Ogólnopolska strona o Ruchu Szensztackim                   www.szensztat.pl 


Szensztacki Instytut Sióstr Maryi                                www.siostry.szensztat.pl

Instytut Ojców Szensztackich                                     www.ojcowie.szensztat.pl
 
Szensztacka Młodzież                                                www.mlodziez.szensztat.pl


Józef Engling                                                            www.engling.pl

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha                              www.pater-kentenich.org

Wydawnictwo "Admirabilis"                                          www.admirabilis.pl


Niemiecka strona Ruchu Szensztackiego                        www.schoenstatt.de

Hiszpańska strona Ruchu Szensztackiego                       www.schoenstatt.es 


Archidiecezja Gdańska                                                www.diecezja.gda.pl