Startside - TSKL‎ > ‎

Treningsgruppene

Skileikgruppa
Har treninger på mandager kl.1800-1900 ved skistadion, les mer her

09-10 Gruppa
Har treninger på mandager kl.1800-1915 ved skistadion, les mer her

07-08 Gruppa
Har treninger på mandager kl.1800-1915 ved skistadion, les mer her

05-06 Gruppa
Har treninger på mandager og onsdager kl.1800-1930 ved skistadion, les mer her

Tromsø skiteam
Skiteamet bruker denne siden på Facebook 

Veteran Gruppa
Har treninger på tirsdager og torsdager kl.1900-2030 ved skistadion, når snøen kommer så har de også trening på lørdager fra kl.1400
For mer informasjon så kontakt Kjell Johnsen 41335454.


Politiattest

Krav om politiattest i TSKL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I TSKL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle trenere skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med sportslig leder.

Sportslig leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


    Foreldrevettregler i TSKL
    Vi setter pris på at alle foresatte setter seg i klubbens foreldrevett regler.

 1. Respekter og følg NIFs Bestemmelser om barneidrett
og Idrettens barnerettigheter
 2. Møt opp på trening og konkurranser –veldig fint at de voksne er
 til stede sammen med barna, og ikke minst at de bryr seg om alle barna og ungdommene i klubben.
 3. Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser


 4. Motiver barna til å være positive på trening
og stimulere barna til å tåle medgang og motgang
 5. Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver.
 6. Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser


 7. Ved uenighet snakker du med den det gjelder - ikke om
 8. Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt

    Foresattes oppgaver
 • Bli med på treningskvelder for å se og lære
 • Vær aktiv for å gjøre et godt miljø i gruppa enda bedre. Delta gjerne på kurs. Vi oppfordrer også foreldre til å ta trener -1 kurs for å lære om idretten.
 • Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre.
 • Vær med på dugnader. Dugnader er viktige for at TSKL skal opprettholde aktivitene og gi barna et godt tilbud. Mye av dugnadsarbeidet i TSKL er relatert til skirenn og vedlikehold av skihuset og løyper.
 • Pass på at ungene spiser vanlig sunn norsk hverdagskost med litt tran
i vinterhalvåret (kornprodukter, frukt og grønnsaker er viktige elementer

i kosten).
 • Glem ikke at det kun er noen få som blir virkelig gode i sin idrett. Det samme

gjelder i langrenn. Men vi har med mange, og det er plass til enda flere som 
er med fordi langrenn er gøy. Langrenn er en spennende idrett hvor en i stor grad kan konkurrere med seg selv og være med i et trivelig miljø.