soi giữa bóng tối cuộc đời, và bước đi vững vàng trong ơn nghĩa Chúa.

Chúng ta cũng thường nguyện kinh: "Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen."
-- Nhờ có Lời Chúa sáng soi vào lòng ta nên ta mới biết việc ta làm.
-- Và cũng nhờ có ánh sáng Chúa Giêsu, ta mới hoàn tất mọi công việc.

Ước gì mọi điều ta biết, mọi việc ta làm, đều làm đẹp lòng Thiên Chúa và làm sáng danh Người, và cho Nước Thiên Chúa mau hiển trị. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ phù và cứu giúp chúng con luôn quay quanh sự sáng của Chúa Giêsu và hăng say học biết Lời của Người để làm đèn sáng, soi đường dẫn lối cho hồn xác chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2391438544220662


=================================== 
PHIÊN TÒA VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU 
CNMC5 _ Phúc Âm: Ga 8, 1-11
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Thượng tế, luật sĩ, và biệt phái ráo riết tìm cách ám hại giết chết Đức Chúa Giêsu.
Bối cảnh: Bất đắc dĩ, Chúa Giêsu nhận phiên tòa vô tiền khoáng hậu.

Thượng tế, luật sĩ, và biệt phái biết Đức Chúa Giêsu là Đấng thương xót, rất bao dung và hay tha thứ cho những người tội lỗi biết hối cải ăn năn. Vì thế, họ dẫn một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu... mục đích là để gài bẫy Người.
-- Nếu Chúa Giêsu vì lòng thương xót cứu chữa cho người phụ nữ, thì Chúa Giêsu gián tiếp vi phạm luật ngoại tình của Môsê (Lv 10,10) có thể bị xử tử chung.
-- Nếu Chúa Giêsu đồng tình với họ để ném đá người thiếu phụ phạm tội ngoại tình thì những Lời yêu thương Người dạy trước đây là giả dối, không đáng tin.

Lạy Chúa, suy niệm Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, làm cho con liên tưởng đến 2 sự kiện:
-1. Ứng nghiệm Lời Diễn Từ của Chúa hôm Thứ Tư vừa qua: "Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử" (Ga 5,22).
-2. Mọi người cảm nghiệm được phiên tòa li kì và hồi hộp hơn chuyện của vua Salomon xử về chuyện hai người mẹ dành con (1V 3,16-28).

Quả thật, các môn đệ và dân chúng đang hồi hộp đến tái mặt đứng tim trước câu hỏi của các luật sĩ và biệt phái vì ai ai cũng biết đó là "cái bẫy"... mở miệng ra là dính chấu ngay... biết làm sao đây? Thầy đang gặp nạn! Sự thinh lặng của Thầy làm cho mọi người lo lắng hơn, còn các luật sĩ và biệt phái tủm tỉm cười và tin rằng lần này có thể sách động tóm cổ được Chúa Giêsu... Họ nói: Còn Thầy, Thầy dạy sao?

Chúa Giêsu thinh lặng, ngồi xuống và viết trên đất. Phải chăng Người đang VIẾT TỘI CỦA HỌ và kéo dài thời gian để họ hồi tâm sám hối? Nhưng họ tiếp tục hỏi: "Thầy dạy sao? Thầy dạy sao? Nói đi chứ". Chúa Giêsu từ tốn đứng lên với đôi mắt yêu thương nhân hậu trả lời họ:

"AI TRONG CÁC NGƯƠI SẠCH TỘI, HÃY NÉM ĐÁ CHỊ NÀY TRƯỚC ĐI".

Chỉ một câu nói, một Lời Chúa phán ra đã vượt xa công lý và pháp luật, cứu rỗi biết bao người và phá tan bầu khí xung khắc cực kỳ ảm đạm:
-- Các môn đệ thở phào nhẹ nhõm và vô cùng kính phục sự thông sáng của Thầy.
-- Đám dân chúng hết lòng ngợi khen sự khôn ngoan đầy lòng thương xót Chúa.
-- Các luật sĩ và biệt phái từng người một thấy được tội của mình rồi bỏ đi.

"HỠI THIẾU PHỤ, NHỮNG NGƯỜI CÁO CHỊ ĐI ĐÂU CẢ RỒI? KHÔNG AI KẾT ÁN CHỊ Ư?"
Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai".

Chúa ơi, câu hỏi của Chúa thật gần gũi và bao dung tha thứ, đầy lòng thương xót và hết sức khoan nhân. Chúa của con sao dễ thương quá! Rồi Chúa nói:

"TA CŨNG THẾ, TA KHÔNG KẾT TỘI CHỊ.
VẬY CHỊ HÃY ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA".

Lạy Chúa, con cũng đã và đang được nghe Chúa nói với con rằng: "TA KHÔNG KẾT TỘI CON, VÀ TỪ NAY CON ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA". Con tạ ơn Chúa tha lỗi và cứu rỗi linh hồn con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con anh dũng xa lánh các dịp tội và giúp chúng con tu luyện kết tình mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa hầu có thể thực thi mọi điều Chúa ước mong.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con luôn biết yêu thương và sống đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2388287031202480


=================================== 
ĐỪNG CỐ CHẤP, HÃY MỞ LÒNG 
T7/CNMC4 _ Phúc Âm: Ga 7, 40-53
"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Sự hỗn loạn giữa những thượng tế và biệt phái.

Chúa ơi, con suy nghĩ một chút thì thấy có gì đó không ổn với những đấng bật thượng tế và người biệt phái:
-- Chẳng lẽ không một ai trong số của họ còn nhớ biến cố Giáng Sinh linh thiêng vĩ đại tại Belem hơn 30 năm về trước khiến vua Hêrôđê giết hết các trẻ em của họ tại Belem và các vùng phụ cận? Không thể nào, tang thương khủng khiếp vậy mà không ai nhớ sao?
-- Matthiêu, người học thấp và vô thế mà còn tìm ra nguồn gốc Chúa Giêsu. Chẳng lẽ họ ngu dốt đến độ không thể biết nguồn gốc của Giêsu qua sổ hộ khẩu, qua sổ bộ lưu trữ của Giuse, Maria, và Giêsu sao? 
-- Chẳng lẽ đời sống khiêm nhường của Giuse, Maria, và Giêsu đã làm cho họ cuồng trí không nhận ra Ba Đấng?

Không phải vậy, họ đang bị ma ám vì "tam quyền", họ lợi dụng luật để cố chấp bách hại Chúa Giêsu. Ông Nicôđêmô, một trong những thượng tế của họ đã khai tâm chỉ điểm cho họ thấy "luật" không lên án người không thuộc về họ,.. nhưng họ đã chụp mũ Nicôđêmô, người đồng nghiệp với họ là người đồng hương với Giêsu... "Hay ông cũng là người Galilêa?" Đúng là họ đã bị "tam quyền" ám muội.

Lạy Chúa, trong đời sống con: vì sĩ diện, vì háo thắng, vì tranh chấp, vì lợi lộc, vì muốn mọi phần phải thuộc về con, con cũng bị "ma ám" cố chấp chuyển đúng ra sai, loại thần bán thánh... chuyện gì con cũng dám làm kể cả tội lỗi và bán cả linh hồn con.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ 32 trong Mùa Chay rồi, xin Chúa giúp mở lòng trí chúng con:
-- Biết thờ Chúa yêu người cho phải đạo,
-- Biết loại bỏ hư ảo "tam quyền" phù phiếm chóng qua,
-- Biết chuyên tâm tu luyện đời sống chúng con nên giống Chúa con Thờ.
Chúng con tạ ơn Chúa!

Lạy Mẹ Maria và các Thánh xin cầu bàu và hộ giúp chúng con sống xứng hợp với chúng con 'là' con Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn quý Ngài.

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn,
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu linh hồn con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2387457994618717


=================================== 
TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG CHÚA GIÊSU 
T6/CNMC4 _ Phúc Âm: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.
--  một số người ở Giêrusalem nói: "Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".
-- Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Người Do Thái tìm giết Chúa Giêsu có nhiều lý do lắm!
-- Không giữ chay, đụng chạm truyền thống ngày Sabbat và phạm thượng bởi công bố Người là Con Thiên Chúa,.. đó chỉ là những cái "cớ" thôi. Nguyên nhân chính vẫn là "tam quyền": Thần quyền, thế quyền, và lợi quyền.

Để giãm bớt những xung khắc với "tam quyền", Chúa Giêsu tạm rời Giuđêa trở về Galilêa một thời gian ngắn, nhưng đến dịp "Lễ Lều", Chúa Giêsu trở lại Giêrusalem.

Lễ Lều là một trong những lễ lớn của người Do Thái, hàng năm được tổ chức vào Mùa Thu. Lễ Lều là lễ hội nhiều đêm, họ vui mừng ca hát bên đống lửa để nhớ lại cuộc hành trình dài trong sa mạc trước khi vào đất hứa, nhớ lại Đức Chúa dưỡng nuôi họ bằng Mana và chim cút, nhớ lại những lều trại trú ngụ qua đêm. Vì thế, Chúa Giêsu đã đến chia sẻ cùng niềm vui và công bố Tin Mừng.

Điều lạ là: Người Do Thái, và thế lực "tam quyền" biết rõ Chúa Giêsu là ai và trở lại Giêrusalem thế nào, nhưng họ không làm được gì với Người vì "giờ chết của Người" chưa tới.

Đấy cũng đủ cho chúng ta thấy rằng: Nếu Chúa Giêsu không TỰ HIẾN MÌNH làm của lễ HY TẾ gánh tội trần gian để thiết lập GIAO ƯỚC MỚI với Đức Chúa Cha cứu độ con người, thì không một tạo vật nào có thể khống chế được Chúa Giêsu.  

Vì thế, chúng ta phải tin tưởng vào Lời Chúa Giêsu: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình" (Gn 15,13).

Chúng ta là bạn hữu và là anh em của Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào tiếp tục bắt Người gánh tội cho chúng ta, chúng ta phải từ bỏ tội lỗi vì Bạn Hữu Giêsu, và chúng ta phải trở về cùng Đức Chúa Cha vì Bạn Hữu Giêsu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con trở nên người bạn tốt và là anh em tốt của Chúa Giêsu; xin giúp chúng con biết đồng hành và chia sẻ những khổ đau của Chúa Giêsu.

Ôi các Thiên Thần và các Thánh, vì cứu lấy những linh hồn đang nguội lạnh, và vì cứu chuộc những linh hồn trong chốn luyện hình, xin giúp  con luyện bỏ những đam mê xác thịt và quyết tâm từ bỏ những tội lỗi của con.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin thương cứu giúp chúng con tu luyện xác hồn cho nên. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2386804824684034


=================================== 
HÃY TIN VÀ TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO THIÊN CHÚA
T5/CNMC4 _ Phúc Âm: Ga 5, 31-47
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.
-- Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm DIỄN TỪ của Chúa Giêsu về lòng bao dung kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người.

Thực ra, qua những Giáo Lý của Chúa Giêsu và những phép lạ Người làm đã quá ứng nghiệm sách ngôn sứ Isaia: "THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI, VÌ CHÚA ĐÃ XỨC DẦU TẤN PHONG TÔI, ĐỂ TÔI LOAN BÁO TIN MỪNG CHO KẺ NGHÈO HÈN. NGƯỜI ĐÃ SAI TÔI ĐI CÔNG BỐ CHO KẺ BỊ GIAM CẦM BIẾT HỌ ĐƯỢC THA, CHO NGƯỜI MÙ BIẾT HỌ ĐƯỢC SÁNG MẮT, TRẢ LẠI TỰ DO CHO NGƯỜI BỊ ÁP BỨC" (Lc 4,18). Và Chúa Giêsu còn làm hơn thế ấy nữa:
-- Người chữa mọi bệnh tật: Kẻ liệt được mạnh, người què được đi, người cùi được khỏi, người chết được sống lại, tháo gở mọi xiềng xích của ma quỷ. v.v... Không có việc gì mà Chúa Giêsu không làm được, ngay cả hóa bánh ra nhiều. Ai ai cũng tin vào Chúa Giêsu là Ngôn Sứ vĩ đại, là Thiên Chúa quyền năng. 

Duy chỉ có người Do Thái không tin.
-- Sách Thánh đã làm chứng về Chúa Giêsu, nhưng họ không tin.
-- Gioan Bao đã làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng họ không tin.
-- Họ đã thấy biết bao việc lạ lùng mà Chúa Giêsu làm, nhưng họ không tin.
-- Chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho họ, Người là Con Thiên Chúa, nhưng họ không tin.
-- Đức Chúa Giêsu làm mọi sự để vinh danh Thiên Chúa Cha, Đấng họ đang tôn thờ, nhưng họ không tin và không đón nhận Người.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn bao dung kiên nhẫn thuyết phục người Do Thái (và cho chúng ta), Người nói: "TA KHÔNG CẦN CHỨNG CỦA LOÀI NGƯỜI, NHƯNG TA NÓI NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐƯỢC CỨU THOÁT".

Lạy Chúa, trước những tiến hóa khoa học và tiến bộ kỹ thuật ngày nay là do những tinh hoa của Chúa trong đất trời mà có, nhưng con người cứ tưởng là do kỳ công của con người làm mà ngạo mạng kêu căng... thật là NGU XUẨN! 

Trải qua mấy ngàn năm, con người chưa bao giờ tự tạo cho mình một NGUYÊN TỐ nào, chúng ta chỉ có khám phá ra những gì đang có trong đất trời rồi phối hợp ra mà thôi. Với những lối sống bất cần Thiên Chúa, lối sống vô ơn bất nghĩa với Thiên Chúa, ngày nay loài người còn tệ hơn người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu rất nhiều.

👉 Hãy nhìn những biến hóa chuyển vận trong vũ trụ,
👉 Hãy nhìn vào những tinh hoa thọ tạo trong trời đất,
👉 Hãy xem cấu trúc của thân xác con người: Riêng chỉ atoms đã có hơn 23 ngàn tỷ tỷ hợp thành. Đó cũng chỉ là thân xác chóng qua, nhưng LINH HỒN mới thật là tinh hoa của Thiên Chúa.
*** HÃY TIN VÀ TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO THIÊN CHÚA.

Một bác sĩ chuyên môn "tim phổi thận" phải học hơn 12 năm, nhưng khi ra chuẩn bệnh phải họp hội đồng mà còn chữa trị sai, nhưng đối với Chúa Giêsu, chỉ "một lời phán", tất cả mọi thứ bệnh tật thân xác kể cả linh hồn đều được lành mạnh... và cũng chỉ một lời cầu mà nhiều người đã được chữa hết bệnh.
*** HÃY TIN VÀ TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO THIÊN CHÚA.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con  TIN VÀ TÍN THÁC HOÀN TOÀN VÀO THIÊN CHÚA.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bàu hộ giúp chúng con hoàn toàn TIN và TÍN THÁC trọn vẹn vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2384219474942569


=================================== 
MẠC KHẢI CON THIÊN CHÚA
T4/CNMC4 _ Phúc Âm: Ga 5, 17-30
"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
-- "Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Chúa ơi, hôm qua con đã thấy người Do Thái có thái độ gắt gao với người vừa khỏi bệnh vác chõng về và rồi và sau đó con đã thấy người Do Thái chống đối Chúa Giêsu chữa bệnh ngày Sabbat.

Chúa Giêsu nói với họ: "CHA TA LÀM VIỆC LIÊN LỈ, TA CŨNG LÀM VIỆC NHƯ VẬY." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu,
-- vì không những Người phá luật sabbat,
-- lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. (Gn 5,17-18)

Chúa Giêsu đã vừa 'làm phép lạ' cho trí họ biết "CHA" là Thiên Chúa, nhưng họ vẫn cứng lòng.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu DIỄN TỪ để mạc khải cho họ TIN và mạc khải cho chúng ta TIN nữa:
-- Mạc khải rằng: Chúa Cha cùng với Chúa Con là MỘT.
-- Mạc khải rằng: Chúa Con làm y như ý Đức Chúa Cha.
-- Mạc khải rằng: Chúa Con làm vì vinh danh Chúa Cha để chúng ta TIN.
-- Mạc khải rằng: Chúa Cha trao cho Chúa Con quyền sống chết của con người.
-- Mạc khải rằng: Quyền năng của Chúa Cha thế nào thì quyền năng của Chúa Con cũng y như vậy.
-- Mạc khải rằng: Chúa Cha trao cho Chúa Con quyền xét xử con người có được sự sống đời đời, kể cả những người đã chết trước thời Chúa Giêsu. "ÁN TA XỬ THÌ CÔNG MINH, VÌ TA KHÔNG TÌM Ý RIÊNG TA, MÀ TÌM Ý ÐẤNG ĐÃ SAI TA". (Gn 5,30)
-- Mạc khải rằng: Chúa Cha yêu thương Chúa Con vô cùng. Và Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta được Đức Chúa Cha yêu thương như vậy. ĐÓ LÀ LÝ DO CHÚA CON ĐẾN THẾ GIAN NÀY để CỨU CHUỘC và MẠC KHẢI cho chúng ta biết. Chẳng vậy, Chúa Giêsu còn muốn cho chúng ta mặc lấy "ÁO" và "ÁNH SÁNG" của Người qua "Bí Tích Rửa Tội" để chúng ta được trở nên "CON THIÊN CHÚA".

Bởi vậy, người CÔNG GIÁO, người KITÔ HỮU, người có Chúa Kitô, chúng ta phải hãnh diện với chính mình là "CON THIÊN CHÚA", là thần, là thánh... vì thế, đời chúng ta cũng phải sống sao cho xứng hợp với căn tính của chúng ta "là".

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch vọt lên mọi sự sống, xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thánh hóa chúng con sống giống như Chúa Giêsu:
-- Luôn kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha qua Thánh Lễ Misa và kinh nguyện.
-- Luôn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua suy niệm Lời Chúa để thực thi Thánh ý Đức Chúa Cha như lòng Chúa ước mong.
-- Luôn sống xứng với căn tính của chúng con "là" con Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bàu hộ giúp chúng con sống như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2382698328428017


=================================== 
SỐNG QUAN TÂM, ĐỪNG VÔ CẢM
T3/CNMC4 _ Phúc Âm: Ga 5, 1-3a. 5-16
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
-- Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
-- Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Dấu lạ: Chuyện kể, khi nước động trong hồ Bếtsaiđa là lúc Đức Chúa xuất hiện để chữa trị các bệnh tật cho dân Người. Vì thế hầu hết những người ở chung quanh bờ hồ là mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, họ trông chờ nước động để dìm mình xuống hồ sẽ được khỏi bệnh.

Ở đó có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm (hơn nữa đời người) mà không một ai trợ giúp anh xuống hồ. Sự kiện này cho thấy lòng vô cảm và sự ích kỷ của con người quá trầm trọng.

Ngày qua ngày anh lết tới khuôn viên hồ Bếtsaiđa, chẳng lẽ suốt 38 năm anh không lết tới bờ hồ? Không phải vậy, có thể vì sự chen lấn ích kỷ và vô tâm của những người khỏe mạnh hơn đã chiếm hết chỗ của anh.

Con người là thế, khi đụng tới quyền lợi riêng tư, họ bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm lấy cho bằng được, vì vậy mà sự khổ đã theo anh đau liệt suốt 38 năm.

Hôm nay, lại một lần nữa, Chúa Giêsu phá vỡ lòng vô cảm của con người bằng sự chủ động của Người, bằng ánh mắt chạnh lòng thương, bằng trái tim nồng đầy lòng thương xót, Người đến với người đau liệt: "ANH CÓ MUỐN TRỞ NÊN LÀNH MẠNH KHÔNG?"

Suốt 38 năm lê lết ở bờ hồ, không người quan tâm trợ giúp... một hình ảnh khác với dân thôn dã ở bờ hồ Galilêa, ở Samaria, ở những nơi khác: Chủ tớ quan tâm cho nhau, Bạn bè trợ giúp mang kẻ liệt đến bên Chúa Giêsu, người cùi trợ giúp người cùi tìm gặp Chúa Giêsu, nhưng tại Giêrusalem thì không ai trợ kẻ đau liệt: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động". Một lời than thở quá đáng thương.

Không chần chờ, Chúa Giêsu phán: "ANH HÃY ĐỨNG DẬY VÁC CHÕNG MÀ VỀ". Hôm ấy là ngày Sabbat. Anh đau liệt liền khỏi bệnh mừng rỡ đứng lên vác chõng về.

Điều đau buồn ở đây là: không ai vui mừng với anh đau liệt 38 năm vừa được khỏi, nhưng lại gán tội cho anh vác chõng trong ngày Sabbat: "Anh không được phép vác chõng".
-- Thiên Chúa làm ra ngày Sabbat là để phục vụ và bồi dưỡng sức khỏe cho con người bởi lòng thương xót của Chúa, nhưng con người làm ra luật bắt con người nô lệ cho ngày Sabbat chẳng khác nào loại trừ lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa, đôi khi con quá chú tâm đến những nguyên tắc nghi thức và luật lệ, con cũng đã nhẫn tâm phê phán người này kẻ nọ, con đã làm khó anh chị em con mà không nhìn lại với chính bản thân mình:
-- Có yêu Chúa hết lòng và nhiệt thành yêu anh chị em con không?
-- Có biết lắng nghe ước mong của Giáo hội và gia đình con không?
-- Có thực thi bác ái trước những cầu cần thiết của mọi người không? 

Chúa ơi, cuộc chiến nội tâm vẫn dằn vật con như Thánh Phaolô Tông Đồ nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm" (Rm 7,19). Sự dữ vẫn còn ở trong con... xin Chúa thương cứu con, thương cứu con Chúa ơi!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con mở lòng quan tâm và thương xót đến những anh chị em đang neo đơn, nghèo túng, bệnh tật và khổ sầu.

Lạy Mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con sống với lòng thương xót Chúa và lòng nhiệt thành quan tâm của Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2381180148579835


=================================== 
"TÌNH PHỤ TỬ" 
CNMC4 _ Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32  (t7/mc2)
"Em con đã chết nay sống lại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con". Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha". Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa". Nhưng người cha bảo đầy tớ: "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy". Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
-- "Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ". Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: "Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó". Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha,
-- Hôm Thứ Sáu vừa qua, con đã có dịp ôn lại 2 Giới Răn trọng nhất là THỜ CHÚA VỚI TẤT CẢ XÁC HỒN và YÊU NGƯỜI NHƯ MÌNH TA VẬY; Đó là nền tảng căn bản của những người làm con Thiên Chúa.
-- Và hôm Thứ Bảy của Tuần 2 Mùa Chay, con cũng đã có dịp suy niệm về những đứa con không như ý Cha trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng.

Tin Mừng hôm nay trở lại dụ ngôn Người Con Hoang Đàng - "TÌNH PHỤ TỬ". Lại một lần nữa con nhận ra hình ảnh tuyệt vời đầy lòng thương xót của Cha. Một Người Cha rất nhân từ đầy lòng thương xót bao dung. Dù cảm tính ứng xử của mỗi đứa con vượt ngoài ước muốn của Cha (hoang đàng trác táng, vô tâm ích kỷ), nhưng Cha vẫn nhẫn nhục chịu đựng, vẫn dịu dàng yêu thương từng cá tính của chúng con. Tình yêu đó quá sức tưởng tượng vượt trên tất cả mọi người cha trên thế gian này.

Chẳng những vậy, Cha còn muốn thể hiện lòng nhân hậu của Cha qua Chúa Giêsu chăm sóc đoàn con Cha như Vị Mục Tử Nhân Lành biết từng con chiên. Mục Tử dám hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên, Mục Tử chạnh lòng thương xót dám thí mạng đi tìm từng con chiên lạc, ôm ấp chữa trị chúng và mang chúng trở về đàn chiên.
-- "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần. (Lc 5,31)
-- Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải". (Lc 5,32)

Và chính Cha đã nhào nặng ra con theo hình ảnh Cha, một masterpiece, một tác phẩm chỉ có một, tác phẩm duy nhất của Cha:
-- Vì là tác phẩm kiệt tác của Cha nên Cha vô cùng trân quý.
-- Vì là hình ảnh của Cha, Cha ước chúng con có lòng nhân từ.
-- Vì được sống bởi sinh khí của Cha, Cha ước chúng con hỉ xả yêu thương.
-- Vì được Cha quan tâm dõi mắt nhìn, Cha mong tất cả chúng con nhanh chóng trở về để được Cha quan phòng chăm sóc.

Hình ảnh của người cha trong dụ ngôn "TÌNH PHỤ TỬ" tượng trưng phần nào đó cho lòng nhân từ và hay thương xót của Cha và LÒNG THƯƠNG XÓT CHA vĩ đại vượt xa và cao cả hơn mọi trí nghĩ của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã nhào nặng ra chúng con giống hình ảnh Cha, cám ơn Cha trân quý và yêu thương chúng con, cám ơn Cha dũ lòng thương và luôn dõi mắt nhìn chúng con, Cám ơn Cha quan phòng và chúc phúc cho chúng con.

Cha ơi, con yêu Cha, con yêu Cha hết lòng, con yêu Cha với cả xác hồn con. Amen.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ giúp chúng con luôn thuộc trọn về Cha. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2378069262224257


=================================== 
KHIÊM NHƯỜNG CHÚA THƯƠNG
T7/CNMC3 _ Phúc Âm: Lc 18, 9-14
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi". Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, xưa nay:
-- Vì một chút sĩ diện, con hay thể hiện ngoại diện cao sang.
-- Vì có chút hiểu biết, con hay muốn tỏ ra mình thông biết mọi sự.
-- Vì được chút chức quyền, con hay ra sách lược áp đặt người làm theo.
-- Vì đọc được một vài sách đạo đức, con tỏ ra coi thường ông cha và hàng tu sĩ.
👆 Chúa ơi, nếu Chúa con thêm một chút nữa, chắc là không ai có thể chịu nỗi con rồi.

Để tâm chút thì con nhận thấy:
-- Người có nhiều tiền, thường âm thầm hành thiện.
-- Người hiểu biết nhiều, luôn khiêm nhường học hỏi.
-- Người có tài năng thật, luôn tôn trọng mọi người.
-- Người được siêu quyền lực, luôn an lạc chúng sinh.
👆 Phải chăng vì thế mà Chúa cho họ được giàu sang phú quý nhiều đời?

Hôm nay, Chúa Giêsu nói dụ ngôn cầu nguyện của người "NỔ" và người "KHIÊM" rất tương phản với nhau. Kết quả là người khiêm được cứu còn người nổ thì không... Xét lại mình, con thấy mình đa phần giống người nổ lắm. Xin Chúa tha tội cho con.

Nhìn vào cuộc đời Đức Mẹ Maria: Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Đấng đầy ơn phúc được Chúa ở cùng... thế mà Đức Mẹ Maria luôn nhận mình là "NỮ TỲ HÈN MỌN" trước mặt Thiên Chúa và luôn KHIÊM NHƯỜNG trước mặt người đời.

Và Mẹ Maria còn luôn tự nhắc nhớ mình trong kinh nguyện "Magnificat":
- Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, 
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
- Chúa hạ bệ những ai quyền thế, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
- Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, 
người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1,51-53)

Lạy Chúa, con thấy đúng quá luôn và con cũng đã trải nghiệm cái kiêu căng năng "NỔ" của con rồi:
-- Khi con tỏ ra mình hiểu biết, thì liền sau đó lại ló cái ngu dốt dại khờ của con.
-- Khi con hảnh diện với tài năng con có, thì liền sau đó là thất bại, thất BẠI và đại THẤT BẠI!
-- Khi con tỏ ra mình là người đạo đức, thì ngay sau đó con bị bất lực trước sự cám dỗ và sập bẫy Satan, rồi sa đàng tội lỗi.

Thành ngữ Mỹ có câu: "Dig yourself into a hole",
nghĩa là: "Người hay 'NỔ' tự đào lỗ chôn mình".
-- Con hay nổ đã làm khổ bản thân, xấu hổ trước mặt thiên hạ và rất bất an trong tâm hồn.
-- Những lần con "nổ" chẳng khác nào đưa thân cho con "hổ" nó ăn... người ta liền tâng bốc con để lợi công dụng của, mượn cái này, nhờ cái kia... nếu không làm thì mang tiếng vô tình bất nghĩa bất hợp công. "Còn tiền còn bạc còn ông tôi..." đời là thế!

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của sự khôn ngoan và khiêm nhường, xin giúp con loại bỏ mọi tính kiêu căng trong tâm hồn con và bỏ đi tính khoe khoang, để con có thể nhận ra sự yếu hèn đầy tội lỗi của con mà sống khiêm nhường, khiêm nhu, hài hòa, tôn trọng mọi người, nhờ đó con được Chúa yêu và được người mến. Con cám ơn Chúa.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con nhận thấy được những khiếm khuyết của chúng con để chúng con khiêm nhường thống hối ăn năn và canh tân lại xác hồn chúng con. Con cám ơn các Thánh. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2375655175798999


=================================== 
THỜ CHÚA YÊU NGƯỜI
T6/CNMC3 _ Phúc Âm: Mc 12, 28b-34
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
-- Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
-- Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Luật sĩ là người am tường trên 613 luật Môsê cho những sinh hoạt trong cộng đồng như: lễ tế, kết hôn, ly hôn, thừa kế, chuyển nhượng, bán đất, v.v... và đương nhiên họ hiểu rõ 10 ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA.

Hôm nay, người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu giới răn nào trọng nhất? Một câu hỏi mà chắc chắn ai đang thờ Đức Chúa đều biết trả lời. Như vậy, câu hỏi của anh không phải hỏi thử hay hỏi cắc cớ, mà là hỏi để nhắc nhớ mọi người biết đâu là điểm chánh yếu của cuộc đời.

Vì thế Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời anh luật sĩ, mà là công bố cho toàn dân Israel và cho toàn thể nhân loại:
-- "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: THIÊN CHÚA, CHÚA CHÚNG TA, LÀ CHÚA DUY NHẤT, VÀ NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC NGƯƠI". 
-- Còn đây là giới răn thứ hai: "NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THA NHÂN NHƯ CHÍNH MÌNH NGƯƠI". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Và rồi anh luật sĩ ĐỒNG THUẬN với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều căn bản nhất của con người để được ơn "CỨU ĐỘ"... Thiếu một trong hai không thể vào Nước Trời, bởi vì Chúa Giêsu nói: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'LẠY CHÚA! LẠY CHÚA!' LÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI CẢ ĐÂU! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21). Những ai yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân thì sẽ được phần gia nghiệp Nước Trời

Chúa Giêsu nói:"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lảnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. VÌ XƯA TA ĐÓI, CÁC NGƯƠI ĐÃ CHO ĂN; TA KHÁT, CÁC NGƯƠI ĐÃ CHO UỐNG; TA LÀ KHÁCH LẠ, CÁC NGƯƠI ĐÃ TIẾP RƯỚC; TA MÌNH TRẦN, CÁC NGƯƠI ĐÃ CHO MẶC; TA ĐAU YẾU, CÁC NGƯƠI ĐÃ VIẾNG THĂM; TA BỊ TÙ ĐÀY, CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐẾN VỚI TA" (Mt 25,34-36). 

Ý MUỐN của ĐỨC CHÚA CHA không phải đã quá rõ trong hai điều răn trọng nhất đó sao?
👉 Yêu Chúa và yêu tha nhân quả là toàn bộ kinh thư của Chúa Giêsu mạc khải cho con người trong Tân Ước, là ước muốn của Thiên Chúa, là vé thông hành vào Nước Trời.

Lạy Chúa, Mùa Chay là Mùa trở về:
-- Chúng con không chỉ trở về với Thiên Chúa mà còn trở về với anh chị em chúng con nữa.
-- Chúng con không chỉ yêu mến Thiên Chúa hết lòng mà còn yêu mến và quan tâm đến anh chị em kém may mắn hơn chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu vọt lên sự sống đời đời, xin Người giúp chúng con làm sống lại tình con với Chúa và tình con với tha nhân. Amen.

Lạy Mẹ Maria, tình Mẹ dành cho Chúa và cho nhân loại to lớn biết bao, xin Mẹ giúp chúng con có được trái tim yêu thương và quan tâm giống như Mẹ, để mỗi ngày chúng con được nên giống Chúa hơn và sống với lòng thương xót anh chị em đồng loại. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2374260632605120


=================================== 
ĐỒNG THUẬN VỚI CHÚA, THU GÓP ƠN LÀNH
T5/CNMC3 _ Phúc Âm: Lc 11, 14-23
"Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
📖 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Đức Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem
Bối cảnh: Người biệt phái, luật sĩ, và thượng tế trà trộn trong đám đông dân chúng.

------------------------------
Ở thời điểm này, càng lúc càng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu. Họ sám hối, nghe giảng Tin Mừng, và cậy nhờ Chúa Giêsu chữa trị xác hồn. Lời truyền dạy của Đức Chúa Giêsu thật mới mẻ tràn đầy niềm vui và hy vọng vọt lên đầy sức sống trong tâm hồn, số người bước theo chân Chúa Giêsu mỗi ngày một đông hơn làm cho các hội đường vắng người, những nơi buôn bán lễ vật trong và ngoài hội đường bị ế ẩm.
-- Đối với đế quốc Lamã, THẾ QUYỀN bị đe dọa.
-- Đối với thương buôn biệt phái, LỢI QUYỀN bị sa sút.
-- Đối với những thượng tế và luật sĩ, THẦN QUYỀN bị lung lay.
Thế là TAM QUYỀN hợp lực bài trừ Đức Chúa Giêsu là chuyện thường tình của bọn người sống vì QUYỀN và với QUỀN.

Họ bài ra những ác lý để loại trừ Đức Chúa Giêsu bằng những thứ ấm ớ không ra gì, như: Không ăn chay (Mc 2,18-22), động tay ngày Sabát (Mt 12,1-14), ăn uống với người tội lỗi (Lc 5,29-32), gài bẫy Chúa Giêsu bằng kẻ ngoại tình với luật Môsê (Gn 8,2-11).

Hôm nay, một lần nữa, họ trà trộn trong đám dân chúng chụp mũ Chúa Giêsu cậy thế ma vương để trừ quỷ, với mục đích sỉ nhục, hạ uy tính, và gán tội ngụy thần. Những hành xử chụp mũ gác tội, ném đá dấu tay và giật dây khuấy rối là trò hạ lưu bẩn thỉu! Đúng là bótaychấmcom, ác hơn ma quỷ.

Lại một lần nữa, Chúa Giêsu tương kế tựu kế bẻ gãy ác tâm của họ và vẻ rõ ranh giới giữa Thiên Chúa và ma vương... "Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta và ai không thu góp với Ta là phân tán". Vì thế, phải ĐỒNG THUẬN VỚI CHÚA, để THU GÓP ƠN LÀNH.

"THẦY LÀ CÂY NHO THẬT, VÀ CHA THẦY LÀ NGƯỜI TRỒNG NHO. CÀNH NÀO GẮN LIỀN VỚI THẦY MÀ KHÔNG SINH HOA TRÁI, THÌ NGƯỜI CHẶT ĐI; CÒN CÀNH NÀO SINH HOA TRÁI, THÌ NGƯỜI CẮT TỈA CHO NÓ SINH NHIỀU HOA TRÁI HƠN." (Gn 15, 1-2)

Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh này, con thật lòng sám hối quây về ĐỒNG THUẬN VỚI CHÚA, THU GÓP ƠN LÀNH... xin Chúa cho con sớm chạy tới Tòa Giải Tội nhận lấy LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:
-- Để Chúa phục hồi tình con với Chúa và tình Chúa với con.
-- Để con kết hiệp mật thiết với Chúa như Thân Nho với cành.
-- Để con sống với Tám Mối Phúc Thật đặng kết nhiều hoa trái.
Lạy Chúa Thánh Thần cứu giúp con. Con tạ ơn Người. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con luôn ĐỒNG THUẬN VỚI CHÚA GIÊSU, và THU GÓP ƠN LÀNH bằng việc xưng tội, tham dự Thánh Lễ Misa, viếng Thánh Thể Chúa, cầu nguyện mật thiết với Chúa, và làm việc bác ái tông đồ. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2372677846096732


=================================== 
SỐNG ĐÚNG NÓI ĐÚNG "LUẬT CHÚA" TRUYỀN
T4/CNMC3 _ Phúc Âm: Mt 5, 17-19
"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Bột tốt tự nó không tạo thành cái bánh tốt, nhưng cần phải có một cái khuôn và quá trình nấu nướng để trở thành một cái bánh đẹp và thơm ngon.

Tương tự, Luật Chúa là một cái khuôn giúp con người an lạc hài hòa trưởng thành, và nên giống Chúa hơn:
-- Từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền luật để huấn dạy dân Người an cư lạc nghiệp thờ phượng Chúa và sống như lòng Người ước mong.
-- Đến thời Tân Ước, con người có tư duy hơn, trưởng thành hơn, nên Chúa Giêsu đến để kiện toàn thì hợp lý lắm vì Chúa Giêsu là Đấng hoàn hảo (không tội lỗi), và thông biết mọi điều.

👉 Chúa Giêsu nói: "CHO DÙ TRỜI ĐẤT CÓ QUA ĐI, THÌ MỘT CHẤM, MỘT PHẨY TRONG BỘ LUẬT CŨNG KHÔNG BỎ SÓT, CHO ĐẾN KHI MỌI SỰ HOÀN THÀNH".

Chúa ơi, khổ nổi là ngày nay có quá nhiều người ít thông biết lề luật Thiên Chúa, ngay cả "10 ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI" cũng không nắm vững được lại dám giải đáp thắc mắc CÔNG GIÁO. Một số người khác, đọc được vài cuốn sách đạo đức, đi dự khóa huấn luyện tĩnh tâm năm ba ngày thì tự cho mình là trung tâm của trời đất, tự hiểu biết hết mọi sự, suy bụng ta ra bụng Chúa rồi tự sửa lề luật Giáo hội... loạn xạ cào cào.

Cũng may là Thiên Chúa nhân từ, nên Chúa Giêsu nói: "Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể LÀ NGƯỜI NHỎ NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI"... may thật! không đến đỗi phải sa lò kẹo!.. hihi...

Chúa ơi, cha ông chúng con có câu: "Không biết thì dựa cột mà nghe". Xin Chúa giúp con trong Mùa Chay này CHẬM nói, MAU nghe và XIÊNG học biết "LỜI CHÚA". Xin giúp con chỉ nói những gì con biết, và tuyệt đối không nói những gì con "nghĩ là".

Lạy Mẹ Maria, cả đời Mẹ suy đi nghĩ lại "LỜI CHÚA" để giữ luật Chúa nên trọn, xin Mẹ giúp con cũng biết gẫm suy học biết "LỜI CHÚA" mỗi ngày để con sống đúng và nói đúng "LUẬT CHÚA" truyền. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2371320176232499


=================================== 
THA THỨ 3
T3/CNMC3 _ Phúc Âm: Mt 18, 21-35
"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

"Mười ngàn nén" so với 'một trăm' bạc chẳng khác nào một khối đá lớn so với trứng gà.

Từ ngày con được sanh ra cho tới nay, Chúa đã tha tội cho con vạn ngàn lần, rồi quan phòng ban phát muôn vạn hồng ân cho con nhưng không. Lòng thương xót Chúa đối với con thật vô lượng hải hà, thế mà đôi lúc con ganh tị với người vừa nhận lòng thương xót Chúa? Xin Chúa tha tội cho con.

Người vào làm vườn nho lúc 9 giờ sáng được trả công giống như người vào làm lúc 5 giờ chiều (Mt 20,1-16) cũng cho con thấy rõ: Chúa muốn ban  phát lòng thương xót Chúa cho ai và ban thế nào là thuộc quyền của Chúa. Con là chi mà dám ngôn luận tình Chúa cho con người?

Dụ ngôn "THA THỨ" trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ con sống tạ ơn, sống thời lạy, sống với lòng thương xót Chúa vì Chúa đã xót thương tha thứ cho con quá nhiều và quá nhiều.

Nếu con KHÔNG biết sống với lòng thương xót Chúa để yêu thương, để cảm thông, để tha thứ, để cho đi thì chẳng khác nào con "LẠM DỤNG" LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, cũng giống như 'con nợ bất lương' biết vui mừng khi được tha hết số nợ kếch xù, nhưng lại độc ác với bạn bè thân hữu đang nợ mình chút ít bạc,.. là 'con nợ độc ác' ấy phải lấy hậu quả bị tống giam để trả đến đồng xu cuối cùng.

