Om Trollbodaskolans FöräldraFörening

Föräldraföreningens styrelse består av ett antal engagerade föräldrar vars uppgift är att tillsammans med skolledningen, personal samt Trollbodaskolans föräldrar värna om elevernas bästa.

Tillsammans bildar vi ett starkt nätverk för kommunikation, inspiration och stöd där föreningen tillsammans med föräldrar kan driva förslag och synpunkter till skolledningen för att härmed påverka hur Trollbodaskolan ska fungera.

Föräldraföreningens årliga aktiviteter:

  • Regelbundna styrelsemöten, där vi diskuterar inkomna frågor från föräldrar samt behandlar bidragsansökningar.
  • Regelbundna möten med skolledningen, där vi tar upp och driver viktiga förslag och synpunkter från oss föräldrar.
  • Organisera omhändertagande av borttappade kläder. 
  • Ge bidrag till material eller bra och tankeväckande aktiviteter.
  • Sponsra 9:ornas avslutningsmiddag.

Var med och stöd eleverna, bli medlem!

En av föreningens styrkor är att kunna ge bidrag till bra och tankeväckande aktiviteter. För att kunna göra detta är föreningen helt beroende av medlemskap från er föräldrar, där alla bidrag oavkortat går tillbaka till eleverna.

Var med och stöd eleverna ni också och bli medlem för 150 kronor per familj per år.

  
 


Den som vill är välkommen att delta vid våra möten - kontakta styrelsen några dagar innan via mail, så att vi kan meddela plats. Vill du föra upp någon särskild fråga, maila även den, så att den kommer med på dagordningen.

Senaste protokoll finns här.

Mötesprotokoll från tidigare möten finner ni här. 

Comments