Auxiliar - wierna kopia pierwszego obrazu Matki Bożej Pielgrzymującej.

 

W 1950 roku w Santa Maria w Brazylii, Jan Possobon rozpoczął apostolat Matki Bo­żej Pielgrzymującej zanosząc do ludzi obraz MTA ważący około 10,5 kg 


Na 5-lecie owocnego działania MTA jako Pielgrzymującej Matki, Jan Possobon uko­ronował wizerunek Matki Bożej. Ponadto, w duchu wdzięczności za działanie Królowej, każdego roku dodawał do korony nowy szlachetny kamień.

Po 30 latach pielgrzymowania z Matką Bożą, przekazał testamentem obraz Siostrom Maryi w Santa Maria (Brazylia).

„10 września 1980 r. mija 30 lat od rozpoczęcia pielgrzymowania z Matką Bożą. W tym dniu podczas skromnej ale głębokiej uroczystości Jan Possobon po­wierzył testamentem oryginalny obraz Pielgrzymującej Matki Szensztackim Siostrom Maryi (...) W tej godzinie wspominamy również pierwsze błogosławieństwo Zało­życiela o. Józefa Kentenicha, którego udzielił w dniu 4 sierpnia 1951 r. z Prasanktuarium. To cudowne bło­gosławieństwo było mocą dla Apostolatu. Wiele osią­gnięto w minionych latach. Jednakże Jan Possobon skie­rował swoje spojrzenie przede wszystkim w przyszłość: ,Kochane Siostry, przyszłość widzę jako coś wielkiego', ponieważ wierzę, że te 30 lat, które wydają się być wy­starczającym czasem, w rzeczywistości są krótkim okre­sem. Mamy jeszcze wiele, wiele, wiele ... do zrobienia. Wydaje mi się, jak gdybyśmy dopiero teraz coś zaczynali. Teraz będziemy rzeczywiście pracować! Dlatego Matka Boża przygotowała wielkie i szerokie pole pracy. I Ona będzie potrzebowała kogoś, kto to pole pracy będzie ochraniał i rozszerzał, by Ona była bardziej znana i ko­chana " (Ubogi diakon Possobon)

Pierwszą kopię oryginalnego obrazu Jan Possobon polecił przygotować w roku 1979 dla swojego współpracownika Ubaldo Pimentel, który kontynuował apostolat, podczas jego podróży po Europie.

Kolejna kopia została wykonana w 1980 r. dla Hieronima Bolsón, który prosił o taki „pomocniczy obraz" dla jego apostolskiej działalności w stanie Parana.

W sercu Jana Possobona umacniało się głębokie przekonanie, że te „imagens auxilia­res" (pomocnicze obrazy) mogłyby być ważne dla rozwoju apostolatu przy każdym sanktu­arium szensztackim

W swojej notatce z 24 listopada 1980 r. zapisał: Jestem przekonany o wielkim zna­czeniu obrazu pomocniczego przy sanktuariach filialnych. Oznaczałoby tym większą spójność apostolatu. Wszystkie pomocnicze obrazy będą wysyłane z Sanktuarium Taboru w Santa Maria, jako miejsca powstania apostolatu różańcowego, zawsze w łączności z Prasanktuarium. (Ubogi Diakon Possobon)

Dla Jana Possobona z tymi obrazami wiązało się jeszcze coś więcej: on wierzył, że jest z nimi nadal związane „błogosławieństwa Ojca Założyciela Józefa Kentenicha, które przesłał z Prasanktuarium w dniu 4.08.1951 r." Było ono dla diakona Possobona najważ­niejszym źródłem mocy i owocności. Ojciec Kentenich napisał do niego przez siostrę Nor­berte:

„ W Sanktuarium MTA wypraszam szczególne bło­gosławieństwo i opiekę ukochanej Matki Bożej dla aposto­latu różańcowego, który Pan z taką gorliwością prowadzi." /Szensztat, 4.08.1951. J.Kentenich/
W 1981 roku Jan Possobon polecił wykonać 8 kopii, by każde sanktuarium w Brazy­lii miało do dyspozycji obraz pomocniczy tzw. Auxiliar - za który byłby odpowiedzialny koordynator, posługujący na tym miejscu peregrynacji Pielgrzymującej Matki Bożej. Pierwszy Auxiliar, poza granice Brazylii, został przekazany do Argentyny. W międzyczasie zostało wykonanych wiele takich Obrazów Pomocniczych, dla wielu miejsc na świecie. Auxiliar, jako kopię pierwszego Obrazu, można posłać do tych krajów czy diecezji, w których apostolat bardzo mocno się rozwinął. Kopia taka nawiązuje do Sanktuarium Taboru w Santa Maria, jako miej­sca powstania apostolatu i tworzy z nim więź. Poprzez Auxiliar powinna umacniać się i ożywiać miłość do sanktuarium (w tym znaczeniu Auxiliar „pomaga" w kontakcie z Sank­tuarium)Auxiliar jest obecny przy wielkich uroczystościach. Oryginał i każ­dy Auxiliar (kopia oryginału) w sposób szczególny uobecnia Matkę Bożą. Najczęściej dokonuje się to poprzez uroczyste wprowadzenie Obrazu w procesji, aby podkreślić obecność Matki Bożej.