Ôi lạy CHÚA, nếu như Người chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng? (Tv 130,3)

Lạy Cha là Đấng nhân từ và hay thương xót, Cha đang mong chờ con hối tội trở về để được thứ tha và được mọi ơn lành. Xin Cha cho con biết học gương tha thứ của Cha để con biết tha thứ cho những ai đã và đang cố ý hay vô tình xúc phạm đến con và gia đình con.

Hôm nay Chúa Giêsu dạy con tha thứ cho anh chị em con đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ như Cha đã và đang tha thứ cho con nhưng không: Không nhớ, không điều kiện, không giới hạn, không biên giới, không thời gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lửa yêu thương trong trái tim con để có thế sống với lòng thương xót Chúa mà luôn cảm thông và tha thứ cho mọi người như Đức Chúa Cha đang tha thứ cho con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con biết sống với lòng thương xót Chúa để luôn luôn yêu thương, thông cảm, hài hòa và tha thứ cho những ai đang xúc phạm và nợ chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2370753709622479


=================================== 
KHIÊM NHƯỜNG HÒA GIẢI VỚI THIÊN CHÚA
T2/CNMC3 _ Phúc Âm: Lc 4, 24-30
"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
-- Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Nhiều tiểu ban ở Mỹ không cho phép bác sĩ chữa trị cho người nhà là tại sao? Rất có nhiều nguyên nhân, nhưng chung chung lại là khó chữa lành cho người bệnh vì bệnh nhân không đủ tin tưởng hay không nghe lời khuyên của bác sĩ nhà (Bụt nhà không thiêng). 

Trong bài đọc 1, ông Naaman dám trẩy đường dài với các con cùng một số vàng bạc to lớn để xin chữa bệnh cùi của ông. Khi gặp Tiên Tri Êlisêô khuyên ông xuống tắm ở sông Giođan 7 lần thì được sạch, nhưng Naaman nổi giận bỏ đi vì cách chữa trị của Tiên Tri Êlisêô không như lòng ông mong muốn.

Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho ai thì Người hay nói: "Lòng TIN của anh đã cứu chữa anh"... Người được chữa thì rất nhiều, nhưng người được cứu thì không bao nhiêu; người được gọi thì rất đông, nhưng người được chọn thì rất ít.

👉 'ĐỘ' tin cậy của chúng ta ở mức nào thì được "CỨU" ở mức đó. Như vậy, cậy nhờ tình yêu Chúa để được khỏi tội, nhưng cần tin tưởng kết hợp mật thiết hoàn toàn vào tình thương của Thiên Chúa thì mới được cứu _ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Trở lại đoạn Tin Mừng hôm nay, nếu chúng ta đọc hết câu chuyện Chúa Giêsu trở về thăm quê hương mình thì hiểu tại sao Chúa Giêsu không thể CỨU ĐỘ đồng bào ruột thịt của mình.
-- Dân làng Nadarét vẫn coi thường cậu thợ mộc Giêsu hiền lành hay chịu thiệt (khù khờ) như ngày nào.
-- Họ không tin những dấu lạ Chúa Giêsu làm tại Caphanaum. Trong lòng họ chỉ muốn thách thức Người mà thôi.
-- Họ không tin cậu Giêsu con ông Giuse và bà Maria nghèo khó, nay đã được Thiên Chúa xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng và công bố năm hồng phúc.

Chính vì sự cao ngạo của họ mà thiếu tôn trọng cậu Giêsu, khó chấp nhận Người là Đấng Cứu Độ... Chẳng vậy lại còn thêm ngông cuồng hùa nhau giết chết Chúa Giêsu.

Ngày nay những thái độ và cách đối xử với Thiên Chúa như dân làng Nadarét không thiếu gì khi họ không tin.
-- Chúa thi ơn giáng phúc mọi tạo vật và muôn tinh hoa trong trời đất để nuôi sống chúng con, nhưng đa phần lại không tin.
-- Chúa bơm cho con hơn 7.5 ngàn lít máu, thở cho con hơn 11 ngàn lít không khí, và cho con hơi ấm. Chúa gần gũi với chúng con vậy mà đa phần lại không tin.
-- Chúa vẫn gởi nhiều và rất nhiều Linh Mục Tu sĩ đến với chúng con để loan báo Tin Mừng, khuyên bảo dạy dỗ, nhưng đa phần chúng con lại không nghe và tin vào Tin Mừng.
-- Chúa vẫn tự hiến mình hy tế hằng ngày để cứu độ chúng con qua Thánh Lễ Misa, nhưng đa phần trong chúng con lại coi thường không đến dự phần hy tế với Chúa, cũng vì kém tin và thiếu tôn trọng.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong: Mùa Chay Thánh, Mùa Thi Ơn, Mùa ON-Sale, Mùa tuông xuống Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con cứng lòng như dân thành Nadarét, mà gởi Thánh Thần Chúa đến thôi thúc chúng con TRỞ VỀ và KHIÊM NHƯỜNG nhận Bí Tích HÒA GIẢI với Thiên Chúa, để được Chúa ôm ấp chúng con vào lòng và chữa lành mọi tính hư tật xấu của chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con biết tôn trọng và trân quý tình yêu và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2369001419797708


=================================== 
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
CNMC3 / Phúc Âm: Lc 13, 1-9
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
-- Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay con nhận ra 3 ý tưởng:
1. Tại sao có mấy người phải kể cho Đức Giêsu về tổng trấn Phi-la-tô giết người Galilê?
2. Đức Giêsu công bố con người sẽ phải chết nếu không sám hối.
3. Sống là phải đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

1. Vào thời ấy, người Lamã đô hộ người Do Thái, nên họ bị coi thường, đời sống họ cơ cực, và bị bóc lột đến tận xương tủy vì thế có nhiều nhóm cách mạng nổi lên. Nhóm cách mạng Zelote lớn nhất, họ chủ trương dùng bạo lực lật đổ quân La Mã. Lúc ấy, Đức Giêsu là một nhân vật nổi tiếng khắp vùng Galilêa, Samaria, Giuđêa và có nhiều người đang theo Ngài. Họ kể cho Đức Giêsu nghe với hy vọng rằng Đức Giêsu có thể trở thành vị lãnh tụ của họ, kêu gọi quần hùng đứng lên lật đổ chế độ Lamã cứu thoát chúng dân... trong khi đó, các biệt phái và thầy thượng tế đang mất dần ảnh hưởng bởi quyền năng của Đức Giêsu cứu chữa các bệnh tật xác hồn.

Nếu Ngài kêu gọi quần hùng đứng lên thì máu chảy thành sông và cũng là dịp cho các thầy thượng tế tố cáo Đức Giêsu với quân Lamã. Chắc chắn mặt chính trị trần tục không nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, không nằm trong "Dung Nhan Tình Thương" của Đức Chúa Cha, và cũng không nằm trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

2. Với cái nhìn của Đức Giêsu, câu chuyện người Galilê bị giết tại Giêrusalem không tệ hại bằng nhưng linh hồn đang chết của người sống, những tham muốn quyền lực và tham ô của con người dẫn đến những hậu quả giết người hàng loạt... Muốn chấm những tệ hại thê thảm ấy, Đức Giêsu muốn con người phải nhìn lại cái chết trong tâm hồn để sám hối ăn năn, để cảm thông và trợ giúp. Bằng không chẳng khác nào một xác chết đang biết đi vậy thôi.

3. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn "Cây Vả" để con người hiểu rỏ rằng: Sống không nhiệt tâm vun trồng tâm linh thì không thể sinh hoa kết trái, không thể đem lại hạnh phúc cho người chung quanh. Sống như thế thì sống chi cho chật đất... phải diệt nó đi.

Lạy Chúa, nếu không có sự trợ giúp với lòng thương xót Chúa, con người chỉ biết thỏa mãn những ham muốn nhục dục, hưởng thụ phù phiếm, sa đàng tội lỗi, bại hoại tâm linh, chết mất linh hồn.

Hôm nay Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay, ngày thứ 18 chúng con đồng hành với Chúa trong sa mạc để sám hối, cầu nguyện và hy sinh. Xin Chúa giúp chúng con:
-- Coi nhẹ những mâu thuẩn chính trị để chú tâm việc đầu tư trong Nước Trời.
-- Giúp chúng con biết sám hối khinh thường những nhục dục phù phiếm chóng qua.
-- Và nhất là giúp chúng con biết canh tân sống tốt, sanh lợi, đem bình an và hạnh phúc cho mọi người.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con ăn năn sám hối, trung thành trong đường lối Chúa và sống trong thánh ý của Người. Amen.

Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2366868513344332


=================================== 
TÌNH CHÚA BAO LA 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2365150570182793
T7/CN2-MC-B (Lc 15,1-3_11-32)
Phúc Âm: https://sites.google.com/site/giaolychotoi/kinh-thanh/tan-uoc-td/03-luca#_IV.1-47 

✠...SUY NIỆM:

Dụ ngôn "NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG" còn gọi là dụ ngôn "NGƯỜI CHA NHÂN HẬU"... Đây là một trong những dụ ngôn nhân từ nổi tiếng của Đức Chúa Giêsu nói lên LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đối với con người QUÁ BAO LA.

--✔ Đứa "con thứ" trong dụ ngôn nầy sống với “chủ nghĩa cá nhân”, anh chỉ sống cuồng với lòng ham muốn của anh mà không nghỉ tới những cảm giác của người thân ở chung quanh, sống vô cương kỷ chỉ muốn trác táng với bạn bè mà không màng đến hậu quả... đó là lối "SỐNG ẢO", sống không thực thế, sống không có tương lai, sống: hết tiền hết bạc hết "ông tôi"... sẽ trở nên cô độc thua hàng chó mèo.

--✔ Còn đứa "con trưởng" thì chăm chỉ làm việc, nhưng nặng với “chủ nghĩa vật chất” nên hay ganh tị, hơn thua với nhau, keo kiệt với mọi người... Người anh cả cũng chỉ nghĩ tới phần của anh: thiếu thông cảm, thiếu quảng đại, thiếu tình thân... sống như thế cũng chẳng có tình nghĩa gì với gia đình gia tộc, và vô cảm đối với tha nhân... 

👉 Ôi !.. cả hai lối sống này không thích hợp cho những người làm con của Thiên Chúa.

Tội nghiệp "Cha Già" (Thiên Chúa):
-- Đau buồn khi thấy các con không thuận thảo.
-- Đau buồn vì chúng quá nặng với vật chất của cải chống qua.
-- Đau khổ vì các con vô cảm với nhau và vô tâm với "Cha già".
-- Đau khổ vì không có đứa nào trưởng thành trên đường công chính.
-- Vỡ tim vì con mình bỏ nhà đi hoang trác táng sống đàng tội lỗi.
-- Xót xa nhìn quanh rảo lại, thấy gia nhân còn tốt hơn các con mình nhiều... Ôi đau lòng quá!

Lạy Chúa, gẫm suy đến "Cha Già" luôn trông ngóng đứa con trở về, đang bồn chồn xót dạ cho đứa con bỏ nhà trác táng... nay không biết nó ra sao rồi... ngủ bờ ngủ bụi ở đâu... nó có còn sống không? 

Chúa ơi, suy niệm đến đây, con cảm thấy xấu hổ và hối hận cho bản thân mình:
-- Biết bao lần con sống đời hưởng thụ buông tuồng,
-- Biết bao lần con trác táng sống đàng tội lỗi,
-- Biết bao lần con vô tâm với Chúa và với anh em,
-- Biết bao lần con bội bạc tình Chúa quên lời thề hứa,
-- Ôi biết bao lần, biết bao lần.

👉 Chúa ơi, giờ phút này con yêu Chúa lắm, con nhớ Chúa nhiều, con muốn cùng với Lm Ân Đức hát kinh "CHÚA BIẾT LÒNG CON" để nói lên lòng yêu Chúa và thống hối ăn năn trong giây phút này:

1. Lạy Chúa! Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa. Nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. 

2. Lạy Chúa! Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. 

ĐK. Hơn một lần đời con bội bạc Tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm chối Chúa từng phen. Để lòng con xao xuyến cô đơn. 

3. Lạy Chúa! Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát: Ôi Giê-su, con muốn trả lời: Yêu Chúa trọn đời.

Chúa ơi, Chúa biết lòng con, nay con quyết quay về... xin Chúa hãy ôm chặt lấy con để con cảm nhận được tình thương vô bờ của Chúa, để con hoàn toàn nương tựa vào và thuộc trọn về Chúa, và để con nhận Chúa là gia nghiệp nhất đời con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
VIỆC CHÚA LÀM!
T6/CNMC2 _ Phúc Âm: Mt 21, 33-43. 45-46
"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:
-- "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?" Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".
-- Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

👉 Thiên Chúa hay chạnh lòng "TƯƠNG KẾ TỰU KẾ" để tỏ lòng thương xót của Người... "CHÍNH VIÊN ĐÁ BỌN THỢ XÂY LOẠI BỎ, ĐÃ TRỞ NÊN ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG; ĐÓ LÀ VIỆC CHÚA LÀM VÀ LÀ VIỆC LẠ LÙNG TRƯỚC MẮT CHÚNG TA?"

Trong bài đọc 1, Giuse xắp bị giết thì Thiên Chúa cho Ruben, Giuđa, và đoàn người Ismael cứu Giuse khỏi sự dữ... và rồi sau này chính Giuse cứu gia tộc Israel khỏi phải diệt vong. Đó là việc Chúa làm!

Đavít là cậu bé ốm yếu và trong tay không đao không kiếm, thế mà đánh bại tướng Goliath khổng lồ, cứu dân Do Thái, và đã trở nên Thánh Vua Đavít. Đó là việc Chúa làm!

Trải dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, hầu hết những tiên tri, những ngôn sứ, những sứ thần của Thiên Chúa gởi đến để kêu gọi con người trở về sống trong đường lối của Người đều bị bách hại, nhưng NƯỚC CHÚA vẫn tồn tại. Đó là việc Chúa làm!

Và ngày nay, ngay cả những người tin và sống trong đường lối của Thiên Chúa cũng bị bách hại bằng nhiều hình thức. Karl Marx và Anghen lạm dụng sự tiến bộ về xã hội học để chống lại Thiên Chúa. Những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cũng làm cho con người dần xa Thiên Chúa, họ sống chung với nhau, nhưng chỉ đoái thoại bằng máy điện toán... qua những khủng hoảng này, Thiên Chúa tương kế tựu kế biếng những trang điện toán xã hội thành nơi công bố Lời Chúa mạnh mẽ nhất, là nơi con người giao lưu giúp nhau gần gũi với Thiên Chúa hơn. Đó là việc Chúa làm!

Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu là "VIÊN ĐÁ" mà các thượng tế và các kỳ lão loại bỏ, đã trở nên ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG là nền tảng cứu độ con người trên trần thế. Chính Chúa Giêsu là CON MỘT đã bị họ bắt hành hình cho tới chết trên thập giá... Bởi thế, NƯỚC THIÊN CHÚA đã cất khỏi tay họ mà trao cho toàn dân trên khắp địa cầu để phát triển mạnh đến tận cùng thế giới. Đó là việc Chúa làm!

Bạn và tôi có muốn trở nên ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG cùng với Chúa Giêsu không? Nếu có, tôi và bạn hãy sám hối trở về với lòng thương xót Chúa để Người khắc ghi tình mến trong tim chúng ta, đốt lửa hồng bừng cháy niềm tin trong tâm hồn, và ban thần lực cho chúng ta hăng say bước đi với Chúa Giêsu trong đường lối Đức Chúa Cha, nhờ đó mỗi người chúng ta là VIÊN ĐÁ TẢNG vững chắc trong Giáo Hội của Người.

Lạy Chúa, nếu không do tay Chúa làm ra, thì con chẳng là chi trước mặt Ba Ngôi Thiên Chúa và trước mặt anh chị em con. Con nay quyết tâm trở về và thuộc trọn về Chúa, xin Chúa làm cho con trở nên ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG để con cùng đồng hành với Chúa Giêsu làm sáng danh Cha. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con trung thành trong đường lối Chúa và thánh ý của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2364776736886843


=================================== 
HÃY SỐNG VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
T5/CNMC2 _ Phúc Âm: Lc 16, 19-31
"Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
-- "Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".
-- Người đó lại nói: "Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Bối cảnh: Chúa Giêsu và các môn đệ trên đường lên Giêrusalem.

Bối cảnh của Giêrusalem năm xưa chắc không khác gì lắm so với thế giới hôm nay: Kỳ thị và vô cảm bởi giai cấp, chức quyền, sắc tộc, giàu nghèo... cuộc sống của con người thiếu lòng thương xót, chỉ biết nghĩ và sống cho mình, mặc kệ sự thiếu thốn của anh chị em đồng loại chung quanh.

Chúa Giêsu liên tục dùng những dụ ngôn để huấn dạy chúng ta qua:
-- Người Sa maritanô tốt lành (Lc 10,29-37) để chúng ta biết sống thương xót với những người bất hạnh.
-- Đèn phải đặt trên giá đèn (Lc 11,33-36) để chúng ta nhiệt thành làm gương sáng và chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
-- Sống không sinh hoa kết trái như cây vả (Lc 13,6-9) để đem lại hạnh phúc cho con cái, gia đình, và tha nhân thì sẽ bị vứt vào chốn cực hình.

Hôm nay, Chúa Giêsu nói dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó, cho chúng ta thấy rất rỏ hậu quả của người VÔ CẢM và BÊ THA.

Lạy Chúa, con biết trong ngày Chúa tái quang lâm (Mt 25,31-46) đời con, Chúa không hỏi học thức, chức vụ, ngay cả tội con,.. nhưng Chúa hỏi:
-- Các ngươi đã cho ta ăn lúc ta đói không?  
-- Ta khát, các ngươi đã cho ta uống không? 
-- Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta không? 
-- Ta trần truồng, các ngươi đã cho ta mặc không? 
-- Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ta không? 
-- Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han ta không?

Như vậy, con được hạnh phúc viên mãn hay bị luận phạt là tùy thuộc và cách sống với lòng thương xót tha nhân thế nào. 

Lạy Chúa, con đang sống trong Mùa Chay, Mùa Trở Về bên Chúa, xin Chúa cho con biết sám hối tội và những vô cảm của con, canh tân đời con sống với lòng thương xót Chúa để quan tâm chia sẻ và giúp đỡ châm lo cho những anh chị em đang nghèo đói.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là nguồn mạnh của lòng thương xót, xin giúp con sống với lòng thương xót Chúa để được Chúa xót thương con và gia đình con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Amen.

Con, Larence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2363892703641913


=================================== 
PHÓ MẠNG SỐNG LÀM GIÁ CỨU CHUỘC
T4/CNMC2 _ Phúc Âm: Mt 20, 17-28
"Họ đã lên án tử cho Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".
-- Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Lạy Cha, Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn của Người lần ba sẽ diễn ra thế nào tại Giêrusalem thì không mấy ai quan tâm... nhưng khi nghe Chúa Giêsu nói: "NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI" thì ba mẹ con của Gioan và Giacôbê xin cho được làm tả hữu tướng quân... không biết Chúa Giêsu có đau lòng không?

Cha ơi, con không nghĩ là ba mẹ con họ thiếu tế nhị, nhưng là giàu lòng tin cậy vào Chúa Giêsu. Tin rằng: Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người toàn thắng và sẽ làm vua thống trị muôn đời. Vì thế, họ sẵn sàng uống chén đắng Chúa Giêsu chịu để đổi lấy danh phận cho tương lai cũng đáng, người mẹ lo nghĩ cho tương lai sau này của con cái mình là chuyện bình thường, và những ganh tị trong các môn đệ cũng là cái thường tình của con cái thế gian.

Nhưng Nước Thiên Chúa không không thuộc về thế gian này (Gn 18,36), cách hành xử và đường lối thống trị ở Nước của Người hoàn toàn khác với thế gian: Ai muốn cầm đầu thì làm tôi tớ đầy lòng xót thương, còn danh tước là do sự xếp đặt và lòng thương xót của Đức Chúa Cha. Vì thế, khi con người sống với lòng thương xót, thì không còn coi trọng chức quyền và danh tước... Minh chứng xác thực nhất là: BA NGÔI MỘT CHÚA, BA NGÔI NHẤT THỂ, BA NGÔI NHƯ NHAU, nhưng tác vụ khác nhau mà thôi.

Lạy Cha, ước gì trong Mùa Chay Thánh này, những bật làm cha mẹ như con đây, chuyên cần học tập đường lối Chúa, biết lo cho con cái mình sống với lòng thương xót, thực thi TÁM MỐI PHÚC THẬT, biết noi gương Chúa Giêsu làm giá cứu chuộc con và gia đình con, coi đó là tương lai đích thực của các con và gia đình.
-- Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
-- Lạy Cha, chúng con quan tâm đến cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, và xin hiệp cùng với Chúa Giêsu ở thế gian này để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho con, thân tộc và thân hữu con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con được như Mẹ, được như Chúa Giêsu là để trở nên khí cụ vâng nghe và làm theo thánh ý Đức Chúa Cha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2362972583733925


=================================== 
KÍNH THÁNH GIUSE 2
PHÚC ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong Kinh Thánh, Giuse được gọi là người công chính (Mt 1,19), khiêm tốn tuân giữ lề luật và tuyệt đối thực thi thánh ý Chúa... và trong mạc khải tư của Maria Argrêđa: Giuse âm thầm tuyên khấn khiết tịnh, nhưng đột nhiên cành cây của Giuse nở một chồi hoa, rồi một bồ câu đến đỗ trên đầu chàng trong ngày tuyển hôn cho Mẹ Maria cho chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Thánh Giuse khiêm nhường tuyệt đối vâng phục vâng phục thánh ý Chúa như thế nào rồi: Chỉ thấy Sứ Thần Gabriel hiện ra trong giất mơ, bảo ông sao thì ông đã làm vậy đến suốt đời.
-- Lạy Chúa, về mặt vâng phục, con 'thua' Cha Thánh Giuse trăm vạn ngàn lần... Nói chi là trong giấc mơ, con mới vừa rước Chúa vào lòng con nhan nhản đó, thì con liền phạm đủ thứ tội: Tội vô cảm với Chúa, tội tự kiêu ngoại diện của con, tội kiêu ngạo với hiểu biết, tội kiêu hảnh với chức quyền, tội khinh thường đạo đức người khác, tội dâm ô trong tư tưởng, v.v...

Trở lại Cha Thánh Giuse, chúng ta có thể nói:
-- Người có một tình yêu mãnh liệt và thật bao dung đầy lòng thương xót đối với Đức Trinh Nữ Maria và nhân loại.
-- Người có lòng thờ lạy Thiên Chúa rất thánh thiêng và tuyệt đối vâng phục lời truyền của Sứ Thần.

Nói tới nhân đức của Thánh Cả Giuse, thì làm sao chúng ta có thể kể ra cho hết. Ngoài những gương đạo đức trên, chúng ta có thể thấy gương khác nơi Thánh Cả Giuse như: Cực thanh cực tịnh, cực khôn cực ngoan, vững vàng mạnh mẽ, chân chính thật thà, nhiệt thành bảo hộ, tin tưởng phó thác, hài hòa yêu thương, chịu đựng thử thách, v.v.v.v...

Ôi Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, con xưng tụng Thánh Cả Giuse thế nào cho đáng?

-- Lạy Thánh Cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ Chúa Trời, là gương mọi nhân đức, là Đấng yêu chuộng mọi sự khó khăn, là Người làm cho quỷ thần kinh khiếp, là Cha nâng đỡ gia thất chúng con, là nơi trông cậy cho mọi kẻ tật nguyền... Hôm nay chúng con mừng kính Thánh Cả Giuse, Đấng cao trọng ở trên Trời, Đấng truyền lệnh hơn là van xin, xin Cha Thánh Giuse bảo hộ mọi linh hồn trong Luyện Ngục và cứu giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2360615237302993


=================================== 
THA THỨ
T2/CNMC2 _ PHÚC ÂM: Lc 6, 36-38
"Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Đây là một trong những bài Phúc Âm ngắn nhất được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong năm phụng vụ, đặc biệt là trong Mùa Chay, đã cho chúng ta thấy tầm QUAN TRỌNG của lòng NHÂN TỪ và việc THA THỨ trong đời sống làm con Thiên Chúa như thế nào.
-- "Xin Cha tha nợ chúng con, 'như' chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." (Mt 6,12)
-- "Các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con." (Mt 6,14)

Tại sao "THA" rồi còn phải "THỨ" nữa? Dạ thưa là vì Đức Chúa Giêsu nói: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy... Nghĩa là tha rồi lại tha là phương tiện cho chúng ta được nên thánh, và đến khi chết rồi cũng phải tiếp tục tha để thông ban ơn Thiên Chúa, đấy mới giống Cha ở trên Trời.

Nguồn lợi của "tha thứ" không chỉ để được tha hay giống Cha ở trên trời, nhưng còn là một món quà vĩ đại của Thiên Chúa ban. Người biết tha thứ là người được được 'quà' như: Bình an, vui tươi, khỏe mạnh, khôn ngoan, ăn ngon, ngủ được, sáng dạ, thông minh, yêu mến Thiên Chúa... nói tóm lại: THA THỨ là khởi nguồn của BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦN. Cho nên, chúng ta phải tập tha thứ hằng giờ trong đời sống thường nhật của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Chay và chúng con quyết tâm trở về để được ơn tha thứ:
-- Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con... và chúng con cũng cảm tạ Cha cho người người tha thứ và làm ơn cho con và gia đình con. 
-- Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con có tấm lòng nhân từ bao dung tha thứ cho những kẻ vô tình hay cố ý gây khó khăn cho chúng con, làm khổ chúng con, vu khống chúng con, cướp của và hại gia tộc chúng con.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ và xin dâng lên Cha những khó nhọc trong mấy ngày hành hương này. Nguyện xin Cha cho chúng con biết sống hỷ xả vị tha, để chúng con mỗi ngày có thêm lòng nhân từ và nên giống Cha hơn. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử đạo , xin cầu cho chúng con.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2359977544033429


=================================== 
VINH QUANG CHÚA
CNMC2 / PHÚC ÂM: Lc 9, 28b-36
"Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Địa lý: Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor cách Caphanaum 50 cây số về hướng Tây Nam và cách Nazarét 12 Km về hướng Đông. Trên núi, nơi cao, nơi yêu tịnh, nơi Thiên Chúa ngự, nơi hội ngộ với Thiên Chúa. Khi xưa ông Môsê đã gặp Chúa ở núi Sinai, nơi đó Đức Chúa đã hội ngộ với ông lâu dài và truyền cho ông 10 ĐIỀU RĂN để huấn dạy con người, mà ngày nay chúng ta vẫn còn áp dụng.

Hôm nay, Simon (Phêrô), Giacôbê, và Gioan lên núi Tabor cầu nguyện với Chúa Giêsu. Các ông rất may mắn được Chúa Giêsu tỏ ra sự vinh quang của Người đàm luận với hai Tiên Tri lớn. Hai vị này có nhiều điểm tương đồng với Chúa Giêsu trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa:
-- Ông Môsê đã theo lệnh Chúa làm 10 phép lạ để cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ và đem họ trở về miền Đất Hứa.
-- Ông Êlia chiến đấu và toàn thắng hàng trăm thượng tế của thần Ba-an... nhờ đó đã đem dân Israen trở về cùng Thiên Chúa.
-- Chúa Giêsu giúp chúng ta khỏi ách nô lệ mọi bệnh tật và tội lỗi, giúp chúng ta anh dũng chiếm đấu thắng mọi cám dỗ và ác mưu của Satan, để chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa.

Việc tỏ vinh quang của Chúa Giêsu ra cho Simon (Phêrô), Giacôbê, và Gioan trên núi Tabor là minh chứng cho các môn đệ và cho những ai tin vào Người cũng sẽ được tỏ vinh quang như vậy khi xác hồn chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa... và càng xác tín hơn khi các ông nghe tiếng Đức Chúa Cha phán từ đám mây trên trời: "ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU, CÁC NGƯƠI HÃY NGHE LỜI NGƯỜI".

Lạy Chúa, qua những hiện thực trên đây, con có thêm lòng tin và xác tín rằng:
-- Đức Chúa Cha là Cha của con, Người Cha Nhân Hậu.
-- Đức Chúa Con mạc khải muôn mầu nhiệm mật thiết giữa con với Thiên Chúa.
-- Đức Chúa Thánh Thần làm cho con hiểu mọi mầu nhiệm để quyết tâm sống tốt như Chúa là Cha rất nhân từ.

Chúa ơi, chúng con đang sống trong Mùa Chay, Mùa Hồng Ân, Mùa của Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa cho tất cả chúng con sớm sám hối trở về:
-- Nhận lại Chúa là Cha khoan dung đầy lòng thương xót.
-- Kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Đấng là Thầy và là Bạn đang ở cùng chúng con trong Bí Tích Thánh Thể.
-- Trông cậy vào "BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦN" để thực hiện "Tám Mối Phúc Thật" sống xứng đáng là con thật của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết rõ ước vọng của chúng con là sống đẹp lòng Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con quyết tâm diệt và thắng "ba thù", để chúng con thuộc trọn về Thiên Chúa... hầu mai sau chúng con cũng sẽ tỏ vinh quang ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Lạy Thánh Cả Giuse, chỉ còn một vài ngày nữa là chúng con trọng thể mừng kính Thánh Giuse, xin Cha Thánh Giuse cứu giúp và hộ phù chúng con sớm sám hối tội mình, canh tân lại đời sống làm con Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2359354207429096


=================================== 
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
T7/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
Đó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Lạy Cha, yêu thương kẻ thù quả là một việc khó chấp nhận và không dễ làm! Nhưng Chúa Giêsu khuyến khích các con dân của Người phải yêu thương kẻ thù và còn làm ơn cho họ nữa nghĩa là sao? Phải chăng, Chúa muốn dùng tình thương để xóa bỏ hận thù, để đem lại bình an cho chúng con, và nhất là để nên trọn lành như Cha Chúng con ở trên Trời.

Chúa ơi, con có chút kinh nghiệm ghét kẻ thù: Họ không trả tiền nhà mà còn phá hoại những tài sản Chúa ban cho con. Đêm ngày con ăn ngủ bất an và còn mưu ý giết chết họ, nhưng suy nghĩ cho cùng thì không đáng gì... mọi sự đều bất lợi cho con và gia đình. 

Thật quá bất lợi khi con ghét kẻ thù: Kẻ thù ung dung tự tại vui sướng, còn con ăn không được ngủ không ngon vì hận ghét kẻ thù. "Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ là tiền vứt đi"... Con đã mất nhiều nhiều tiền và sanh bệnh vì ghét!.. bất lợi tiền của, bất lợi xác hồn... chẳng khác nào con đang quá tàn nhẫn với bản thân con và gia đình con nữa.

Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở con yêu thương kẻ thù là để cứu lấy xác hồn con được an bình... Chúa ơi! khó quá, rất khó độ lượng bao dung cho họ, khó có lòng khoan dung tha thứ cho họ, khó có lòng nhân từ làm ơn cho họ... khó khó muôn vàn khó!

Lạy Chúa, vì khó, nên con cậy nhờ ơn Chúa giúp: xin Chúa ban cho con có một trái tim từ bi hỷ xả để con có lòng nhân từ tha thứ cho kẻ thù, xin Chúa cho con có một tấm lòng bao dung để con có thể sống hài hòa với họ trong mọi nghịch cảnh.

Chúa ơi, vì thương xác hồn con, con cố gắng không oán thù những kẻ làm hại con nữa,.. nhưng con vẫn sống công chính phải không? ĐÚNG thì nói ĐÚNG, SAI thì nói SAI dù phải chịu những sự thiệt thòi vì hòa bình, dù phải chịu bách hại tù đày vì công lý.

Lạy Chúa, Chúa khiến mặt trời mọc lên cho người lành và kẻ dữ, mưa xuống trên người công chính và kẻ bất lương, để chúng con tập sống cao thượng, sống độ lượng và khoan dung... Đó cũng là một thách đố rất lớn cho mỗi người chúng con được nên thánh. Vì thế, xin Cha cho Thánh Thần Chúa đến đốt lửa mến trong lòng chúng con để chúng con có thể yêu thương kẻ thù.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh, xin hộ giúp chúng con có được trái tim từ bi hỷ xả đối với mọi người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2356373274393856


=================================== 
NGƯỜI CÔNG CHÍNH
T6/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26
"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Nói tới "NGƯỜI CÔNG CHÍNH", con hiểu ngay là "người tốt": Người biết sống đẹp lòng Thiên Chúa và hết lòng thương xót tha nhân... Gặp "đúng" thì thừa nhận, thấy "sai" thì khuyên bảo. Người đó chính là Chúa Giêsu Kitô.

Người thứ hai được gọi là công chính đó là Thánh Cả Giuse: Ông hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, thương xót Đức Mẹ, bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu khỏi mọi sự dữ.

Còn theo nghĩa bình dân là: Người công bằng và ngay thẳng, yêu sự thật và hòa bình, ghét gian dối và không im tiếng trước những bất công.

Hôm nay Chúa Giêsu khuyên chúng ta sống công chính hơn những người 'tự' cho mình là công chính... Hay nói một cách khác là sống KHIÊM NHƯỜNG, nhưng không im tiếng trước những bất công.

Chúa Giêsu là người công chính, dám đối diện với sự thật để lên án bọn biệt phái và luật sĩ: Bởi vì họ dùng luật lệ để xét đoán khắt khe xoi mói người khác, nhưng lại dễ dãi tự cao với chính mình. Họ phe đảng, là phường bóc lột thượng đội hạ đạp, sống thiếu lòng thương xót, hay phẫn nộ chửi rủa và xua đuổi những giai cấp mà họ cho là thấp hèn và quê mùa.

Trong thế giới ngày nay, rất cần nhiều người công chính xóa bỏ những bất công!.. "NẾU CON ĐANG DÂNG CỦA LỄ NƠI BÀN THỜ MÀ SỰC NHỚ NGƯỜI ANH EM ĐANG CÓ ĐIỀU BẤT BÌNH VỚI CON, THÌ CON HÃY ĐỂ CỦA LỄ LẠI TRƯỚC BÀN THỜ, ĐI LÀM HOÀ VỚI NGƯỜI ANH EM CON TRƯỚC ĐÃ, RỒI HÃY TRỞ LẠI DÂNG CỦA LỄ." 

"ĐI LÀM HÒA" là ở thế CHỦ ĐỘNG, thế cao thượng, thế thượng phong trước những hành vi bất công với mình, với gia đình mình, với bạn bè thân hữu mình, với đồng bào ruột thịt của mình... Hãy nói với họ: Anh, hãy bỏ những hành vi bất công để tôi có thể sống hòa với anh. Phải chăng đó là cách chúng ta làm hòa để sống chung với họ.

Vâng, lạy Chúa, chúng con "không sợ", chúng con nói lên sự thật để có thể sống hòa thuận với họ, bởi vì chúng con muốn làm những đứa con công chính của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Vua của "sự thật", xin giúp chúng con can đảm sống công chính giữa thế giới bất công.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài đã dám sống và anh dũng chết cho "sự thật", xin hộ giúp chúng con sống công chính. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2355450021152848


=================================== 
SỐNG LỜI CON NGUYỆN
T3/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 6, 7-15)
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
👉 "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
-- "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". 👈 Đó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Lạy Chúa, giữa thế giới vội vàng, gấp gáp, bon chen, loài người chúng con quay cuồng như một cái máy không hồn. Vừa thức giấc là quầng quật suốt ngày không có giờ thanh thản.

Giữa thế "KHÔNG CÓ GIỜ":
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" thờ lạy và cảm tạ Cha ở trên Trời.
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" phụng dưỡng cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục con.
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" yêu vợ thương con dạy dỗ các con như lòng Chúa ước.
-- Ngay cả "KHÔNG CÓ GIỜ" hồi tâm chính bản mình để lớn lên trong Thần Khí Chúa.

Con sống như một cáy máy không hồn tự bao giờ con không hay biết, sáng trưa chiều tối, cứ thế xoay vòng và quần quật hết năm,... và rồi thắm thoát đã hơn nữa đời người, nhưng chưa gì thành tựu.

Lời cầu và ước nguyện Chúa Giêsu dạy hôm nay quá thích hợp cho đời sống cuồng loạn này, xin Chúa Thánh Thần giúp sống như con nguyện:
-- Ngước đầu lên con có thể gọi Thiên Chúa là Cha,
-- Gục đầu xuống con có thể cảm tạ và nguyện Danh Cha cả sáng,
-- Nhìn mọi cảnh vật chung quanh con có thể ước Nước Cha mau hiển trị,
-- Trong công việc giao tiếp hằng ngày con có thể bao dung tha thứ sống với lòng thương xót Chúa như Chúa đang chạnh lòng xót thương con.
-- Và mỗi giây phút sống con có thể trông cậy vào Chúa để tránh xa chước cám dỗ và từ bỏ những lỗi lầm.

++ Có thế con mới không hổ thẹn với cơm bánh hằng ngày Chúa dưỡng nuôi và ơn lành Chúa ban cho con.
++ Có thế con mới xứng đáng là "dưỡng tử" của Thiên Chúa và dự phần vào việc mở rộng Nước Trời ở trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay Thánh này, con muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn qua lời Kinh Nguyện Chúa đã dạy:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Mẹ Maria, các Thánh, các Thiên Thần, các Đạo Binh Thiên Quốc, xin cứu giúp chúng con sống với lời chúng con nguyện. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2351653958199121


=================================== 
"NGƯỜI TỐT"
T2/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
-- "Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

"NGƯỜI TỐT" được phần gia nghiệp Nước Trời!

Hôm Thứ Tư Lễ Tro, Chúa Giêsu chỉ cho "NGƯỜI TỐT" biết: Sống CHAY, sống NGUYỆN, sống CHO.
-- CHAY: Sống kìm hãm những dục vọng trong lòng.
-- NGUYỆN: Sống quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.
-- CHO: Sống thật lòng cho đi những gì mình có.

Chúa Giêsu nói sống "CHO" sẽ được phần gia nghiệp Nước Trời. 
-- Người biết sống cho là người có "ĐỨC ÁI" tốt: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khác uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết (Đó là Kinh Thương Xác 7 Mối, mà chúng ta nguyện mỗi ngày Chúa Nhật).

Thánh Phaolô Tông Đồ khai triển thêm về "ĐỨC ÁI" trong thư gởi tín hữu Côrintô (1Cor 13). Giả như tôi thông minh tuyệt đỉnh, tôi nói được các thứ tiếng, tôi biết nhiều điều bí nhiệm cao siêu, tôi làm được phép lạ, tôi chuyển núi dời non, ngay cả bố thí hết cả gia tài (bố thí vì tiếng tâm danh vọng chức quyền)... mà không có đức ái thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với những kẻ sống bất lương không có đức ái: "HỠI PHƯỜNG BỊ CHÚC DỮ, HÃY LUI KHỎI MẶT TA MÀ VÀO LỬA MUÔN ĐỜI ĐÃ ĐỐT SẴN CHO MA QUỶ VÀ KẺ THEO CHÚNG" (Mt 25,41)... Như vậy, "hỏa ngục" là có thật!

Chúa ơi, suy niệm đến đây, con thấy: Ngày nay có nhiều và rất nhiều anh chị em 'không tin' ở CHỐN LỬA này vì nghĩ rằng Chúa là Cha rất nhân từ sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho con người, hơn nữa Chúa Giêsu cũng đã chết thay cho nhân loại, nên 'không cần' phải sống CHAY, sống NGUYỆN, sống CHO... Con nghĩ rằng: Đây là sách lược "ám muội" thâm độc của Satan để con người 'tự dễ dãi' bán linh hồn rẻ mạt cho chúng mà cứ tưởng mình sẽ được Chúa Cứu. Xin Chúa mở lòng khai trí chúng con.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa Thánh Thần hộ giúp chúng con biết sống CHAY, sống NGUYỆN, và sống CHO.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu hồn xác chúng con, biếu yêu Chúa, và yêu tha nhân bằng cách sống CHAY, sống NGUYỆN, và sống CHO. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2350804744950709


=================================== 
TỰ THẮNG
CNMC1 PHÚC ÂM: Lc 4, 1-13
"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
-- Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
-- Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Nhìn lại thời ẩn dật của Chúa Giêsu là một đời rèn luyện:
-- Được xuống thay bởi Chúa Thánh Thần trong một gia đình nghèo.
-- Được sinh ra ở chốn không nhà, không người qua lại và lạnh lẽo.
-- Bị đuổi bắt và bị lưu lạc nơi sứ lạ quê người lúc vừa là hài nhi.
-- Sống nghèo, sống bình dị, sống lam lũ, sống không oán suốt 30 năm.

