W roku 1986 w domu przy Małopolskiej w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie zamieszkały Siostry Szensztackie: s. Michaela, s. Grażyna i s. Judyta. 28 stycznia 1987 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy rodzin z s. Michaelą. W niedługim czasie rozpoczęły się również spotkania Ligi Matek. Po kilku latach, wraz z przeprowadzkami członków pierwszej grupy zaczęły powstawać kolejne w Gdańsku i Gdyni oraz na Rotmance koło Pruszcza Gdańskiego

Dzisiaj na terenie Archidiecezji Gdańskiej zaangażowane są dwie siostry szenstackie w roli katechetki i zakrystianki. W ponad pięciu parafiach spotykają się grupy Ligi Rodzin, Związku Rodzin, Ligi Matek, Szensztacka Młodzież Żeńska i Męska. Coraz bardziej rozprzestrzenia się Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej. Na wspólne spotkania 18-tego docierają również sympatycy Ruchu oraz członkowie Kręgu Wieczystej Adoracji. Wszystkich członków wspólnot ligowych jest ok. 140, w tym ok. 20 młodych w grupach młodzieżowych. W czterech parafiach działa łącznie ponad 10 Kręgów Pielgrzymującej. Natomiast Związek Rodzin tworzący Okręg Gdański tworzy 24 rodziny z kursów: III, IV, VI, IX i XI. Część z tych rodzin, poza spotkaniami kursowymi i okręgowymi, aktywnie uczestniczy w życiu Rady Diecezjalnej oraz grup ligowych.

W związku z tym, że na terenie archidiecezji nie ma sanktuarium szensztackiego nie możemy mówić o jednym modlitewnym centrum. Pierwsze kilkanaście lat głównym miejscem spotkań modlitewnych był dom Sióstr przy ulicy Małopolskiej w Sopocie. W ogrodzie stała kapliczka, poprzez którą utrzymywaliśmy duchową łączność z Sanktuarium. Po kilku latach od zamknięcia placówki w Sopocie, 18 grudnia 2004 r., duchowe centrum odrodziło się wraz z zawieszeniem obrazu MTA w kaplicy w parafii Św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Karwiny. Tam spotykamy się każdego 18-tego oraz na spotkaniach wielkopostnych i opłatkowych. To właśnie w tym obrazie pragniemy ukoronować Maryję na Królową Radosnej Nadziei w roku 2014. Łączność z pierwszym miejscem spotkań utrzymujemy poprzez organizację spotkania adwentowego oraz działalność Związku Rodzin przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Inne wspólne spotkania odbywają się również w kilku zaprzyjaźnionych parafiach, w których działają nasze rodziny.

Działalność Ruchu Szensztackiego w Archidiecezji Gdańskiej można podzielić na kilka grup inicjatyw:
  • organizacja spotkań ogólnych - coroczna pielgrzymka z Katedry Oliwskiej do Matembewa, integracja na rozpoczęcie roku formacyjnego, spływ kajakowy, spotkanie wyjazdowe dla ojców, uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach. 
  • aktywność poszczególnych grup ligowych w życiu parafialnym - prowadzenie poradnictwa rodzinnego, przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało czy Grobu Pańskiego, wspieranie proboszczów w akcjach parafialnych, zaangażowanie w Różaniec Rodzin, przygotowywanie nabożeństw Drogi Krzyżowej, 
  • aktywność animatorów (10 osób z naszych grup ukończyło Szensztacką Szkołę Animatorów) - prowadzenie spotkań dla dziewcząt, prowadzenie scholki parafialnej, prowadzenie strony archidiecezjalnej, szensztacki zespół muzyczny.

Na drodze do Jubileuszu 2014 została ożywiona idea Sanktuariów Domowych. W wyniku tęsknoty za sanktuarium oraz wdzięczności za jubileusz 25-lecia narodził się w archidiecezji duchowy nurt koronacyjny. Na zakończenie pieszej pielgrzymki z Katedry Oliwskiej do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, 1 maja 2013 r., został odczytany oficjalny akt otwarcia roku przygotowań do koronacji, która odbędzie się 26 maja 2014 r.

