Länkar

Visar 6 objekt
WebbadressBeskrivningUppdaterat
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
WebbadressBeskrivningUppdaterat
Kometprogrammet Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan.  27 januari 2010 
Föräldraalliansen Stockholm Stad FiSS, Föräldraalliansen i Stockholms Stad är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad.  27 januari 2010 
Föräldraföreningen dyslektiska barn Föreningen arbetar med stödverksamhet för föräldrar, bl.a. genom mejl- och telefonkontakt, studiecirklar och föreläsningar.  27 januari 2010 
Stockholm Stad Kommunens hemsida 27 januari 2010 
Skolverket Skolverkets hemsida 27 januari 2010 
Trollbodaskolan Skolans hemsida 27 januari 2010 
Visar 6 objekt