Thế mà trước khi bắt đầu sứ mạng Cứu Độ, Thần Khí Chúa hướng dẫn Chúa Giêsu vào sa mạc để thử luyện chính bản thân mình.

Sa mạc là nơi: Ngày nóng đêm lạnh, không bóng mát không chỗ gối đầu, không có thức ăn và không nước uống, có đủ các thứ bò cạp và rắn độc, nơi khắc nghiệt không ai có thế sống... Nơi này, nếu Chúa Giêsu:
-- TỰ THẮNG mình để TỰ KHẮC những nhu cầu và đam mê của xác thịt,
-- TỰ THẮNG mình để COI THƯỜNG trần quyền và mọi vinh quang trần thế,
-- TỰ THẮNG mình để VÂNG PHỤC Đức Chúa Cha trên hết mọi sự, không lạm dụng thần quyền.
👉 ... thì "Ba TỰ THẮNG" giúp Chúa Giêsu trở nên kim cương (viên ngọc quý), Người sẽ KHÔNG sa vào bất kỳ chước cám dỗ nào trên thế gian này! Và chương trình Cứu Độ của Người sẽ được hoàn tất.

Trong Mùa Chay Thánh này, con cũng muốn đồng hành với Chúa Giêsu để TỰ THẮNG bản thân con và nên giống Chúa hơn:
-- Tự thắng những thói hư tật xấu,
-- Tự thắng mọi cám dỗ xác thịt bởi ma quỷ,
-- Tự thắng của cải mình để biết chia sẻ và cho đi,
-- Tự thắng thời gian để con có giờ nguyện cầu, giờ hòa giải và đến với Chúa dâng Thánh Lễ Misa mỗi ngày, qua đó Chúa giúp con TỰ THẮNG.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có kinh nghiệm thần lực vượt thắng mọi tội lỗi, xin Mẹ truyền đạt chút công lực và cầu bàu cho con vượt thắng mọi tội lỗi đang giày vò xác hồn con, giúp con thật sự trở về với Chúa và sống kết hiệp mật thiết với Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa của con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2347515785279605


=================================== 
THẦY YÊU CON, HÃY THEO THẦY
T7/Sau Lễ Tro PHÚC ÂM: Lc 5, 27-32
"Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa ơi, nhóm luật sĩ và kinh sư coi thường phường tội lỗi thì có cũng có lý hiểu vì họ có học thức, có địa vị, có hiểu biết... Đàng này, con thất học, vô năng, nhiều thứ tội lại hay khinh và coi thường anh chị em mình, nhất là coi thường người của Chúa... Rồi nói hành nói xấu và bất kính nữa... Đấy có phải con quá bệnh lắm không? XIN CHÚA CHỮA TRỊ CON.

"TA ĐẾN CHO KẺ TỘI LỖI ĂN NĂN HỐI CẢI TRỞ VỀ" (Lc 5,32)... Chúa ơi, con đang muốn hối cải ăn năn và trở về cùng Chúa.

👉 "HÃY ĐI THEO TA"... là "LỜI MỜI GỌI" chân tình của Chúa không chỉ dành cho ông Lêvi (Matthiêu) mà còn cho chính cả con nữa phải không? Vì con có nhiều tội lỗi hơn ông Lêvi.

Chúa ơi, con tin Chúa vẫn gọi và vẫn chờ con trở về:
-- Khi con bị cám dỗ xác thịt,
-- Khi tật hư thói xấu con dậy lên,
-- Khi con chọn việc làm ma quỷ (tội),
-- Và ngay cả khi con hoàn toàn không thuộc về Chúa?
Con biết và cảm nhận được, Chúa vẫn lẽo đẽo bên con và không ngừng gọi: "HÃY THEO THẦY!" Cho dù người đời có khinh thường và chê trách con, cho dù họ lên án con là phường tội lỗi, Chúa vẫn không bỏ con và nói: "THẦY YÊU CON, HÃY ĐI THEO THẦY".

"THẦY YÊU CON", lời chân tình đó chính tai con đã nghe rõ ràng và se tình với Chúa bên vườn cây dầu năm ấy,.. con còn nhớ: Đêm đó Chúa yêu con quá trời, con mừng xúc động lắm, con khóc sụt sùi rồi bật khóc nức nở, khóc cả đêm, khóc hối tội con và khóc yêu Chúa nữa.

Lạy Chúa, ước gì trong Mùa Chay Thánh này, Chúa chạm vào lòng con một lần nữa với lời "THẦY YÊU CON, HÃY THEO THẦY" để con có thể giống như ông Lêvi (Matthiêu), bỏ ngay hết mọi sự của tội lỗi để TRỞ VỀ và THEO CHÚA thật, theo suốt đời, theo cho tới chết.

Và con mời Chúa về nhà con: Cùng ăn cùng ở và cùng làm với con và gia đình con trong Mùa Chay Thánh này.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhìn thấy những thiếu sót và bất toàn của chúng con, xin Mẹ cầu bàu cùng Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô chữa trị chúng con lành mạnh xác hồn trong Mùa Chay Thánh này, hầu gia đình con và thân tộc con được sống với Chúa và yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2346707185360465


=================================== 
CÁCH CHAY
T6/Sau Lễ Tro _ PHÚC ÂM: Mt 9, 14-15
"Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong bài đọc 1 (Is 58,1-9a), vào khoảng 700 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh, Tiên Tri Isaia đã vâng lệnh Đức Chúa Cha lớn tiếng nói cho những kẻ tội lỗi bất trung trong nhà Giacóp rằng:
-- Đừng ăn chay theo kiểu mặc áo thô, nằm trên đống tro, gục đầu như bông sậy.
-- Trong ngày ăn chay, đừng dàn xếp công việc hối thúc những người làm công.
-- Trong thời ăn chay, đừng cãi vã, ẩu đả và đánh đấm nhau hung tợn.
👉 Thiên Chúa mong muốn các ngươi giữ chay thế này:
-- Chia cơm bánh cho kẻ đói và tiếp rước những kẻ phiêu bạc không nhà.
-- Tháo gỡ ách nặng, hủy bỏ xiềng xích bất công, và trả tự do cho người bị áp bức.
-- Đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình, hãy cho quần áo họ mặc nếu họ trần truồng.

Vào thời của Chúa Giêsu, Người mời các môn đệ cùng người lên đường kêu gọi con người sám hối và công bố Tin Mừng:
-- Ngày ngày Chúa Giêsu và các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị quỷ ám giam cầm, cho người mù được trông thấy, cho kẻ câm được nói, người điếc được nghe, trả tự do cho những kẻ bị áp bức vì tội lỗi, công bố năm hồng ân, chữa lành mọi bệnh tật, v.v...
-- Ngày đây mai đó, sáng chưa ăn thì đã lên đường, suốt ngày tất bật mọi công việc, chiều đến phải chăm sóc các bệnh nhân, tối lại không có chỗ gối đầu...
👉 Những hy sinh vất vả đó không phải là cách chay thân và chay lòng rồi đấy sao?

Thế mà hôm nay các môn đệ của Gioan Bao hỏi, tại sao môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay?"

Chúa Giêsu trả lời rất hài hòa, vui tươi và dí dỏm rằng: "LÀM SAO CÁC KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI CÓ THỂ BUỒN RẦU KHI TÂN LANG ĐANG CÒN Ở VỚI HỌ?" Lạy Chúa, ước gì trong đời sống hằng ngày của con có tâm tình hài hòa như Chúa: Biếng những cái nặng nề thành ách nhẹ nhàng êm ái... chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hầu có thể chung sống thuận thảo và yêu thương nhau.

Chúa Giêsu là "Tân Lang" đem niềm vui đến cho các "Tân Nương" là môn đệ, những người tin vào Tin Mừng, dù có cực nhọc vất vả dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa cũng được hạnh phúc và rất vui vẻ ở đời này và cả đời sau... cho nên, con bước theo Chúa là phải SÁM HỐI CANH TÂN không ngừng và tin vào TIN MỪNG của Chúa.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh này, con quyết thực hiện điều Chúa ước mong là:
-- Sám hối tội và từ bỏ những tính hư tật xấu của con.
-- Dành thời gian cầu nguyện và lắng nghe Chúa nhiều hơn.
-- Sống đơn giản hơn, biết dùng tiền của và khả năng Chúa ban cho đem ra chia sẻ cho đồng loại.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp sức cho con thực hiện được điều Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2344118602285990


=================================== 
VÁC THẬP GIÁ THEO TA
T5/Sau Lễ Tro PHÚC ÂM: Lc 9, 22-25
"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
-- Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm qua, Thứ Tư Lễ Tro, mỗi người chúng ta đều được làm dấu "tro" trên trán để nhớ rằng: Thiên Chúa tạo dựng con người từ tro bụi, một mai mình sẽ trở về bụi tro.

Chúng ta được tạo thành nhờ Ngôi Lời (Gn 1,3); hay nói cách khác, con người được dựng nên cho Ngôi Lời, nhờ Người mà con người "tro bụi" được sống, sống dồi dào, sống viên mãn.
👉 Vì thế, chúng ta hãy SÁM HỐI và tin vào TIN MỪNG.

TIN MỪNG ĐÓ LÀ:
-- Chúa Giêsu đã thí mạng để đổi lấy sự sống của chúng ta;
-- Người thí mạng để thiết lập GIAO ƯỚC với Đức Chúa Cha cho chúng ta được sống viên mãn và sống dồi dào;
-- Người đã sống lại từ cõi chết để minh chứng cho chúng ta rằng: Thân xác tro bụi sẽ sống lại để vào cõi trường sinh bất tử.
👉 Vì thế, chúng ta hãy SÁM HỐI và tin vào TIN MỪNG.

Hôm nay, Đức Chúa Giêsu tiên báo rằng:
-- Người phải chịu nhiều đau khổ vì chúng ta,
-- Người phải bị khai trừ và chịu chết vì chúng ta,
-- Nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại!!!...
👉 Vì thế, chúng ta hãy SÁM HỐI và tin vào TIN MỪNG.

Chúa Giêsu nói:
👉 "Hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta".

TỪ BỎ MÌNH THẾ NÀO?
Trong ngày chịu PHÉP RỮA TỘI cho con em mình được làm con Chúa, chúng ta đã nhớ lại PHÉP RỮA TỘI của chúng ta và tuyên hứa: 
-- Từ bỏ ma quỷ,
-- Từ bỏ mọi việc của ma quỷ,
-- Từ bỏ mội sự sang trọng của ma quỷ,
++ Nghĩa là chúng ta từ bỏ mọi tội lỗi của chúng ta, mà trở về với Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm TỪ BỎ không dễ chút nào, vì bọn ma quỷ luôn "ám muội" làm cho chúng ta "Ù TAI, MỜ MẮT, DỐT TÍNH"... để rồi chúng ta bán linh hồn mình cho ma quỷ một cách mù quáng lỗ lã vô cùng. Vì thế, chỉ có "VÁC THẬP GIÁ" mới có thể từ bỏ ma quỷ, từ bỏ mọi tội lỗi mình để trở về với Thiên Chúa.

Ước gì trong MÙA CHAY THÁNH này, bạn và tôi nguyện cầu cho nhau, xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho chúng ta đủ sức chống trả lại mọi sự "ám muội" của ma quỷ, mọi sự "xảo trá" của ma quỷ, và quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có quyền phép đạp nát đầu Satan và mọi thành phần lâu la của chúng, xin Mẹ xua đuổi chúng ra khỏi tâm hồn chúng con, hầu chúng con có thể một lòng một dạ TIN THỜ Ba Ngôi Thiên Chúa và sống với TIN MỪNG. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2343058479058669


=================================== 
HÃY THỐNG HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG
T4/Lễ Tro PHÚC ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con BỐ THÍ, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Rồi khi các con CẦU NGUYỆN, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- Khi các con ĂN CHAY, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay Thứ Tư Lễ Tro, vị Linh Mục lấy tro, làm dấu trên trán con và đọc: "Hãy nhớ, con chỉ là bụi tro và sẽ trở về cùng bụi tro" hoặc "Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).

Thiên Chúa đã dựng nên con người từ bụi đất (Xt 2,7), một thứ đồ gốm mỏng giòn dễ bể, vì thế con người phải cẩn trọng như đang đi trên miếng băng lỏng ở trần thế này. Vì vậy, con người rất cần có Thiên Chúa để được đứng vững và tồn tại, tồn tại đến muôn đời.

Dấu "Thánh Giá" được ghi lên trán với "tro" để nhắc nhớ con: Làm thân tro bụi được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Thánh Giá.
-- Thanh đứng, con thuộc về Thiên Chúa.
-- Thanh ngang, con phải yêu thương anh chị em đồng loại.
-- Phải có đủ "2 thanh" thì con được ơn "CỨU ĐỘ" sống hạnh phúc muôn đời.

Câu chuyện của anh nhà giàu trong Tin Mừng Thứ Hai vừa qua (Mc 10,17-27) cho con thấy rõ và Chúa Giêsu cũng đã nói: "Không phải bất cứ ai thưa lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi".

Ý MUỐN ĐÓ CỦA THIÊN CHÚA LÀ GÌ? Dạ thưa: 
👉 "HÃY THỐNG HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG"

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cách cho con sám hối:
-1. BỐ THÍ bằng con tim yêu Chúa và yêu người, không cần khua chiêng đánh trống phát loa.
-2. CẦU NGUYỆN trong tâm tình agape, romantic, rất thổn thức trong lòng, đượm tình Chúa đầy tình người.
-3. ĂN CHAY là bác ái với bản thân, chia phần cho người nghèo khó nên chúng ta phải vui mừng, không cần thiểu não giã hình.

++ Đó là những gì thật lòng phát xuất từ con tim và Chúa Giêsu cũng đã nói: 
"TA MUỐN LÒNG NHÂN CHỨ ĐÂU CẦN LỄ TẾ" (Mt 12,7).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực lòng THỐNG HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG... hầu 40 ngày chay thánh này, chúng con được thêm ân sủng và giàu tình thương do lòng thương xót Chúa ban. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2341621372535713


=================================== 
ĐƯỢC THƯỞNG ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU
T3/TN8 PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31
"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Phêrô biết nắm lấy thời cơ cho các môn đệ.

Tin Mừng hôm nay tiếp nối với câu chuyện anh nhà giàu sa sầm nét mặt bỏ đi vì anh không thể bỏ sự nghiệp và gia đình, Phêrô liền bắt lấy cơ hội và thưa với Thầy: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Cám ơn Thánh Phêrô luôn nghĩ tới anh chị em đang đồng hành với Chúa và với mình.

Và rồi Chúa Giêsu đã hứa phần thưởng gắp trăm ở đời này và cả gia nghiệp muôn đời trên Thiên Đàng cho những ai biết từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, sống với Chúa, sống cho Chúa, và chết vì Chúa.

PHẦN THƯỞNG Ở ĐỜI NÀY LÀ GÌ?
-- Được làm con Chúa, được phụng sự Chúa, được bình an trong tâm hồn, được trở nên khí cụ an bình của Chúa, được hiểu biết chân lý giữa chốn lỗi lầm, được trái tim bao dung tha thứ, được niềm vui giữa nơi u sầu,.. ngay cả được việc làm tốt và không cần phải lo lắng gì. Tất cả mọi cái "được" ở đời này hơn những gì bạn và tôi mong muốn... Đó chẳng phải là phần thưởng không tiền mà được đó sao?

CÒN PHẦN THƯỞNG ĐỜI SAU THẾ NÀO?
-- Nhìn vào các Thánh là minh chứng thật nhất. Các ngài được con người kinh nhớ và tôn vinh muôn đời, huống chi là gia nghiệp rạng ngời trên Thiên Quốc.

Thêm vào đó: Với lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa, Người luôn luôn đi bước trước để quan phòng cho chúng ta mọi sự, huống hồ là Người đã hứa thì việc quan tâm thực hiện lời hứa của Người còn quan trọng hơn nhiều.

Vì thế, chúng ta đang bước vào Mùa Chay Thánh, Mùa của Lòng Thương Xót Chúa, Mùa Thiên Chúa "thí ân" nhưng không... Bạn và tôi hãy mau trở về, trở về với Cha Nhân Lành,.. và nếu có thể được, thì hãy bỏ hết mọi sự mà theo Thầy Giêsu, Đấng đã hứa phần thưởng ở đời nầy và cả vinh nghiệp muôn đời trên Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mạnh dạng trở về, quyết tâm bước theo Chúa, và hăng say cùng Chúa mở rộng nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2341506545880529


=================================== 
BỐ THÍ NHỮNG GÌ CON CÓ
T2/TN8 PHÚC ÂM: Mc 10, 17-27
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".
-- Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Người giàu muốn có vào Thiên Đàng.

Khi con người có khuynh hướng sống trong chủ nghĩa "cá nhân" và "duy vật" thì họ xem trọng tiền tài danh vọng, sống đời tích trữ mọi của cải vật chất dù biết đó là phù phiếm chóng qua và không giữ được gì khi trở về cát bụi... Phải chăng, anh nhà giàu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là thành viên của những chủ nghĩa này? Anh giữ rất tốt các giới răn, không làm điều gì gian ác, NHƯNG VẪN KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI!!!... 

Chúa Giêsu hôm nay chỉ cho chúng ta cách "ĐỔI TIỀN TRỜI" hoặc tích trữ "KHO BÁU TRỜI" đó là "LÀM BÁC ÁI".

BÁC ÁI LÀ GÌ? Dạ thưa là "BỐ THÍ"
-- Khi anh nhà giàu sa sầm nét mặt bỏ đi vì không thể BỐ THÍ tiền của cho người nghèo. Chúa Giêsu thương tiếc cho anh và nói: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Khó vì đồng tiền đã nối liền với khúc ruột của anh.

Chúa ơi, con chỉ đủ dùng hằng ngày thôi, con "LÀM BÁC CÁI" thế nào đây? Làm thế nào để có được "KHO BÁU TRỜI"? Đơn giản: CÓ GÌ thì CHO CÁI ĐÓ.
-- Cho lời cảm thông, cho nụ cười, cho sự thành thật, cho tình bạn, cho ánh mắt dịu dàng, cho sự bao dung, cho khuôn mặt hài hòa, cho sự hiệp thông, cho lời cầu nguyện,.. đấy, có nhiều thứ BÁC ÁI để cho lắm! 

Trong câu chuyện "bà góa" (Mc 12,41-44), bà cho những gì mình có đó là cho nhiều.

Nếu bạn và tôi thấy khó làm những việc BÁC ÁI, thì tôi và bạn là người nghèo nhất trong nước Trời!!.. 

Lạy Chúa, chúng con sắp bước vào MÙA CHAY, xin Chúa Thánh Thần thúc giục mỗi người chúng con cần kiệm lại một chút, để ý cho nhau hơn một chút, để chúng con có thể làm việc BÁC ÁI cho mọi người chung quanh con, cho anh chị em những gì chúng con có. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2340057746025409


=================================== 
HÔN NHÂN
T6/TN7 PHÚC ÂM: Mc 10, 1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Cái "hỏi thử" của người biệt phái hôm nay đã trở thành đề giảng "rất thiệt" của Chúa Giêsu, gây sốc và nhức nhối cho con người qua muôn thế thệ, nhức nhối đến độ các môn đệ của Chúa phải thưa với Thầy rằng: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 

👉 "Chính vì sự CỨNG LÒNG của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật ly dị" (Mc 10,5). 

Chúa Giêsu nói rõ: "CỨNG LÒNG" là nguyên nhân chính của sự ly dị !

Khi con người còn yêu nhau thì mềm nhũn như bột, bỏ vào khung nào ra hình dạng đó rất đẹp, rất dễ thương; khi họ có vấn đề thì cứng như chiếc bánh mốc khô khó nhai khó nuốt, bốn mắt nhìn nhau muốn nuốt tươi nuốt sống... người "CỨNG LÒNG":
-- Đam mê sắc dục, mất lòng chung thủy... "CỨNG LÒNG"
-- Khả năng chăn gối không hài hòa... "CỨNG LÒNG"
-- Mâu thuẫn về tiền bạc chi thu... "CỨNG LÒNG"
-- Thiếu đoái thoại chia sẻ cảm thông... "CỨNG LÒNG"
-- Không có thời gian hấp hôn... "CỨNG LÒNG"
-- Không có trách nhiệm với gia đình... "CỨNG LÒNG"
-- Xung khắc tâm sinh với nhau... "CỨNG LÒNG"
-- Cãi vã bạo lực trong gia đình... "CỨNG LÒNG"
-- Thành kiến châm chích với dâu rể... "CỨNG LÒNG"
-- Và còn nhiều nhiều lý do khác nữa... "CỨNG LÒNG"

Tất cả mọi vấn nạn của LY DỊ vì "CỨNG LÒNG", không muốn biết cái "kiền ba chân" của hôn nhân
-- Không biết luật của Thiên Chúa.
-- Không biết những khác biệt nam nữ.
-- Không biết hòa hợp phát triển tình yêu.

Từ chỗ "CỨNG LÒNG" của con người, Đức Chúa Giêsu đã nhắc lại cho chúng ta ý định của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu, sự khác biệt giữa nam và nữ, và sự hòa hợp như một huyết nhục.

Trải qua bao thiên niên kỷ, Giáo Hội không ngừng tìm mọi phương cách giáo huấn trợ giúp ơn gọi hôn nhân như lòng Chúa và lòng người mong ước, nên các Giáo Phụ hội hợp soạn thảo mọi phương cách, mọi đường lối, mọi hiểu biết cần thiết cho hôn nhân để vợ chồng được sống hạnh phúc sống an vui và sống trung tín với nhau đến muôn đời... Đó là bộ sách GIÁO LÝ HÔN NHÂN và rất nhiều tài liệu giúp hôn nhân mỗi ngày như một huyết nhục hơn (https://sites.google.com/site/giaolychotoi/muc-luc-hngd).

Vì yêu thương lo cho đời sống hòa thuận, sống hạnh phúc, sống thủy chung của Giáo Dân... tôi thấy có nhiều Linh Mục mong muốn các đôi nam nữ trước khi thành hôn: Phải học GIÁO LÝ HÔN NHÂN ít nhất là 6 tháng.

Bạn thử nghĩ xem:
-- 16 năm đi trường học để có một cái nghề, rồi còn vất vả sống qua ngày.
-- Chỉ có 6 tháng tới Giáo Xứ học GIÁO LÝ HÔN NHÂN, để bạn có thể sống hạnh phúc thủy chung đến muôn đời... thì tại sao có nhiều đôi nam nữ nói: "Tôi không có giờ". ĐÚNG LÀ NGU XUẨN... ngay từ đầu đã chọn cho mình một tương lai ly dị đen tối, khó có thể tránh được. Vậy mà tưởng mình sẽ sống chung đến cả đời, buồn cười đấy.

Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có "BIẾT" mới sống HÒA, sống HẠNH, sống CHUNG.

Lạy Gia Đình Thánh Gia, xin nguyện giúp chúng con "BIẾT" luật Chúa, "BIẾT" bao dung những khác biệt nhau, "BIẾT" nhiệt thành hòa hợp phát triển tình yêu của chúng con đến muôn đời.

Giêsu Maria Giuse, xin thương cứu các gia đình, nhất là gia đình con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2333942839970233


=================================== 
DIỆT TRỪ QUỶ CÂM
T2/TN7 PHÚC ÂM: Mc 9, 13-28 (Hl 14-29)
"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.
-- Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến.
-- Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.
-- Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Sau khi Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, Người cùng với Phêrô, Giacôbê, và Gioan xuống núi thì gặp các môn đệ và luật sĩ đang  tranh luận về việc diệt trừ quỷ câm.

Quỷ câm là gì? Theo như bài tường thuật trên đây, quỷ không nói, nhưng làm cho người ta nghiến răng, xùi bọt mép, ngả xuống đất, cứng đờ người ra... rất khó trị! Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải bất lực bó tay.

Chúa Giêsu than thở: "Hỡi 'THẾ HỆ' cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa?"
-- Thế hệ giai cấp... đối với các môn đệ, họ đang thiếu lòng tin, mà TIN là điều kiện ắt có để được chữa lành.
-- Ngay người cha của cậu bị quỷ ám cũng thiếu lòng tin nơi Chúa Giêsu... ông nói: "Nhưng 'nếu Thầy có thể' làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi".

Và rồi trước khi chữa cậu bé, Chúa Giêsu củng cố lòng tin cho người cha: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". 

Trong đời sống hằng ngày, nhiều người trong chúng ta cũng đang thiếu lòng tin và hoài nghi đủ điều, khiến cho ân sủng Chúa bị bóp nghẹt và làm cho người chúng ta cứng đờ trong tội lỗi. Thiếu lòng tin cũng là một thứ quỷ câm thâm hậu đang chiếm ngự trong lòng chúng ta.

Ngày nay, đoàn quỷ câm nó ám con người chúng ta vô số kể, nó  bịt lổ tai cho chúng ta điếc không sợ súng, khiến chúng ta phạm tội hết lần này tới lần khác. Tội xưng hôm nay rồi lại phạm tội đó ngày mai... và có những người phạm cùng một thứ tội cho đến chết.

Hôm nay, Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta phương pháp duy nhất để trị quỷ câm là phải ĂN CHAY và CẦU NGUYỆN.

Vậy, trước khi bước vào MÙA CHAY, bạn và tôi cố gắng chuẩn bị tâm hồn để diệt trừ quỷ câm thật anh dũng bằng cách ĂN CHAY và CẦU NGUYỆN. Xin các bạn hãy cùng hiệp thông với tôi nha.

Lạy Mẹ Maria, Chúa cho Mẹ đạp nát đầu Satan (con rắn), xin mẹ hãy đạp nát đầu Satan và đuổi sạch đám lâu la của chúng ra khỏi lòng chúng con... nhờ đó chúng con chuyên tâm thờ lạy Chúa và yêu mến anh chị em chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2328527087178475


=================================== 
KHÍ CỤ AN BÌNH
TN7 PHÚC ÂM: Lc 6, 27-38
"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
-- Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
-- Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần III. ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG TẠI MIỀN GALILÊ, sau bài giảng "TÁM MỐI PHÚC THẬT".
-- Ở thời điểm này, Chúa Giêsu đã dạy và làm nhiều điều để kiện toàn luật Môsê: Người qua lại và dùng bữa với người tội lỗi (Lc 5,27-32), bên vực các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sabát, chẳng vậy, Chúa Giêsu còn chữa bệnh cho người bại tay trong ngày sabát nữa... làm cho nhóm Pharisiêu khó chịu, ganh ghét và câm thù Người hơn.

Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, con cái Thiên Chúa:
-- Sống THA THỨ như Cha đang tha thứ cho chúng ta.
-- Sống THƯƠNG XÓT như Cha chúng ta hằng thương xót.
-- Sống CAO THƯỢNG phi thường giữa người người bình thường.
👉 Muốn sống được như thế, trước hết chúng ta phải có trái tim YÊU THƯƠNG và NHÂN TỪ như Cha chúng ta là ĐẤNG NHÂN TỪ (Lc 6,36) và Người vẫn NHÂN HẬU đối với phường vô ân độc ác (Lc 6,35).

Quả thật, những điều con khó có thể làm là:
-- YÊU KẺ THÙ và làm ơn cho hắn... khó làm!
-- CHÚC PHÚC cho kẻ nguyền rủa con... khó làm!
-- Đừng cản kẻ lột áo cướp tài sản con... khó làm!
-- Đừng trông kẻ vay mượn trả lại con... khó làm!
-- Để cho người ta sỉ nhục vả má con... khó làm!
🙋 Khó làm! vì con đang sống thụ động hay nói đúng hơn là bị động bởi những thứ này không công bằng cho con. Khó làm! vì luật Môsê quá 'BỊ ĐỘNG': "Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; nó đã làm cho người khác mang tật thế nào, thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy" (Lv 24,20).

👉 Chúa Giêsu thì kiện toàn lề luật bằng cách sống "CHỦ ĐỘNG" (proactive): 
-- Hãy tha thứ để được thứ tha,
-- Hãy thương xót để được xót thương,
-- Hãy cho đi thì sẽ được cho lại,
-- Hãy đong đấu hảo hạng, đấu lắc đầy thì sẽ được phần thưởng lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao.

Thật vậy, sống CAO THƯỢNG là sống "CHỦ ĐỘNG", sống cho đi, sống như khí cụ an bình... sống như Thánh Phaxicô thành Assisi trong Kinh Hòa Bình. Sống quên mình sống hiến thân cho đến chết để được vui sống muôn đời trong nhà Cha.

Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ơn cần cho người đầy thiện chí được ơn "an bình" để chúng con đem bìn an đến với anh chị em con.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, các ngài có kinh nghiệm sống CHỦ ĐỘNG để được an bình và vui sống trong nhà Cha, xin cầu bàu cho chúng con được là những khí cụ an bình của Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2326810170683500


=================================== 
CHÚA HIỂN DUNG
T7/TN5 PHÚC ÂM: Mc 9, 1-12 (Hl 2-13)
"Người biến hình trước mặt các ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.
-- Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Và các ông hỏi Người: "Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?" Người đáp: "Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng 'Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ'. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

ĐỊA HÌNH: Chúa Giêsu biến hình tại núi Tabor cách Caphanaum 50 cây số về hướng Tây Nam và cách Nazarét 12 Km về hướng Đông.

BỐI CẢNH: Êlia, Môsê, Chúa Giêsu, và ba môn đệ yêu đấu (Phêrô, Giacôbê, và Gioan)

Êlia, Môsê, và Chúa Giêsu có nhiều điểm tương đồng. Cả 3 điều có Thần Lực cầu lửa, rẻ nước, gọi mưa, và làm nhiều phép lạ để thể hiện lòng nhân từ và hay thương xót của Đức Chúa Cha;
-- Tiên Tri Êlia làm bánh hóa nhiều (1V 17,14), cầu cho người chết sống lại (1V 17,17-24), là mô giới đem dân Israen trở về cùng Thiên Chúa (Chiến thắng thần Ba-an tại núi Các Minh)... và còn nhiều nhiều nữa.
-- Môsê đại diện cho Thiên Chúa giải phóng dân Israen khỏi bị nô lệ ở Ai Cập (Xh 13,17-22), làm mô giới cho con người thiết lập giao ước với Thiên Chúa (Mười Điều Răn từ đó mà có tại núi Sinai)(Xh 20,1-21), và Thiên Chúa yêu thương chăm sóc huấn dạy con người qua Môsê đã được ghi chép lại trong bộ sách Ngũ Thư (Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số, và Đệ Nhị Luật).
-- Còn Chúa Giêsu là một tổng hợp của các Ngôn Sứ để kiện toàn lề luật và cứu rỗi con người "thuộc về" Thiên Chúa.

Một chút sơ lược ở trên, chúng ta có thể hiểu được cuộc gặp gở giữa Chúa Giêsu với Môsê và Êlia tại núi Tabor mang tầm vóc quan trọng cho việc kiện toàn lề luật và sự chuyển tiếp giữa “GIAO ƯỚI CŨ” và “GIAO ƯỚC MỚI” như thế nào.

Lạy Chúa, tại sao Chúa  Giêsu chỉ đem theo Simon, Giacôbê, và Gioan lên núi cầu nguyện? Chuyện lạ là không có Andrê cùng đi lần này. Simon (Phêrô), Andrê, Giacôbê, và Gian là bốn môn đệ đầu tiên và là tri kỷ của Chúa Giêsu. Không chỉ có các ông mà cả gia đình của các ông cũng rất thân mật thâm tình với Chúa Giêsu.

Simon, Giacôbê, và Gioan đã làm đẹp Chúa Giêsu nên đã thấy được Thầy đàm đạo với Êlia và Môsê. Các ông cũng rất đẹp lòng Đức Chúa Cha nên đã nghe tiếng Chúa phấn từ trời: "ĐÂY LÀ CON TA RẤT YÊU DẤU, CÁC NGƯƠI HÃY NGHE LỜI NGƯỜI".

Qua biến cố tại núi Tabor đêm qua, chắc chắn các môn đệ xác tín hơn, thêm lòng trung tín nhiệt thành đồng hành với Thầy cho đến chết.

Ngày nay, Chúa Giêsu biến hình trong Phép Thánh Thể, trong Thánh Lễ Misa và gần gũi hơn với các môn đệ, với con cái của Người... nhưng con lại trễ nải đến với Chúa, vô tâm trong các việc lành, chẳng vậy con còn bội tín bất trung.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thăm viếng con:
-- Soi lòng con u mê tâm tối,
-- Thêm sức con phá tan chước ma,
-- Chỉ đàng con bước đi với Chúa,
-- Tưới lòng con yêu Thánh Tâm Cha,
-- Giúp con nhiệt thành học Lời Chúa,
-- Cho con sống với Lời con học,
-- Phù hộ con chia sẻ Tin Mừng,
-- Để người người nhận biết Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2325528590811658


=================================== 
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2324456787585505/
T6/TN6 PHÚC ÂM: Mt 16, 13-19
"Con là Đá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".
Đó là lời Chúa.

............
✠...SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay cũng giống như bài tường thuật của Thánh Marcô hôm qua(Mc 8,27-33), và Thánh Luca (9,18-21)... nhưng Thánh Matthêu có thêm vài phần rất quan trọng:
-1. Phêrô có khả năng nhận biết Thiên Chúa là "PHÚC" do Đức Chúa Cha ban cho, chứ không do sự thông minh hay tài giỏi xác phàm.
-2. "PHÚC NHẬN BIẾT" Thiên Chúa là nên tảng của Hội Thánh Chúa Giêsu.

Như vậy, chúng ta có phúc nhận biết Thiên Chúa như thế nào? 
-- Biết Thiên Chúa là "Cha Nhân Từ" hằng sống, là "Đấng Toàn Năng" mọi sự, là "Đấng Sáng Tạo" muôn loài, là "Đấng Xót Thương" hay thương xót.
-- Biết Chúa Giêsu là Đức "Kitô", Đấng được xức dầu, là Vua các vua, là Chúa các chúa đã mặc lấy xác phàm cứu độ chúng ta, chết cho chúng ta, và SỐNG LẠI để chúng ta TIN thật vào Người mà được sống muôn đời.
-- Biết Chúa Thánh Thần là "Tặng Ân" cho nhân loại, là "Nguồn Trông Cậy" cho Đức Tin và Đức Mến, là " Nguồn Mạch Sống" vọt lên cho muôn loài, là sự "Hiệp Nhất" của Giáo Hội.

Cái biết đó là nền tảng của một Giáo Hội thu gọn là "GIA ĐÌNH".

Lạy Cha, Chúa Giêsu cũng nói với con rằng: "CON LÀ ĐÁ, TRÊN ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY, VÀ CỬA ĐỊA NGỤC SẼ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC" nhờ con BIẾU CHÚA. Xin cho ban Chúa Thánh Thần đến với chúng con là những kẻ làm cha làm mẹ nhiệt thành phát truyển Giáo Hội trong "GIA ĐÌNH" nhận biết:
-- Cha là Đấng giàu lòng xót thương và hay thương xót chúng con.
-- Chúa Giêsu là Đấng đã cứu chuộc và đang kết hiệp mật thiết với chúng con.
-- Chúa Thánh Thần là "Nguồn Mạch" vọt lên mọi sự thông biết cho sự sống đời đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con Bảy Nguồn Ân Sủng.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng và phó thác trong tay Người.
Lạy Đức Chúa Cha, con yêu mến Cha hết lòng và trên hết mọi sự.

Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 


=================================== 
THẦY LÀ AI?  
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2321571621207355/
T5/TN6 PHÚC ÂM: Mc 8, 27-33
"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Đó là lời Chúa.

............
✠...SUY NIỆM

Cêsarê Philipphê biển hồ Galilê khoảng 55 cây số về phía Bắc. Nơi đó thuộc quyền thống trị của đế quốc La-mã, dân ngoại sống ở đây đông hơn người Do Thái giáo.

Sau nhiều tháng Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi rao giảng Nước Trời và kêu gọi con người sám hối, Đức Chúa Giêsu am hiểu con người hơn và rất thương xót họ, biết họ nghĩ gì và cần gì, nên Người không ngừng nghỉ và rảo bước khắp miền Galilê và vùng phụ cận.

👉 Chuyện Thầy trò tâm sự trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô hôm nay là:
-1. Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết chắc Người là ai! Người đến để làm gì! hầu các môn đệ có thể vững tin, anh dũng, hăng say, và nhiệt thành bước theo Thầy cho lý tưởng CỨU ĐỘ con người dù phải chịu nhiều gian nan khốn khó.
-2. Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần và nói rõ ý định của Đức Chúa Cha là: Chúa Giêsu phải hy hiến mạng sống mình cho nhân loại... Người phải chịu sự thương khó, gánh tội cả thế gian, và chết tại Giêrusalem. Đây là lần thứ hai Người mạc khải cho các môn đệ.

Lạy Cha, con là kẻ tin ĐCG và trở nên "người Kitô Hữu", là một phần thân thể Chúa Kitô, là môn đệ của Người, là con Đức Cha... Hôm nay, ĐCG cũng hỏi con rằng: "CON BẢO THẦY LÀ AI?"... và con trả lời như Simon Phêrô: "THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG"... nhưng, nhìn lại cuộc đời, nhìn vào chính bản thân con, con xấu hổ với chính mình:
-- Quá khứ, con đã bất trung với Chúa,
-- Hiện tại, con vô tâm với Người và phù phiếm với bản thân,
-- Tương lai, con chưa có sách lược sám hối và canh tân xác hồn.

Chúa ơi, con muốn trở về cùng Chúa để Người chữa trị xác hồn con, bởi vì:
-- Con chưa dám tuyên xưng đức tin trước mặt người đời.
-- Con bối rối khi làm dấu "Thánh Giá" ở nơi công cộng.
-- Con chưa nguyện cầu cảm tạ trước và sau khi ăn.
-- Mỗi sáng thức dậy, con chưa trình bày công việc trong ngày với Chúa.
-- Con chưa thờ lạy và cảm tạ Chúa trước khi đi ngủ.và sau khi thức dậy. 
-- Con sống như không biết Chúa là ai dù Chúa đang hiện diện trong con.
-- Con hành động vô tâm và thiếu lòng thương xót với mọi người, dù Chúa đã nhiều lần nhắc nhở.

🙏 Lạy Chúa, xin Chúa tha lỗi cho con và xin Chúa cứu con! Giúp con siêng năng sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ Misa, qua Kinh Thánh, qua nguyện cầu, và sẵn lòng thương xót các anh chị em khốn cùng... nhờ đó mọi người nhận biết "THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SÔNG". Amen.

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn, nhất là linh hồn con. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường =================================== 
NƯỚC MIẾNG CỦA CHÚA
T4/TN6 PHÚC ÂM: Mc 8, 22-26
"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Bếtsaiđa là một tỉnh hạt ở phía Bắc của biển hồ Galilêa, nơi có nhiều dân ngoại, nơi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều.

Hôm nay, Chúa chữa người mù. Chúng ta thử nghiệm xem những cử chỉ của Chúa Giêsu hôm nay:
-- Chúa Giêsu chạnh lòng thương, ngưng hết mọi chương trình và công việc của Chúa trước những nhu của cầu của con người (xin chữa cho người mù).
-- Chúa yêu thương ân cần dắt người mù ra khỏi làng.
-- Bất ngờ, Chúa phun 'nước miếng' vào mắt anh mù rồi mới đặt tay chữa trị, nhưng người mù chỉ thấy rất quờ quạng (Thấy người như cây cối đang đi).
-- Rồi Chúa đặt tay lên mắt anh mù lần thứ hai thì anh liền thấy rõ và khỏi hẳn.
-- Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn "đừng nói với ai".