GDYNIA KARWINY


Grupa rodzin Ruchu Szensztackiego powstała w Gdyni Karwinach w listopadzie 1998 roku przy nowopowstałej parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej. Inicjatorami pierwszego spotkania byli: ojciec Wojciech Groch, ks. proboszcz Marek Adamczyk oraz p. Andrzejkowicz. Spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się pod przewodnictwem ojca Wojciecha lub siostry szensztackiej. Jednoczy nas także msza św., w której czynnie uczestniczymy w każdy 18-ty dzień miesiąca podczas eucharystii łączymy się we wspólnej modlitwie ze wszystkimi członkami dzieła szensztackiego. Co roku uczestniczymy w pierwszomajowej diecezjalnej pielgrzymce ruchu Szensztackiego do Matemblewa, a także we wrześniowej pielgrzymce do koszalińskiego sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej oraz w grudniowym skupieniu adwentowym i w ogólnopolskim całonocnym czuwaniu członków ruchu Szensztackiego przed wizerunkiem Matki Bożej na Jasnej Górze. Jak przystało na czcicieli Maryi w miesiącu październiku w każdą sobotę prowadzimy w kościele parafialnym modlitwę różańcową. Tradycją naszej grupy stały się bożonarodzeniowe spotkania opłatkowe podczas których w rodzinnej atmosferze przy wtórze kolęd dzielimy się opłatkiem. W okresie Wielkiego Postu przygotowujemy i prowadzimy drogę krzyżową oprawioną światłem i dźwiękiem, ponadto czynnie uczestniczymy w wielu uroczystościach parafialnych, a od 18 grudnia 2004 roku Matka Boża Trzykroć Przedziwna jest nam jeszcze bliższa, gdyż „spogląda” na nas z obrazu, który został uroczyście wprowadzony do naszej wspólnoty parafialnej.

Matko Boża jesteśmy Twym narzędziem. 
Matko Boża, gdy trzeba z pomocą nam przybędziesz 
Matko Boża pomagasz nam nieść nasze krzyże. 
Matko Boża z Tobą do Boga bliżej. 
Margaretka 

ROTMANKA

Grupa rodzin szensztackich w Rotmance pojawiła się wraz z rodzinami, które przeprowadziły się tutaj z parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Sopocie (2) i Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku – Złotej Karczmie (1). Po wyrażeniu zgody i radości z zaistnienia nowej wspólnoty w parafii przez proboszcza – ks. Andrzeja Kosowicza, w październiku 2000 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy rodzin z Ojcem Wojciechem Grochem z Instytutu Ojców Szensztackich z Józefowa koło Warszawy. Było wówczas 5 małżeństw – dzisiaj w pierwszej grupie jest 11 a w nowopowstałej (we wrześniu 2004 r.) drugiej grupie 5. Spotkania odbywają się co miesiąc z ojcem bądź siostrą szensztacką, przeważnie w salce kaplicy we wcześniej ogłaszanych w czasie mszy terminach. Oprócz spotkań wyjeżdżamy średnio raz w roku do sanktuariów szensztackich – byliśmy już i na Piaskach i na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Również kilka razy w roku mamy okazję spotkać się z członkami wspólnot szensztackich na płaszczyźnie ogólnodiecezjalnej w czasie skupienia adwentowego czy pielgrzymki z Katedry Oliwskiej do sanktuarium MB Brzemiennej w Matemblewie. W lecie 2004 r. 6 rodzin z I grupy uczestniczyło w kilkudniowych rekolekcjach w Pleśnej koło Darłowa prowadzonych przez O. Wojciecha i siostry szensztackie – Adrianę i Aurelię, natomiast w lecie 2005 prawie wszystkie rodziny obu grup uczestniczyły w rekolekcjach na Piaskach w Bydgoszczy, gdzie w cieniu Sanktuarium Zwierzenia część z nich zawarła Przymierze Miłości z MTA.


ps. Czekam na informacje o pozostałych grupach w trójmieście (rodzin, matek, chłopaków)