Strona Główna‎ > ‎

Koronacja

Film i zdjęcia z koronacji

opublikowane: 22 cze 2014, 14:44 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 22 cze 2014, 14:44 ]

Jest już możliwość zakupienia filmu i zdjęć z uroczystości koronacji. Zestaw dwóch płyt (zdjęcia i film) w cenie 15 zł można zakupić, bądź zamówić u siostry Aliny (s.alina@szensztat.pl).

Koronacja w obiektywie

opublikowane: 28 maj 2014, 15:30 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 2 cze 2014, 05:46 ]

24 maja 2014 r. Sobota

26 maja 2014 r. Poniedziałek


Relacja z uroczystości do przeczytania TUTAJ.

Triduum koronacyjne

opublikowane: 28 maj 2014, 15:16 przez Ania Bartczak

sobota 24.05.

16:30 „W drodze do koronacji” – duchowe czuwanie przed koronacją w dolnym kościele
17:30 Nabożeństwo Majowe w górnym kościele
18:00 Msza Św. w górnym kościele

niedziela 25.05

Podczas każdej niedzielnej Mszy Św. Ojcowie Szensztatccy głoszą kazania, a członkowie poszczególnych grup mają oprawę liturgiczną.

7:30 Kręgi MTA Pielgrzymującej
9:00 Grupy z Sopotu (rodziny i matki) 
10:30 (rocznica I Komunii Świętej) 
12:00 Grupa z Karwin i grupa z Kartuz 
13:15 Grupa z Kowal 
18:00 Związek Rodzin i młodzież

poniedziałek 26.05

17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Uroczysta Msza Św. w górnym kościele
         - ukoronowanie Maryi na Królową Radosnej Nadziei
       Przeniesienie ukoronowanego obrazu do kaplicy. 
      Apel Jasnogórski
      Agapa, świętowanie we wspólnocie

Nowenna - DZIEŃ 9

opublikowane: 28 maj 2014, 15:15 przez Ania Bartczak

Prośba o nowe powołania i łaskę wytrwania dla wszystkich.„Nie jesteśmy martwymi, lecz działającymi w sposób wolny narzędziami. Dlatego Bóg i Matka Boża wymagają jako wyraz naszej zależności i przywiązania nie tylko modlitwy uwielbienia, modlitwy dziękczynnej i przebłagalnej, lecz również naszej żarliwej modlitwy błagalnej. Nie na próżno podkreśla się w inscriptio bezgraniczne prawo wzajemnej miłości, które staja się naszym udziałem przez dokonanie tego aktu.”

„/…/Nasza ufność nie może być wystarczająco wielka, a nasza modlitwa błagalna wystarczająco usilna i gorąca. Bóg i Matka Bożą pokazali to przez zrządzenia i zdarzenia w sposób namacalny, że chce posługiwać się naszą Rodziną jako narzędziem. Stąd ponowne upomnienie: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone!”(Łk 11,9). Bóg chce tego!
Bóg chce, aby nasza Rodzina stała się płodną rodzicielką licznych świętych. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce nam dać aż do końca czasów ciepłą wiosnę życia wewnętrznego. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce okręt naszej Rodziny przeprowadzić zwycięsko przez wszystkie burze czasu. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce jasno (i wyraźnie) ukazać światu i Kościołowi boskie (pochodzenie) naszego posłannictwa. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce przez nas wiarygodnie i porywająco głosić i ukazywać nowego człowieka i nową społeczność. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg Chce, abyśmy stali się liczni jako piasek na brzegu morza (zob. Rdz 22,17). Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce nam powierzyć swoją tajemnice Szensztatu, byśmy głosili wspaniałość Matki Bożej aż do końca czasów. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce powierzyć nam umiłowane dzieci swojej Matki, wychować je przez nas i jako niepokonane hufce bojowe pozwolić prowadzić zwycięsko do walki przeciw szatanowi i światu. Dlatego proście, a otrzymacie!
Bóg chce, by wszyscy, którzy pozostają i umierają na okręcie Rodziny, wylądowali na brzegu wiecznej szczęśliwości. Dlatego proście, a otrzymacie![i]Modlitwa:

Panie, ześlij swojemu ludowi świętych kapłanów i święte siostry,
aby budując kościół byli solą ziemi i światłością świata.
Osłaniaj ich mocą Twego miłosierdzia. Amen

Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen. Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:

Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] (Narzędzia w rękach Maryi, s. 225, 226)

Nowenna - DZIEŃ 8

opublikowane: 23 maj 2014, 16:08 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 23 maj 2014, 16:08 ]

Chcemy oddać się jako radosne narzędzia niosące światu nadzieję.„Pielęgnuj bardzo troskliwie świadomość otrzymanego od Boga posłannictwa i pełnienia roli Jego narzędzia.”[i]

„Matko Trzykroć Przedziwna, posługuj się nami jako sprawnymi narzędziami, aby nasza ojczyzna i wszystkie ludy, i narody poddały się Twojemu słodkiemu panowaniu, którego centrum stanowi Szensztat, dla nieskończonej chwały Jezusa Chrystusa i Boga w Trójcy Świętej jedynego”.[ii]