Tất cả mọi cử chỉ trên đây đều dạy cho mỗi người chúng những ý nghĩa thâm sâu. Một trong những ý nghĩa thâm sâu con muốn suy niệm là: "Bất ngờ, Chúa phun 'nước miếng' vào mắt anh mù".
-- Một cử chỉ hoàn toàn trái người trái ngược với chạnh lòng thương và ân cần chăm sóc... và có thể nhiều người đang nghĩ Chúa Giêsu khinh bỉ người mù. Một lần khác, Chúa Giêsu chữa người mù gần hồ Silôác: Người nhổ 'nước miếng' xuống đất, trộn với đất làm bùn trét lên mắt anh mù rồi kêu anh ta đi rửa (Gn 9,6-7). Rồi một lần khác, Chúa Giêsu nhổ 'nước miếng' bôi vào lưỡi người câm (Mc 7,33). 

Nước miếng thông thường có tác dụng là: Làm trơn, cầm máu, diệt vi khuẩn, giúp tiêu hóa, chữa lành vết thương, cô động ung thư, v.v... Wow, 'nước miếng' của Chúa còn hơn thế nữa!

Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày, con thường hay xét đoán bộ dạng và cách ứng xử của người này người nọ... chẳng khác nào con có mắt cũng như mù không thấy được cửa hồn của họ, có miệng mà cũng như câm không nói được lời ngay lành.

Chúa ơi, con TIN trong Thánh Thể Chúa có 'nước miếng' của Chúa: chữa lành đôi mắt mù của con để con thấy được những điều tốt của mọi người, chữa lành miệng câm của con để nói lời hay ý đẹp tới anh chị em con... 

Và con muốn dự Thánh Lễ Misa mỗi ngày để cùng Chúa dâng lễ Tạ Ơn lên Đức Chúa Cha và được rước Chúa vào lòng để con được kết hiệp mật thiết với Chúa, để con được chữa lành và được sống đời đời.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Amen.

Con, Larence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2320942781270239


=================================== 
TRÁNH 'MEN BIỆT PHÁI' và 'MEN HÊRÔĐÊ'
T3/TN5 PHÚC ÂM: Mc 8, 14-21
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"
Đó là lời Chúa

...........
✠ SUY NIỆM

Đầu chương 8, Thánh Marcô đã tường thuật Chúa Giêsu làm bánh hoá ra nhiều lần thứ hai cho khoản 4 ngàn người (chỉ tính đàn ông) còn dư lại 7 thúng (Mc 8,1-10),

Sau đó bọn biệt phái tranh luận và cứng lòng đòi hỏi điềm lạ trên trời để thử thách Chúa Giêsu, Người buồn trách bỏ họ mà đi: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?" (Mc 8,11-13).

Rồi Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi 'men biệt phái' và 'men Hêrôđê'".

Lạy Chúa, phải chăng 'men biệt phái' là: Giai cấp, phe phái, hận thù, cứng lòng, ác lợi...? Phải chăng 'men Hêrôđê' là: Lạm quyền, dâm dục, đại gian ác; chuyện xấu gì cũng dám làm? Cả hai thứ "men" đều có một điểm chung là: KHÔNG TIN vào Thiên Chúa, KHÔNG TIN có sự sống đời sau, KHÔNG TIN có thưởng phạt đời đời. Họ sống vô tâm vô đức vô cương vô kỷ vô liêm. Tối ngày suy tính những ác quyền ác lợi cho riêng mình mà bất chấp mọi hậu quả.

Ngày nay, 'men biệt phái' và 'men Hêrôđê' có quá nhiều. Họ đầu độc và bách hại nhau mọi hình thức để mưu cầu danh lợi, mặc kệ sự sống còn của anh chị em mình, đồng bào mình, quê hương mình.

Không cần phải nói nhiều, NƯỚC, GIÓ, LỬA... Chúa chỉ lấy đi một trong ba là con phải chết! Xin Chúa cho con biết trông cậy vào quyền năng và luật pháp của Chúa để con sống có ĐỨC có TÂM hầu có được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu ở trên Trời. Amen.

Lạy các Thánh Tông Đồ, xin giúp chúng con hiểu luật thánh Chúa mà nghiêm túc sống yêu Chúa và yêu người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2318997301464787


=================================== 
ĐỪNG CỨNG LÒNG
T2/TN6 PHÚC ÂM: Mc 8, 11-13
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa Giêsu đi rao giảng Nước Trời và kêu gọi người người sám hối, Người cứu chữa rất nhiều thứ bệnh tật, bệnh bẩm sinh, trừ ma quỷ, thậm chí còn cho kẻ chết sống lại... chưa hết, Người còn hóa bánh ra nhiều: Lần đầu khoảng 20 ngàn người ăn còn dư 12 thúng đầy, lần hai cả 16 ngàn người ăn còn dư 7 thúng. Thế mà bọn biệt phái Pharisiêu vẫn muốn xin điềm lạ "để thử Người". Đúng là "bó tay"! Chúa Giêsu đành xuống thuyền sang bờ bên kia cho xong chuyện.

Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày, Chúa cho con biết bao dấu lạ trong 24 tiếng đồng hồ:
-- Chúa bơm 7500 lít máu chạy toàn thân con;
-- Chúa cho 11000 lít không khí với oxygen để con hít vào;
-- Bao bọc con bằng hơi ấm mặt trời và mọi tinh tú trong vũ trụ;
-- Nuôi con sống bằng mọi thứ tinh hoa trong đất trời;
-- Cho con mọi nguồn tài nguyên phong phú để sáng tạo mọi nhu cầu trong đời sống;
-- Nhất là Chúa ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng xác hồn chúng con.

Thế mà... thế mà, con vẫn xin Chúa đủ đều vớ vẩn, xin dấu chỉ này dấu lạ kia để biết đâu là ý Chúa... và rồi con "NGHI NGỜ", lại xin thêm một dấu chỉ, rồi dấu chỉ khác... để rồi cuối cùng con chỉ muốn làm theo ý con. Con vẫn bội bạc tình Chúa, con vẫn sa vào đường tội, lặn lội trong dục tình.

Tại sao con "CỨNG LÒNG" không dám sám hối, không dám can đảm đứng thẳng lên quay về với Chúa để nhận Ơn Cứu Độ, mà cứ xin dấu chỉ để làm gì? Có khác gì bọn buôn thần bán thánh Pharisiêu?

Lạy Chúa, xin cứu con, xin cứu con Chúa ơi! Xin Chúa mởi mắt con nhận ra những kỳ công của Chúa, những dấu lạ Chúa đang thực hiện nơi con từng giây phút của cuộc đời, những quan phòng hết dạ yêu thương của Chúa dành cho con, và nhất là lồng quảng đại nhân từ thứ tha vô bờ vô bến của Chúa đối với con mỗi khi con trở về.

Chúa ơi, con muốn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, xin Chúa thành toàn cho con.

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn Hùng Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2317567174941133


=================================== 
"PHÚC" hay "HỌA" DO TA
TN6 PHÚC ÂM: Lc 6, 17. 20-26
"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
-- "Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng tại miền Galilê
Bối cảnh: 12 tông đồ, đông môn đệ, và đám đông dâng chúng từ khắp miền.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca hôm nay... Bắt đầu khai giảng, Chúa Giêsu nói về 4 MỐI PHÚC và cùng theo đó cũng có 4 MỐI HỌA:

4 MỐI PHÚC:
-- Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó;
-- Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát;
-- Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc;
-- Phúc cho các ngươi vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương.

👉 Có phúc: Vì họ có dịp và biết trông cậy vào Thiên Chúa, vì họ tin và hy vọng vào sự sống đời đời.

4 MỐI HỌA:
-- Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có;
-- Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ;
-- Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười;
-- Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi.

👉 Bị họa: Bởi họ đang được phúc mà sống "VÔ TÂM" nên phải chịu "KHỐN". Họ đã trông cậy vào sức người, không tin vào Thiên Chúa... còn những kẻ gian ác làm giàu trên sương máu người khác thì phải vô cùng "KHỐN" ở đời sau là cái chắc. Bởi sự sống đời sau là có thật, vì chính Đức Chúa Giêsu đã sống lại để minh chứng về sự sống lại thật của con người ở đời sau.

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói: "Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc" (1Cr 15,20)... Hoa quả ấy thế nào là do cách sống hiện tại của chúng ta.

Thiên Chúa luôn luôn muốn chúng ta có đời sống sung túc ở đời này và đời sau... bằng chứng là: Sau khi Chúa chọn ông Apraham và đã cho ông giàu có nhất thiên hạ, nhưng ông vẫn được "phúc" vì ông tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa (St 26,12-14):
-- Ông Apraham giàu nhưng vẫn sống theo thánh ý Thiên Chúa và quan tâm đến mọi người... bằng chứng là ông đã quan tâm đến các gia nhân và cháu (Lót) của ông (St 13,9).
-- Ông Apraham giàu nhưng vẫn sống thuận hòa với lòng thương xót nên Đức Chúa Cha đã cho ông giàu thêm khắp tứ phương thiên hạ (St 13,14-18).

Giàu mà có phúc mới gọi là "GIÀU"

Lạy Chúa, xin con con biết quan tâm và thêm lòng thương xót đến những người đang kém may mắn... chẳng may con bị thù ghét, bị phỉ báng, bị loại trừ, thậm chí bị tai ương, bị trằng tay... thì xin Chúa cho con có lòng trung thành và trông cậy vào Chúa như ông Gióp vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Amen.

Con, Larence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2316087275089123


=================================== =================================== =================================== 
VINH TÔNG DIỆU TỔ THẤT BẠI
TN4 PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
-- Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
-- Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Bài suy niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca hôm nay nằm ở phần Chúa Giêsu về thăm quê nhà để ban phát ơn cứu độ cho thân tộc và đồng hương. Nhưng rất tiếc: Dân làng và thân tộc vẫn còn giai cấp và khó chấp nhận hiện thực... vài tháng trước, cậu thợ mộc Giêsu hiền lành và vẫn hay thua thiệt, nay lại là NGÔN SỨ ban phát ơn lành là thế nào?... "Người này không phải là con ông Giuse sao?"

Chúa ơi, trong đời sống hằng ngày của chúng con cũng bị những ngăn cách giai cấp, thứ bật, anh chị, củ mới, chính trị, đảng phái, v.v...

Vì thế, dân làng Nadarét bị xúi giục bởi các luật sĩ và kinh sư Do Thái, bởi những tin đồn thất thiệt và chụp mũ vu khống Chúa Giêsu là: chúa quỷ Belgiêbút, phản động với phái Xa-Đốc (Phái quý tộc, không tin vào sự sống đời sau). Vì sức mạnh và thế lực của luật sĩ, kinh sư, và Xa-Đốc: Người thân của Chúa Giêsu cũng không muốn chịu liên lụy đành từ chối Chúa Giêsu. Đây cũng là cái khổ nạn của Chúa Giêsu khi bị chính người thân quen của mình chống đối... CHẮC CHÚA ĐAU KHỔ LẮM!

Ngay cả chính bản thân con cũng bị ràng buộc bởi xiềng xích tội lỗi: Quyền lợi, kinh nghiệm, giai cấp, củ mới, chính trị, đảng phái, để rồi suốt ngày cứ quanh quẩn trong hận thù ganh ghét và ác mưu... cho nên, con không lạ gì cảnh dân làng Nadarét đã dẫn Chúa Giêsu lên triền núi để ác hại Người. Con, dân làng Nadarét và thân tộc đối xử quá tệ với Chúa Giêsu... CHẮC CHÚA ĐAU KHỔ LẮM!

Chúa Giêsu để họ trục xuất ra khỏi thành và dẫn lên triền núi... cũng là cách Người mạc khải cho con người thấy rằng: Đường lên 'núi sọ' của Chúa Giêsu tại Giêrusalem sau này. Giờ Chúa Giêsu chưa đến nên Người đã rẽ qua giữa họ mà đi.

Quyền năng của Chúa Giêsu là thế! Không ai có thể làm gì được Người... trừ khi chính người tự hiến Mình làm của lễ toàn thiêu dâng lên Đức Chúa Cha để chuộc tội cho thiên hạ.

Chúa ơi, Chúa đã hiến Mình chịu khổ nạn và chịu chết trên cây thập hình vì tội lỗi của con và nhân loại... rồi Chúa cũng tự hiến Mình trong Thánh Lễ Misa hằng ngày để cứu chuộc con, xin Chúa Thánh Thần giúp con TIN và siêng năng tham dự Thánh Lễ Misa, được thông phần vào sự thương khó của Chúa, được dự phần vào Lễ Hy Tế của Người để con và mọi thân quen của con được ơn cứu độ và tạ ơn Thiên Chúa Cha. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2294379140593270


=================================== 
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
T7/TN3 PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 hoặc 22-40
"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.
-- Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
-- "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".
-- Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!".
-- Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.
-- Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta kính nhớ CHÚA GIÊSU được dâng trong đền thánh theo luật truyền MÔSÊ. ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Ítraen, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta." (Xh 13,1-2)

Thánh Giuse là tôi tớ công chính, Mẹ Maria là nữ tỳ hèn mọn của ĐẤNG TỐI CAO, nên việc nghiêm túc tuân thủ các luật truyền bởi thánh ý Chúa là việc đáng làm và vui vẻ làm. Hai ông bà nghiêm túc ăn chay hãm mình trong thời gian chờ đợi đủ tám ngày để làm phép CẮT BÌ và ĐẶT TÊN cho Hài Nhi là GIÊSU. Sau khi Chúa GIÊSU được cắt bì thì cũng đến lễ THANH TẨY của các ngài để dâng Chúa GIÊSU vào đền thánh... dâng con cũng như dâng cả chính mạng sống mình.

Qua lời chúc tụng của tiên tri Simêôn và Anna trong đền thờ, làm cho Thánh Giuse và Mẹ Maria xao xuyến ghi nhớ suy niệm trong lòng.

Ông Simêon nhìn Mẹ Maria và nói: "Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"... Ông Simêon nói đúng quá, biết sao đây, đành phó thác mọi sự trong sự quan phòng của Chúa. Mẹ đã phó thác trọn vẹn từ khi đáp lời "XIN VÂNG":
-- Phó thác thân gái chưa chồng mà có con... và theo luật, Mẹ có thể bị ném đá cho tới chết nếu Giuse tố cáo Maria.
-- Phó thác mọi lời mỉa mai nặng nhẹ tờ phí gia đình Giuse, nào là gái này gái nọ, chỉ được Giuse đính hôn thôi ma không được cưới.
-- Chịu mọi lờ sỉ nhục của sớm làng: Giêsu không giống cha Giuse, Maria có một con rồi nín bặt,v.v...

Đấy, lưỡi gươm đã và đang đâm thấu đâm sâu vào trái tim Mẹ đó, Mẹ vẫn "XIN VÂNG" để nhờ đó mà tâm hồn nhiều người được biểu lộ:
-- Người được Mẹ biểu lộ đầu tiên đó là bà Êlizabét, bà nói: "Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".
-- Và ngày nay, có gần nữa nhân loại đã được Mẹ Maria biểu lộ và thông ơn Thiên Chúa cho họ đêm ngày.

Còn Dưỡng Phụ Giuse cũng vất vả kiên trì bảo hộ Mẹ Maria và Con Trẻ Giêsu hơn mười thánh qua, rồi liền sau đó lại phải lưu vong qua Ai Cập để tránh sự đuổi giết của Hêrôđê... và còn nhiều nhiều nữa. Và ngay nay Cha Thánh Giuse bảo hộ Giáo Hội Chúa.

🙏 Lạy Mẹ Maria và Dưỡng Phụ Giuse, xin hộ giúp chúng con có lòng yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ và Dưỡng Phụ đã yêu; giúp chúng con nhẫn nhục bảo hộ và kiên trì dạy dỗ các con tuân giữ Lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2291520620879122


=================================== 
Chúc Mừng NĂM MỚI tới QUÝ CHA và QUÝ TU SĨ 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2291392070891977/
-----🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼-----
Tạ ơn Chúa và cảm ơn đời TẬN HIẾN của CHA và quý TU SĨ.


=================================== 
NƯỚC CHÚA
T6/TN3 PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
-- Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay Chúa dùng 2 dụ ngôn để nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa:
-1. Hạt lúa giống.
-2. Hạt cải tí teo.

-1. Chúa Giêsu xuống thế làm người là để mạc khải cho chúng ta về tình yêu Thiên Chúa, về lòng thương xót của Người. Tình yêu và lòng thương xót như "HẠT LÚA GIỐNG" ĐỨC TIN mà Chúa Giêsu đã gieo vào lòng nhân loại thật tuyệt hảo: Hạt giống cứ đâm mầm,... mà không quyền lực nào có thể bóp nghẹt. "HẠT LÚA GIỐNG" ĐỨC TIN vẫn mọc lên, đơm bông, kết nhiều hạt. Rồi hạt cứ đâm mầm... Nước Chúa tràn lan khắp nơi.

Chúa ơi, suy niệm đến đây, con nhớ bài hát "Lời Nguyện Truyền Giáo" của Hoài Chiên, con hát Chúa nghe nha:
🎼 Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành. Để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

Vâng, thưa Chúa, chúng con đã nhận lấy ánh sáng của Chúa, xin Chúa Thánh Thần cho chúng con trở những tông đồ nhiệt thành chiếu dọi ánh sáng Lời Chúa vào mọi môi trường chúng con đang sống.

-2. Tiền năng của "HẠT CẢI" nhỏ hơn các thứ hạt, nhưng một khi nó đâm mầm mọc lên thành cây rau lớn nhất có những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được.

Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, nhưng Người khiêm hạ xuống thế trong gia đình Giuse công chính và nữ tỳ hèn hạ Maria... và rồi khiêm tốn sinh ra ở nơi bần cùng nhất ở thế gian, nhưng Chúa Giêsu đã trở nên Đấng Cứu Tin cho toàn thể nhân loại. "HẠT CẢI" khiêm tốn Giêsu đang lớn mạnh và đã có phân nữa nhân loại TIN và thuộc về Nước Thiên Chúa.

"HẠT CẢI" ĐỨC TIN đã được thông truyền vào mỗi người chúng ta qua Lời Giêsu. "HẠT CẢI" ĐỨC TIN đó được lớn mạnh qua Mình và Máu Giêsu trong Thánh Lễ Misa.
-- "HẠT CẢI" Giêsu tuy khiêm tốn, nhưng bao trùm cả nhân loại.
-- "Bánh Thánh Thể" không lớn, nhưng cả vũ trụ được gọn vào hình Bánh Thánh Thể của Người.

Đấy, NƯỚC THIÊN CHÚA không chỉ giới hạn ở trái đất này, nhưng bao trùm cả vũ trụ. Nước Người sẽ toàn thắng vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại và Người đang ở giữa Chúa ta.

Lạy Chúa Giêsu Vua, xin cho chúng con được núp dưới bóng mát của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2291336064230911


=================================== 
CÂY NẾN
T5/TN3 PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25
"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, dụ ngôn cái đèn hôm nay cho nhớ tới "cây nến" con đã nhận trong ngày rữa tội. Chúa đã truyền ánh sáng Chúa vào trong con làm cho cây nến ấy cháy sáng lên... "cây nến" đó được đặt trên giá đèn gia đình là Giáo Hội thu gọn. Và "cây nến" được tỏa sáng là nhờ vào giá đèn.

Lạy Chúa, phận làm cha mẹ trong gia đình, xin cho vợ chồng chúng con biết chăm nom lo lắng cho con cái của chúng con luôn sống như con cái sự sáng, bền vững trong đức tin, đầy tràn đức mến để Giáo Hội Chúa được tràn lan khắp nơi.

Chúa ơi, đó là cách chúng con hợp tác với Chúa sáng tạo con người trong chương trình cứu độ của Chúa ở trần gian... Chúa nói: "CÁC NGƯƠI ĐONG BẰNG ĐẤU NÀO, THÌ NGƯỜI TA SẼ ĐONG LẠI CHO CÁC NGƯƠI BẰNG ĐẤU ẤY, VÀ NGƯỜI TA CÒN THÊM NỮA. VÌ AI CÓ, SẼ ĐƯỢC CHO THÊM".

Lạy Chúa, xin Chúa:
-- Thêm ĐỨC TIN cho mọi người trong gia đình chúng con để chúng con luôn tìm hiểu học hỏi Lời Chúa Giêsu truyền, 
-- Thêm ĐỨC CẬY cho chúng con để chúng con luôn trông cậy vào BẢY NGUỒN ƠN CHÚA THÁNH THẦN, 
-- Thêm ĐỨC MẾN cho chúng con để chúng con luôn yêu mến ĐỨC CHÚA CHA hết lòng và hết trí của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là ngọn "đèn hải đăng" cho chúng con vững tay chèo vượt biển thế gian, xin Mẹ giúp chúng con trao dồi ngọn đèn của chúng con soi sáng hướng dẫn nhau trên con đường tiến về Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2291330670898117


=================================== 
NGHE LỜI và SINH LỢI
T4/TN3 PHÚC ÂM: Mc 4, 1-20
"Người gieo hạt đi gieo hạt giống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: "Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm". Và Người phán rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
-- Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: "Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội".
-- Người nói với các ông: "Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm".
Đó là lời Chúa.


...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu, con kính phục Chúa lắm. Chúa có nhiều phương cách cho những người theo Chúa hứng thú lắng nghe Tin Mừng:
-- Hôm qua Chúa đã mạc khải cho con người rằng: Những người lắng nghe Lời Chúa và thực hành là anh chị em với Chúa Giêsu, là "thần thánh" có sự sống đời, nếu con người TIN và LÀM THEO LỜI.
-- Hôm nay, Chúa Giêsu ở dưới chiếc thuyền, truyền dụ ngôn "NGƯỜI GIEO GIỐNG":
+++ là để Lời Chúa được truyền đạt đến tai người nghe rõ ràng hơn nhờ sự phóng đại của mặt hồ,
+++ là để Chúa Giêsu nhìn lên tôn trọng những người đang thật lòng lắng nghe Lời Chúa dạy,
+++ là để con người nhìn xuống lắng nghe Tin Mừng thoải mái hơn và nghe được lâu dài.

Nhờ đó, những LỜI chúng con nghe sẽ được giữ lấy và sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm.

Hôm nay, Chúa nói: "AI CÓ TAI ĐỂ NGHE THÌ HÃY NGHE".

Lạy Chúa, ước gì tai con KHÔNG BỊ những thứ phù phiếm "ồn ào" hằng làm cho 'ù' hay 'điếc đặc' LỜI CHÚA khiến con mất hết bản chất 'là' con Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tai con trở nên mảnh đất mầu mở của LỜI CHÚA, để con giữ lấy LỜI NGƯỜI mà sinh bông hạt thật nhiều như lòng Chúa ước mong.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp thần lực cho chúng con nhiệt thành NGHE LỜI và SINH LỢI để thỏa lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2286194211411763


=================================== 
GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
T3/TN3 PHÚC ÂM: Mc 3, 31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

BỐI CẢNH: Đức Chúa Giêsu đã thành lập Nhóm Mười Hai; các người luật sĩ từ Giêrusalem chụp mũ Chúa Giêsu bị quỷ ám; còn các thân nhân của Chúa thì coi Người như bị mất trí.

Thánh Marcô trình thuật trong chương 3: "Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí" (Mc 3,20-21). Cò các luật sĩ thì chụp mũ Người là tướng quỷ phản động Belgiêbút (Mc 3,22).

Tại sao thân nhân Chúa Giêsu phải áp lực Mẹ Maria và Chúa Giêsu? Có thể, các luật sĩ và kinh sư không có cách ngăn cấm Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, họ đành chơi trò dơ bẩn là: làm khó những người thân của Chúa Giêsu. Nhưng rất tiếc cho họ vì gia đình của Chúa Giêsu là cả nhân loại, đó là "Ơn Gọi" của Chúa Giêsu xuống thế làm người để đem con người trở về với Đức Chúa Cha... "AI LÀM THEO Ý THIÊN CHÚA, THÌ NGƯỜI ẤY LÀ ANH CHỊ EM VÀ LÀ MẸ TA" (Mc 3,35). Thế là mọi áp lực của thế quyền và thần quyền vào gia đình Chúa liền tan biếng theo mây khói, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.

👉 Chuyện lớn, chuyện vĩ đại hôm nay là Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta rằng: Thiên Chúa nâng con người từ bụi đất trở nên những thành viên trong gia đình Thiên Chúa, là anh em với Chúa Giêsu, là "thần thánh" có sự sống đời, nếu con người TIN và LÀM THEO Ý THIÊN CHÚA. Ý Chúa là:

KÍNH MẾN ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ,
VÀ YÊU NGƯỜI NHƯ MÌNH TA VẬY. (Đó là toàn bộ Tin Mừng)

Ngày nay, gia đình Chúa đang rộng mở khắp tứ phương thiên hạ, đón chào những ai TIN và muốn LÀM THEO Ý THIÊN CHÚA.

Bạn có muốn trở nên "thành viên" trong gia đình Thiên Chúa không? Chúa Giêsu rất yêu mến bạn và tôi. Vậy, chúng ta hãy mạnh dạn TIN và LÀM THEO Ý THIÊN CHÚA để trở nên anh em với Chúa Giêsu và trở thành con cái THẬT của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con TIN và muốn 'là' anh em với Chúa Giêsu, và 'là' con của Mẹ, 'là' con cái THẬT của Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2284879554876562


=================================== 
KHƯỚC TỪ THIÊN CHÚA LÀ PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN
T2/TN3 PHÚC ÂM: Mc 3, 22-30
"Satan phải diệt vong".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm nay con được nghe Chúa nói: "Kẻ nào nói PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời" (Mc 3,29).

Vậy thế nào là tội "PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN"?
-- Trước hết, con tin Chúa Thánh Thần là "nguồn" ÁNH SÁNG lương tâm cho con nhận biết đúng sai, là SỨC MẠNH cho con làm việc lành và vượt thắng mọi sự dữ, là Đấng trợ giúp con nhận ra thánh ý Thiên Chúa và yêu thương anh chị em như chính mình, và nhất là Người trợ giúp con yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa hết lòng hết trí khôn.
-- Tội "PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN" là tội khước từ lại mọi hồng ân của Chúa Thánh Thần... hay nói một cách khác là tự con khước từ THIÊN CHÚA và từ chối "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA". "Tội BóTay.com"

2000 năm trước, các nhà luật sĩ cố tình khước từ Chúa Giêsu và muốn diệt trừ Chúa Giêsu bằng cách "chụp mũ" lên đầu Chúa Giêsu là quỷ Belgiêbút (quỷ vương), thần phản động... ngày nay, con người cũng dùng ác sách "chụp mũ" nặng nề nhất để giết người cướp của, nhất là ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa lạc hậu, những nước còn áp dụng chủ nghĩa vô thần.

Phần lớn, loài người vẫn khước từ THIÊN CHÚA để thoải mái làm những việc xấu xa hèn hạ, gây biết bao sầu khổ cho con người, làm đau đớn anh chị em đồng bào của họ. Họ đã "PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN" -- Bảo đảm họ "KHÔNG ĐƯỢC THA" vì chính họ đã không tin và từ khước Bảy Nguồn Ơn Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, con muốn mở lòng đón nhận Bảy Nguồn Ơn Thánh:
-- Ơn KHÔN NGOAN _ Giúp con phân biệt điều phải, điều trái.
-- Ơn HIỂU BIẾT _ Giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.
-- Ơn BIẾT LO LIỆU _ Giúp con giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
-- Ơn SỨC MẠNH _ Giúp con chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
-- Ơn THÔNG MINH _ Giúp con nhận ra thánh ý Chúa.
-- Ơn ÐẠO ÐỨC _ Giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
-- Ơn KÍNH SỢ THIÊN CHÚA _ Giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến phù trợ con sống cho "SỰ THẬT"... là YÊU CHÚA và YÊU NGƯỜI như mình con vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con sống với Bảy Nguồn Ơn Thánh Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2284024144962103


=================================== 
BIẾT CHÚA BIẾT CON
TN3 PHÚC ÂM: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
--Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
-- "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
-- Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thật là thú vị ở phần mở đầu Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca đề cập đến người tên là Thêophilê; Thêophilê nghĩa là "NGƯỜI YÊU MẾN THIÊN CHÚA".

Thánh Luca tôn trọng những đọc giả của ông và cho rằng: Người đọc Phúc Âm là người đáng kính, Thêophilê - "NGƯỜI YÊU MẾN THIÊN CHÚA"... Chúa ơi, qua cái nhìn độc đáo của Thánh Luca cho con nhận thức rằng: Yêu Chúa là phải đọc Phúc Âm. Xin Chúa Thánh Thần giúp con siêng năng tìm biết Chúa qua Lời của Người.

Anh thợ mộc Giêsu, con ông Giuse và bà Maria, mới xa làng Nadarét không bao lâu thì đã nổi tiếng cách lạ lùng: Là Thầy giảng thượng cấp với những giáo lý cao siêu, là Thần Y đọc nhất chữa lành mọi thứ bệnh trong nháy mắt, là Thần Quyền Lực khiến ma quỷ khíp vía kinh hồn,.. đó là những cái không ngờ đối với dân làng Nadarét, đó những chuyện không thể tin về anh thợ mộc hiền lành Giêsu... Người mà dân làng Nadarét xưa nay hay xem thường gia đình ông Giuse mộc mạc, gia đình hay chịu thua thiệt với người đời... nay chỉ một bước đã lên tới trời, không dễ để dân làng tin và chấp nhận.

Lạy Chúa, con nghe Lời Chúa rất nhiều và con đọc Lời Chúa bấy lâu nay, nhưng con tin như thế nào?
-- Con có tôn trọng những người đã được Chúa xức dầu, những người được Thần Khí Chúa ngự, những người đang rao giảng Tin Mừng không? Hay con vẫn xem thường họ như dân làng Nadarét đã xem thường Chúa Giêsu? Chúa ơi, xin giúp con biết định thần.
-- Con có tôn trọng và quý mến những người đang tranh đấu cho công lý và hòa bình không? Hay con vẫn hiểu rất lệch lạc về họ như dân làng Nadarét nhìn rất lệch lạc về Chúa Giêsu? Chúa ơi, xin giúp con biết định thần.
-- Con có như Gioan Bao nhận ra Chúa trong anh chị em con, để con nhỏ xuống và anh chị em con lớn lên không? Hay con vẫn ganh tị với họ như như dân làng Nadarét đã ganh ghét Chúa Giêsu? Chúa ơi, xin giúp con biết định thần.

Lạy Chúa, xin đừng để con tự coi mình như là trung tâm của vũ trụ, xin đừng để con tự kêu tự đại rồi tự hại mình... Thay vào đó, xin Thánh Thần Chúa giúp con biết 'tự hạ' và 'tự khiêm' để Chúa có thể cứu chữa và nâng con lên như lòng Chúa ước mong.

Lạy Chúa, xin cho con biết con để con biết Chúa. Amen.

Con, Lawawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2283458411685343

=================================== 
"TÂN LANG" ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA
T2/TN2 PHÚC ÂM: Mc 2, 18-22
"Tân lang còn ở với họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu, môn đồ của Gioan Bao và người biệt phái đến hỏi Người và các môn đệ tại sao không "ĂN CHAY"... Họ hỏi với ý gì? Phải chăng các môn đồ của Gioan Bao bị bọn biệt phái Pharisiêu xúi dục sĩ nhục Chúa Giêsu? Phải chăng họ đang phe phái tìm cách bắt lỗi buộc tội để hạ thấp uy tín của Chúa Giêsu và các môn đệ của Người? Biệt phái Pharisiêu đã có lần xúi dục Gioan Bao chống lại Chúa Giêsu (Ga 3,22-30).

Đang lúc ăn chay thắc lưng sám hối, làm sao con người có thể dòm ngó mở lời soi mói người nọ người kia? Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con loại bỏ những tư tưởng phe phái ganh ghét chống đối nhau.

Hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho con người biết: Mừng vui lên vì Chúa Giêsu là "TÂN LANG" đang ở với con người; hãy loại bỏ những tư tưởng cổ lỗ sĩ, mục nát, hẹp hòi, và quá lệ thuộc vào lề luật của con người, đừng cố chấp rồi không chấp nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, là Emmanuel, là "TÂN LANG" đang ở giữa chúng ta.
-- Chúa Giêsu cũng đã mạc khải cho con người: Chúa Giêsu là CHIÊN THIÊN CHÚA, sẽ được đem đi HY TẾ cho muôn muôn lỗi tội của chúng ta. Quả thật, Chúa Giêsu đã chịu mọi cực hình cho đến chết và chết trên thập giá để cứu chuộc của chúng qua giá Máu của Người.

Và, Chúa Giêsu đã sống lại cho chúng ta thấy Người là Thiên Chúa thật và bảo đảm cho chúng ta sự sống lại trong ngày sau. Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Người là "TÂN LANG" đang tiếp tục mời gọi chúng ta dự tiệc cưới với Người, cùng hiệp thông với Người dâng lễ TẠ ƠN lên Đức Chúa Cha, cùng chia sẻ những khổ đau với Người qua Bí Tích Thánh Thể, và cùng ĐỒNG HÀNH với Người đem anh chị em chúng ta trở về với Đức Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho tân lang và mọi người dự tiệc, xin Mẹ giúp chúng con hăng say tham dự Thánh Lễ Misa, vì nơi đó, chính Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô đã đổ Máu và bỏ Mình để đem lại cho chúng con niềm vui ở đời này và hạnh phúc bất tận đến muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2274908405873677


=================================== 
VINH QUANG CHÚA
CN/TN2 PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, Tin Mừng ngày Chúa Nhật hôm nay là nền tảng của Mầu Nhiệm Thứ Hai - Năm Sự Sáng: "Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài". Trong Mầu Nhiệm này, con có ba điều gẫm suy:
-1. Lòng "QUAN TÂM" của Mẹ Maria.
-2. Đức "VÂNG LỜI" của Chúa Giêsu.
-3. Sự "VINH QUANG" của Thiên Chúa.

Gioan tường thuật TIỆC CƯỚI CANA nằm ở phần: "TUẦN KHAI MẠC SỨ VỤ TIN MỪNG". Con không thấy Cha Thánh Giuse, có lẽ Thánh Giuse đã qua đời trước khi Chúa Giêsu bắt đầu "sứ vụ" của Người... cho nên Mẹ Maria càng quan tâm cho Chúa Giêsu nhiều hơn.

Đức Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng xót thương, còn Mẹ Maria thì rất tỉ mỉ quan tâm thương xót đến những khó khăn của con người: "CON ƠI, HỌ HẾT RƯỢU RỒI". 
-- Sự "QUAN TÂM" của Mẹ không chỉ giải thoát mọi khó khăn của DÂU RỂ trong tiệc cưới, mà còn Mẹ quan tâm mong muốn Chúa Giêsu chủ động tích cực hơn cho những nhu cầu của con người nữa.
-- Sự "QUAN TÂM" của Mẹ đã nói rõ vai trò ĐỒNG HÀNH của Mẹ với Chúa Giêsu trong chương trình CỨU ĐỘ. Sự can thiệp của Mẹ cũng có phần kiên quyết: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". 

"PHẢI LÀM THEO"... một lời nhắc nhở Chúa Giêsu rất nhẹ nhàn:
-- Muốn thành công trong chương trình CỨU ĐỘ là phải "VÂNG LỜI" dù biết hay thấy đó có chút không hợp lý.
-- Mẹ không chỉ nhắc nhở Chúa Giêsu mà còn muốn cho các môn đệ của Người biết là: Phải "VÂNG NGHE" theo Đức Chúa Giêsu nếu muốn làm môn đệ của Người.

Và để trở nên những môn đệ tốt, "VÂNG NGHE" theo Thầy Giêsu cách trọn vẹn là các ông phải TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN vào Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của mình. Cho nên Mẹ "QUAN TÂM", và muốn Chúa Giêsu hóa nước thành rượu để cho các môn đệ tin Người là Thiên Chúa.

Chúa Giêsu bảo: "HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM" (Chum đá dùng vào việc thanh tẩy).
-- Phải chăng, đây là "NƯỚC" của lòng thương xót, "NƯỚC" yêu thương, "NƯỚC" vọt lên sự sống đời đời, "NƯỚC" từ cạnh sườn Người đổ ra thanh tẩy mọi tội lỗi cho những ai TIN vào Người. "NƯỚC" đầy sáu chum...
-- Phải chăng sáu chum "NƯỚC" đầy tượng trưng cho "6 ƯU PHẨM" chính của Thiên Chúa: SỨC MẠNH, OAI NGHIÊM, KHÔN NGOAN, TÌNH YÊU, NHÂN HẬU VÀ CÔNG BÌNH. Đó là "VINH QUANG" của Thiên Chúa.

Tiệc cưới Cana với "6 ƯU PHẨM" còn biểu tượng cho tiệc "VINH QUANG" trong Nước Trời... như vậy, chúng ta phải TIN TƯỞNG vào quyền năng của Thiên Chúa:
-- Quyền năng đó thanh tẩy biến hóa chúng ta trở nên "con Chúa" qua Bí Tích Rửa Tội.
-- Quyền năng đó cho chúng ta dự phần vào "VINH QUANG" của Người là: TƯ TẾ, NGÔN SỨ, và VƯƠNG GIẢ.
-- Quyền năng đó cho chúng ta dự tiệc Cana với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong Thánh Lễ Misa, qua Mình và Máu Chúa Giêsu chắc chắn chúng ta được sự sống "VINH QUANG" trong Nước Trời muôn đời bất tận.

Lạy Mẹ Maria, cảm ơn Mẹ cho con thấy tầm quan trọng của sự "QUAN TÂM", "VÂNG LỜI", và "VINH QUANG" của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào quyền năng và vinh quang Ba Ngô Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2272716972759487


=================================== 
LỜI MỜI GỌI
T7/TN1 PHÚC ÂM: Mc 2, 13-17
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

"HÃY THEO THẦY"... Lạy Chúa, đó là LỜI MỜI GỌI con được nghe văng vẳng bên tai:
-- LỜI MỜI đó con được nghe sau khi chịu Phép Thêm Sức để ra đi như khí cụ của Chúa Thánh Thần.
-- LỜI MỜI chân tình đó con đã nghe khi lòng con hết sức yêu Chúa ở tuổi trăng tròn. Yêu Chúa đấm đuối và khóc cả đêm bên vườn cây dầu Giêsemani, rồi hứa với lòng rằng con sẽ theo Thầy cho đến chết.
-- LỜI MỜI trần tình cũng đã gọi con ngay sau tốt nghiệp đại học. Con muốn đi vào đời với mọi trí năng hiểu biết, với Lời yêu thương và sống Tin Mừng để đổi mới thế giới mỗi ngày một tốt hơn.
-- Và hôm nay, Chúa vẫn gọi con "HÃY THEO THẦY". Vâng, con theo Thầy dù biết rằng con tội lỗi và vô năng. Theo Thầy dù biết rằng người đời đang gièm pha xem thường và cho rằng con không xứng đáng. Con muốn như ông Lêvi mau mắng bỏ mọi sự nghiệp bước theo Thầy để chia sẻ mọi buồn vui với Thầy.

Lạy Chúa, quả thật con tội lỗi quá nhiều và không xứng để được Chúa mời gọi, quả thật con vô năng vô tích sự cho những công việc nhà Chúa. Rồi con nghe Chúa nói với con rằng: Không cần biết con là ai? Không cần biết con là chi? Nhưng Cha gọi con là chỉ vì Cha yêu thương con nên Cha mời con đồng bàn với Cha như Cha đã đồng bàn với những người tội lỗi xưa vậy.

Chúa ơi, nhóm luật sĩ và kinh sư coi thường phường tội lỗi thì có cũng có lý hiểu vì họ có học thức, có địa vị, có hiểu biết... Đàng này, con thất học, vô năng và nhiều thứ tội mà coi lại gièm pha coi thường người Chúa gọi. Rồi bất kính, nói hành nói xấu họ... con cảm thấy con không được bình thường rồi.

“Cao nhân tất hữu cao nhân trị”... người giỏi thì có người giỏi hơn.

Có ai giỏi hơn Chúa đâu, thế mà Chúa vẫn ngồi đồng bàn với mọi người. Còn con là ai? Hiểu biết được bao nhiêu mà dám phê phán?

