Styrelse 2017/2018

Att samtliga årskursen är representerade i styrelsen anser vi är en förutsättning för att föreningen ska fungera bra. I år finns förutom föreskoleklassen, samtliga årskurser representerade.

Ledamöter
Bouke van der Gaast (ordförande) (1/1) (Barn i 8:an) 
Katharina Sjöqvist (2/2) (vice ordförande) (Barn i 5:an / 9:an)
Nina Daae (kassör) (2/2) (Barn i 7:an / 9:an)
Sara Pettersson (2/2) (Barn i 6:an)
Adrian Bird (2/2) (Barn i 2:an)
Jannica Tallin (2/2) (Barn i 1:an, 5:an, 8:an)
 
Suppleanter
Per Dahl (1/2) (Barn i 3:an / 8:an)
Andrea Cortés Serrano (1/2) (Barn i 1:an)
Jennie Wiklund Bobäck (1/2) (Barn i 3:an)
Vakant
Vakant
 
Revisorer
Laith Fransis (1/1)
Ers: Vakant


Valberedning
Vakant
Underordnade sidor (1): Dialog
Comments