„Jakże często bywało, że w trudnych godzinach próby zastanawialiśmy się: Czego Bóg ode mnie wymaga, co Bogu sprawi radość? Co będzie z pożytkiem dla mnie? Ile razy podjęliśmy błędna decyzję? Nie zapominajmy o słowach naszych przodków, one zawierają prawdę: „Drzewa bezbożne nie rosną ku niebu” i „Nie buduje na próżno ten, kto Bogu zaufał”./.../ Opowiedzenie się za Bogiem jest zawsze najbardziej bezpieczne. Musimy dobrze przygotować czasy, ku którym zdążamy./…/ Musimy zadomowić się w świecie nadprzyrodzonym. Mamy być mocnymi dębami/…/ Chciejmy być dla przyszłych pokoleń, dla naszego narodu błogosławieństwem przez podjęcie dobrej, właściwej decyzji.”[iii]Modlitwa:

Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:

Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] (Drugi Akt Założycielski, 18 październik 1939)
[ii] (Wykład z 24 września 1944 r.)
[iii] (Nasze Maryjne posłannictwo, s.133)

Nowenna - DZIEŃ 7

opublikowane: 23 maj 2014, 02:18 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 23 maj 2014, 02:20 ]

Ochrona naszych rodzin w walce ze złem.„W naszym widzialnym świecie istnieje dysharmonia: mamy dobro obok zła, dobre i złe duchy, które nieustannie walczą ze sobą”[i]

„Nasze rodziny /…/ powinny stać się mocą przymierza Kościołem w miniaturze, jedną, świętą, katolicką i apostolską rodziną! /…/ Jeżeli nie jesteśmy przekonani, że za nami stoi Moc, która chce nam to dać, to nic nie osiągniemy. Matka Boża chce to uczynić, ale i my musimy współpracować. Wszyscy jesteśmy słabi./…/ Jeśli nie macie niewzruszonej wiary i zaufania, że w waszej rodzinie działa ogromna moc Boża, to nie będziecie użytecznymi narzędziami, nie będziecie zdolnymi do działania. /…/ Moja rodzina powinna być żywym sanktuarium MTA. /…/ Nasza Rodzina powinna być odbiciem wspaniałości Bożej, odbiciem Trójcy Świętej.”[ii]

„Bez Maryi nie zdołalibyśmy zwyciężyć. W tej walce możemy być Jej narzędziami. Jak wielka to dla nas godność.”

„Matka Boża chce być wprowadzona w życie świata i naszych rodzin. Pragnie zbudować wśród nas królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości.”[iii]Modlitwa:

Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:


Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] (Nasze Maryjne posłannictwo, 1. 118)
[ii] (Wykład o. Kentenicha dla założycielskiej wspólnoty ZR w Szensztat 31.05. 4.06.1950 r.)
[iii] (Nasze Maryjne posłannictwo, s. 191, 193)

Nowenna - DZIEŃ 6

opublikowane: 22 maj 2014, 04:58 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 22 maj 2014, 04:58 ]

Prośba o łaskę żywej wiary„W naszym życiu codziennym powinniśmy pamiętać przede wszystkim o Bogu, w naszych radościach i cierpieniach. Bóg nie jest tyranem, lecz kochającym Ojcem, który kocha nas jak źrenicę swojego oka. Kocha nas, jakbyśmy byli Jego jedynym dzieckiem, jakby na świecie nie istniał nikt więcej. Bóg troszczy się o nas sam osobiście.

Pamiętajmy zawsze o tym, że wszystko co nas spotyka, jest częścią Bożego planu wobec nas, że ma to swój sens nawet wówczas, jeżeli w danym momencie jest to dla nas czymś przykrym. Musimy pamiętać w każdej sytuacji, że Bóg jest kochającym Ojcem i wyrażać nasza gotowość w słowach „tak Ojcze” bez względu na to, czy ofiaruje nam krzyż, czy radość. Całe nasze zaufanie musimy złożyć w Bożej Opatrzności.”[i]

„Z wielką żarliwością modlimy się do Boga: (…) Daj nam tylko jedno: Twoją łaskę, miłość i Twoją skuteczność. Twoją łaskę, żebym zawsze radośnie pełnił Twoją wolę i Twoje życzenie. Twoją miłość, żebym wierzył i przekonał się, że miłujesz mnie w szczególny sposób jak źrenicę swego oka, a czasem też odczuwał tę miłość. Daj mi Twoją skuteczność, żebym w zjednoczeniu z Toba i Matką przynosił owoce dla naszego wspólnego Dzieła. Wówczas będę bogaty. Niczego więcej nie pragnę”[ii]Modlitwa:

Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:

Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] (W poniedziałek wieczorem, t. 1, s. 63)
[ii] (Szensztat Akta Założycielskie, s. 82)

Nowenna - DZIEŃ 5

opublikowane: 20 maj 2014, 15:48 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 20 maj 2014, 15:50 ]