Lạy Chúa, con muốn khiêm nhường nhận biết con thấp hèn hơn mọi người thế, để được Chúa mời gọi và nâng lên. Vì Chúa nói: "Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mt 23,12)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ quyền cao chức trọng mà còn thấy mình là "Nữ Tỳ Hèn Mọn". Con là chi mà dám kênh kênh mặt ngạo nghễ đời. Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con học cách khiêm nhường thật lòng như Mẹ vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2271119779585873


=================================== 
GIÚP BẠN ĐƯỢC CHỮA LÀNH
T6/TN1 PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". 
-- Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Đức Chúa Giêsu vừa trở về Capharnaum và đang ở trong nhà, thì dân chúng đến đông đảo, đầy chật nhà và cả ngoài sân. Họ muốn nghe Người rao giảng Tin Mừng và cứu chữa các bệnh tật. Có một người 'bất toại' được đưa đến nhưng không thể vào, họ đành thòng người bệnh xuống từ nóc nhà.

Người 'bất toại' được chữa trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc chắn có một quá trình sống tốt và sống lành , bởi vì bạn bè rất quan tâm tới ông ấy:
-- Kiên trì trải đường xa khiêng bạn tìm Chúa Giêsu.
-- Bằng mọi giá phải đưa ông tới trước mặt Chúa Giêsu.
-- Lòng tin và thái độ kiên quyết thòng người bệnh từ nóc nhà.
-- Có lẽ, người chủ nhà cũng là bạn thân với người 'bất toại', nên sẵn sàng dở nóc nhà đưa bạn gặp Chúa Giêsu.

Với tình bạn nhiệt thành, hăng say trợ giúp bạn, và tin tưởng hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa Giêsu... khiến Người chạnh lòng thương:
-- Chúa Giêsu không trách họ gây trở ngại cho sự rao giảng Tin Mừng; trái lại, Chúa Giêsu ngưng hết mọi sự để cứu chữa người như chữa lửa: "HỠI CON, TỘI LỖI CON ĐƯỢC THA". Chúa Giêsu nói thế là để cho họ biết rằng: Người là NGÔI HAI THIÊN CHÚA, có quyền tha tội và chúng ta cũng có quyền tha lỗi cho nhau... như trong lời cầu nguyện (Kinh Lạy Cha) Người đã dạy: Xin Cha tha tội chúng con 'như' chúng con tha kẻ có tội với chúng con (Lc 11,4). 

Đang lúc vui mừng cho người "bất toại", thì cũng có loại người như luật sĩ và kinh sư biệt phái chống đối Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Là bởi vì từ khi có Chúa Giêsu:
-- Hội đường vắng bóng người, bỏng lộc và đóng góp vào hội đường hoặc đền thờ yếu kém đi.
-- Các sinh hoạt buôn bán chung quanh hội đường và đền thờ cũng suy giãm hơn xưa nhiều.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, con rút ra được vài bài học:
-1. Nhiệt thành sám hối và đón nhận Tin Mừng.
-2. Được cứu độ không chỉ có riêng cho bản thân con, mà con còn có trách nhiệm giúp thân hữu bạn bè được chữa lành nữa.
-3. Đừng vì tư lợi mà bóp nghẹt Tin Mừng bằng: Những chống đối Giáo Hội, những gương xấu, những thị phi và chia rẽ.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết noi gương Mẹ, sống với lòng thương xót Chúa và đem bạn đến với lòng Chúa xót thương. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2269565913074593


=================================== 
TÔN TRỌNG Ý CHÚA
T5/TN1 PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.
Đó là lời Chúa

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa ơi, bài tường thuật của Thánh Marcô trong đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu trên đây y hệt như bài tường thuật của Thánh Luca (Lc  5,12-16) trong Thứ Sáu tuần rồi và cũng giống Phúc Âm Thánh Matthêu (Mt 8,1-4). Và con đã thấy bệnh cùi của người này còn đở hơn bệnh "NGHIỆN CÙI" của con.

Hôm nay con đặc biệt suy niệm về "CÁCH VAN XIN" độc đáo của anh cùi. Lời anh xin rất 'nhân tâm' và 'tôn trọng' ý Chúa thi ơn cho anh:
-- Anh quỳ xuống van xin,
-- Thưa Ông Giêsu: "NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ KHIẾN TÔI NÊN SẠCH"

Niềm tin và phong tục người Do Thái thời ấy cho rằng: Người nào đắc tội rất nặng với Trời thì bị Đức Chúa trừng phạt bị phong cùi... người đó phải bị loại ra khỏi cộng đoàn và thua hàng súc vật.
-- Anh phong cùi "quỳ xuống" là để tỏ lòng sám hối lỗi tội, và không đáng để "van xin" Thiên Chúa thứ tha...
-- Dù vậy, anh cùi tin tưởng và hy vọng. Anh phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót Chúa, rồi van xin thế này: "NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ KHIẾN TÔI NÊN SẠCH".

Rõ ràng: Chúa Giêsu là "lửa tình" của con người và cho con người. Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót giơ tay đặt trên người ấy và nói: "TA MUỐN, ANH HÃY KHỎI BỆNH".

Chúa ơi, anh cùi này có cách van xin tuyệt hảo:
++ Anh tôn trọng quyền tự do của Thiên Chúa... để Chúa hoàn toàn quyết định thi ơn hôm nay hoặc ngày mai là tùy ở Chúa? Hay nói một cách khác: Anh bằng lòng chấp nhận sống trong thánh ý Chúa... mà thánh ý Chúa là đem bình an và sự sống dồi dào cho nhân loại. Sự sống đó được thông truyền bởi Mình và Máu của Chúa để con người được sống đời đời (Ga 6,59).

À, con nhớ có một người bạn rất nhiệt thành và nhiều tài năng... nên con giới thiệu anh cho người này người nọ, mỗi lần như thế thì anh ấy bực mình lắm và nói: "Mầy đừng đặt sự việc đã rồi cho tao. Khi tao thấy các anh chị ấy thật sự cần thì tao sẽ giúp."

Rồi con nhớ, con cũng thường coi Chúa như là cái máy chữa lành cho con vậy. Con bị "NGHIỆN CÙI" tha thiết van xin Chúa chữa... Chúa chữa xong, thì lại vênh vênh cái mặt được một ít thời gian rồi thì con lại "NGHIỆN CÙI" nặng hơn.

Đôi lúc Chúa chậm chữa bệnh con "NGHIỆN CÙI" là để con tập CAI NGHIỆN, nhưng con không hiểu, rồi lại giận Chúa nhiều phen: sao Chúa không thương cứu chữa con. Chúa ơi, có phải vậy mà con chậm trưởng thành "tâm linh" không? Nếu phải, xin Chúa gởi Thánh Thần Chúa đến giúp con tập CAI NGHIỆN tội lỗi con nha, nếu đẹp lòng Chúa! Con tạ ơn Chúa nhiều.

Mẹ Maria ơi, qua câu chuyện anh phong cùi hôm nay, con thấy mình "vô duyên" quá, mất lịch sự quá, "hổn quá", cứ xin Chúa làm theo ý con hoài. Mẹ ơi, tiếp hơi con xin lỗi Chúa nha Mẹ.

Mẹ ơi giúp con tin tưởng và phó thác trong tay Con Mẹ là Đức Chúa Giêsu Kitô, vì Người biết con cần gì tốt cho phần rỗi con hơn con biết. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2266827256681792


=================================== 
RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG
T4/TN1 PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.
-- Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế luôn luôn đi bước trước (reach out):
-- Vì yêu con người, Chúa Giêsu hạ mình xuống thế gian.
-- Để chuyển "người phàm" thành "người thánh", Chúa Giêsu kêu gọi con người sám hối.
-- Để cho "con người" từ bụi đất trở nên "con Chúa", Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng cho con Chúa hiểu được thánh ý Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu là "lửa tình" của con người và cho con người, nên Chúa Giêsu rất giàu lòng thương xót. Vì thế:
-- Chúa Giêsu chạnh lòng thương cứu chữa mọi thứ bệnh tật xác hồn cho những ai Tin vào Người.
-- Chúa Giêsu yêu thương con người và gánh lấy hết mọi tội lỗi chúng ta, đến độ Người tự hiến mình làm của lễ toàn thiêu đền tội thay cho nhân loại.
-- Chúa Giêsu dùng ánh sáng của Người giải thoát con người đang bị giam cầm và áp bức bởi quyền lực bóng tối sự dữ... Vid nơi đâu có ánh sáng thì bóng tối sẽ không hiện hữu. 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đi bước trước đến nhà nhạc mẫu của Phêrô để chữa trị cho bà... đủ thấy Chúa Giêsu rất quan tâm đến người nhà của các môn đệ; những sinh hoạt ân cần trong gia đình đối với Chúa Giêsu cũng rất mật thiết. Và những người người trong thành Capharnaum cũng chẳng kém phần thân thương vì Người đã chữa lành mọi chứng bệnh và quỷ ám của họ.

Tuy nhiên Chúa Giêsu phải vươn ra và đi tới những thành lân cận để kêu gọi sám hối và rao giảng Tin Mừng, mang "lửa tình" đến để sua trừ tà ma quỷ dữ cho họ... đó cũng là lý do Chúa truyền lại cho chúng ta trước khi Người về Trời: "ANH EM HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ, LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN, 20DẠY BẢO HỌ TUÂN GIỮ MỌI ĐIỀU THẦY ĐÃ TRUYỀN CHO ANH EM." (Mt 28,19-20)

Tin Mừng không phải là lời hứa suông, nhưng là một thực thể sống động mà chính Chúa Giêsu là nhân chứng sống động Tin Mừng... đó là: Chúa Giêsu đã thí mạng sống mình vì yêu thương con người, và Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, Người đã sống lại! để làm chứng cho sự thật là: XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SẼ SỐNG LẠI.

Vậy tất cả chúng ta hãy luôn sám hối và TIN vào Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô! Và hơn bao giờ hết: Chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu vươn ra ngoài, kêu gọi anh chị em chúng ta sám hối chống lại mọi sự dữ và giúp nhau tiến về Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con ra đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2265844900113361


=================================== 
LỜI THẦN DIỆU
T3/TN1 PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- (Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
-- Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm nay dân chúng kinh ngạc về Lời rao giảng của Chúa Giêsu và thừa nhận Lời Chúa có "UY" và có "QUYỀN". Nhờ Lời mà con người được sống và sống dồi dào và Chúa Giêsu cũng đã nói: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mc 4,4). Cho nên mới nói: Lời Chúa là Lời hằng sống, Lời vui mừng, Lời yêu thương, Lời bình an, Lời phúc lộc cho những ai TIN vào Chúa Giêsu để được ơn cứu độ và sống trường sinh.

Trong bối cảnh vinh quang đó, Satan láo cá muốn nịnh bợ tâng bốc Chúa Giêsu để Người bị lọt bẩy kiêu căng... và chúng LÀM CHỨNG cho Chúa Giêsu rằng: "TÔI BIẾT ÔNG LÀ AI. ÔNG LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA". 

Chúa ơi, con cũng thường được người ta tâng bốc thế nầy thế nọ và không cần biết họ là ai, khi có lời tốt cho con là con khoang khoái trong lòng lắm (feel good), rồi họ nhờ con hết việc này tới việc nọ, con nhận hết ráo (rước họa vào thân) mệt quá đi. Còn Chúa Giêsu thì không nhận lời môi miệng mép... cứu ai rồi thì bảo họ giữ kín miệng. Hay thiệt! con nói thật lòng đó. Phải chi con biết "NÓI KHÔNG" thì đâu phải khổ xác mệt hồn.

Chúa Giêsu liền quát bảo nó: "HÃY IM ĐI, VÀ RA KHỎI NGƯỜI NÀY!" nó liền xuất ra và chạy vắt giò lên cổ... con phục Chúa quá đi! Đặc biệt là đối với Satan, Chúa không nhân nhượng.

Chúa ơi, trong những cám dỗ hằng ngày của con, ước chi con có đủ cứng rắn quát mắng chúng: "Cái thằng Satan kia, đồ xảo trá dơ bẩn, xéo đi khuất mắt ta," thì hay biết mấy... đàng nầy, con vẫn ham ngọt thích bùi, mong đủ thứ mới chết chứ... xin Chúa Thánh Thần giúp con có đủ bản lĩnh và đủ sức chống trả lại mọi mưu chước cám dỗ của ma quỉ, nhất là cho con được lánh xa ba thứ: TIỀN TÌNH TỘI.

Mẹ Maria ơi, xin giúp con biết sám hối và luôn bám lấy Chúa Giêsu làm mới cuộc đời để con có đủ tín nhiệm sống Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng, nhất là sống hài hòa, khiêm nhường, giàu lòng thương xót để thực thi thánh ý Chúa cho mọi công ích Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2265063653524819


=================================== 
TIẾNG GỌI
T2/TN1 PHÚC ÂM: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
-- Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, qua Tin Mừng của Thánh Marcô hôm nay, giúp con nhớ lại Mầu Nhiệm Ba của Năm Sự Sáng: "Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng." 

Sám hối và đổi mới là việc cần thiết để đầu tư vào Nước Trời, nhưng việc đồng hành với Chúa Giêsu để RAO GIẢNG TIN MỪNG, kêu gọi sám hối và giúp nhau vào Nước Trời càng khẩn thiết hơn!

Hôm nay, Chúa Giêsu chính thức thâu nạp bốn môn đệ: Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan... Gioan và Anrê là hai môn đệ của Gioan Bao đã được giới thiệu cho Chúa Giêsu. Như vậy, quá trình của bốn môn đệ đầu tiên này đã được biết Đức Chúa Giêsu và mong cầu đi theo Người, và có lẽ gia đình có lòng hiến dâng các ông cho Thiên Chúa trước khi Người chọn các ông. Vì thế, khi được Chúa chọn, các ông liền bỏ tất cả đi theo Chúa Giêsu ngay, và ông Giêbêđê không nói nữa lời... chứng tỏ gia đình của các môn đệ Chúa cũng rất vui mừng và hãnh diện lắm.

Lạy Chúa, con cũng ước ao tận hiến đời con cho Chúa từ lúc 12 tuổi cho đến nay, nhưng con không được Chúa chọn sống đời tận hiến... Chúa ơi, dù vậy, con vẫn hy vọng vào "DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO" của Chúa (Mt 20,1-16)... Chúa sẽ chọn con vào làm vườn nho Chúa khi nào? Giờ Thứ ba, thứ sáu, thứ chín, hay giờ thứ mười một? Giờ nào cũng được, Chúa đừng quên con là được rồi.

Đấy, Chúa thấy đó, mỗi người chúng con đều có khát vọng đi theo Chúa rao giảng Tin Mừng và giúp anh chị em con sám hối, nhất là học cách hội nhập vào Nước Trời qua Lời của Chúa... dù chúng con không được chọn sống đời tận hiến, nhưng chúng con không quên tận dụng hết tài năng và sức lực Chúa ban để dùng vào các chương trình của Giáo Hội, chương trình cứu độ của Người.

Chúa ơi, trên hành trình tiến về Nước Trời, con biết Chúa vẫn ở với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, vẫn đồng hành với chúng con qua mọi lời chúng con nói và những việc chúng con làm... nhưng cũng có lúc chúng con mệt mỏi chán chường, có lúc bị cám dỗ, có lúc sa ngã, rồi cũng có lúc bội bạc tình Chúa rất trắng trợn nữa; xin Chúa tha lỗi cho những xác thân yếu đuối mỏng giòn của chúng con và đem chúng con về chữa trị lành mạnh để chúng con có thể tiếp tục làm vườn nho cho Chúa nha. Chúng con cảm tạ "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA" và chúng con tín thác nơi Người.

Lạy Chúa, chúng con biết: "Giúp nhau vào Nước Trời rất khẩn thiết" và Chúa cũng đã nói: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít." Xin Chúa Giêsu cầu bàu cùng Đức Chúa Cha thâu nạp con cháu của chúng con làm "thợ gặt lúa" cho Chúa nha. Chúng con hiến dâng chúng cho Chúa đó.

Lạy Mẹ Maria, khi xưa Mẹ đã tạo niềm tin và vui mừng cho các môn đệ Chúa qua tiệc cưới Cana (nước hóa thành rượu), xin Mẹ hãy ban niềm vui cho con cháu chúng con tin vào quyền năng Chúa mà đáp lại "tiếng gọi" của Thiên Chúa nha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2263424347022083


=================================== 
"KỶ NGUYÊN" MỚI, CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CN/TN1 BÀI PHÚC ÂM: Lc 3, 15-16. 21-22
"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!"
-- Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Đó là lời Chúa

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, nếu con không lầm thì đây là lần đầu tiên cả Ba Ngôi Thiên Chúa hội ngộ trước mặt loài người chúng con, cuộc hội ngộ nhãn tiền từ cổ chí kim đã được tường thuật trong các sách Nhất Lảm"
-- Đức Chúa Cha với tiếng phán từ trời: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
-- Đức Chúa Con (Giêsu) chịu phép rửa trên sông Giođan.
-- Đức Chúa Thánh Thần hiện ra dưới hình bồ câu.

Chắc chắn sự hiện diện của Ba Ba Ngôi Thiên Chúa hôm nay là:
++ "TỎ RA" dung nhan tình thương qua sự hiệp nhất của Ba Đấng.
++ "DẤU CHỨNG" ban phát tình thương để thỏa lòng nhân loại mong đợi "Đấng Cứu Tinh".
++ "CÔNG KHAI" cấp "SỰ VỤ LỆNH" cho Đức Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng để cứu tế, cứu nạn, cứu khổ, và cứu độ con người.

👉 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA là thời điểm quan trọng, là mầu nhiệm lớn trong lịch sử cứu độ... mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã phải gẫm suy trước hết trong 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng (Thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.)

Chúa ơi, con biết vậy, nhưng có quá nhiều điều con suy cả đêm qua:
-- Tại sao cả ngàn ngàn năm thì loài người chúng con mới được nghe tiếng Đức Chúa Cha phán từ trời?
-- Tại sao Đức Chúa Con phải sống ẩn 30 năm với gia đình Thánh Gia, rồi mới được tỏ ra cho loài người chúng con?
-- Và hôm nay có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần hầu có ý nghĩa gì? 
-- Chúa Giêsu không có tội nhưng sao phải chịu phép rửa?
-- Tại sao sau khi rửa xong, Chúa Giêsu cầu nguyện thì TRỜI MỞ RA?
-- Lời cầu của Chúa Giêsu hàm chứa những ước vọng gì làm đẹp lòng Đức Chúa Cha?
-- V.v... nhưng vì thời giờ của anh chị em con có hạn, nên con chia sẻ ngắn gọn:

-1. Đức Chúa Giêsu không có tội, nhưng Người muốn "GÁNH TỘI" trần gian, Người chịu phép rửa xin Đức Chúa Cha rửa sạch tội lỗi cho nhân loại, nhờ đó mà nhân loại khỏi họa diệt vong.
-2. Đức Chúa Giêsu yêu thương cong người, Người CẦU NGUYỆN nài xin Đức Chúa Cha bằng mọi cách giữ lại những sáng tạo quý giá của Cha là con người, dù phải thí mạng sống Mình vì yêu thương con người. 
-3. Tình yêu của Chúa Giêsu vô hạn đã động lòng trời: Làm cho "nguồn tình yêu" của Chúa Thánh Thần phải tỏ hiện, bầu trời phải mở ra, Ba Ngôi hiệp nhất, rất đẹp lòng Đức Chúa Cha, nên có tiếng phán từ trời: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
-4. Đức Chúa Giêsu nhận sự vụ lệnh từ Đức Chúa Cha, nhưng phải nhờ Đức Chúa Thánh Thần là nguồn thần lực và năng lực từ khởi sự cho đến hoàn thành... chính vì thế, việc Chúa Giêsu làm luôn được hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ Người mà Đức Chúa Cha mở ra "KỶ NGUYÊN" mới, kỷ nguyên TÌNH THƯƠNG,  kỷ nguyên chuyển luân từ 'phàm' tới 'thánh', kỷ nguyên nâng cấp 'con người' thành 'con Chúa', hầu cho những kẻ TIN và giữ Lời Chúa Giêsu sẽ được ơn CỨU ĐỘ. Xin cho chúng con luôn hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa trong mọi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành.

Lạy Chúa, con TIN, con TÍN THÁC vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2261160987248419


=================================== 
HIẾU KHIÊM
T7/GS1c  PHÚC ÂM: Ga 3, 22-30
"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa ơi, con thấy người đi trước thường là cái bóng của người đến sau: Đàn anh, cha chú! Nên họ hay xem thường kẻ dưới, và bắt người đến sau phải nghe và làm theo ý của họ. Đó cũng là cái con thường vấp phải trong đời sống con:
-- Con cố chấp hoạch định cuộc đời cho con cháu mình.
-- Con học biết được chút thì cố lý giải người khác phải nghe theo.
-- Con được chút chức vụ thì coi mình như là trung tâm điểm của vũ trụ.
Đấy, Chúa chỉ mới cho con chút chút thôi là đã vênh vênh cái mặt tự phụ và đắc thắng lắm... nếu Chúa cho con thêm chút nữa thì không ai chịu nỗi con rồi (may cho mọi người chung quanh con là cho con biết ít ít.. hihi).

Từ trong gia đình, đến cộng đoàn, ra ngoài xã hội, kẻ xấu a dua nịnh hót đổ thêm dầu thì rất dễ cho con nổi tính "ganh đua, tiêu diệt" người tài giỏi và hiểu biết hơn con. Từ đó con có những ngấm ngầm chống đối nhau rất ngu xuẩn, gây ra hiềm thù mù oán loạn cào cào - BẤT AN. 

Đang lúc Gioan Bao được người người tôn trọng như Êlia, như Kitô, kẻ xấu muốn thọc gậy bánh xe nói với Gioan Bao: "THƯA THẦY, NGƯỜI ĐÃ Ở VỚI THẦY BÊN KIA SÔNG GIOĐAN, MÀ THẦY ĐÃ LÀM CHỨNG CHO, NAY CŨNG LÀM PHÉP RỬA VÀ AI NẤY ĐỀU ĐẾN CÙNG NGƯỜI!"

Gioan Bao rất khôn ngoan, ông chuyển những cái xấu thành cái tốt rất nhẹ nhàng, ông nói: "NGƯỜI TA KHÔNG TIẾP NHẬN GÌ MÀ KHÔNG PHẢI BỞI TRỜI BAN CHO. CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHỨNG CHO TÔI LÀ TÔI ĐÃ NÓI: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG KITÔ, NHƯNG TÔI ĐƯỢC SAI ĐẾN TRƯỚC NGƯỜI. AI CƯỚI VỢ, THÌ LÀ NGƯỜI CHỒNG, CÒN BẠN HỮU CỦA TÂN LANG ĐỨNG MÀ NGHE TÂN LANG NÓI THÌ VUI MỪNG VÌ TIẾNG NÓI CỦA TÂN LANG. VẬY NIỀM VUI CỦA TÔI NHƯ THẾ LÀ ĐẦY ĐỦ. NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN, CÒN TÔI PHẢI NHỎ LẠI". Đó cũng là dịp cho Gioan Bao nói LỜI CHỨNG sau cùng.

Chúa ơi, con cần có nhận thức như Bioan Bao, MỌI SỰ BỞI TRỜI BAN CHO:
-- Con phải vui mừng và tạ ơn Chúa khi có người hơn con mới phải.
-- Con phải giới thiệu kẻ có tài có đức và NHỎ LẠI để nhường chỗ cho họ.
-- Con phải hợp tác với họ trong mọi khả năng của con để nước Cha sớm hiển trị.

Lạy Chúa, xin loại khỏi con những hành vi thiếu tế nhị, tự ái, và ganh đua. Những thái độ này không những gây chia rẽ làm cho con nản chí bất an, và cũng dễ làm cho con không còn yêu Chúa và yêu anh chị em của con nữa. Xin Chúa cho con tập được đức "HIẾU KHIÊM" như Gioan Bao để cho danh Đức Chúa Cha được cả sáng và nước Người sớm được hiển trị ở dưới đất này như trên Trời vậy. Amen.

Ôi Cha Thánh Giuse, Cha đã khiêm nhường thực thi thánh ý Chúa trong ơn gọi bảo trợ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin Cha giúp con luôn hăng say bảo trợ anh chị em con hoàn thành mọi công việc mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho họ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2259720017392516


=================================== 
"NGHIỆN CÙI"
T6/GS1c  PHÚC ÂM: Lc 5, 12-16
"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Theo luật, thì người cùi đi đâu cũng phải khua chiêng lớn tiếng để mọi người tránh xa, và họ không được ra phố chợ giữa chốn đông người. Vì thế, người phong cùi trong tường thuật của Thánh Luca trong Tin Mừng có chút bất thường.

Có lẽ, ông ẩn núp đâu đó để chờ Chúa Giêsu đi qua và rất may ông đã gặp và sấp mặt xuống đất: Trọng kính Chúa Giêsu là lẻ đương nhiên, nhưng ông cũng có phần sợ người ta và Chúa Giêsu thấy hình thù quái dị lở loét của mình. Phải chăng, chính vì thấy ông đau đớn và mất quyền làm người nên Chúa Giêsu chạnh lòng thương và giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn ông, hãy nên trơn sạch".

Chúa ơi, phần con chẳng những cùi, mà còn "NGHIỆN CÙI"! Mỗi lần hổ thẹn xin Chúa chữa xong rồi thì con lại vênh vênh cái mặt "NGHIỆN CÙI" nên bệnh tái phát mạnh hơn:
-- Con nghiện: TÀ DÂM, THAM TIỀN, THAM QUYỀN, GIAN XẢO, ĐỘC ÁC, MƯU LỢI, GANH TỴ, NÓI HÀNH, NÓI TỤC, KIÊU CĂNG, NGÔNG CUỒNG, TRỘM CƯỚP, V.V... những thứ 'cùi' này còn nguy hại hơn 'phong cùi' gắp trăm gắp trăm ngàn lần vì hậu quả của nó vô cùng tai hại khiến con phải sa Hỏa Ngục chịu phạt muôn đời... chẳng vậy, mà còn nguy hại đến những người con liên hệ với họ hoặc gây ảnh hưởng xấu cho họ. Chúa nói: "AI LÀM CỚ CHO MỘT TRONG NHỮNG KẺ BÉ MỌN ĐANG TIN ĐÂY PHẢI SA NGÃ, THÌ THÀ BUỘC CỐI ĐÁ LỚN VÀO CỔ NÓ MÀ NÉM XUỐNG BIỂN CÒN HƠN" (Mc 9,42).

Lạy Chúa, con bị "NGHIỆN CÙI", xin Chúa chữa con, xin đoái thương nghe tiếng con phàn nàn:
-- Mỗi lần con chạy đến tòa Giải Tội để gội rữa những chứng cùi của con, được sạch không lâu thì con lại "NGHIỆN CÙI" trở lại, để rồi con bội bạc tình Chúa hết lần này đến lần khác, khiến lòng con bất an xao xuyến ngả nghiêng, rồi Chúa lại mang con về chữa trị... Lạy Chúa, giờ này con thống hối và đau đớn với bệnh "NGHIỆN CÙI", nguyện xin Chúa chữa lành chữa dứt chữa sạch bệnh con "NGHIỆN CÙI"... con cảm tạ Chúa!

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp con chừa bỏ mọi tội lỗi con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2258972170800634


=================================== 
NGÔN SỨ
T5/GS1c  PHÚC ÂM: Lc 4, 14-22a
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
-- Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thánh Luca sắp xếp chuyến về thăm nhà ở phần đầu rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu tại Galilêa, nhưng nếu chúng ta phối hợp với Tin Mừng Thánh Matthêu và Thánh Máccô, chúng ta sẽ thấy rõ hơn là: Trước khi Chúa Giêsu trở về Nadarét, Người đã đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế ở khắp miền Galilêa. Vì thế, danh Người đã được đồn ra khắp tứ phương thiên hạ.

Với những tiếng lành đồn xa, Chúa Giêsu trở về Nadarét với hy vọng dân làng cởi mở hơn và có thể chấp nhận Chúa Giêsu như một NGÔN SỨ (chứ không phải một chú bé thợ mộc con của bà Maria bữa đói bữa no).
-- Một NGÔN SỨ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ,
-- MỘT NGÔN SỨ CHỮA LÀNH NHỮNG SẦU KHỔ TRONG TÂM HỒN,
-- MỘT NGÔN SỨ GIẢI THOÁT MỌI GIAM CẦM BỞI BỆNH TẬT,
-- MỘT NGÔN SỨ BAN PHÁT MUÔN HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA.

Và Người nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe".

Chúa Giêsu xuống thế làm người là để CỨU KHỔ, CỨU NẠN, CỨU CHUỘC, và CỨU ĐỘ con người. Chẳng vậy, Người còn cho những ai TIN vào Người thì được quyền làm con Thiên Chúa, được sát nhập vào nhiệm thể của Người, và được chia sẻ mọi sứ vụ của Người cho đến tận thế. Cho nên, việc của Chúa Giêsu cũng 'là' việc của chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta cũng có nhiệm vụ:
-- RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ,
-- ĐEM BÌNH AN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI SẦU KHỔ TRONG TÂM HỒN,
-- GIẢI THOÁT MỌI BẤT CÔNG GIAM CẦM KHÔNG CÔNG LÝ,
-- HIỆP THÔNG VỚI CHÚA KITÔ TRONG THÁNH LỄ MISA THÔNG ƠN THIÊN CHÚA CHA.

Và rồi, khi thi hành sứ vụ (ơn gọi), Chúa Giêsu không thể tránh khỏi những trở ngại giai cấp: Cao thấp, lớn nhỏ, đàng anh, cha chú,.. những trở ngại: Chánh trị, tôn giáo, đảng phái bần, chủ nghĩa bựa, v.v... thì việc chúng ta có bị chống đối bởi những trở ngại ấy cũng là việc bình thường. TRÒ KHÔNG HƠN THẦY!

Vì vậy, chúng ta KHÔNG SỢ trong sứ vụ: LOAN BÁO TIN MỪNG, ĐEM BÌNH AN và CÔNG LÝ CHO NHÂN LOẠI... đặc biệt là cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta KHÔNG SỢ vì Chúa Giêsu và các Thánh đang đồng hành với chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã không sợ trở về làng Nadarét với Chúa Giêsu công bố Tin Mừng, xin Mẹ hộ giúp ban thêm sức mạnh cho chúng con can đảm chu toàn ơn gọi của mình trong mọi môi trường chúng con đến. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2257446347619883


=================================== 
CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
T4/GS1c  PHÚC ÂM: Mc 6, 45-52
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsaiđa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm qua, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ cố ý lánh vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi và bồi dưỡng; nhưng với lòng khao khát tâm linh và chữa lành, họ đã đón biết chỗ đến nên Chúa Giêsu và các môn đệ lại phải vất vả qua phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Lần này, Chúa Giêsu truyền cho các ông qua bên kia bờ... mục đích là cho các môn đệ có giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện.

Ông bà chúng ta thường hay nói: "Thần suy quỷ lộng"... Nếu tâm thần chúng ta mệt mỏi, thì nghĩ gì cũng chẳng ra, nhận định dễ sai lầm, thậm chí dễ bị sập bẩy Satan nữa.

Có lẽ, biển hồ tối đó có động, cả chục ông lông bông trên thuyền cũng không dễ gì ngủ nghỉ; lại thêm mới vừa chứng kiến sự lạ "bánh + cá" hóa ra nhiều nuôi dưỡng cả chục ngàn người; các ông vừa mừng vừa thắc mắc, không sao ngủ được... đang lúc giữa đêm chập chờn thì các ông thấy có người đang đi trên biển thì sao khỏi run rẩy kêu ma?

Theo Chúa Giêsu thú vị quá: Vui có, vất vả có, rùng rợn có, bất ngờ có... Quả thật, Chúa cho các môn đệ thấy quá nhiều điều bất ngờ: Thấy Chúa chữa lành mọi tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, câm điếc, mù lòa, bất toại bởi Lời của Người. Thật là kì diệu!

Ngày nay, những người theo Chúa cũng nhận được rất nhiều biến cố, nhiều sự lạ, nhiều chống đối, nhiều phiền toái, hoảng hốt hoang mang chẳng khác nào những môn đệ năm xưa.

👉 Chúa Giêsu vẫn đang ở với họ và Người nói: "HÃY YÊN TRÍ, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ". Thế rồi mọi biến cố cũng qua và mọi chương trình cũng đã hoàn tất tốt đẹp hơn họ tưởng.

Nghỉ ngơi sau công việc là Thiên Ý có từ lúc khởi đầu... Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm, thì Người nghỉ ngơi. (St 2,1) 
-- Chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.
-- Chúng ta nghỉ ngơi sau những ngày làm việc trong tuần.
-- Chúng ta cũng cần nghỉ nhiều ngày (vacation) sau nhiều tháng làm lụng.

Chúng ta cũng làm như Chúa Giêsu là CẦU NGUYỆN trước và sau mỗi công việc, vì tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa.
-- Cầu nguyện mỗi sáng thứ dậy và trước khi đi ngủ rất cần thiết cho mọi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành.
-- Tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn (Misa) ngày Chúa Nhật để được Chúa ban phúc và phục hồi Thần Khí Chúa cho ta... và nếu có thể, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày thì quá tuyệt!

Được vậy, chúng ta sẽ yên trí không sợ và không hoang mang trước những biến cố đến trong đời, vì có Thầy Giêsu đang ở với chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy ở lại với con, vì trời đã xế chiều. Và con ước ao được Chúa ngự vào tâm hồn trong lúc này, để con thở với Chúa và ngủ với Chúa.

Lạy Cha, con phó hồn xác con trong tay Cha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2256062391091612


=================================== 
PHÉP LẠ THÁNH THỂ ĐẦU TIÊN
T3/GS1c  PHÚC ÂM: Mc 6, 34-44
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Đấng Tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con thấy có gì đó hơi lạ... lạ ở chổ là sau khi Gioan Bao bị chặt đầu: Khắp vùng Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđêa và bên kia sông Giođan đều tuôn đến kiếm tìm Chúa Giêsu. Chỉ đàn ông thôi đã có 5 ngàn người (tổng hộp đàn bà và già trẻ thì có khoảng 20 ngàn người rồi).
-- Tại sao đông đảo vậy? Có thể họ nghĩ: Người bị chặt đầu kế tiếp là Đức Giêsu Kitô. Nếu điều họ nghĩ là thật, thì còn ai nữa cứu chữa mọi tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, câm điếc, mù lòa, bất toại của họ đây?

Thấy họ như chiên không người chăn, Chúa Giêsu quên cả việc nghỉ ngơi. Người giảng dạy họ nhiều điều thì đã xế chiều.
-- Cả ngày họ chạy tìm Chúa Giêsu, nghe Người giảng dạy và được Người chữa trị xác hồn. Họ vui, họ vừa ý mà không mấy để ý đến việc ăn uống ngủ nghỉ.

Thấy lòng nhiệt thành của dân chúng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương muốn chăn dưỡng họ, và để cho việc chăn dưỡng họ được hoàn hảo hơn, Chúa Giêsu cần:
-- Sự hợp tác chia sẻ của các môn đệ: "Các con hãy cho họ ăn đi".
-- Lòng "đơn sơ chân thành" dâng hiến 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu bé.
++ Với hai yếu tố kết hiệp mật thiết nầy, đủ để Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Cha hóa bánh ra nhiều nuôi 2 vạn người dư lại 12 thúng đầy (? cho 12 múi giờ: Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi trong ngày).

Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm xưa đã minh chứng cho phép lạ Thánh Thể chúa truyền để trở nên MÌNH và MÁU CHÚA GIÊSU nuôi dưỡng xác hồn chúng ta qua Thánh Lễ Misa hôm nay... AI ĂN MÌNH và UỐNG MÁU TA THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Ga 6,54). 

Để phép lạ Thánh Thể được nên trọn và bảo đảm hơn cho sự sống đời đời, thiết nghĩ:
-- Chúng ta cũng cần có lòng mến đơn sơ chân thành dâng hiến đời sống ta qua Thánh Lễ Misa lên Thiên Chúa Cha.
-- Chúng ta cũng cần thực thi đức ái: Cảm thông, bao dung, tha thứ, và chia sẻ những nhu cầu cần thiết tới anh chị em chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn tìm đến Con Mẹ qua Thánh Lễ Misa, để Người nuôi dưỡng chúng con qua Thân Thể Người hầu chúng con được phúc và sống muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2254673154563869


=================================== 
ĐÓN NHẬN TIN MỪNG
T2/GS1c PHÚC ÂM: Mt 4, 12-17. 23-25
"Nước trời đã đến gần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
-- "Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
-- Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.  Đó là lời Chúa

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, hôm nay con suy niệm về mầu nhiệm SỰ SÁNG BA do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cảm nghiệm:
-- THỨ BA: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. TA HÃY XIN CHO ĐƯỢC HOÁN CẢI VÀ ĐÓN NHẬN TIN MỪNG... (Chúng con dâng 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, và một Kinh Sáng Danh để cầu cho mọi thành phần trong Giáo Hội chân thành đón nhận Tin Mừng. Amen.)

Vùng Giabulon và Nephtali đã bị quân Assyrian chiếm đóng năm 733-32 B.C. làm cho dân chúng các vùng này rất nghèo khổ. Đây là vùng đất của các dân ngoại dọc theo biển hồ Galilêa.

Chúa Giêsu rời bỏ Nadarét đến miền duyên hải thành Capharnaum giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối vì Nước Trời đã gần đến, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: -- "Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết" (Is 8,23; 9,1).

Lạy Chúa, khởi đầu mục vụ cứu độ của Chúa Giêsu, Người không phân biệt sắc tộc và tôn giáo để cứu khổ cứu nạn những nơi nghèo khó bần cùng khắp vùng Galilêa, đặc biệt là ở Giabulon phía Tây Nam và Nephtali phía Tây Bắc Galilêa.

Trên đường rao giảng Tin Mừng, Người chạnh lòng thương và thể hiện lòng thương xót Chúa, Chúa Giêsu chữa lành mọi tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, câm điếc, mù lòa, bất toại. Danh Người đã được loan truyền khắp vùng Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng theo Người đón nhận Tin Mừng và sám hối.

Ngày nay, người người theo Chúa Giêsu không ít, nhưng cũng không đông so với số dân trên toàn thế giới, bên cạnh đó còn có:
-- Nhiều quốc gia đang cấm đạo thánh Chúa.
-- Nhiều chủ nghĩa đang ganh ghét Chúa Giêsu Kitô.
-- Nhiều phong trào quá khích đang bách hại người tin Chúa Kitô.
-- Nhiều đảng phái độc tài, họ vu khống gây hiềm khích và chia rẽ Đạo Kitô.

Vì thế, chúng ta cần đoàn kết và hiệp nhất mật thiết với Giáo Hội qua Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ Misa; Tiếp tục sống với lòng thương xót Chúa và hăng say loan báo Tin Mừng để bình an và lòng thương xót Chúa được đón nhận đến tận cùng thế giới.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con có lòng nhưng không đủ sức, xin Người hãy thánh hóa hiệp nhất chúng con và ban Thần Khí Chúa xuống trên mỗi người để chúng con nhiệt thành và hăng say trong các chương trình mục vụ của Giáo Hội, trong các phong trào Công Giáo Tiến Hành, trong các đoàn thể và hội đoàn, hầu giúp nhau yêu mến và đón nhận Tin Mừng.

Lạy Mẹ Maria, "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại như hòn núi cao", xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức tình đoàn kết, hài hòa và hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu Kitô, để nước Chúa mau thể hiện ở dưới đất này cũng như ở trên trời vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2252870014744183


=================================== 
LỄ HIỂN LINH, "TRƯỜNG SINH BẤT TỬ"
CN/GS2c. PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12
"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, khi con đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, con nghĩ tại sao Chúa để cho 3 nhà thông thái (3 vua) đến gặp 'ác vua' Hêrôđê chi vậy, để rồi Chúa phải cho Thiên Thần hiện ra báo các ngài đi về đường khác? Nhưng nghĩ cho cùng thì Chúa đâu có làm vậy! Chúa luôn đưa cái tốt tới cho con người thì lại bị cái xấu quấy rối.
-- Điển hình là: Evà bị cám dỗ, Cain giết em Abel, Giuse bị bán qua Ai Cập, Davít phạm tội, v.v... tất cả những cái tốt có trước rồi bị cái xấu thọc gậy bánh xe. Và rồi con thấy trong cuộc đời con cũng vậy, Chúa cho con ánh sáng và áo trắng của Chúa, nhưng bởi những cám dỗ của Satan làm cho xác thịt con ra ô uế, làm cho mọi chuyện tồi tệ và bị đảo ngược.

