Sök bidrag

Alla arbetslag och klasser har möjlighet att söka bidrag från föräldraföreningen.
 
Det är möjligt att söka bidrag till bra och tankeväckande upplevelser såsom  föredrag, studiebesök eller kulturupplevelser men också bidrag till material av olika slag kan beviljas.  
Med rätt motivering är allt möjligt.
 
Kontakta oss på TFF-Trollbodaskolan@hotmail.com om ni har några frågor eller behöver hjälp.
Vår önskan och målsättningen är att samtliga enheter söker något bidrag under ett läsår.
 
Tips! Se gärna tidigare utbetalda bidrag för att få inspiration.

Rutiner att söka bidrag:

 
1. Fyll i TFFs Bidragsblankett
(Obs! Wordversionen hittas i arkivet, under Blandat)
 
2. Maila bidragsblanketten till
     (alt lägg bidragsblanketten i TFFs postfack)
 
3. TFF tar beslutet vid nästkommande styrelsemöte och informerar kontaktpersonen om beslutet.
 
4. TFF informerar när beloppet har förts över.
 
5. Skicka en kort uppföljning av aktiviteten (sista delen i TFFs bidragsblankett.