Arkiv‎ > ‎

Mötesprotokoll

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  534 kB v. 2 26 okt. 2017 14:51 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  504 kB v. 2 21 feb. 2018 15:06 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  220 kB v. 2 24 sep. 2018 12:12 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  617 kB v. 2 26 okt. 2017 14:52 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  580 kB v. 2 26 okt. 2017 14:52 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  600 kB v. 2 21 feb. 2018 15:06 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  606 kB v. 2 21 feb. 2018 15:06 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  426 kB v. 2 26 okt. 2017 14:51 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  663 kB v. 2 15 sep. 2016 13:30 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  348 kB v. 2 15 sep. 2016 13:27 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  469 kB v. 2 22 jan. 2017 09:30 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  544 kB v. 2 10 maj 2017 13:50 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  457 kB v. 2 15 sep. 2016 13:27 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  420 kB v. 2 22 jan. 2017 09:30 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  497 kB v. 2 22 jan. 2017 09:30 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  550 kB v. 2 26 okt. 2017 14:48 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  431 kB v. 2 23 okt. 2016 07:24 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  222 kB v. 2 15 sep. 2016 13:29 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  440 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  715 kB v. 2 15 sep. 2016 13:27 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  374 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  374 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  283 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  283 kB v. 4 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  800 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  800 kB v. 2 19 jan. 2016 13:44 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  454 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  567 kB v. 2 19 jan. 2016 13:44 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  567 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  132 kB v. 3 17 feb. 2016 11:40 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  590 kB v. 2 28 maj 2016 01:11 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  160 kB v. 2 28 maj 2016 01:11 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  191 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  443 kB v. 3 19 jan. 2016 13:41 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens årsberättelse för år 2013/2014  440 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens konstituerande möte för år 2014/2015, där 3 nya föräldrar (kassör & 2 suppleanter) har blivit del av föreningen.  412 kB v. 2 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen bla om årets målsättningar, inför fotograferingen, diskussion kring årets simtest  696 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Andra skolledningsmöte där bla skolan berättade om att arbetsplanen nu gäller från årsskiftet och berättade om hur målsättningar sätts som ligger till grund för en arbetsplan. Samt informerade skolan om att Elisabeth byter tjänst och att man letar efter en ny skolfoto fotograf till nästa år.  467 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där bla bytte av skolfotografen diskuterades, plast tallrikar i matsalen ifrågasattes, samt man diskuterade att organisera en gemensam föreläsning under våren.  731 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där bland annat användning av datorerna och en planerad föreläsning diskuterades.  654 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där främst skolans verksamhetsplan diskuterades.   728 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där vi främst diskuterade kring skolans likabehandlingsplan. Övriga punkter var en dialog kring att förtydliga info om simskolan, samt att föräldrar där barnen börjar i 7:an får information om hur det är att bli tonårsförälder.  711 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Förenings första styrelsemöte, framförallt diskuterades förberedelse inför årsmötet  391 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsemöte där inbetalningar och äskande diskuterades, samt inkomna frågor från föräldrar om bland annat behov av cykelställ och översyn i matsalen gällande plast tallrikar.  642 kB v. 2 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Förberedelse möte inför skolledningsmöte 02/17.  539 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Protokoll styrelsemöte  543 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Protokoll styrelsemöte, förberedelse trollbodaskolanskväll  495 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Protokoll till Föreningens årsmöte  334 kB v. 2 13 dec. 2015 01:39 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Årsberättelse Föreningen för år 2012/2013  343 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens konstituerande möte inför år 2013/2014  332 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens första möte med skolledningen, den 01 oktober 2013  374 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens andra mote med skolledningen, den 26 November 2013  479 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledning, där man bla diskuterade om hantering av konflikt i skolan mha medling  426 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där vi bla diskuterade skolans underdimensionerade matsal  408 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Möte med skolledningen där vi diskuterade bla om artikeln i västerort om betygen, samt öppningstider av biblioteket.  537 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Första styrelsemöte inför år 2013/2014  365 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsemöte i anslutning till motet med skolledningen, 01okt 2013  446 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Anteckningar Styrelsemöte 20131106  482 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte I anslutning till skolledningmöte, 26nov 2013  504 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens styrelsemöte 13jan 2014  414 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsemöte där vi bla. diskuterade skolans arbetssätt gällande konflikthantering, samt förslag att driva frågan att bygga ut matsalen.  430 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsemöte där bla matsalsproblematik lyftes, samt bibliotekets öppettider och skolinsatsen om drogerna i samarbete med polisen diskuterades  504 kB v. 3 13 dec. 2015 01:42 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Ett styrelsemöte där framförallt föreberedelse inför Trollbodaskolans kväll diskuterades  495 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Ett styrelsemöte fortsatt om matsalsproblematiken, men även planerade inför sommaren.  388 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Föreningens årsmöte där alla föräldrar var inbjudna och hölls 18sept 2013.  361 kB v. 3 9 nov. 2014 11:38 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  339 kB v. 3 17 nov. 2014 12:47 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  249 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  166 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  36 kB v. 3 17 nov. 2014 12:46 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  127 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  129 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  235 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  324 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  196 kB v. 4 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  132 kB v. 3 17 nov. 2014 12:47 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
  167 kB v. 3 9 nov. 2014 11:37 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar  32 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar  38 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  25 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  33 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  24 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  35 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  36 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  37 kB v. 3 17 nov. 2014 12:46 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  33 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  35 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
  35 kB v. 3 9 nov. 2014 11:36 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Protokoll från konstituerande möte.  7 kB v. 5 17 nov. 2014 12:46 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Protokoll från årsmötet 2010.  74 kB v. 5 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte   101 kB v. 4 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Anteckningar möte med skolledning  14 kB v. 3 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte  32 kB v. 3 17 nov. 2014 12:46 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Ċ
Visa Ladda ned
Anteckningar möte med skolledning  131 kB v. 4 17 nov. 2014 12:46 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte  27 kB v. 3 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar möte med skolledning  35 kB v. 3 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte  33 kB v. 3 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
ĉ
Visa Ladda ned
Anteckningar styrelsemöte  34 kB v. 3 9 nov. 2014 11:35 tff-trollbodaskolan@hotmail.com
Underordnade sidor (1): Dokumentarkiv
Comments