Vì thế, "Ba Vua" là sự tốt đại diện cho nhân loại đi tìm Đấng Cứu Tinh, Vua trần thế, Đấng đem lại an bình cho nhân loại và sự sống đời đời, nhưng Hêrôđê đang sống trong cuồng vọng ô uế của Satan, đã trở nên kẻ gian ác mưu hại con người. 

Hôm nay, "Ba Vua" ở phương đông, người có đủ quyền lực, có mọi sự giàu sang, nhưng vẫn thấy mình bất lực trước những khổ nạn, trước những tai biến và diệt vong... các ông thấy được sự giới hạn của con người, và khi người ta đã biết được giới hạn của mình thì lúc ấy chính là lúc họ trở nên các "nhà thông thái". Nên các ông nhất quyết truy tìm chân lý, Một chân lý "TRƯỜNG SINH BẤT TỬ!":

Đang lúc truy tìm, cả ba nhà "thông thái" từ ba nơi khác nhau nhưng có cùng một niềm tin, cùng một lý tưởng, cùng một khác vọng, và cùng một điểm tới là: gặp Đấng Cứu Thế để thần phục và bái lạy Người, và nhờ Người các ông tin sẽ được hưởng phúc trường sinh.

Để được "TRƯỜN SINH BẤT TỬ", ba vua đã dâng gì?
--✔ Dâng VÀNG tượng trưng cho quyền lực thuần phục trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
--✔ Dâng NHŨ HƯƠNG tượng trưng cho tự hiến đời mình để Thiên Chúa hoàn toàn trưng dụng.
--✔ Dâng MỘC DƯỢC tược trưng cho giới hạn của mình để nhờ sự cứu độ của Vua Giêsu cho sự sống muôn đời.

👉 Và quả thật, Chúa Giêsu đã nói: "Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ được sống đời đời!" (Ga 6,59)

Không phải một vua hay hai vua, mà là "Ba Vua" để nói rõ rằng:
-- Chân lý "TRƯỜNG SINH BẤT TỬ" là có thật!
-- Nhờ "Mình và Máu" Chúa Giêsu để được "TRƯỜNG SINH BẤT TỬ" là hoàn toàn thật!
-- Nhờ sự cứu độ của "Vua Giêsu" để có được sự sống muôn đời là vô cùng thật, vì chính Người đã sống lại thật! Và đang ở giữa chúng ta.

++ Chúng ta hãy đến và bái lạy Người trong Bí Tích Thánh Thể!
++ Chúng ta hãy đến cùng với Người hy tế Thánh Lễ Misa lên Đức Chúa Cha!
++ Chúng ta hãy cùng với Người đưa con người trở về cùng Thiên Chúa để tất cả chúng ta được sống muôn đời!

Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ mà Vua Giêsu đến với chúng con. Xin Mẹ cầu bàu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con biết tìm kiếm Thiên Chúa và mau đến thờ lạy Người như Ba Vua đã bỏ hết mọi sự ở thế gian để đổi lại "TRƯỜNG SINH BẤT TỬ". Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2251505771547274


=================================== 
GIỚI THIỆU CHÚA CHO BẠN VÀ THA NHÂN
T7/GSc. PHÚC ÂM: Ga 1, 43-51
"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: "Hãy theo Ta". Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philíp gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philíp nói: "Hãy đến mà xem". Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".
-- Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".   Đó là lời Chúa. 

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm qua chúng con đã thấy lòng nhiệt thành của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Lòng nhiệt thành đó đã khiến họ mừng rỡ hân hoan, chẳng những vậy mà họ còn hăng say tìm kiếm bạn và giới giới thiệu bạn đến với Chúa Giêsu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, cho con thấy ông Philíp cũng là một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu (sau ông Anrê, Phêrô, Giacôbê, và Gioan), ông giới thiệu Chúa Giêsu cho Nathanael (bạn ông) và đưa ông tới gặp Chúa Giêsu.

Oh, Hôm nay Chúa Giêsu biết coi tướng, nhìn Nathanael Chúa Giêsu nói: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối", chẳng vậy, Chúa Giêsu còn biết luôn cả quá khứ của ông: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi".

Quả thật, trước mặt Thiên Chúa, cả cuộc đời của chúng ta được tỏ hiện: Một phẩy, một chấm phẩy hay một chấm, thậm chí một sợi tóc mọc lên hy rụng xuống cũng hiện rõ trước mắt Người vì Người đã đếm cả rồi (Mt 10,30). 

Lạy Chúa, con tìm Chúa, con biết Chúa hơn nữa đời người, nhưng sao con chưa được thân thiện với Chúa để hồn con rộn rã niềm vui... Nếu có thì cũng chỉ là một con gió thoảng hay một bóng mây bay rồi tan biến; để rồi hồn con phai tàn hoen úa xa tình Chúa tháng năm dài.

Chúa ơi, người ta nói xa mặt cách lòng... còn con, gặp Chúa hằng ngày mà vẫn thấy xa, đấy mới đáng sợ chứ!.. con vẫn bỏ Chúa qua một bên để chọn lấy những thói hư tật xấu, con vẫn để Chúa u sầu và nhẫn tâm bội bạc tình Chúa... và sau mỗi lần con sa ngã, Chúa lại ẩm lấy con về. SAU CHÚA THƯƠNG CON QUÁ VẬY?

Mỗi sáng thức dậy, con vô tâm không lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa đã hồi phục sinh lực cho con tối qua. Trước và sau những buổi ăn, con không cảm tạ Chúa sáng tạo muôn loài bồi bổ thân xác con. Và rồi trước khi ngủ, con cũng không một lời, thậm chí không một chút tâm nhớ đến Chúa... CON TỆ THẾ, NHƯNG SAO CHÚA VẪN QUAN TÂM QUAN PHÒNG CON?

Chúa ơi, sự tương quan giữa con với Chúa quá tệ vậy thì làm sao con có thể xao xuyến tâm hồn khi Chúa đối diện với con? Lúc 22 tuổi, con gặp được bạn gái thì ngày trông đêm nhớ; và nếu có dịp, con bỏ hết mọi sự đi gặp nàng... Mỗi khi gặp, tâm hồn con xao xuyến vui sướng trong lòng, đủ chuyện để nói... NHƯNG MỖI LẦN CHÚA GẶP CON HAY CON RƯỚC CHÚA VÀO LÒNG, CON KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ, để rồi Chúa lủi thủi ra đi!

Lạy Chúa Thánh Thần, cho con có một trái tim yêu Chúa hơn yêu bạn gái con được không? Vì chỉ có bồi hồi xao xuyến yêu Chúa từng phút giây, con mới có thể tìm bạn, kết thân với bạn, giới thiệu Chúa cho bạn, và đem bạn đến với Chúa như Philíp, Anrê, và Gioan.

Lạy Mẹ Maria là Đấng cưu mang Con Thiên Chúa, xin Mẹ giúp con cũng được cưu mang Con Mẹ trong tâm hồn ngày đêm, để con có thế tâm sự và giới thiệu Con Mẹ qua lời nói và việc làm hằng ngày của con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2249383131759538


=================================== 
GẶP CHÚA và THEO NGƯỜI
T6/GS1c. PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42
"Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem".
-- Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô", và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".  Đó là lời Chúa.

Thời điểm: Gioan Bao phải nhỏ xuống để Đấng là "Chiên Thiên Chúa" được lớn lên.

...........
✠ SUY NIỆM

Sau khi Gioan Bao đã làm chứng về Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, ông đã giới thiệu hai môn đệ yêu quý của mình là Anrê và Gioan đi theo Chúa Giêsu... Gioan Bao đã làm đúng với ơn gọi mở đường và nhường cho Chúa những gì quý nhất của ông.

Lạy Chúa, qua bài tường thuật của Thánh Sử Gioan hôm nay, con rất cảm phục các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu: - Các ông chính là người đi bước trước để tìm Chúa, tìm đấng đang đến để cứu độ con người, tìm Đấng giải thoát họ khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi thế gian,.. và các ông đã gặp và đi theo Người ngay sau khi Gioan Bao giới thiệu Giêsu là "Chiên Thiên Chúa", Đấng xóa tội trần gian.

Thái độ thần phục tận đáy lòng và lúng túng bập bẹ của các ông rất dễ thương:
-- Ah..ah... Thầy.. Thầy ở... ở đâu? Thưa.. thưa Thầy.

Chính những thái độ đơn sơ và mộc mạc của Gioan và Anrê đã đắc nhân tâm được Chúa Giêsu, Người vui vẻ làm bạn với họ: "Hãy đến mà xem"... Một thứ tình bạn chân thành như chí cốt có từ trước, chỉ một lần gặp gỡ thôi thì đã trở nên tri kỷ dẫn về nhà liền.

Chúa ơi, dường như con chưa có lần nào được tình bạn với Chúa như thế đâu. Chúa phải mời mọc con năm lần bảy lượt, thì may ra con tới ở ngoài cửa nhìn vào... có lắm thì cũng đứng tuốt ở đằng sau nhà Chúa nhìn lên chút thôi. Lạy Chúa, không phải con kêu ca trước mặt Chúa đâu, nhưng vì con quá nguội lạnh và không có được trái tim yêu nóng bỏng, yêu Chúa xao xuyến như Gioan và Anrê.

Hình ảnh vui vẻ, hăng say và nhiệt thành của Anrê sau khi tới nhà Chúa Giêsu, ông mừng rỡ "chạy" tìm anh mình là Simon và đưa anh tới gặp Đấng Messia, Đấng Kitô.

Chúa ơi, dường như con chưa có lần nào mừng rỡ hân hoan khi được gặp Chúa, con chưa có lần nào hăng say đưa người thân con tới gặp Chúa, con chưa có lần nào nhiệt thành đưa vợ và các con của con đến với Chúa...

Gương lành của Anrê hôm nay giúp con phải kiểm điểm lại sự tương quan giữa con với Chúa, giữa con với gia đình, và con với bạn bè thân hữu con... những tương quan đó phải được mật thiết để con có thế như Anrê nhiệt thành, hăng say, vui vẻ giới thiệu Chúa đến với họ và đem họ đến với Chúa.

Còn Simon, cũng gặp lần đầu thì liên thân thiết đến độ được Chúa Giêsu đặt một biệt danh là Phêrô (là Đá).

Bài Tin Mừng hôm nay, tuy ngắn nhưng có nhiều thứ tình cờ đáng yêu, nhưng không ngẫu nhiên mà có. Những thứ tình cảm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên có được là nhờ lòng khao khát của các ông đã có từ bao đời do cha ông để lại, có từ trong một gia đình biết yêu mến và kính thờ Thiên Chúa rất mãnh liệt và chân thành.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con muốn có sự tương quan mật thiết với Chúa để khi con cái và người thân của con muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa, chúng con cũng sẵn sàng nhường lại cho Chúa. 
-- Chẳng những vậy, chúng con luôn nhiệt thành cung cấp và hổ trợ mọi nhu cầu cần thiết cho chương trình cứu độ của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2248069591890892


=================================== 
ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
T5/GSc. PHÚC ÂM: Ga 1,29-34
"Đây Chiên Thiên Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".
-- Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa".  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, hôm qua, con đã thấy Gioan Bao làm chứng về Ngôi Lời, về Đức Chúa Giêsu đang ở giữa dòng tộc Chúa chọn, nhưng họ không nhận ra Người.

Bài Tin Mừng hôm nay, nhờ phép rửa của Gioan Bao để Người được "tỏ mình ra" (Gn 1,31) nên Gioan Bao mới có thể 'làm chứng' trước mặt hai môn đệ của mình là Andrê và Gioan, và cả dân chúng đang hiện diện tại sông Giođan nơi Gioan Bao làm phép rửa rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Giêsu, Người chính là 'CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN'... vì Đấng đã sai ông cho biết vậy.

Đức Chúa Giêsu đã được rửa trong nước để được tỏ "DUNG NHAN TÌNH THƯƠNG" của Đức Chúa Cha ra cho chúng ta, nhờ đó Người rửa chúng ta trong Chúa Thánh Thần để chúng ta được gọi Thiên Chúa là CHA, 'Aba'! như trong bài đọc 1 Thánh Gioan đã mô tả: "Các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa" (1Ga 3,1).

Đức Chúa Giêsu không những rửa chúng ta trong Chúa Thánh Thần để được nhận là con Thiên Chúa mà còn cho chúng ta nhận lấy "ánh sáng" Chúa Kitô và mặt cho chúng ta vương bào "áo trắng" Chúa Kitô nhờ vào lòng thương xót của Đức Chúa Cha trong ngày chúng ta được xức dầu tấn phong trong Phép Rửa Tội.

Chúa ơi, nhìn vào đời sống con, vì tội lỗi với thời gian nguội lạnh vô hồn:
-- "Ánh sáng" Chúa Kitô trong con đã bị lu mờ,
-- "Áo trắng" vương bào con đang mặt bị lem luốc...
đến độ con không còn biết bản chất thật sự "con là ai?" và "ai là con?"...
 
Lạy Chúa Thánh Thần giúp con biết Chúa và biết con:
-- Xin mở lối con về để Người rửa sạch mọi tội lỗi con trong Tòa "Thương Xót" (Giải Tội) của Đức Chúa Cha, khôi phục lại vương bào "áo trắng" nhờ công nghiệp của Chiên Thiên Chúa.
-- Xin giúp thần lực cho con kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua kinh nguyện, suy niệm Kinh Thánh, viếng Thánh Thể, và nhất là tham dự Thánh Lễ Misa để được Đức Chúa Cha phục hồi "ánh sáng" Chúa Kitô.
-- Cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, con được sống công chính và chính Người là Đấng công chính (1Ga 2,29).

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin giúp con sống xứng đáng với Đấng đã xóa tội con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2246701268694391


=================================== 
LÀM CHỨNG CHO CHÚA
T4/GSc. PHÚC ÂM: Ga 1, 19-28
"Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đã có trước tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Đây là chứng của Gioan, khi những người Do Thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải".
-- Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
-- Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm nay con trải đường dài dự Lễ Tạ Ơn Năm Năm thụ phong Linh Mục của Cha Trung Dòng Cát Minh và cùng với Giáo Đoàn vinh danh Chúa đã chọn Nữ Tỳ "hèn mọn" Maria làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con.

Trên đường về, con suy niệm các bài đọc hôm nay có chúc lúng túng và lo sợ cảm thấy mình không xứng đáng, vì Cha Huy đã giới thiệu con trước cộng đoàn về những bài con chia sẻ hằng ngày trên fb... Cảm ơn Cha Huy! 

Suy niệm "Bài Đọc I", Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan Tông Đồ: "VỀ PHẦN CÁC CON, VIỆC XỨC DẦU MÀ CÁC CON ĐÃ NHẬN LÃNH NƠI NGƯỜI (trong ngày được RỮA TỘI) VẪN Ở LẠI TRONG CÁC CON, NÊN CÁC CON KHÔNG CẦN AI DẠY DỖ, NHƯNG NHƯ VIỆC XỨC DẦU CỦA NGƯỜI ĐÃ DẠY CÁC CON MỌI SỰ, VÀ LẠI LÀ SỰ THẬT, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ DỐI TRÁ, NÊN NHƯ CÁC CON ĐÃ ĐƯỢC DẠY DỖ, HÃY Ở LẠI TRONG NGƯỜI" (1Ga 2,27). ƯỚC GÌ ĐIỀU CÁC CON ĐÃ NGHE TỪ BAN ĐẦU VẪN Ở LẠI MÃI TRONG CÁC CON (1Ga 2,24)... Vì thế, con xin Chúa Thánh Thần giúp con mạnh dạn và hăng say chia sẻ Tin Mừng.

Bài tường thuật trong Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay là "lời chứng" của Gioan Bao trước những vị tư tế và luật sĩ từ Giêrusalem:
-- Tôi là tiếng kêu trong hoang địa SỬA ĐƯỜNG CHÚA như Tiên Tri Isaia đã loan báo.
-- Đấng có trước tôi đã đến sau tôi và đang ở giữa các ngươi. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người.

👉 Phần chúng ta đã nghe và thấy những gì? 
-- Nghe Chúa Giêsu xuống thế làm người (Lc 126-38),
-- Nghe Chúa Giêsu là Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và nghe Người cư ngụ giữa chúng ta (Gn 1,13-14) và nhờ sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác (Gn 1,16).
-- Và rồi, chúng ta thấy: Toàn thể địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (Tv97).
-- Chúng ta thấy cả thế giới hân hoan vui mừng Chúa Giáng Sinh.

🤔 Đã NGHE và THẤY, chúng ta phải làm gì?
-- Chúng ta có là tiền hô như Gioan Bao cho người người trở về với Chúa không?
-- Chúng ta có dám giới thiệu và làm chứng cho Ngôi Lời đang ở giữa chúng ta không?

Lạy Chúa, con đã được xức dầu tái sinh làm con của Chúa, làm Tư Tế, làm Ngôn Sứ, làm Vương Giả với Chúa Giêsu từ lúc con được RỮA TỘI... và trong Hiến Chế Tín Lý Giáo Hội (Lumen Gentium), toàn chương IV (Giáo Dân) đã nói rõ:
-- Kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hy tế lễ Misa dâng lên Đức Chúa Cha là phúc lợi của con.
-- Làm chứng và công bố Tin Mừng là quyền và là nghĩa vụ Thiên Chúa ban cho con.
-- Được chia phần vinh quang với Chúa Giêsu Kitô Vua là cốt lõi và là bản chất của con.

Lạy Chúa Thánh Thần, trong Năm Mới này, xin Người giúp thần trí và sức mạnh cho con chu toàn sứ vụ: TƯ TẾ, NGÔN SỨ, và VƯƠNG GIẢ Chúa đã xức dầu tấn phong con trong Ngày Rữa Tội.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với con như Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu và các Thánh Tông Đồ hoàn thành Thánh Ý Cha.

Vinh danh Chúa Chúa Cha, Chúa Con
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2245338795497305/


=================================== 
LỄ KÍNH MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG SINH
T3/BNGS8. PHÚC ÂM: Lc 2,16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Rất ý nghĩa khi Giáo Hội cử hành Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu trong ngày cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh và Đầu Năm Mới... Ý nghĩa ở chổ là: Mẹ Maria là "NHỊP CẦU" giữa Thiên Chúa và loài người kể từ đây, Mẹ tiếp tục mang Chúa Giêsu đến cho con người, Mẹ tiếp tục đem bình an đến cho nhân loại, Mẹ tiếp tục thông ơn Thiên Chúa cho chúng ta.

Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã nhờ Mẹ để: Chuyễn thiên hạ phàm, nhờ sữa Mẹ để lớn lên, nhờ Mẹ dắt đi dạy nói, nhờ Mẹ hướng dẫn cách làm người, nhờ Mẹ nhắc nhở liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Cha, noi gương Mẹ thực thi thánh ý Chúa, học Mẹ cách cầu nguyện và vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết.v.v... Đấy, Mẹ Maria là "NHỊP CẦU" tuyệt vời cho Đức Chúa Giêsu hoàn hảo Giao Ước Mới - Giao Ước "Thần Thánh đồng cư" - Giao Ước Cứu Độ - Giao Ước trọn tình thương.

Mẹ Maria là "NHỊP CẦU" giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới, nhờ Mẹ mà loài người được cứu độ, nhờ Mẹ mà chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, nhờ Mẹ mà mỗi người đã trở nên Nhiệm Thể của Chúa Giêsu Kitô và nên "một" với Người. Như vậy, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của chúng ta nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu đã phó thác Mẹ Maria cho chúng ta dưới cây Thánh Giá mà chính Thánh Gioan đại diện nhận Mẹ về... Mẹ Maria đã trở thành Mẹ thật của chúng ta, và Mẹ Maria là "NHỊP CẦU" từ 'Đất' về 'Trời'.

Trên đường về Trời, chúng ta cũng nhờ Mẹ như Đức Chúa Giêsu đã nhờ Mẹ khi xuống thế: Chúng ta nhờ Mẹ dưỡng nuôi chúng ta lớn lên trong ĐỨC TIN ĐỨC CẬY và ĐỨC MẾN, nhờ Mẹ dắt chúng ta đi và dạy chúng ta nói trong Thiên Đàng, nhờ Mẹ giúp chúng ta cách ứng xử với Thiên Thần và các Thánh, nhất là nhờ Mẹ chỉ bảo chúng ta liên hệ mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa trong nước Trời. 

Lạy Mẹ, ngày Đầu Năm chúng con chúc nhau "HAPPY NEW YEAR" (Đầu Năm vui vẻ). Vâng thưa Mẹ, chúng con phải được vui, được an bình, được hạnh phúc từ đây vì có Mẹ!

Mẹ Maria ơi! con yêu Mẹ, yêu Mẹ từ thuở bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
(Chúc mừng năm mới vạn sự thánh ân) 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2242510052446846


=================================== 
Lễ Kính ĐỨC MẸ là MẸ THIÊN CHÚA
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2239877302710121
Hy vọng Gia Đình Anh Chị Em có thể tham dự ngày kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày Thứ Ba 1 tháng 1 năm 2019 tại :

ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ NÚI CÁC MINH TOÀN QUỐC
70 Carmelite Dr, Middletown, NY 10940
https://sites.google.com/site/hanhhuongmdb/


=================================== 
NGÔI LỜI Ở GIỮA CHÚNG TA
T2/BNGS7. PHÚC ÂM: Ga 1,1-18
"Ngôi Lời đã làm người".
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
-- Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
-- Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
-- Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.
-- Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM
Ngày Bảy trong Tuần Bác Nhật Giáng Sinh, Phụng Vụ Lời Chúa nhắc lại Tin Mừng trong thánh lễ Ngày Giáng Sinh để niềm vui Giáng Sinh được kéo dài trọn vẹn... Niềm vui nầy như Nhạc Sĩ Nguyên Kha diễn tả trong kinh hát "Ngày Ánh Sáng":
-- Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng, hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người, Người là Vua uy quyền là Vua vinh quang, là Vua thái bình, Vua muôn đời.

Thật vậy, Chúa Giêsu là Vua, bởi "nhờ Người mà muôn vật được tạo thành; và vì thương loài người do chính tay Người tạo, Người xuống thế để cứu độ chúng ta." (Kinh Tin Kính)

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Và quả thật, nếu không có ánh sáng Chúa Kitô, thế gian không có hơi ấm, không có sự sống. Như vậy, không chỉ nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành, mà còn nhờ Ngôi Lời mà chúng ta được tồn tại.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Gioan tường thuật rõ: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta,.. là Con Một, đầy tràn ân sủng và sự thật" (Gn 1,14). Và nhờ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có (Gn 1,16-17).

Hơn thế nữa, chúng ta đã TIN và đón nhận danh Người, Người đã cho chúng ta trở nên "con Thiên Chúa" (Gn 1,12)... con của Đấng Tối Cao, con của Đấng sáng tạo trời đất, con của Đấng đầy uy quyền và toàn năng sáng tạo cả vũ trụ.

👉 Lạy Chúa Giêsu, con may mắn quá, con vinh hạnh quá, con sung sướng quá vì con đã được làm "con của Chúa" nhờ Người xuống thế làm người.

Chúa ơi, nhìn lại cuộc đời con, Chúa đã quan phòng chăm sóc cho đứa con này quá nhiều! Ngay từ lúc trong lòng mẹ cho tới nay:
-- Từng tế bào trong thân thể, Chúa cho sống và lớn lên;
-- Từng hơi con thở, nhịp tim con đập và toàn bộ ngũ tạng lục phủ, Chúa bảo quản tốt;
-- Từng miếng ăn thức uống và từng hơi ấm chạy toàn thân con, Chúa cho đều;
-- Những biến cố lớn nhỏ của bản thân và gia đình, Chúa quan phòng sắp xếp ổn thỏa;
-- Những chương trình lớn nhỏ trong quá khứ và hiện tại, Chúa phân định tốt cho...

MỌI SỰ QUÁ TỐT và QUÁ TỐT CHÚA ƠI! Con và gia đình con xin cảm tạ Chúa muôn vạn ngàn lần!

Xét lại những lời cảm tạ suông của con có ích gì cho con? Con sống như một đứa trẻ không định hướng, không để tâm đến tương lai của linh hồn, không liên kết tình Cha con trong Ba Ngôi Thiên Chúa, không chia sẻ những gánh nặng của Giáo Hội, lạnh cảm và vô tâm với đồng loại.

Người ta nói: "Con nhà tông không giống long cũng giống cánh"... Nhìn kỷ lại, con chưa giống Chúa một chút gì: Một chút yêu mến, một chút cảm thông, một chút bao dung, một chút quan tâm, một chút chút chia sẻ, một chút thân thiện cũng chưa có.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho con khởi tâm bắt chước Chúa từ một chút chạnh lòng, từ đó con có thể cảm thông, bao dung, quan tâm, yêu mến, và chia sẻ với những anh chị em đang cùng khổ quanh con, nhờ đó con trở nên khí cụ Giáng Sinh an vui cho mọi người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/videos/2241582372539614


=================================== 
LỄ KÍNH THÁNH GIA THẤT
CN/BNGS6. BÀI PHÚC ÂM: Lc 2,41-52
"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM
Mầu nhiệm Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Lạy Chúa, hôm nay quả là ngày vui mừng và trọng đại nhất trong Tuần Bác Nhật Giáng Sinh, ngày tìm được Giêsu sau ba ngày thất lạc - trong sự vui mừng, Giáo hôi hân hoan cử hành LỄ THÁNH GIA THẤT mừng vui được sum hợp (Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Giáng Sinh), cũng là Lễ Bổn Mạng của các gia đình Công Giáo, Lễ Hiệp Nhất mà Đức Chúa Cha vui thích nhất. Tại sao? Bởi vì đó là đơn vị căn bản của con người -- gia đình:
-- Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình Adong và Evà.
-- Sau lụt Đại Hồng Thủy, khởi đầu lại vói gia đình ông Noe.
-- Thiên Chúa thiết lập dân riêng của Người từ gia đình ông Abraham.
-- Thiên Chúa thiết lập GIAO ƯỚC MỚI, Người cũng khởi đầu từ gia đình Thánh Gia Thất: Mẹ Thánh Maria, Chúa Giêsu, và Cha Thánh Giuse.
-- Ngay cả chính Thiên Chúa cũng có gia đình "CHÚA BA NGÔI"

++ Ba Ngôi MỘT Chúa là nền tảng hiệp nhất lý tưởng nhất mà Thiên Chúa muốn là mẫu mực cho các gia đình ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ. Lý tưởng hiệp nhất đó không phải chỉ có Thiên Chúa mới làm được, mà ngay cả chính con người cũng thực hiện được. Và Người đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ qua GIA ĐÌNH THÁNH GIA.

Trong GIA ĐÌNH THÁNH GIA: Tất cả thành viên trong gia đình này mang phận con người 100%. Từ lúc Giêsu xuống thai trong lòng Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, cho đến khi Người về trời, và sau khi về trời lúc nào cũng có những khó khăn; ngay cả sau khi Chúa Giêsu về trời, còn lại Đức Mẹ cũng không có gì là suôn sẻ. Suốt đời GIA ĐÌNH THÁNH GIA đã nên MỘT: ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ cho tới chết... thế mới có danh hiệu là "ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC" nơi GIA ĐÌNH THÁNH GIA.

Bài tường thuật của Thánh Luca hôm nay đã minh chứng điều đó: -- Cha Giuse có những sinh hoạt đặc biệt cho các cha trong những ngày lễ Vượt qua, Mẹ Maria cũng có những chương trình riêng cho các bà mẹ, còn Giêsu cũng có những sinh hoạt riêng cho giới trẻ vậy. Vì thế ai ai cũng 'tưởng' là đi theo khách đồng hành.

Trong cảnh bối rối và lo sợ cho Giêsu đang thất lạc, 'không ai trách ai' cả hai Giuse và Maria đều quay trở lại... đồng cảm đồng hành đồng tâm đồng khổ để tìm con... "Con ơi, sao Con làm cho cha mẹ lo lắng thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con" (Lc 2,48). Đấy, một lời 'than thở' nhẹ nhàn của Mẹ Maria để cho con hiểu cái khổ của cha mẹ, và cha mẹ cũng đã 'lắng nghe' tình lý của Giêsu để 'cảm thông' cho con: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha Con ư?" (Lc 2,49)

GIA ĐÌNH THÁNH GIA có những đồng cảm đồng tâm đồng khổ mới có thể lắng nghe và bao dung thông cảm cho nhau để hiệp nhất đồng hành... và quả thật sau khi gia đình Thánh Gia đã gặp lại, Giêsu đã vâng phục Cha Giuse và Mẹ Maria, rồi cả ba vui vẻ trở về Nadarét.

Trong đời sống gia đình ai ai cũng có rất nhiều sự khác biệt, nhưng với lòng yêu thương bao dung thông cảm, những sự khác biệt này có thể hài hòa quyện lại với nhau thành gia đình tuyệt hảo như GIA ĐÌNH THÁNH GIA có muôn sắc màu cho người người noi theo.

Lạy Thán Gia Thất, hôm nay chúng con trọng kính các Ngài, chúng con xin cho mọi thành viên trong gia đình:
-- Cha biết học gương Thánh Giuse,
-- Con biết học gương Chúa Giêsu,
-- Mẹ biết học gương Mẹ Maria,
thì chắc chắn gia đình chúng con được vui vẻ và hạnh phúc lắm!

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu các gia đình, nhất là gia đình con. Amen. 

Con. Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2239537052744146


=================================== 
DÂNG HÀI NHI GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
T7/BNGS5, PHÚC ÂM: Lc 2,22-35
"Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con".
-- Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
-- "Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".
-- Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, với hy vọng và vui mừng trong tháng 12, chúng con đã trải qua:
-- Mầu nhiệm nhập thể: Đức Mẹ chịu Thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần.
-- Mầu nhiệm Chúa viếng thăm: Đức Mẹ vội vã lên đường thăm viếng bà Elizabét.
-- Mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu sinh ra: Có Thiên Thần ca và mục đồng đến viếng.

Và hôm nay là mầu nhiệm "DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU" trong đền thánh theo luật Môsê.

Thiên Chúa xuống thế làm người qua Mẹ Maria và Dưỡng Phụ Giuse, Người cũng phải tuân thủ những luật lệ mà Đức Chúa Cha đã mạc khải cho Môsê (Xh 23,28-29; 34,19. Ds 3,12. Dnl 16,19).

Thật vậy, mọi đứa con đầu lòng được Thiên Chúa thánh hiến, mọi thu hoạch đầu mùa tốt nhất phải dâng cho Đức Chúa để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự... đó là tập tục nhân bản của con người có từ lúc khởi đầu. Cain đã dâng hoa trái (tốt?) đầu mùa và Aben đã dâng những con bê béo đầu lòng của bày chiên -- của lễ Aben đã đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng của lễ của Cain thì không ông sa sầm nét mặt (St 4,3-5)... và tội lỗi thấm nhập vào con người.

Khi Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thánh, Tiên Tri Simêon bồng Hài Nhi Giêsu, ông liền thấy ơn cứu độ, thấy Đấng đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, Đấng ấy là ánh sáng cho lương dân, và là vinh quang của dân thánh Chúa. Và ông nói tiên tri: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".

Ở thời Aben, có Cain ganh tị ghen ghét dẫn đến ác mưu giết chết chính đứa em ruột của mình... Ở thời Hài Nhi Giêsu (Con Đức Chúa), có Hêrôđê giết hàng ngàn hài nhi từ 2 tuổi trở xuống vì ganh ghét với VUA HÀI NHI GIÊSU... Ở thời Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng thì có hàng ngàn hàng vạn: thượng tế, luật sĩ, pharisiêu, và phái Xađốc tìm cách ám hại giết Người... ĐÂY CHÍNH LÀ LƯỠI GƯƠM SẼ ĐÂM THẤU TÂM HỒN MẸ MARIA, ĐỂ TÂM TƯ NHIỀU TÂM HỒN ĐƯỢC BIỂU LỘ. Hay nói một cách khác: ĐÂY CHÍNH LÀ GIÁ "ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC" CỦA MẸ MARIA.

Phải chăng, thời nay có quá nhiều chủ nghĩa đang ganh ghét Chúa Giêsu Kitô như chủa nhĩa: vô thần, xã hội, tam điểm, duy vật, thực dụng, cá nhân, v.v... tìm mọi cách chống đối Giáo Hội của Thiên Chúa, họ mưu ác bách hại những ai tin vào Chúa Giêsu. 

Vì thế, chúng ta cần noi gương Đức Mẹ và Dưỡng Phụ Giuse dâng hiến các đứa con của chúng ta cho Thiên Chúa, và tập cho chúng dâng của đầu mùa:
-- Giờ đầu trong ngày là của Chúa: Cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ Misa...
-- Lương bổng giờ đầu hoặc check đầu tiên dâng lại cho Thiên Chúa.
-- Những cái gì đẹp nhất trong đời, dâng lại cho Thiên Chúa.
👆 👆 👆  Đó là nhân bản của người làm con Thiên Chúa. Nhân bản đó là: -- Trách nhiệm giáo dục các con trong Ðức Tin mà chúng ta đã nhận trong ngày cho con em mình chịu phép Rữa Tội, để các con tuân giữ các giới răn Chúa là mến Chúa yêu người như Chúa Kitô đã dạy chúng ta.

Lạy Mẹ Maria và Dưỡng Phụ Giuse, xin giúp chúng chúng con yêu mến Chúa nhiều và can đảm dâng Chúa những gì quý giá nhất của chúng con... và hôm nay, những quý giá nhất của đời con là mọi thành viên trong gia đình, xin Đức Mẹ và Cha Giuse cùng con dâng Chúa, xin Chúa thương nhận và gìn giữ chúng con trong tình thương của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2238641712833680


=================================== 
DỰ LỄ MISA 

Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa...
NHƯNG CHÚNG CON ÍT KHI NHẬN, CHÚA CÓ BUỒN KHÔNG?

Thánh lễ Misa kính các Thánh Anh Hài hôm nay,
số người tham dự quá ít, các Thánh có buồn không?

Những năm tháng dài không có Linh Mục dâng lễ,
Chúng con nguyện, chúng con khẩn cầu, Chúa cho.

Giờ Chúa ban cho nhiều Linh Mục hơn chúng con tưởng,
Nhưng, chúng con có quá nhiều lý do không dự lễ Misa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến thánh hóa chúng con,
Giúp chúng con biết chạy đến dâng lễ Misa với Chúa Giêsu,
Để được Đức Chúa Cha tuôn đổ hồng ân chan hòa vào trong con, và mọi thành phần trong gia tộc. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2238626659501852


=================================== 
Lễ Kính các THÁNH ANH HÀI
👉 Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật.
T6/BNGS4: PHÚC ÂM: Mt 2, 13-18
"Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà.
-- Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.  Đó là lời Chúa.

Suy đoán: Số dân tại Bêlem thời ấy khoảng 500 (Số trẻ em bị giết có thể là 20-30), nhưng tính chung với các vùng phụ cận Giuđêa thì dân số khoảng 144 ngàn. Như vậy, con số bị giết có thể lên đến cả chục ngàn em. (Catholic Encyclopedia)

...........
✠ SUY NIỆM

Ngày 4 tuần Bác Nhật Giáng Sinh: Trong thời vua Hêrôđê, những sự bất hạnh than khóc của hàng vạn gia đình và nỗi kinh hoàng của hàng ngàn hài nhi bị giết tại Bêlem và các vùng phụ cận trong khắp xứ Giuđêa:
-- Những sự bất hạnh và than khóc NAY ĐÃ TRỞ THÀNH NIỀM VUI và HOAN HỈ.
++ Hàng vạn gia đình chịu khóc than là năng lực và sức chịu đựng cho Mẹ Maria và cha Giuse sống lưu vong vất vả bên ai cập, những bất hạnh của họ giúp Maria và Giuse kiên trì bảo vệ dưỡng dục Đấng Cứu Thế... các Ngài KHÔNG để hàng vạn gia đình bất hạnh khóc than, và hàng ngàn trẻ vô tội bị chết một cách vô nghĩa.
-- Những nỗi sợ hãi kinh hoàng năm xưa NAY ĐÃ TRỞ NÊN VINH QUANG HIỂN THÁNH bất diệt.
++ Các THÁNH ANH HÀI đã trở thành nền tảng cứu độ vững chắc cho Hài Nhi Giêsu.

Nhân loại đã và đang biết ơn các THÁNH ANH HÀI và gia đình các Thánh.

Ngày xưa Hêrôđê mê bà chị dâu Hêrôđia nên đã ra tay giết "anh, vợ, và con" để thỏa mãn sự dâm dục của ông... ngày nay, con người vì sĩ diện, vì vô tâm, vì cá nhân đã giết những đứa con còn đang tồn tại trong dạ mình.

Ngày xưa Hêrôđê mê quyền lực muốn thủ tiêu Hài Nhi Giêsu nên đã ra lệnh giết hàng ngàn trẻ em vô tội... ngày nay, con người vì quyền lực chính trị, họ cũng ra luật cho phép: con người tự do phá thai, tự do xây trung tâm phá thai, tự do trục lợi ngân sách y tế nhà nước, tự do bất công vì chi phí giết người từ tiền thuế của người dân góp vào.

Ngày xưa có một Hêrôđê và dâm phụ Hêrôđia, thì ngày nay có hàng triệu Hêrôđê và Hêrôđia mới nguy hại hơn.

Những hài nhi năm xưa chết vì Chúa Giêsu đã trở nên hiển Thánh... Ngày nay, những hài nhi vô chủ và những thai nhi banh xác hằng ngày là vì ai?

Kính lạy các THÁNH ANH HÀI, hôm nay chúng con mừng kinh các Ngài, xin các Ngài cầu bàu chùng Thiên Chúa và nguyện giúp cho nhân loại chúng con ý thức được giá trị của sự sống con người, giá trị của các linh hồn, và giá trị của sự sống lại... Và nhất là sau khi sống lại, CHÚNG CON biết mình thuộc về ai trong sự sống muôn đời (Thiên Đàng hay Hỏa Ngục?).

Lạy Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, và Gia Đình các Thánh Anh Hài, xin cầu bàu cùng Chúa cho Thiên Thần Micae nguyên soái cơ bình trên trời xua đuổi Hêrôđê và Hêrôđia mới xuống hỏa ngục vì chúng nó đang nguy hại loài người chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2237238849640633


=================================== 
Lễ Kính THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
GƯƠNG MẾN YÊU
T5/GS4: PHÚC ÂM: Ga 20, 2-8
"Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".
-- Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.
-- Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Ngày 2: niềm vui kéo dài trong Tuần Bác Nhật Giáng Sinh, Giáo Hội chọn cử hành Lễ Kính THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ vì ông là người 'đầu tiên' TIN Thầy mình đã sống lại từ cõi chết... chẳng những vậy ông còn là:
-- Người đầu tiên bước theo Chúa theo Chúa Giêsu (Gn 1,39).
-- Người đầu tiên thấy Chúa Giêsu là phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana (Gn, 2,1-12).
-- Người đầu tiên trở nên tri kỷ của Chúa Giêsu, luôn được ngồi bên cạnh Thầy.
-- Người đầu tiên quan tâm đến Đức Mẹ giữa lúc nguy khốn nhất, chia sẻ những nỗi đau của Đức Mẹ qua từng giây phút thương khó của Chúa Giêsu, và cùng với Đức Mẹ lên tận đỉnh đồi Golgotha.
-- Người đầu tiên nhận Đức Mẹ là Mẹ mình để Chúa Giêsu an tâm cứu chuộc thiên hạ.
-- Người đầu tiên thay cho nhân loại chăm sóc Mẹ Maria cho tới chết.
-- Người đầu tiên cảm nghiệm và thấy được tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Thật vậy, toàn bộ Phúc Âm của Thánh Gioan là cả kho tàng tình yêu Thiên Chúa, cả triết lý kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu... "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,.." (Gn 15,5); chẳng những vậy, mà còn là Thiên Đàng trần thế, là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời... "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (14,23). 

Tình yêu mà Thánh Gioan dành cho Thiên Chúa là tình yêu AGAPE, nghĩa là tình yêu cao trọng, tình yêu vượt trên hết mọi sự, ngay cả thí mạng vì yêu... Đúng vậy, Gioan đã không sợ chết, cùng với Mẹ Maria anh dũng bước theo Chúa Giêsu cho đến cùng.