Tęsknota za sanktuarium i diecezjalnym centrum szensztackim w archidiecezji.„Spełnię Twoje życzenie, jeśli Twoje serce i serce całej Rodziny stanie się kwitnącym ogrodem Maryi. A więc spełnię Twoją prośbę, ‘cud Świętej Nocy’, składam w Twoje ręce i ręce dzieci Szensztatu. Pospieszcie się, żeby nie było za późno. Mam bowiem jeszcze wiele do zrobienia (…). Jeżeli będziecie troskliwie uprawiać wasz ogród, wówczas przyspieszę pracę…”[i]

„Jako ludzie dążący do świętości, pragniemy jak najgłębiej zjednoczyć się z miłującym Ojcem. Powinniśmy się starać, by sercem i rozumem przyjąć to, co słyszymy na spotkaniach . Innymi słowy musimy zabiegać, aby to, co słyszymy, zrozumieć i odnieść do naszej codzienności. I nie tylko to; powinniśmy tak sobie przyswoić wiedzę, by móc ją przekazać innym.”[ii]

„Matka Boża chce zamieszkać w tym sanktuarium, chce z nim, z tego miejsca, zawrzeć przymierze miłości, ale chce również tych wszystkich, którzy zawierają z Nią przymierze, używać jako swoich narzędzi, by z tego miejsca wypłynął wielki ruch odnowy świata. A my, którzy mamy być „używani” przez Matkę Bożą, pragniemy na mocy tego przymierza oddać całe nasze serce i jesteśmy gotowi dać się Jej prowadzić aż do szczytu, jakim jest przymierze miłości z 1914 r.”[iii]Modlitwa:


Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:


Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.
[i] (J. Kentenich, Triduum Październikowe 1950 r.)
[ii] (Am Montag abend…Mit Familien im Gesprach, Aus dem Liebesbundnis Leben, 1, Schonstatt – Verlag, 1994)
[iii] (W poniedziałek wieczorem, t. 1, s. 38)

Nowenna - DZIEŃ 4

opublikowane: 20 maj 2014, 05:08 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 20 maj 2014, 05:08 ]

W rocznicę 50-lecia powstanie pierwszych Sanktuariów Domowych, wyrażamy pragnienie koronacji MTA w naszych domach.„Matko, prowadź nas do Ojca.
Nie nas jedynie, ale wszystkich,
Którzy tu przychodzą,
Aby doświadczyć Twojej mocy i miłości.

Przyprowadź Ojca do nas.
Podaruj nam cudowny świat dziecięctwa.
Pozwól nam wkrótce oglądać,
Jak dokonują się cudowne dzieła.

I poprowadź całą Rodzinę
Do Ojca Świętego,
Aby mógł coraz bardziej
Stawać się ojcem naszej Rodziny.

Prowadź nas drogami,
Którymi Ty kroczyłeś
W czasie swojego ziemskiego życia:
Pełnymi mroku ścieżkami wiary.

Prowadź nas też drogami Chrystusa.
I pozwól nam mieć udział
W Jego losie.”[i]Modlitwa:


Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.


Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:


Boże, Przedwieczny Ojcze!
W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] Józef Kentenich – W Sanktuarium Założyciela, Madison, USA, 19.08.1953

Nowenna - DZIEŃ 3

opublikowane: 19 maj 2014, 02:06 przez Ania Bartczak   [ zaktualizowane 19 maj 2014, 02:07 ]

W łączności z ojcem Józefem Kentenichem naszym założycielem jako jego wierne dzieci niesiemy dar na 100-lecie Ruchu.„Moja kochana Rodzino Szensztacka! Pozwólcie, że wszystkie hymny dziękczynne, które wyśpiewaliście dla mnie, skieruje z radością z powrotem do Was. Wiem, że tylko ogólnie zarysowałem to, co porusza mnie osobiście. Mógłbym śpiewać pieśń pochwalną także tym, których tu wprost nie wymieniłem. Myślę teraz o wszystkich, także o młodym pokoleniu, o tych wszystkich, którzy przez wkłady do kapitału łask zawsze byli gwarantem naszej Rodziny. Jeśli od początku moim ideałem była zasada, że nie czynię niczego w naszej Rodzinie bez moich współpracowników, to wiem, że ta myśl przenika wszystkie moje działania...

...Księga, w której czytam, to księga czasu, księga życia, księga waszych serc. Gdybyście tak ufali i bezwarunkowo nie otwierali przede mną swoich serc, nigdy nie zostałaby odkryta większość duchowego dorobku” [i]Modlitwa:

Maryjo,
Królowo Radosnej Nadziei!
Wdzięcznym sercem oddajemy się Tobie,
Pasuj nas na Twoich rycerzy.
Matko niesiemy Ci koronę. Wspieraj nas i umacniaj.
Amen.Modlitwa o beatyfikację Ojca Kentenicha:


Boże, Przedwieczny Ojcze! W trudnych dla kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królowa z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego i Miłosiernego Ojca. Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończona chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.[i] Z przemówienia z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa. Schonstatt 11.08.1935

1-10 of 32