Startside - TSKL‎ > ‎

Om TSKL

Fakta om klubben

Tromsø skiklubb langrenn (TSKL) har som hovedaktivitet langrenn hvor treningsglede, vennskap og utvikling kjennetegner aktiviteten. Langrenn er også en miljøvennlig idrett hvor en bruker naturen som idrettsarena, TSKL har sitt klubbhus på midten av Troms øya og bruker området rundt som ”treningsrom” sommer som vinter.

Klubben har utøvere som spenner fra topp motiverte med store ambisjoner til  utøvere trener langrenn i tillegg til at de er aktive innenfor andre idretter. Det er treningstilbud for de som er 6 år og oppover.

Klubben er inne i en vekstperiode med både flere og bedre skiløpere. Vi er en klubb med 440 betalende medlemmer i alle aldre, og hovedvekten av medlemmene er under 14 år. I tillegg så er det over 400 som deltar på onsdagsrennene og som har rekrutterings medlemskap i TSKL.

Verdens første skirenn

Viste du at verdens første skirenn antagelig ble avholdt i Tromsø våren 1843? Rennene gikk fra Rådstua i sentrum til brønnen ved kjøpmann Ebeltofts gård på den andre sida av øya og tilbake igjen.

Organisering

Organisasjonskart i Tromsø skiklubb langrenn

Styret 2017-2018
Lars Fause, lederog oppfølgning av Skihuset
Johnny Ryvoll, nestleder og leder sportslig utvalg
Mats Rødum, leder for økonomi
Frode Hjort-Larsen, leder for arrangement
Rune Larsen, leder for marked
Agnetha Johansen Åsheim, leder for utvikling av Templarheimen skistadion
Anna Svendsen, kontaktpunkt for utøvere og medlem av sportslig utvalg
Øyvind Ravna, leder for anlegg og utstyr
Øyvind Lyngedal, vara og leder for løypetraseer

Andre
Ola Deinboll er ansvarlig for utleie av Skihuset
Svein Morten Sørensen er leder av smøreteamet
Nils Thomas Songstad er webansvarlig

Kontaktinfo

Til styret: post(a)tromsoskiklubb.no
Lars Fause fause@live.no
ryvoll(a)gmail.com

Webansvarlig:
Nils Thomas Songstad: nilsthomass@gmail.com

Postadresse:

Tromsø Skiklubb Langrenn
Postboks 2120
9267 Tromsø

Kto.nr 4750 11 53717

Org.nr: 987 271 361

Comments