Như vậy, niền vui kéo dài trong ngày 2 hôm nay là: Con đã nhìn thấy Thánh Gioan làm "NHÂN CHỨNG" TÌNH YÊU vượt thắng mọi sự dữ, mọi bóng đêm, và mọi sự chết.

Lạy ông Thánh Gioan, xin ông Thánh họ phù chúng con biết noi gương ông Thánh sống tri kỷ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhất là yêu mến Chúa cho thật nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2236574619707056


=================================== 
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN
T4/GS4:  PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22
"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, trong Tuần Bác Nhật Giáng Sinh, Giáo Hội và toàn cõi địa cầu kéo dài lòng hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng con reo vui, hoan hỉ, đàn ca! Vì Thiên Chúa đến cứu độ con người. 

Lạy Chúa, con cũng cảm ơn Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse chịu đựng mọi sự khó để đồng công cứu chuộc loài người chúng con. Và hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Tử Đạo STÊPHANÔ, "HẠT GIỐNG" ĐỨC TIN đầu tiên đã anh dũng làm chứng cho Chúa Giêsu đến hơi thở cuối cùng: -- Họ ném đá ông Stêphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ. (Tv 7,59-60)

Nghe qua chuyện của Thánh Stêphanô có vẻ thương tâm, những tại sao Giáo Hội lại mừng kính ông trong Tuần Bác Nhật Giáng Sinh?
-- Chúng ta vui mừng vì ông đã chọn Thiên Chúa trên hết mọi sự.
-- Chúng ta vui mừng vì ông đã anh dũng làm chứng cho sự thật, và vinh quang bước vào nước Chúa. 
-- Chúng ta vui mừng vì ông đã công khai chống lại phái "Xa Đốc", phái không tin sự sống lại và tìm mọi cách bẩn thỉu bách hại đạo Kitô (Tv 7,1-54).
-- Chúng ta vui mừng vì ông Stêphanô đã trở nên "HẠT GIỐNG" ĐỨC TIN làm nền tảng cho 12 vị Tông Đồ và toàn thể Giáo Hội sau khi Chúa Giêsu sống lại cho tới ngày nay.

Ông Thánh Stêphanô là gương phúc sống động cho chúng ta trong thế giới bách hại cuồng loạn này. Bách hại khoa học, bách hại tinh vi hơn phái Xa Đốc thời La Mã nhiều.

Trong bài "Chúc Từ Giáng Sinh 2019" của ĐTC Phanxicô, ngài nói: "Dường như cuộc bách hại dã man và tàn bạo của Đế Quốc Roma vẫn chưa chấm dứt. Một tân 'Nero' luôn xuất hiện để đàn áp các tín hữu chỉ vì niềm tin của họ nơi Chúa Kitô. Những nhóm cực đoan mới phát triển và nhắm vào các nhà thờ, các nơi thờ phượng, các thừa tác viên và các phần tử tín hữu. Các phe đảng và bè lũ mới và cũ sống bằng mối hận ghét và thù địch với Chúa Kitô, với Giáo Hội và với thành phần tín hữu. Biết bao nhiêu Kitô hữu cho đến nay vẫn phải gánh chịu bách hại, loại trừ, kỳ thị và bất công khắp thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn hiên ngang tiếp tục chấp nhận cái chết hơn là chối bỏ Chúa Kitô."

"HẠT GIỐNG" ĐỨC TIN của Thánh Stêphanô tiếp tục sinh sôi nảy nở, người Kitô Hữu vẫn anh dũng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, những người tin Chúa vẫn hân hoan chấp nhận cái chết, người Kitô Hữu vẫn mãi là công dân vinh quang của Nước Trời muôn đời bất diệt!

Lạy ông Thánh Stêphanô, xin ngài cầu bàu cùng Thiên Chúa cho chúng con tràn đầy "Bảy Ơn Chúa Thánh Thần", để chúng con đủ trí khôn ngoan nhận ra sự thật và nhiệt thành anh dũng làm chứng cho sự thật. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2235018586529326


=================================== 
CHÚA GIÁNG SINH 
Phúc Âm Ga 1, 1-5; 9-14
"Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta".
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.
-- Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
-- Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
-- Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

👉 Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm. (Lc 2,14)

Lời tiên báo của Tiên Tri Isaia khoảng 750 năm trước Chúa Giáng Sinh đã hiện thực: "Thật đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị! (Is 52,7); và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (Is 52,10)."

Thánh vịnh 97 mà loài người ngân nga ở thời vua Đavít (hơn 1000 năm trước Chúa Giáng Sinh) nay cũng đã hiện thực: "Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!"

Lời loan báo của các Thiên Thần (trên đây) vẫn vang vọng trong tâm hồn mọi người, toàn cõi địa cầu đang hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, loan báo Tin Mừng, Tin Thái Bình, Tin Cứu Độ. Khắp cùng bờ cõi trái đất đang hoan hỉ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa là bước đầu của hy vọng, là nền tảng đặt hết niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Một Đức Chúa Cha, tin vào Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, tin Người đang cư ngụ giữa chúng ta,.. và quả thật, Người đã sinh ra trong cảnh cơ hàn cùng cực nhất ở thế gian là để cảm thông chia sẻ mọi nỗi gian truân của con người.

Qua cách Ngôi Lời hóa thành nhục thể, qua cách Người được hạ sinh trong cảnh cơ hàn, chúng ta có thể thấy được phần nào đó: Thiên Chúa luôn luôn yêu thương người sa cơ bần cùng hơn quyền chức cao trọng. Yêu thương muốn đồng hóa với người cơ hàn, yêu thương đến độ ôm lấy luôn cái bần cùng cơ cực nhất của họ.

Suy niệm đến đây, con thấy Đức Chúa Giêsu làm sao ấy?
-- Một Thiên Chúa vinh quang cao vời khôn ví, thì lại chọn một nữ tỳ hèn mọn Maria để hóa thành nhục thể và chọn Giuse mộc mạc nghèo nàn làm dưỡng phụ.
-- Một Thiên Chúa uy quyền giàu sang sáng tạo vũ trụ và mọi loài, thì lại chọn làng Belem nhỏ nhất, cù lần nhất, quê mùa nhất trong toàn cõi Giuđêa để hạ sinh.

++ Chúa chọn nữ tỳ hèn mọn Maria không tì vết, không tội lỗi, tâm hồn trong trắng để ngự vào thì có lý... chọn dưỡng phụ Giuse vì ông là người cần cù công chính trước mặt Đức Chúa thì cũng có lý đi. Nhưng chọn... để hạ sinh thì???

👉 Vì nơi đó còn có tình người, họ khốn khó nhưng vẫn giữ nghĩa với Thiên Chúa, họ bần cùng nhưng vẫn trung tín với Người, họ nghèo nàn nhưng vẫn thiện tâm với nhau, họ còn giữ được những gì Thiên Chúa sáng tạo nơi con người. Vì thế:
-- Belem nơi trong sáng sống động giữa vùng tối tâm (Nucleus).
-- Các mục đồng ở Belem là người giàu có trước mặt Thiên Chúa.
++ Cho nên, vinh quang Thiên Chúa vẫn sáng ngời, và quyền năng Thiên Chúa vẫn cao vời thiên thu.

Muôn loài có, nhờ Ngôi Lời!
Muôn loài sống, nhờ Ngôi Lời!
Muôn loài được cứu độ, nhờ Ngôi Lời! 
Hãy tin và phó thác trọn vẹn vào Chúa Giêsu Kitô để được sống muôn đời. Amen.

👉 Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm. (Lc 2,14)

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
CHÚA GIÁNG SINH 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2233824009982117


=================================== 
HAPPY BIRTHDAY JESUS! 
Đêm Giáng Sinh: Phúc Âm Lc 2, 1-14
"Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.
-- Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.
-- Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".
-- Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

TÂM TÌNH GIÁNG SINH

Lạy Chúa, năm nay chúng con mừng Sinh Nhật Chúa khá hơn năm rồi, chúng con không những mừng chúc Chúa mà còn mừng chúc nhau những lời tốt đẹp nữa:

Giáng Sinh tình ấm ngập hồn,
Chúc anh chúc chị thánh ân tuôn tràn.
Giáng Sinh Con Chúa hạ phàm, 
hát ca tình Chúa dạt dào yêu thương.
Giáng Sinh rực sáng muôn phương,
Cười vui chúc tặng tình thương trao người.
Giáng Sinh cười nói rộn vui, 
nhà nhà hạnh phúc tươi cười ấm êm.

Vâng, con mừng Sinh Nhật Chúa là thế, con vui Con Chúa hạ phàm là vậy. Nhưng sao Chúa lại chấp nhận kiếp phận thấp hèn nhất của con người?.. Ôi!..

Giữa núi đồi hoang không người tới,
Con Chúa hạ sinh chốn cơ hàn,
Không nhà, không cửa, không nôi ấm,
Chỉ có chiên bò sưởi ấm thôi.

Nhưng sao Chúa lại chọn phận người cực kỳ thảm vậy?

Phải chăng, Chúa muốn thế là để:
-- "chia sẻ" những khốn khó bi sầu của loài người?
-- "cứu độ" chúng con khi vừa mới lọt lòng Đức Mẹ?
-- "hy tế" lễ cứu độ đầu mùa lên Đức Chúa Cha?
-- "khởi đầu" Giao Ước Mới với Đức Chúa Cha?
-- "nâng cấp" con người lên hàng "Dưỡng Tử" của Thiên Chúa?

Chúa ơi, sao Chúa yêu con người quá vậy? Chúa mang lấy hết mọi nỗi khó của chúng con, "SINH NHẬT CHÚA" hôm nay là "TÌNH CA" bất tận... chúng con thương Chúa quá chừng, vì thế, con ngân nga tình "Chúa Thương Con" với trọn niềm vui và tràn trề hy vọng.

🙏 Chúa ơi, "Diễn Nguyện Giáng Sinh" dâng Chúa năm nay với toàn thể các em Thiếu Nhi trong Giáo Xứ là những tâm tình hài hòa đơn sơ chúng con dâng Chúa, những tình khúc Giáng Sinh đơn giản làm rất ấm lòng mỗi người chúng con, mỗi cử điệu của các em tươi vui chúng con với Chúa, mỗi nhịp bước của các em làm rộn tình chúng con cùng hát mừng Chúa giáng trần... Chúa ơi, con vui sướng lắm, vì mọi thành phần trong cộng đoàn đều dự phần dâng Chúa với cả tâm tình đêm nay.

Năm nay, những kinh hát Giáng Sinh ca đoàn chọn rất phổ thông, ai ai cũng vang lời chúc tụng như đoàn người hiệp nhất với Triều Thần Thiên Quốc hát khúc "GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMÍNIBUS BONAE VOLUNTÁTIS". (Vinh danh Thiên Chúa trên trời! và bình an dưới thế cho người thiện tâm),.. rồi mọi người lớn nhỏ mừng vui hát kinh "HANG BELEM": Đêm đông mừng Chúa giáng sinh ra đời -- Ôi ĐÊM HỒNG PHÚC!

Lễ Giáng Sinh đêm nay linh thiêng quá, thánh thiêng quá, ấn tượng quá đi Chúa ơi! tất cả chúng con cùng chúc tụng, cùng vinh danh Thiên Chúa, và cùng Chúa Giêsu hy tế lên Đức Chúa Cha _ Ôi, tuyệt vời, thật là tuyệt vời! Một cộng đoàn hiệp nhất đất trời:

🌼 Vinh quang Thiên Chúa cao vời,
Muôn đời con vẫn vang lời ngợi khen.

🙏 Lạy Chúa, những tâm tình vui tươi, hài hòa, bao dung, hiệp nhất và yêu thương, là bản tình ca Giáng Sinh chúng con dâng sưởi ấm Con Chúa giữa đêm giá lạnh, giữa chốn cơ hàn,.. và với những tâm tình khiêm nhu trong Mùa Giáng Sinh này sẽ là khúc ca "cảm tạ" của chúng con dâng lên Thiên Chúa Cha đã cho Con Chúa giáng trần.

😇 Happy birthday Jesus! Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2231640883533763


=================================== 
Bài ca "CHÚC TỤNG" (Benedictus)
PHÚC ÂM: Lc 1, 67-79
"Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đavít,
Người đã cho xuất hiện 
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,

để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

...........
✠ SUY NIỆM

Ông Dacaria sau lần gặp gỡ Sứ Thần Gáprien tại Đền Thờ Đức Chúa đã bị câm cho đến nay đã là 9 tháng 18 ngày. Sau khi ông vừa viết đặt tên cho con là "Gioan", thì ông được đầy Thánh Thần, miệng ông mở lời tiên tri qua bài ca "CHÚC TỤNG" này.

Niềm hoan hỉ vang lời tạ ơn của ông Dacaria là niềm vui khôn tả sau một thời gian dài và rất dài mới được bộc phát: "CHÚC TỤNG ĐỨC CHÚA LÀ THIÊN CHÚA ÍTRAEN ĐÃ VIẾNG THĂM CỨU CHUỘC DÂN NGƯỜI..."

Phải chăng, hôm nay chúng ta cũng cùng với ông Dacaria ngân nga bài ca "CHÚC TỤNG" để cùng với con ông là Gioan Bao lấp đầy mọi thung lũng, bạt mọi núi đồi, làm phẳng đường lồi lõm quanh co, để sẵn sàng cho Con Thiên Chúa chiếm ngự tâm hồn chúng ta; nhờ đó, chúng ta được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa mà sống thánh thiện công chính trước nhan người?

"TRONG CÓ LÓ RA NGOÀI"

Vâng, thưa Chúa, máng cỏ trong nhà thờ đã làm xong, các bông hoa đã chưng dọn rất sang trọng, các ngọn đèn cũng đã giăng ra và trang hoàng thật lộng lẫy... trong tâm hồn chúng con cũng đã dọn dẹp và trang hoàng cả mấy tuần qua, chúng con hy vọng Con Chúa hài lòng với những cố gắng lớn nhỏ của chúng con... và xin Người hãy đến dẫn dắt chúng con trên vạn nẻo an bình.

Thân lạy Chúa, xin Người hãy đến. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2231511343546717


=================================== 
CHO NHAU BÌNH AN
CN/MV4: PHÚC ÂM: Lc 1, 39-45
"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, Thứ Sáu vừa qua, con đã được suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay, và con rất thích tinh thần Mẹ Maria vội vã lên đường đem Chúa đến với người chị họ Isave Elisabéth, mẹ của Gioan Bao. Vì thế, vai trò của Mẹ Maria là đem Chúa đến cho nhân loại, ơn gọi của Mẹ Maria là nhịp cầu ơn cứu độ cho con người.

Như trong bài đọc 1, Dân Israel đã nhiều lần phản phúc với Thiên Chúa nên đã bị 2 lần lưu đày ở Babylon, bị đô hộ bởi ngoại tộc La Mã, cho đến khi Bêlem xuất hiện một Đấng thống trị nhờ một người "nữ" (Maria). Đấng ấy sẽ phục hồi lòng nhân hậu Chúa như họ đã mong cầu: "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống"(Tv79 c.4). Đấng ấy là Đức Giêsu đưa con người trở về cùng Thiên Chúa, Đấng đem BÌNH AN đến cho nhân loại. Vì thế, Chúa Nhật IV Mùa Vọng còn gọi là tuần "BÌNH AN". Hy vọng, mỗi người chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ Chúa đến và mừng Chúa Giáng Sinh.

Ở bài đọc 2, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái cho chúng ta thấy rõ hơn: Đức Giêsu đến là để thi hành thánh ý Thiên Chúa qua hy tế chính thân xác của Người... và trong ơn gọi "Đồng Công Cứu Chuộc", Đức Maria cũng cùng với Con mình là Đức Giêsu Kitô hy tế chính thân xác của Mẹ.

Chúng ta thử nghiệm xem, lúc ấy Maria chỉ ở tuổi trăng tròn, đã vội vã lên đường trải bộ hàng trăm cây số về phía nam (từ 4-7 ngày): Đêm ngủ đâu? Ngày ăn gì? Băng rừng thế nào? Vượt núi ra sao? Bao nhiêu nguy hiểm? Có lâm tặc không? Còn nữa, có dâm tặc không?..v.v... Mẹ Maria đã bắt đầu thực thi ý Chúa bằng chính lòng thương xót và chia sẻ bớt gánh nặng cho Con của Mẹ... Mẹ hy sinh như thế để cầu mong Thiên Chúa thương xót loài người... Mẹ chịu mọi vất vả vây là để Thiên Chúa ban bình an cho con người.

Và trong Tin Mừng hôm nay, quả thật Mẹ đem niềm vui và bình an Chúa đến với Isave, Dacaria, và Gioan Bao,.. Mẹ đem lòng thương xót Chúa đến với họ,.. Mẹ đem nguồn cứu rỗi đến cho gia đình họ.

Lạy Mẹ Maria, những lo toan vất vả của Mẹ là để đem Chúa đến cho chúng con, và nhờ Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô: chúng con được an bình và vui tươi thực thi thánh ý Chúa... là biết hy hiến cuộc đời của chúng con đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2230678316963353


=================================== 
Bài ca "NGỢI KHEN" (Magnificat)
T7/MV3 PHÚC ÂM: Lc 1, 46-55

1. (a)Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: 
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
(b)thần trí tôi hớn hở vui mừng
Trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

2. (c)Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
(d)Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

3. (e)Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
(f)Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
(g)Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
(h)Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

4. (i)Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
(j)như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

........... Ghi chú:
(a)(1Sm 2,1-10; Tv 35,9; Is 61,10; Kb 3,18)
(b)(Tt 3,4; Gđ 25)
(c)(1Sm 1,11; 2Sm 16,12; 2V 14,26; Tv 113,7)
(d)(Dt 10,21; Tv 71,19; 111,9; 126,2-3)
(e)(Tv 89,2; 103,13)
(f)(Tv 89,10; 103,11; 111,10; 118,15; Gr 32,17; Cn 16,18; Hc 10,14)
(g)(1Sm 2,7; 2Sm 22,28; G 5,11; 12,19; Tv 147,6; Hc 10,14; Gc 4,6; 1Pr 5,5)
(h)(1Sm 2,5; Tv 107,9)
(i)(Tv 98,3; Is 41,8-9)
(j)(St 13,15; 17,7; 18,18; 22,17-18, Mk 7,10)

...........
✠ SUY NIỆM

🙏 Lạy Chúa, bài ca "NGỢI KHEN" (Magnificat) của Đức Mẹ Maria là lời ca nguyện xuất hồn... là một tổng hợp ngợi khen Thiên Chúa từ các ca nguyện trong Cựu Ước, đặc biệt là trong các Thánh Vịnh, và lời nguyện các tông đồ.

-- Bài ca "NGỢI KHEN" (Magnificat) là phương châm linh nghiệm sống cho con... gồm có 4 phần:
✔️ 1. Thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa hết linh hồn hết trí khôn đó là lệnh Người truyền.
✔️ 2. Sống khiêm nhường thật trong lòng để được Thiên Chúa nâng lên hàng khanh tướng.
✔️ 3. Tránh kêu căng, nên biết kính sợ Thiên Chúa để được Người che chở quan phòng dưỡng nuôi.
✔️ 4. Thiên Chúa trung tín, Người luôn luôn giữ các Giao Ước và Lời Hứa với con người, nên con người cần phải trung tín với Thiên Chúa.

🙏 Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con noi gương Mẹ luôn hớn hở vui mừng ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa, và biết kính sợ Thiên Chúa mà sống tôi tớ hèn mọn theo đường lối Người truyền. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2229482243749627


=================================== 
CHÚC GIÁNG SINH 

Giáng Sinh về rạo rực hồn con,
Ngước trông chờ Con Chúa giáng trần.

Trong niềm hân hoan hiệp thông với Thiên Thần và các Thánh,
cùng với muôn loài thụ tạo trong toàn cõi vũ trụ,
gia đình chúng tôi kính chúc quý Cha, quý Tu Sĩ, và quý vị
tràn đầy hồng ân Con Chúa Giáng Sinh 
và Năm Mới hạnh phúc thánh đức an bình.
Amen.

G/đ Cường Trắc và Tâm Hiếu kính chúc.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2228223753875476


=================================== 
ME MARIA QUAN TÂM VIẾNG THĂM
T6/MV3: PHÚC ÂM: Lc 1, 39-45
"Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Mẹ Maria, con rất thích thái độ vội vã chỗi dậy ra đi thăm viếng người chi họ Isave Elisabéth. Sự vội của Mẹ Maria cho con thấy nhiều điều rất tốt nơi Mẹ để con noi theo trong ơn gọi làm con Thiên Chúa:

-1. Mẹ quan tâm và đi trợ giúp chị Isave đã lớn tuổi và đang mang thai 6 tháng... xin giúp con nhiệt thành quan tâm đến những người đang cần trợ giúp xác hồn.

-2. Mẹ đến chúc mừng và chia sẽ niềm vui với chị Isave có được con nối dõi tông đường... xin giúp con vui với người vui và khóc với những ai đang khổ sầu, hầu cùng giúp nhau giáo dục giới trẻ như lòng Chúa ước mong.

-3. Mẹ đến để cùng chị Isave tạ ơn Thiên Chúa đã cất đi nỗi tuổi nhục trong thời gian qua... xin giúp con nhận ra những hồng ân Chúa ban trong đời hầu tạ ơn Thiên Chúa với cả trí lòng con.

-4. Mẹ đến để giới thiệu Thiên Chúa nơi cung lòng Mẹ cho gia đình chị họ Isave và mong Chúa chúc phúc gia đình - Đó chính là điểm chính yếu trong ƠN GỌI của MẸ MARIA - ĐEM CHÚA ĐẾN VỚI CON NGƯỜI... xin giúp con, vì đó cũng là ơn gọi của con 'là' con Thiên Chúa.
Hôm qua chúng ta đã nghe Thiên Sứ chào: "Kính chào Bà đầy ơn phước,.." thì hôm nay Đức Mẹ Maria được bà Isave kính chào: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc."

Oh kìa, rõ ràng là Thiên Chúa đến chúc phúc cho Gioan Bao đang ở trong cung lòng Isave nhảy mừng ngay lúc Maria chào bà Isave, và bà Isave được tràn đầy Chúa Thánh Thần nhận ra Maria là Mẹ Thiên Chúa và cất tiếng rằng: "Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Các bạn và tôi hãy để cho Mẹ Maria quan tâm đến chúng ta là những kẻ có tội, hãy để cho Mẹ đến viếng thăm và chữa lành chúng ta qua chuỗi Mân Côi - Vì nơi Mẹ có Chúa ở cùng: 

👉 Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2226984677332717


=================================== 
XIN "VÂNG"
T5/MV3: PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
"Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
-- Nhưng Maria thưa với Thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
-- Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên thần cáo biệt Bà.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Xin hỏi, CÓ AI TRONG CHÚNG TA NHẬN RA SỨ THẦN CỦA THIÊN CHÚA CHƯA? Qua sự quan phòng của Thiên Chúa, chắc chắn Người đã nhiều lần gởi Sứ Thần của Người đến giúp và dẫn dắt chúng ta qua mọi nỗi gian truân, nhưng chúng ta không nhận ra Sứ Thần của Người.

Còn Đức Maria, ở độ tuổi trăng tròn, đã ra Thiên Sứ Gabriel và trực diện tiếp chuyện với Ngài... thì quả là Đức Maria có thần lực vô song, hay nói đúng hơn là có đời sống "đồng sanh, đồng khí, và đồng loại" với Thiên Đình.

Một trong "Tám Mối Phúc Thật" là:  "Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy". Chắc chắn, Đức Maria có lòng sạch sẽ, nên việc gặp mặp giáp mặt với Sứ Thần là chuyện nhỏ.

Trở lại bài Phúc Âm hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa Sứ Thần Gabriel và Đức Maria là khởi đầu Giao Ước Mới của Thiên Chúa: Giao Ước "Thần Thánh đồng cư" - Giao Ước Cứu Độ - Giao Ước trọn tình thương.

Tiếng xin "VÂNG" của Mẹ Maria":

-- Đã biết Mẹ yêu Chúa biết dường nào, và bất chấp mọi sự khó,
-- Cho thấy Mẹ đầy ân phúc và thỏa lòng Đức Chúa Cha biết bao,
-- Làm cho Thần Thánh và muôn loài trong trời đất dâng lời cảm tạ,
-- Làm cho mọi tạo vật trong toàn cõi vũ trụ vang lời ngợi khen,
-- Làm cho Mẹ trở thành “HÒM BIA ÊM ÁI " cưu mang Con Đức Chúa,
-- Làm sáng tỏ bóng đêm khiến ma vương và quỉ thần kinh khiếp,
-- Đã sắp xếp lại thần lực con người trong toàn cõi địa cầu,
-- Cho Chúa Giêsu thể hiện “DUNG NHAN TÌNH YÊU” Đức Chúa Cha,
-- Là NIỀM VUI và HY VỌNG cho loài người chúng con,
-- Để Thiên Chúa hoàn tất chương trình của Ngài,
-- Để Mẹ cùng Chúa cứu lấy các linh hồn ở cõi Âm Ty,
-- Tiếng “VÂNG” của Mẹ để Mẹ cùng Chúa đồng công cứu chuộc chúng con,..

Vâng, từ khi Mẹ đáp lời xin "VÂNG", thì Mẹ đã bắt đầu cứu chuộc chúng con:
-- Mẹ chấp nhận chết vì bị ném đá (Bởi chưa chồng mà đã có con).
-- Mẹ chấp nhận cho Giuse hiểu lầm, nguyền rủa, hành hạ cho đến chết.
-- Mẹ chấp nhận cho lối xóm láng giềng khinh dể, giày vò, chà đạp.
-- Mẹ chấp nhật đối diện và chiến đấu với ma vương và toàn bộ lâu la của chúng.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ lòng yêu thương vờ bờ của Mẹ, cảm ơn lòng dũng cảm của Mẹ, cảm ơn sự chịu đựng của Mẹ, cảm ơn lòng thương xót của Mẹ đáp lời xin "VÂNG" để cứu chuộc chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có Đức Mẹ Maria hết sức tuyệt vời. Amen.

Con. Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2226509544046897


=================================== 
TIN TƯỜNG PHÓ THÁC VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA
T4/MV3: PHÚC ÂM: Lc 1, 5-25
"Thiên thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.
Xảy ra khi Dacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế,- ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, -đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Dacaria thấy vậy (thì) hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.
Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị".
Dacaria thưa với thiên thần rằng: "Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?" Thiên thần liền đáp: "Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng".
Dân chúng đang trông đợi Dacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.
Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: "Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời".  Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, khởi đầu Tân Ước, Phúc Âm Thánh Luca tường thuật 2 lần Thiên Thần Gabriel truyền tin, cho biết "tên" và tiên báo sứ mệnh của họ:
-- Truyền tin cho "ông già tư tế" Dacaria và sứ mệnh của Gioan Bao trong thần khí và quyền lực của Êlia
-- Truyền tin cho "cô bé nữ tỳ" Maria và sứ mệnh của Đức Giêsu Con Thiên Chúa.

Ông Dacaria và bà Elisabéth mong con từ thời son sẻ mãi đến tuổi già mà chưa có con... có lẽ vì thế mà ông tư tế Dacaria đã xét theo kinh nghiệm và lý trí nhiều hơn là tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Dacaria đã bị phạt "câm" vì ông là "tư tế" lại có lòng nghi ngờ... Quyền cao té đau!

Chúa ơi, trong đời sống hằng ngày của con, con cũng xét theo lý trí nhiều hơn là tin tưởng phó thác vào quyền năng và tình yêu quan phòng của Chúa. Xin vì lòng thương xót Chúa mà chớ xử phạt con.

Còn cô Nữ Tỳ Maria đã tận hiến đời cô cho Chúa, và mới bước vào đời... Trước mặt Thiên Chúa, cô như một trẻ nhỏ đơn sơ phó thác trọn vẹn trong tình Chúa yêu cô cũng giống như trẻ thơ tin tưởng và phó thác trọn vẹn trong vòng tay cha mẹ. Vì thế rất dễ dàng cho cô Maria đáp lời "XIN VÂNG".

👉 Như thế, nếu con hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm xét theo lý trí "đời trần" thì cũng sẽ "trần truồng" trước những chương trình của Thiên Chúa... chẳng những vậy, mà còn mang họa vào thân như ông Dacaria vậy.

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, xin cho con nhận biết rằng: con chẳng là chi, con chẳng là gì! để con đơn sơ và khiêm nhường phó thác vào thánh ý Chúa như Đức Maria vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2224920977539087


=================================== 
GƯƠNG THÁNH GIUSE
T3/MV3: PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24
"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".
-- Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
-- Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hôm qua con đã có dịp suy niệm về tông chi họ hàng từ đời ông Abraham đến đời ông Đavít, từ đời Đavít đến đời ông Giuse,.. Cả BA được Chúa chọn, cả BA là người công chính làm đẹp lòng Đức Chúa! Nhưng người mà Kinh Thánh ít đề cập nhất là ông Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu.

Vì thế, hôm nay con suy niệm chút về Cha Thánh Giuse, để xem coi sau 42 đời đã tạo được ông Cha Thánh Giuse có những tinh hoa gì?

suy niệm về Cha Thánh Giuse hôm nay, con thấy Ngài có ít nhất là 10 điểm đáng kính:
-- (1) Tôn trọng lề luật, (2) vui nhận trọng trách, (3) Khiêm nhường bao dung, (4) tâm linh xuất chúng (5) vâng lời cao độ, (6) yêu thương hài hòa, (7) vượt thắng khó khăn, (8) chịu đựng thử thách, (9) tin tưởng phó thác, (10) trung thành đến chết. 

(1) Tôn trọng lề luật: Giuse đang nguyện sống đời khiết tịnh làm của lễ dâng cho Đức Chúa, nhưng tôn trọng tham gia lệnh trưởng tế kêu gọi mọi thanh niên chưa vợ phải tham gia lễ kén chồng cho Maria. Kết quả là khúc gỗ đã trổ bông, ông được trúng tuyển.

(2) Vui nhận trọng trách: Có chơi có chịu, chuyện lạ có thật, phép lạ nhãn tiền không tin sao được? Đúng là ý Chúa: Khúc gỗ trổ bông. Thế là vui nhận Maria về thôi.

(3) Khiêm nhường bao dung: Maria về, không có chung sống mà đã "có bầu", đáng tội "ném đá"... nhưng ông bao dung không muốn tố cáo Maria, khiêm nhường định tâm rời Maria. 

(4) Tâm linh xuất chúng: Vì có đức tin rất mãnh liệt như Abraham, chắc chắn Giuse có cuộc sống chiêm niệm kết hiệp và tiếp xúc với Thiên Chúa rất thường trong giấc ngủ.

(5) Vâng lời cao độ: Thiên Chúa bảo sao trong giấc ngủ thì ông nhất định làm vậy... chẳng bao giờ đôi co với Thiên Chúa... Đúng là ông có đức "vâng lời" rất cao độ.

(6) Yêu thương hài hòa: Sau khi Giuse nhận thánh ý Chúa, ông trở về với Maria trong tinh thần hài hòa và rất yêu thương bảo hộ Maria.

(7) Vượt thắng khó khăn: Chúa làm đám cưới mà đã có con, chắc chắn phải chịu rất nhiều khó khăn với cha mẹ và dòng tộc, đặc biệt là dòng tộc vua chúa có nhiều liên hệ với Thánh Kinh.

(8) Chịu đựng thử thách: Bị người đời coi thường, đến đỗi xin trọ qua đêm tại Giêrusalem cũng không ai thâu nhận, để rồi phải rơi vào cảnh không nhà lúc Maria đang mang nặng lâm bồn.

(9) Tin tưởng phó thác: Được lệnh trốn sang Ai-cập, là lên đường sống kiếp lưu vong không thân không thích, thiếu thốn mọi phương tiện cho Bạn yếu Con thơ... Tin rằng: Chúa muốn thì Chúa sẽ quan phòng.

(10) Trung thành đến chết: Giuse sống trong ơn gọi bảo hộ Maria và Giêsu rất tuyệt vời, chưa bao giờ nghe chuyện bất ổn về ông... Người ta nói nhìn quả biết cây.

Ngoài ơn gọi yêu thương nuôi dưỡng bảo hộ, Giuse còn có trách nhiệm dạy: nghề, phép tắc, lễ nghi, trường nhà, trường đời cho Giêsu nữa. Vì thế, trong bản tính con người của Giêsu chứa đựng biết bao tinh hoa của dòng tộc Đavít.

👉 Thấy được gương đức của Giuse, thì ông quả là người CÔNG CHÍNH!

🙏 Lạy Chúa, con suy niệm về GƯƠNG ĐỨC THÁNH GIUSE hôm nay, con thấy rằng: Ông Thánh Giuse rất hoàn hảo, vô cùng nhân bản như lòng Chúa ước mong.

🙏 Lạy, Chúa, qua những gương đức của Cha Thánh Giuse, con có thể ngợi khen Cha Thánh Giuse rằng:
-- Kính lạy Cha Thánh Giuse đầy ơn phúc,
Có Mẹ có Chúa ở cùng...
Cha đầy gương phúc thánh, 
hoàn hảo với bản thân,
thương thảo với Đức Mẹ,
Thiện hảo với Chúa Giêsu, 
hài hòa với xóm giềng, 
bao dung với tha nhân. 
-- Gương đức Cha ngời sáng, 
xưa bảo hộ Chúa và Mẹ, 
nay bảo hộ loài người chúng con. 
Xin Cha cầu thay nguyện giúp,
Cho chúng con gương đức như Cha, 
để cùng Chúa Giêsu cứu độ gian trần, 
đem mọi người trở về cùng Đức Chúa,
nhờ gương đức Cha Giuse rạng ngời. Amen.

🙏 Ôi Cha Thánh Giuse, Cha đức hạnh biết bao, xin Cha bảo hộ và phụ giúp chúng con sống: CÔNG CHÍNH, BAO DUNG, VÂNG PHỤC, TIN TƯỞNG, PHÓ THÁC và TRUNG THÀNH cho đến khi con về trời gặp lại Cha Thánh Giuse nha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2223307984367053


=================================== 
CON NHÀ TÔNG...
T2/MV3: PHÚC ÂM: Mt 1, 1-17
"Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.
-- Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
-- Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
-- Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Tại sao khởi đầu Phúc Âm Thánh Matthêu là một tường trình gia phả của Chúa Giêsu để chứng minh rằng Chúa Giêsu là con cháu của vua Đavít, con cháu của Abraham?
-1. Là để ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa đối với Abraham: "Dòng dõi người như sao trên trời, như cát bãi biển" (St. 22,17).
-2. Chúa Giêsu xuống thế làm người thì cũng theo quy luật loài người là: Người cũng có tổ có tông có bà có ông. Cho nên việc "cứu nhân độ thế" phát nguồn từ trong gia tộc cũng là luật "tề gia trị quốc" của đất trời.
-3. Qua gia phả tội lỗi nhiều đời phản phúc với Thiên Chúa, Người gởi các ngôn sứ tới huấn dạy và đem họ trở về... Sau cùng, Người gởi Con Một của Người đến để cứu độ và mạc khải cho loài người biết tình thương của Thiên Chúa vẫn trọn trọn tình thương đến muôn muôn ngàn đời.

Đều trùng hợp trong gia phả của Chúa ở từng kỳ thời là 14 đời. Tại sao? Chúng ta tính nhẩm coi thế nào:
-- Mỗi kỳ thời là 14 đời, mỗi đời là 25 năm... Như vậy một kỳ thời là 350. Suy ra ba kỳ thời là 1050 năm (42 đời).
-- Trong 1050 năm chỉ có "một người rưỡi" là làm đẹp lòng Đức Chúa: (a) Ông Abraham trọn niềm tin và phó thác; (b) Ông Đavít thì cũng chỉ nửa vời, nhưng ông kịp đời ăn năn thống hối thật và đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên Người đã cho con ông tài trí hơn người là vua Salomon.
-- Nhưng sau vua Đavít, trải qua biết bao đời và nhiều Tiên Tri đến mạc khải huấn dạy cho con người, trong khi đó với sự tiến bộ trong sự suy thoái của con người, Thiên Chúa vẫn chưa thấy có một người thứ 3 thật sự công chính trước mặt Người... thì đó, cũng chính là lúc Con Thiên Chúa xuống thế CỨU ĐỘ con người.

Lạy Chúa, suy niệm đến đây, con thấy Chúa vô cùng kiên nhẫn với loài người chúng con, Chúa vẫn chậm bất bình và hết sức khoan dung, Chúa vẫn giàu tình thương luôn quan tâm và quan phòng chúng con, Chúa vẫn khoan nhân và đầy lòng nhân hậu khi con phản phúc, Chúa vẫn ôm ấp chở che khi con yếu đuối mỏng giòn.

Lạy Chúa, con đã thấy được "CHÂN DUNG NHÂN HIỀN" của Chúa, con đã thấy được "CHÂN DUNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA", con đã thấy được "TÌNH CHÚA YÊU CON"... con muốn quay bước về cùng Chúa, con muốn chạy đến Chúa để được Chúa ôm ấp chở che như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, và được Chúa nâng niu yêu mến con đêm ngày.

Chúa ơi, để đáp lại tình Chúa yêu thương con, con muốn kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí Tích Giải tội, Bí Tích Thánh Thể, suy niệm Thánh Kinh, cầu nguyện đêm ngày, và nhất là con phải làm gì đó để đáp nghĩa với Chúa là: -- Giữ lòng sạch sẽ. -- Ăn ở khiêm nhường hiền lành. -- Khao khát các nhân đức trọn lành. -- Sống và làm cho anh chị em hòa thuận. -- Chia sẻ mọi thứ có thể cho người nghèo khó. Xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ phù chúng con luôn sống yêu mến và làm đẹp lòng Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2221881017843083


=================================== 
SÁM HỐI TRONG HÀNH ĐỘNG - TÔI PHẢI LÀM GÌ?
CN/MV3: PHÚC ÂM: Lc 3, 10-18
"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, Chúa Nhật tuần trước, con đã được thấy Gioan Baotixita đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội cho Dân Chúa: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". (Lc 3,3-6)

Tuần Vọng 3 hôm nay, là tuần VUI MỪNG mong chờ Chúa đến:
-- Tiên Tri Xôphônia đã công bố trong bài đọc 1: Hỡi Israel, hãy hoan hỉ và nhảy múa hết tâm hồn! Chúa đã lấy lại lời kết án và đẩy lui quân thù. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi (Xp 3,14-15).
-- Tiên Tri Isaia hân hoan đáp ca: "Hãy nhảy mừng và ca ngợi Thiên Chúa, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả" (Is 12,4c.6).
-- Trong bài đọc 2, thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê: "Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến."

Trong tinh thần đó, con đã thấy rõ thái độ sám hối "tích cực" của Dân Israel trong Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, công quân dân hỏi Gioan: "VẬY CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?"
-- Ai có hai áo, hãy cho người không có;
-- Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy;
-- Người thu thuế đừng đòi gì quá mức đã ấn định;
-- Các quân nhân đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai;...

Chúa ơi, họ đã để lại một thái độ sám hối "tích cực", một hành động trở về đúng với nhân bản của con người, người thương người, người đùm bọc người... quá tốt quá tốt! một sám hối thiết thực, một bác ái nên có trong tình người.

Lạy Chúa, con nghe qua cũng rất vui mừng và tự hỏi: "MÌNH PHẢI LÀM GÌ?"
-- Giữ lòng sạch sẽ?
-- Ăn ở khiêm nhường hiền lành?
-- Khao khát các nhân đức trọn lành?
-- Sống và làm cho anh chị em hòa thuận?
-- Chia sẻ mọi thứ có thể cho người nghèo khó?
👉 Ui cha, xem ra con có quá nhiều việc để làm trong tinh thần vui mừng mong chờ Chúa đến.

Chúa ơi, dân chúng rất xem trọng đức hạnh của Gioan: Họ nghĩ ông là Êlia, là Đức Kitô. Nhưng Gioan khiêm nhường công bố: "Không, tôi không phải là Đức Kitô. Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa"

Lạy Chúa, lòng khiêm nhường của Gioan cho con thấy rằng:
-- Ông không tham mê quyền lực.
-- Tuyệt đối chu toàn ơn gọi mở đường cho Đức Kitô.
-- Tự mình nhỏ xuống để giới thiệu Đức Kitô là trung tâm điểm của loài người. 

