Startside - TSKL‎ > ‎

Om TSKL

Fakta om klubben

Tromsø skiklubb langrenn (TSKL) har som hovedaktivitet langrenn hvor treningsglede, vennskap og utvikling kjennetegner aktiviteten. Langrenn er også en miljøvennlig idrett hvor en bruker naturen som idrettsarena, TSKL har sitt klubbhus på midten av Troms øya og bruker området rundt som ”treningsrom” sommer som vinter.

Klubben har utøvere som spenner fra topp motiverte med store ambisjoner til  utøvere trener langrenn i tillegg til at de er aktive innenfor andre idretter. Det er treningstilbud for de som er 6 år og oppover.

Klubben er inne i en vekstperiode med både flere og bedre skiløpere. Vi er en klubb med 440 betalende medlemmer i alle aldre, og hovedvekten av medlemmene er under 14 år. I tillegg så er det over 400 som deltar på onsdagsrennene og som har rekrutterings medlemskap i TSKL.

Verdens første skirenn

Viste du at verdens første skirenn antagelig ble avholdt i Tromsø våren 1843? Rennene gikk fra Rådstua i sentrum til brønnen ved kjøpmann Ebeltofts gård på den andre sida av øya og tilbake igjen.

Organisering

Organisasjonskart i Tromsø skiklubb langrenn

Styret 2018-2019
Frode Hjort-Larsen, styreleder og leder for arrangement
Agnetha Johansen Åsheim, nestleder og leder for utvikling av Templarheimen skistadion
Lars Fause, ansvar for utleie og oppfølgning av Skihuset
Øyvind Lyngedal, leder sportslig utvalg
Magne-Petter Sollid, leder for økonomi
Rune Larsen, leder for marked
Sara Pedersen, kontaktpunkt for utøvere
Øyvind Ravna, leder for anlegg og utstyr
Hallvard Strøm, vara i styret, med i arrangementsutvalget

Andre
Nils Thomas Songstad er webansvarlig

Kontaktinfo

Til styret: 
post(a)tromsoskiklubb.no
frode.hjort-larsen(a)tromsfylke.no

Webansvarlig:
Nils Thomas Songstad: nilsthomass@gmail.com

Postadresse:

Tromsø Skiklubb Langrenn
Postboks 2120
9267 Tromsø

Kto.nr 4750 11 53717

Org.nr: 987 271 361

Comments