Lạy Chúa, ước gì trên con đường "tư tế", "ngôn sứ", và "vương giả" của người Kitô Hữu con đây, sẽ học được đức khiêm nhường của Gioan để Chúa Giêsu Kitô luôn là trung tâm điểm trong mọi môi trường con sống và sinh hoạt. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp con yêu mến Chúa cho nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2219747474723104


=================================== 
CHẤN HƯNG ĐỨC TIN, MỪNG CHÚA ĐẾN
T7/MV2: PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13
"Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?"
-- Chúa Giêsu trả lời: "Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".
-- Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, trong đoạn Tin Mừng hôm nay có nói đến Tiên Tri Êlia. Ông là ai?

Dưới thời vua Salômôn (con vua Đavít), ông say mê những người đàn bà dân ngoại như Môáp, Ammon, Êđôm, Xiđôn, Khết, những dân mà ĐỨC CHÚA đã truyền cho con cái Ísraen là "các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi" (1V 11,1-2)... Và cũng chính vì lý do này, thần ngoại nổi lên như nấm. Và đất nước bị chia đôi Nam Bắc sau khi Salômôn băng hà... Tồi tệ nhất là ở Miền Bắc dưới thời của vua Akháp lấy công chúa ngoại ban . Dưới triều đại này, họ quây lưng và bạc đãi các ngôn sứ của Thiên Chúa thậm chí còn bị tru diệt khi họ. Vua Akháp say mê hoàng hậu Ideven giúp phát triển các đền thần Baan và thần Asêra.

Thiên Chúa không vui về chuyện phản phúc đó... Người cho Tiên Tri Êlia đến ban lệnh: "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của Ísraen, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, chẳng có sương, nếu tôi không ra lệnh" (1V 17,1). Thiên Chúa nói thế là để họ sớm quay về.

Câu chuyện nổi tiếng nhất của Tiên Tri Êlia là: Một mình chiến thắng 450 ngôn sứ Baan tại núi Cát Minh để chứng minh Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu, là Thiên Chúa Thật đã cho lửa trời xuống nhận của lễ ông dâng (1V 18,20-40)... Và sau đó, ông đã gọi mưa xuống cho toàn dân. Sau đó, Êlia đã bị hoàng hậu Ideven truy giết, ông băng qua sa mạc để lánh nạn.

-- Êlia đã đến chấn hưng Ísraen tin vào Thiên Chúa trong thời Cựu Ước, thì Gioan Baotixita cũng đã đến chấn hưng niềm tin vào Thiên Chúa ở thời Tân Ước. Đó cũng là lý do tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu hiểu - Êlia đã đến chính là Gioan Baotixita.

Có thể nhờ sự chấn hưng của Tiên Tri Êlia và biết bao nhiêu tiên tri khác, nên đã cưu mang những tâm hồn đức hạnh như Đức Trinh Nữ Maria ở Miền Bắc, và Giuse ở Miền Nam... và nhờ đó, chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa được thực hiện: Đức Maria đáp lời "Xin Vâng" và Giuse nhận lấy ơn gọi "Bảo Hộ" Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ Chúa đến, xin Chúa cho chúng con noi gương Êlia và Gioan Baotixita kêu gọi và chấn hưng đức tin cho nhau để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh cho thật xứng đáng, nhờ đó: Chúng con tin tưởng và phó thác vào mầu nhiệm Cứu Độ của Chúa Giáng Sinh. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2218649518166233


=================================== 
KHÔN NGOAN BẰNG VIỆC LÀM
T6/MV2: PHÚC ÂM: Mt 11,16-19
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 

'Chúng tôi thổi sáo, 
sao các bạn không múa nhảy;
Chúng tôi than vãn, 
sao các bạn không khóc lên!'

-- "Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Chúa Giêsu ơi, cùng với các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, có phải Chúa thấy số phận hẩm hiu của ông trong đường tơ kẻ tóc ở trong tù, rồi Chúa ngậm ngùi than thở? Than cho:
-- Thế hệ cứng đầu: Nắng không ưa, mưa không chịu.
-- Thế hệ vô tâm: Tối ngày luôn nghĩ tới những điều gian ác.
-- Thế hệ vô cảm: Luôn tìm cách trục lợi người thắp cổ bé miệng.
-- Thế hệ u mê: Nghiêm chỉnh thi hành luật con người, coi thường luật Thiên Chúa.

Khi Gioan đến kêu gọi họ sám hồi trở về với Thiên Chúa thì họ không ưa, rồi rình rập thấy Gioan ăn chay bằng châu chấu với mật ong thì bảo là ông bị quỷ ám... Khi Chúa Giêsu đến: Thương xót kêu gọi người tội lỗi trở về và vui mừng ăn uống thân mật với người trở về cùng Thiên Chúa thì họ không chịu và cho rằng Chúa Giêsu mê ăn. 

Chúa ơi, khó quá phải không? 
Ở sao cho toại lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê bự, gầy chê xương.

Ngôn Sứ cao trọng nhất như Gioan thì bị cho là quỷ ám.
Chúa Giêsu là Vua đất trời thì bị người đời chụp mũ đủ thứ.
Như vậy những người đang theo Chúa cũng khó tránh thị phi.

NHƯNG con biết: Những người đang 'bị' thị phi điên rồ trước mặt người đời, lại là kẻ khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa.

Sự KHÔN NGOAN đó là: 'KÍNH SỢ THIÊN CHÚA', bước đầu của sự KHÔN NGOAN (Cn 9,10) và là nguồn của sự sống (Cn 14,27) và sống trường thọ (Cn 10,27)... nhờ đó con người có tri thức (Cn 1,7) sống khiêm nhu (Cn 22,4) và gớm ghét điều dữ (Cn 8,13). Và sự KHÔN NGOAN đó được biện minh bằng cách ứng xử của mình (Mt 11,19)

Lạy Chúa, xin cho con 'coi thường' những thị phi của người đời, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự: hết linh hồn hết trí khôn; và yêu thương đồng loại như chính mình con vậy. Đó là cách con dọn đường cho Chúa đến với lòng con. Amen.

Và để được trọn vẹn với lòng con yêu Chúa, con xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho con nhanh bước đến Tòa Giải Tội cho được sạch hồn đón chào Chúa đến. Amen.

Ôi Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, các Thánh và các Thiên Thần, xin hộ giúp con sống xứng đáng là 'con' của Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2216625011702017


=================================== 
NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ PHÚC
T5/MV2: PHÚC ÂM: Mt 11, 11-15
"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

📜 THỜI ĐIỂM: Đức Chúa Giêsu rao giảng ở miền Galilê... Lúc ấy, ông Gioan Tẩy Giả đang bị cầm tù tại Giêrusalem
📜 BỐI CẢNH: Đức Chúa Giêsu, các môn đệ, môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và dân chúng.

Sự tương phản của đoạn Tin Mừng ở trên:

--✔ Gioan Tẩy Giả cao trọng hơn các ngôn sứ từ cổ chí kim, vì ông là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, là nhịp cầu giữa Chúa Giêsu và con người, 
--✔ Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn ông. Phải chăng vì ông không được rữa trong Chúa Thánh Thần, không được chứng kiến ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu, không được thông phần trong bữa Tiệc Ly (Bí Tích Thánh Thể) với Chúa Giêsu tại Giêrusalem?
--✔ Tiên Tri Êlia xưa thì được Đức Chúa bảo hộ cho đến tuổi già rồi về trời, Êlia hôm nay (Gioan) phải bị chặt đầu biến đi để Đức Chúa Giêsu thật sự là TRUNG TÂM ĐIỂM của con người.

✞ Nếu quả thật người Công Giáo được rữa trong Chúa Thánh Thần có phúc hơn Gioan, thì vai trò của NGƯỜI CÔNG GIÁO quá cao trọng rồi... vì tất cả họ đã được làm 'con' Thiên Chúa, họ được sát nhập vào chi thể Chúa Kitô, họ là 'tư tế', họ là 'ngôn sứ', họ là 'vương giả' trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Và chính CHÚA GIÊSU là TRUNG TÂM ĐIỂM cho những ai tin vào Ngài.

Những điều mạc khải của Đức Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đem lại niêm hy vọng và vui mừng cho chúng ta được làm 'con' Thiên Chúa.

👉 Vì thế con cố gắng sống xứng đáng với bản chất của mình là: "THÁNH", "THÁNH THÁNH THÁNH"... lấp đầy những hố xâu của tham lam, hận thù và ganh ghét; bạt phẳng những đồi núi của kêu căng, ngông cuồng, gian ác, tà dâm...

Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ còn mươi nữa thôi là chúng con mừng SINH NHẬT Chúa, mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, xin giúp chúng con: 

--✔ Gội rửa linh hồn chúng con qua Bí Tích Giải Tội, để xứng đáng đón mừng Chúa đến.
--✔ Sống thực với bản chất 'là' con Thiên Chúa, là người Kitô Hữu trong chương trình Cứu Độ của Chúa,
--✔ Loại bỏ những túi phù phiếm ngốc nghếch để có đủ thần lực sống cùng với Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng.

Lạy Mẹ Maria, chắc Mẹ đang mang nặng và hạ sinh Đức Chúa Giêsu bất cứ lúc nào... còn Thánh cả Giuse thì đang lo lắng trăm điều để bảo hộ Đức Mẹ và Con Thiên Chúa.

Cha Thánh Giuse ơi, con thấy Thánh Giuse cần cù và chu đáo quá. Đóng không biết bao nhiêu bàn ghế và xây nhà cho người ta mới có đủ tiền mua một "con lừa" cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu trải đường lên Giêrusalem. Chắc là bàn tay của Thánh Giuse bị chai cứng và xù xì lắm phải không? Con thương Thánh Giuse quá là thương đi, thương cái cần cù chu đáo của Thánh đó.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin hộ giúp chúng con dọn mình đón mừng Chúa Giêsu cho thật xứng đáng nha. Chúng con cám ơn các Ngài. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2215809331783585


=================================== 
"Ở CÙNG" và "SỐNG CHO"
T4/MV2: PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
-- Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
-- Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay cho thấy ít nhất là hai điều muốn suy niệm:
-1. Thiên Chúa "ở cùng" với Đức Maria,
-2, Đức Maria "sống cho" thánh ý Chúa...

👉 "Ở cùng"
Chúa ơi, con thấy người mẹ ở cùng con hơn là con ở cùng mẹ. Vì thế: Chỉ nghe hơi thở của con là biết con khỏe hay không, chỉ nhìn thấy con ngoe nguẩy là biết con muốn gì... Chắc chắn Đức Maria rất dễ thương, rất ngoan, và luôn quấn quýt với Thiên Chúa nên mới được Thiên Chúa ở cùng và được nghĩa với Người; Cho nên những ước muốn của Đức Maria, Thiên Chúa biết! Đức Maria muốn "ở cùng" Thiên Chúa và muốn tận hiến đời mình cuộc đời cho Người. Đó là lý do Maria bối rối khi gặp Sứ Thần, và càng bối rối hơn khi nghe Sứ Thần nói: "Bà sẽ thụ thai, sanh một con trai". 

Maria liền thưa với thiên thần: "Không, không! Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thật đáng khâm phục một cô gái (Đức Maria) ở tuổi trăng tròn mà đã "ở cùng" với Thiên Chúa và tận hiến đời mình cho Người (Đây cũng là một trong những điều chúng con tin Đức Maria vẫn trọn đời đồng trinh).

👉 "Sống cho"
Đang ở tuổi thanh xuân, tuổi hăng say, tuổi nhiệt thành, tuổi mộng mơ sống kết hiệp rất mật thiết với Thiên Chúa thì việc sống với Thiên Chúa là niềm hạnh phúc cao dâng không gì sánh bằng... Bởi thế, mỗi giây phút sống của Đức Maria là sống cho Thiên Chúa. Chúa muốn sao thì được vậy! 

"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". 

Lạy Chúa, trong một thế giới ồn ào và bon chen làm cho con không có giờ, thậm chí không có được một ít phút nhận ra Chúa Giêsu cũng đang ở cùng con, Người đang sống với con và cho con... 

Lạy Chúa Thánh Thần, trong Mùa Vọng này, xin cho con biết "chậm lại", bớt chạy theo thế giới ảo, bớt buông theo những nhục dục trong lòng... để con noi gương Mẹ Maria ở cùng với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, qua Thánh Kinh, qua những việc từ thiện và bác ái.
-- Bác ái cho chính bản thân con là bỏ bớt những đam mê xác thịt.
-- Bác ái với gia đình là yêu thương và ở cùng với vợ và các con.
-- Bác ái với tha nhân là nhiệt thành quan tâm đến những nhu cầu của họ.

Đó là cách con muốn "ở cùng" và "sống cho" Chúa trong Mùa Vọng này. Chúa Thấy có được không?

Xin Chúa cho con và gia đình con được thành toàn. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2214544665243385


=================================== 
"đẠO tẠI tÂM" là ĐANG LẠC BẦY
T3/MV2: PHÚC ÂM: Mt 18, 12-14
"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

"Cây cấm" ở giữa Vườn Địa Đàng là phương tiện giáo huấn con người tùng phục và thuộc về Thiên Chúa, nhưng Satan, kẻ ganh ghét chống lại Thiên Chúa, ngầm dẫn dụ con người hiếu kỳ bất tuân. Từ đó, tội lỗi bắt đầu: Núi đồi của ganh tị cao dâng, lòng tham của con người vô đáy.

Ngay cả trong số Tông Đồ của Chúa cũng có người muốn tham quyền như ông Giacôbê và Gioan đã cậy nhờ mẹ mình xin Chúa Giêsu cho hai anh em họ: Ngồi ở bên phải trái của Chúa Giêsu trong nước của Người.

Rồi trải qua bao nhiêu thế hệ, Satan vẫn tiếp tục cấy "men" hơn thua, háo thắng, ham tiền, tham quyền vào con người để chúng ta tự ganh ghét, hiểm ác, hiềm thù nhau vì sĩ diện.
-- Phải chăng đó là những núi đồi, những hố xâu trong lòng người mà Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi con phải lấp đầy và bạt phẳng để đón chào Chúa đến?
-- Phải chăng đó là những lối lối tối tâm vô hướng về, cần phải có ơn Chúa soi đường mở lối mới có thể trở về với đàn chiên?

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho con thấy rõ ý Cha ở trên trời: Cha không muốn một ai bé nhỏ trong chúng con phải bị hư mất. Vì thế, phàm là con Thiên Chúa, là đệ tử của Chúa Giêsu, là môn đệ (em) của Người phải giúp những kẻ xa đàn trở về.

Cái khéo gàn của con người theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa duy vật là: "đẠO tẠI tÂM"... để rồi nhốt tất cả nhốt ở trong "tâm". Như vậy, người có Chúa và người không có Chúa khác nhau ở chổ nào?
-- Cũng chính vì "đẠO tẠI tÂM" nên con người không còn đến nhà thờ cùng nhau cảm tạ và thờ lạy Chúa.
-- Cũng chính vì "đẠO tẠI tÂM" nên người ta không nhắc nhau đọc kinh cầu nguyện với Thiên Chúa... hồn ai nấy giữ.
-- Cũng chính vì "đẠO tẠI tÂM" người ta không dám tuyên xưng Đức Tin của mình trước mặt thiên hạ.
-- Cũng chính vì "đẠO tẠI tÂM" người ta mất đi những hổ trợ thần lực (thông công) chống lại sự dữ.

👉 Nếu bạn và tôi vẫn nghĩ là "đẠO tẠI tÂM" thì tôi và bạn đã lạc bầy... CẦN ƠN CHÚA GIÚP để ra khỏi những hố xâu, hay trở về đồng cỏ xanh rì.
👉 Nếu bạn và tôi vẫn nghĩ là "đẠO tẠI tÂM" thì tÂM của tôi và bạn không được bảo hộ bởi các Phép Bí Tích và Tám Mối Phúc Thật, khiến cho tÂM của tôi và bạn dễ bị tổn thương.

👉 Ý Cha không muốn ai trong chúng ta bị tổn thương và hư mất...
-- Vì thế, chúng ta phải đến Nhà Thờ.
-- Vì thế, chúng ta phải chạy tới Tòa Giải Tội để nhận Bí Tích Tình Thương của Chúa.
-- Vì thế, chúng ta cần Mình và Máu Chúa Giêsu để được sống đời đời (Bí tích Thánh Thể).
-- Vì thế, chúng ta nhờ Bảy Ơn Chúa Thánh Thần để mạnh dạn tuyên xưng ĐỨC TIN trước mặt thiên hạ, và nhất là để thực thi Tám Mối Phúc Thật trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Lạy Chúa, nếu con và mọi người trong gia đình con luôn làm được như thế thì cả Thiên Đàng rất vui mừng! Xin giúp chúng con.

Chúa ơi, con thú thật: Lúc nào con cũng muốn mình khá hơn, hiểu biết hơn, nói giỏi hơn và làm đúng hơn người khác... ngay cả con đang suy niệm lời Chúa đây, con cũng có những cao ngạo trong lòng. Những "men" Satan dậy lên làm con cao hứng đi hoang loạn lạc xác hồn... rồi có lúc con chia trí coi thường người nầy người nọ. Những lúc con như thế, chẳng khác nào như chiên hoang, lạc bầy, xin Chúa thương cứu con và đem con về với đàn chiên đơn sơ hiền lành của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con tu luyện hài hòa, khiêm nhường, và yêu thương mọi người, những người kém may mắn hơn con, những người thấp kém hơn con, và nhất là những người đói rách cùng khổ không nhà. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Cả Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con luôn nhiệt thành sống đẹp lòng Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2212397672124751


=================================== 
NHIỆT THÀNH TRỢ GIÚP
T2/MV2: PHÚC ÂM: Lc 5, 17-26
"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: "Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!"
-- Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?" Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: "Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: 'Các tội của ngươi đã được tha', hay nói: 'Ngươi hãy đứng dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất". Người nói với người bất toại rằng: "Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà".
-- Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: "Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng".   Đó là lời Chúa.
...........
📜 THỜI ĐIỂM: Lúc Đức Chúa Giêsu rao giảng ở miền Ga-li-lê cách Giê-ru-sa-lem 100 cây số.
📜 BỐI CẢNH: Đức Chúa Giêsu, người Pha-ri-sêu và luật sĩ, Đám đông, những người khiêng bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường.

...........
✠ SUY NIỆM

Điểm nổi bật trong bài tường thuật của Thánh Sử Luca hôm nay là:
👉 LÒNG NHIỆT THÀNH của những người khiêng giúp bệnh nhân.
👉 Mạc khải của Đức Chúa Giêsu về QUYỀN THA THỨ của con người.

✔ Niềm tin vào Đức Chúa Giêsu và lòng nhiệt thành trợ giúp liệt nhân từ bạn bè hết sức dũng mãnh can trường... bằng mọi cách, họ thương lượng với chủ nhà vở nóc và đưa bạn đến với Đức Chúa Giêsu để được chữa lành. Họ đưa người thì đưa tới bến, giúp người thì giúp tới hết căn. Đây là một trong những gương đức tốt mà chúng ta cần học hỏi.

📣 Ngày nay, trong gia đình, hàng sớm, cộng đoàn, và mọi môi trường chúng ta đang sống... có biết bao người đang cần chúng ta giúp, cần chúng ta chia sẻ, cần chúng ta an ủi, cần chúng ta chăm sóc, cần chúng ta yêu thương. 🙏 Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguồn mạch vận hành yêu thương, xin hãy giúp con có lòng NHIỆT THÀNH với mọi người chung quanh con qua nụ cười, lời chào hỏi, chia sẻ áo cơm, ân cần nâng đỡ, ủi an trợ giúp, và hết lòng yêu thương mọi người từ trong gia đình đến hết mọi người con gặp ngoài hàng sớm, cộng đoàn, và xã hội. XIN HÃY GIÚP CON.

✔ Hôm nay, với lòng TIN của bạn bè đã đem lại sự chữa lành và an bình cho liệt nhân... là dịp để Đức Chúa Giêsu mạc khải cho con người về QUYỀN THA THỨ, vì tha thứ cũng có thể chữa lành cho nhau. 

✔ Người Pha-ri-sêu và luật sĩ mang:
-- Những UNG KHÍ trong thâm tâm làm cho người chung quanh ngợp ngạt khó thở,
-- Những lời lẽ CÂY ĐỘC phát ra làm cho người ta cao máu nghẹt tim,
-- Những ĐẦN ĐỘN cố chấp ngang ngược của họ làm nguy hại mọi sinh hoạt chung quanh.

📣 Ngày nay, trong gia đình, hàng sớm, cộng đoàn, và mọi môi trường chúng ta đang sống, cũng đầy những ĐẦN ĐỘN, CÂY ĐỘC, UNG KHÍ... Nếu chúng ta KHÔNG dùng QUYỀN THA THỨ để đối xử chữa lành cho nhau, thì những ĐẦN ĐỘN, CÂY ĐỘC, UNG KHÍ ấy sẽ thuộc về chúng ta... khiến chúng ta vở mật và bể tim chết dần chết mòn mà thôi. Tội tình gì mà không dùng QUYỀN THA THỨ? 🙏 Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguồn mạch vận hành yêu thương, xin giúp chúng con biết xử dụng QUYỀN THA THỨ trong mỗi phút giây sống để mỗi người chúng con được chữa lành, an bình, và vui mừng đón chào Chúa Giáng Sinh trong tâm hồn chúng con.

🙏 Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các thánh Nam Nữ, và các Thiên Binh Thiên Thần, xin hộ phù chúng con trong luôn biết sống THA THỨ cho nhau và nhiệt thành đem bình an đến với mọi người... nhất là những người trong gia đình thân tộc và bạn bè thân hữu con; đặc biệt là trong Mùa Vọng này, cho chúng con có lòng nhiệt thành trợ giúp những người kém may mắn hơn chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2210884605609391


=================================== 
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN
CN/MV2: PHÚC ÂM: Lc 3, 1-6
"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, đời người năm chìm bảy nổi, lúc lên lúc xuống, không gì là chắc bởi những khác vọng của quyền lực và phe phái... Lúc lên voi họ quên Chúa, lúc xuống chó họ kêu cầu Đấng Tối Cao.

Dân Chúa đã có lần nô lệ Ai-Cập, đã có lần bị lưu đài ở Ba-bi-lon. Họ có kinh nghiệm kêu cầu và được Chúa cứu. Rồi nay, họ bị đô hộ ngoại ban bởi “hoàng đế Têbêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê…” (Lc 3,1), dưới sự thống trị của ngoại ban, thì làm sao có đủ cơm no áo ấm? Có lẽ vì thế mà Dân Chúa sống khổ sở để được sinh tồn, và hằng ngày mong đợi Đấng Cứu Tinh.

Chúa ơi, Dân Việt chúng con cũng đã ngàn năm nô lệ giặc Tàu và trăm năm đô hộ giặc Tây hà khắc vất vả lắm; nay chúng con sống dưới chế độ “quân chủ” trá hình cũng khó có an bình, áo ấm, cơm no… nên bị khổ, tương không biết thế nào, lại phải phập phòng lo sợ vì không biết mình được tồn tại đến bao giờ. Thế nên, việc kiếm tìm và mong đợi một vị cứu tinh là ước muốn ắc có của mỗi người cùng khổ chúng con.

Giờ đây, Thánh Gioan Baotixita kêu gọi con: “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). Đang u tối có ánh sáng, đang chán chường có hy vọng… có hy vọng!..

Chúa ơi, con rất muốn làm thẳng con đường thật êm ái và đẹp đẻ để Chúa tới tâm hồn con, nhưng với cuộc sống vất vã đêm ngày cho miếng ăn chổ ở; và thần lực con cũng bị quân thù đêm ngày tấn công. Chúng khuấy lên trong con: những núi đồi của kiêu ngạo và ích kỷ, những thung lũng của hèn nhác và hận thù, những quanh co của dối trá và tham vọng… tà dâm, vô cảm, nói hành, ganh tị, ngông cuồng, v.v... Chúng khiến con quên lời thề hứa, bội bạc tình Chúa, để lòng con xao xuyến nát tan.

Lạy Chúa, giờ con thành tâm sám hối mong ước Chúa đến với con: như mảnh đất khô mong trời mưa xuống, như bóng đêm mong hừng đông đến, như trẻ thơ trông bóng mẹ về vậy. Xin Chúa đến, đến cứu con khỏi mọi vất vã xác hồn, đem lại cho con an bình mến yêu Chúa, đốt tim con lữa khát khao tình Chúa, và dưỡng nuôi con bởi bánh trường sinh (Mình và Máu) của Chúa để con sống chúc tụng Chúa, vinh danh Chúa, cảm tạ Chúa, và cùng với Thần Thánh thờ lạy Chúa đến muôn đời. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2209095185788333


=================================== 
Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12) 
PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.
-- Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”.
-- Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà  Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!”
-- Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.
-- Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
-- Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.
-- Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.  Đó là Lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội dâng lễ trọng thể kính Đức Mẹ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:
-- Lễ xứng hợp với lời chào của Thiên Thần Gabriel: “KÍNH CHÀO TRINH NỮ ĐẦY ƠN PHÚC, THIÊN CHÚA Ở CÙNG TRINH NỮ, TRINH NỮ CÓ PHÚC HƠN CÁC NGƯỜI NỮ” (Lc 1,28)
-- Lễ kính nhớ lời hứa của Đức Chúa Cha: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

Như vậy, phải nói là Đức Maria đã nằm trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Maria đã được sinh ra trong một gia đình rất ư là thánh thiện: Cha là Thánh Gioan Kim, và Mẹ là Thánh Anna; Vì thế Đức Maria đã thuộc trọn về Thiên Chúa khi còn nhỏ, và ở tuổi 15, Maria đã trở nên trinh nữ thánh thiên, thần lực vô song, và yêu thương vô hạn của Đức Chúa Cha… 

Thần lực yêu thương của Đức Maria bao trùm cả vũ trụ, đến độ các Triều Thần Thiên Quốc và đặc biệt là Tổng Lảnh Thiên Thần Gabriel tung hô Mẹ là người có phúc hơn mọi người nữ, như vậy Mẹ có phúc hơn cả loài người chúng con. Chẳng những vậy, tình thương của Mẹ quá đẹp lòng Đức Chúa Cha nên Thiên Chúa đã chọn Mẹ là người khởi đầu cho chương trình “Cứu Độ” của Thiên Chúa _ "GIAO ƯỚC TRỌN TÌNH THƯƠNG" hay còn gọi là Giao Ước Mới, Giao Ước “Phàm Thánh” đồng cư giữa “Trời” và “Đất”.

Lạy Mẹ Maria, tình thương của Mẹ quá cao cả để Mẹ đáp lời “XIN VÂNG” và trở nên “HÒM BIA ÊM ÁI” cưu mang Đức Chúa Giêsu, Con Một của Đức Chúa Cha.

Tiếng “XIN VÂNG” của Mẹ sắp xếp lại thần lực và trật tự trong toàn cõi vũ trụ khiến ma vương và quỉ thần muôn đời kinh khiếp. Lời “XIN VÂNG” của Mẹ là nhịp cầu giữa “Đất Trời” cho Thiên Chúa thể hiện tình thương và là niềm hy vọng cho loài người cùng muôn linh hồn ở cõi Âm Ty.

Ôi Maria, Mẹ của con, Mẹ đã trao trọn tình thương cho Đức Chúa Cha và cho Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Mẹ khiêm nhường cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ, bảo vệ, và đồng hành với Con Thiên Chúa trong thân phận con người suốt 33 năm từ Belem đến AiCập rồi trở về Nazarét đến đỉnh đồi Canvê tại Giêrusalem… và Mẹ tiếp tục đồng hành với Con Mẹ và với chúng con cho đến tận thế. 

Mẹ Maria ơi, nhờ “Trái Tim” vĩ đại của Mẹ, nhờ vào sự tinh tuyền của Mẹ, nhờ vào sự tỉ mỉ của Mẹ, nhờ vào lòng khiêm nhường nhẫn nhục của Mẹ, nhờ vào lòng dũng cảm của Mẹ, nhờ vào sự kiên trì của Mẹ,... Mẹ đã cùng với Đức Chúa Cha tạo ra con người Giêsu vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn Mẹ tốt hơn muôn ngôn từ hợp lại nhiều lắm. Nên Mẹ và Đức Giêsu Kitô không tì ố, không chút nhuốc nhơ, không một tội lỗi nào.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn sự tinh tuyền của Mẹ, “Trái Tim” vẹn sạch của Mẹ, nhờ Mẹ mà "Giao Ước Mới" của Thiên Chúa được thực hiện, nhờ Mẹ mà niềm hy vọng của loài người chúng con được cao dâng, nhờ Mẹ mà người và thánh được hiệp thông dâng lời cảm tạ và vinh danh Thiên Chúa, nhờ Mẹ mà những ai TIN sẽ được làm "DƯỠNG TỬ" của Mẹ và làm "con" của Đức Chúa Cha.

Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn Hùng Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2207619669269218


=================================== 
XIN MỞ MẮT CON
T6/MV1: PHÚC ÂM: Mt 9, 27-31
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Isaia về Đấng Cứu Độ: "Ngày đó, kẻ điếc được nghe, người mù được trông thấy..." (Is 29,18)

Việc chữa lành hai người mù hôm nay cũng ứng nghiệm ơn gọi của Chúa Giêsu: "Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.. (Is 61,1-3 )

Có lẽ, hai người mù trong Tin Mừng hôm nay, đã nghe Tiên Tri Isaia nói về Chúa Giêsu, nghe người đời kể về những sự lạ Người đã làm, nên họ đã ước ao được thấy Chúa Giêsu, nương nhau mong chờ Chúa Giêsu. Họ tương trợ nhau trải đường này qua đường với hy vọng đón gặp Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, con nhìn vào tinh thần hai người mù hôm nay:
-- Họ biết mình "mù" nên tương thân nhau để được tồn tại,
-- Vì "mù" nên họ phải nương nhờ nhau để "chạy theo" Chúa Giêsu,
-- Vì "mù" dù có tương trợ, nhưng không thể bon chen giữa đám đông.

Trước những hoàn cảnh khó khăn của họ, phải chăng Chúa Giêsu biết và chạnh lòng thương, cố tình tìm đến hai người mù bằng cách đi ngang qua họ? Phải chăng Chúa đã tạo cơ hội cho họ kêu cầu: "Lạy Con vua Đavít, xin thương chúng tôi".

👉 Hôm nay, Chúa Giêsu đã băng bó hai tấm lòng tan nát, giải thoát họ khỏi cảnh mù lòa, cho họ nhìn thấy sự vinh hiển của Thiên Chúa, và ban cho họ niềm vui hoan lạc.

Lạy Chúa, hai người kia mù về thể xác nhưng họ không mù về tâm linh, vì họ TIN Chúa, đi tìm Chúa, và nhất là sống Lời Chúa bằng tình tương thân tương ái với nhau và trợ giúp nhau trông cậy vào Thiên Chúa... 

Còn con, có mắt cũng như mù:
-- Con có tinh thần tìm kiếm Chúa như hai người mù kia đâu,
-- Con có tin tưởng, trông cậy, và đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa đâu,
-- Con có thấy biết bao hồng ân và những đặc ân Chúa đang ban cho con đâu,
++ Chẳng vậy, con còn cao ngạo rằng những gì con có là do sự hiểu biết, trí thông minh, và do tay con làm.

Steve Jobs (Apple founder), sống những ngày cuối đời trên gường bệnh, ông nhận ra giá trị thực của con người, ông nói: "Giàu trí, giàu tiền, giàu của, nhưng nghèo tình thương với chính bản thân và gia đình thì không đáng... vì sự nghiệp và tiền của, tôi không thể mang theo sau khi chết, nhưng chỉ có TÌNH YÊU Thiên Chúa và gia đình là không có giới hạn."

Lạy Chúa, xin cho con ý thức TÌNH YÊU Thiên Chúa và gia đình như Steve Jobs trước khi lâm bệnh hay sự cố gì ụp xuống trên con, để con sống Lời Chúa như hai người mù được Chúa chữa hôm nay là tương thân và tương ái với nhau trong đời sống này.

Lạy Chúa, rất nhiều lần Chúa dõi bước theo con, vì con thiếu lòng TIN Cậy MẾN, nên con không có lòng mong đợi như hai người mù kia... Chúa ơi, nhân dịp sống trong MÙA VỌNG này, xin Chúa "mở mắt" con, cho con TIN CẬY MẾN chúa cho nhiều, vì Chúa vẫn đang cho con cơ hội nhìn thấy và nhận ra những gì là giá trị và quan trọng cho xác hồn con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, các Ngài đã nhận thức được những gì là vĩnh cửu, xin các Ngài hộ giúp chúng con sống đúng với giá trị "là" con Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2207001915997660


=================================== 
THỰC HÀNH LỜI CHÚA
T5/MV1: PHÚC ÂM: Mt 7, 21. 24-27
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".   Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, thành ngữ Việt Nam con cũng có câu: "VĂN" ôn "VÕ" luyện. Ôn luyện là cách giúp con cải thiện tốt hơn.

Hôm nay, Chúa dạy con phải "thực hành" Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, vì đó là "nền tảng" vững chắc của ĐỨC TIN, là phương tiện rất tốt để đầu tư vào nước Trời.

Toàn bộ thần học và triết học của Chúa Giêsu đã tóm gọn vào một chữ "YÊU". Đó là cách tốt nhất cho con đầu tư.

Chúa Giêsu đã thực hành chữ "YÊU" bằng chính cuộc đời của Chúa:
-- Chúa Giêsu yêu cha Giuse và Mẹ Maria nhiều lắm... trước khi chết, Chúa vẫn quan tâm đến Mẹ Maria, sợ Mẹ cô đơn một mình, nên đã trối lại cho Thánh Gioan và chúng con chăm sóc Mẹ.
-- Chúa Giêsu yêu Đức Chúa Cha hết trí hồn bằng cách thực hiện toàn bộ chương trình cứu độ theo thánh ý Chúa và kết hiệp mật thiết với Cha. 
-- Chúa Giêsu yêu con người đến độ phải thí mạng vì con người để "cứu độ' và "nâng cấp" con người lên làm "dưỡng tử" của Thiên Chúa.
-- Chúa Giêsu yêu "dưỡng tử" của Thiên Chúa là chúng con bằng cách ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế.

Lạy Chúa, là "dưỡng tử" của Chúa, con tự xét mình và cảm thấy hổ thẹn.
-- Con yêu con nửa vời, vì con không thể bỏ hết những tính hư và tật xấu của con.
-- Con yêu Chúa nửa vời, vì khi đối diện với "3T" tiền tài tình, thì con dễ bỏ Chúa qua một bên.
-- Con yêu anh chị em con cũng chỉ nửa vời, vì con vô cảm và không nhiệt thành trợ giúp trước những nhu cầu cần thiết của họ.

Chúa ơi, con thờ lạy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, kết hiệp mật thiết với Chúa trong kinh nguyện thì con có thể thực hiện được... NHƯNG, con yêu Chúa trong anh chị em con sao khó quá! nhất là những người hay làm phiền và làm trái ý con. Vừa gặp họ, là con bị dị ứng, lên máu khó chịu trong lòng... cố gắng lắm, con mới giữ được chút hài hòa.

Chúa ơi, con kêu gọi mọi người làm việc thiện, trong khi đó chính bản thân con không nhiệt thành làm thiện... con vẫn tiếc của và tiếc tiền trước những nhu cầu của anh chị em con, trong khi đó con trác táng phung phí cho chính bản mình.

Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở con chăm lo thực hành Lời Chúa. Vâng, thưa Chúa, con đang cố gắng thực hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời con... xin Chúa Thánh Thần ban ơn thêm sức cho con vì thân xác con đây còn quá yếu đuối mỏng giòn lại mang tính ích kỷ kêu căng dễ bể, xin Người thương con.

Lạy Mẹ Maria, và các Thánh, xin cứu giúp con và cầu bàu cho chúng con thật lòng "YÊU" Chúa và "YÊU" tha nhân. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2205123919518793


=================================== 
KHIÊM TỐN THỜ LẠY, VỮNG TIN PHÓ THÁC
T2/MV1: PHÚC ÂM: Mt 8, 5-11
"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay, ông "Đại Đội Trưởng" là người La Mã, người có thế quyền đối với người do thái, người có quyền lực khiển kẻ đó đây... thế mà ông có lòng nhân hậu đối với đứa nhỏ, con của một gia nhân trong nhà đang bị tê liệt đau đớn.

Vừa hay tin Chúa Giêsu vào thành, ông liền chạy ra gặp Chúa Giêsu (tam quỳ lục lạy), nhưng không dám xin Chúa cứu chữa thằng nhỏ mà chỉ kể Chúa nghe tình trạng nó đang chịu. Điều này, chứng tỏ ông tôn trọng và tín thác trọn vẹn vào thánh ý Chúa... nghĩa là: Chữa hay không là quyền của Thiên Chúa, ông không có nữa lời.
-- Lòng khiêm tốn thần phục của ông đã chạm đến lòng thương xót Chúa, Chúa Giêsu đáp: "Tôi sẽ đến chữa nó". (Mt 8,7)
-- Chẳng vậy, ông còn tin chắc vào thần lực của Chúa Giêsu và tin thật vào quyền năng vô song của Thiên Chúa, ông nói: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh". (Mt 8,8)

👉 Ngày nay, trước khi hiệp lễ rước Chúa vào lòng, Israel Mới (chúng ta) của Thiên Chúa tuyên xưng: "LẠY CHÚA, CON CHẲNG ĐÁNG CHÚA NGỰ VÀO NHÀ CON, NHƯNG XIN CHÚA PHÁN MỘT LỜI THÌ LINH HỒN CON SẼ ĐƯỢC LÀNH MẠNH".

Lạy Chúa, trước một lòng KHIÊM TỐN và một ĐỨC TIN mạnh mẽ của viên đại đội trưởng ngoại tộc, Chúa phải cảnh giác chúng con rằng: "NHIỀU NGƯỜI TỪ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY SẼ ĐẾN DỰ TIỆC CÙNG ABRAHAM, ISAAC VÀ GIACÓP TRONG NƯỚC TRỜI. CÒN CON CÁI TRONG NƯỚC SẼ BỊ VỨT VÀO NƠI TỐI TĂM BÊN NGOÀI, Ở ĐÓ SẼ PHẢI KHÓC LÓC NGHIẾN RĂNG". (Mt 8,11-12)

Lạy Chúa, con thấy mình thiếu ĐỨC TIN, thiếu lòng KHIÊM TỐN, thiếu THỜ LẠY, xin Chúa tha thứ cho con:

--1. Năm 2006, con trở về VN lo một ít công việc, tiện thể viếng thăm mộ cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp ở Bạc liêu (thuộc Giáo Phận Cần Thơ). Khi tới đây, con thấy rất rõ sự khác biệt giữa người Công Giáo và người ngoại giáo.
--- Con và gia đình chỉ lơn tơn viếng thăm mộ cha Diệp trong tinh thần hiếu kỳ rồi về.
--- Còn người ngoại giáo thì thành kính quỳ bái thành khẩn van xin trước mộ Cha Diệp.

--2. Tương tự, con hay nói chuyện ồn ào và ít khi giữ bầu khí linh thiêng nơi thánh đường; trong khi đó, bạn con đứng trước bàn thờ ông bà thôi, anh ấy rất nghiêm túc kính trọng hương bái lạy thờ.

Nhờ ơn Chúa giúp, gần đây con cố gắng ý thức rằng:

--- Trong đền thờ không chỉ có Chúa và con, mà còn có các Thiên Thần và các Thánh đang hiện diện chầu Chúa ở đó... vì thế việc đi đứng tới lui trong đền thờ, con hết sức cẩn trọng và sợ va chạm hoặc làm phiền các đấng.
--- Dâng Lễ trên bàn thờ không chỉ có linh mục và cộng đoàn dân chúa, mà còn có cả sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, và toàn thể các đấng trên Thiên Đàng đang bao trùm bàn thờ, tôn vinh và chúc tụng hy lễ do chính Chúa Giêsu tự hiến tế Mình.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn chạy đến với Chúa trong mọi nỗi gian truân, và tín thác trọn vẹn vào thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là cho con biết thờ lạy và yêu thương Chúa thất xứng đáng như Chúa được tôn thờ. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp con, gia đình con, và bạn bè thân hữu con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2200277436670108
Comments