Igangværende Forskning

 Interdisciplinært Netværk for Forskning i Tro og Helbred i Danmark

Forside
Baggrund og motivation
Igangværende forskning

Netværkets formål og aktiviteter
Andre relevante arrangementer

Netværksorganisation


Oversigt over igangværende danske forskningsprojekter

1.    Christoffer Johansen, Niels Christian Hvidt,Helle Ploug Hansen, Christine Tind Johannessen-Henry og andre samarbejdspartnere er aktuelt i færd med at etablere en kohorte af religiøst aktive danskere under projektet Risiko for kræft, myokardieinfarkt og psykiatrisk sygdom blandt medlemmer af danske religiøse trossamfund - en dansk kohorteundersøgelse. Formålet med kohorten, der efter planen skal udgøre 35.000 religiøst aktive danskere med mulighed for senere skandinavisk udvidelse, er at kunne udtrække data om livslængde og forskellige sygdomsrisici, især kræft, myokardieinfarkt og psykiatrisk sygdom.

2.    I en landsdækkende kohorte på 3500 kvinder opereret for brystkræft, etableret af Bobby Zachariae, Søren Christensen og andre samarbejdspartnere, herunder Danish Breast Cancer Cooperative Group, der har til formål at undersøge betydningen af psykosociale faktorer for forløbet af brystkræft, har deltagerne bl.a. besvaret spørgsmål om religiøs tro, og sammenhænge mellem tro, psykisk og fysisk helbred samt tilbagefald og overlevelse vil blive undersøgt.

3.    Theol.dr. Niels Christian Hvidt, lektor ved forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund ved SDU er i færd med færdigskrivningen af en teologisk undersøgelse om de religiøse baggrunde for patienters ofte meget forskellige religiøse coping mønstre under titlen Tro og Helbred – Teologiske Aspekter ved Religiøs Coping. Dele af undersøgelsen, der publiceres som monografi, er allerede publiceret i artikler og antologier. (Abstract).

4.    Religionspsykolog Peter La Cour, religionssociolog Nadja Ausker og sygehuspræsterne Christian Juul Busch, Henning Nabe-Nielsen og Lotte Mørk har på Rigshospitalet gennemført en survey-undersøgelse med anvendelse af spørgsmålene fra Den Europæiske Værdiundersøgelse. Svar-raten lå på over 50 %. Den netop afsluttede undersøgelse tyder på, at syge danskere er mere troende og har en højere grad af religiøs praksis end normalbefolkningen. (Abstract). (Projektbeskrivelse).

5.    Sociolog Nadja Ausker, Rigshospitalet, planlægger en kvalitativ opfølgning på ovennævnte sociologiske undersøgelse i form af et PhD-projekt med henblik på at analysere danske patienters religiøsitet. Projektets titel er Religiøs forandring.

6.    Teolog Christine Tind Johannessen-Henry arbejder på et PhD-projekt med titlen Kræft, eksistens og religiøs dimension. En undersøgelse af trosmåder associeret med livskvalitet blandt danske kræftpatienter. Tværfagligt forskningsprojekt mellem teologi og sundhedsvidenskab. PhD-projektet, der både anvender kvantitative og kvalitative metoder, udføres på Rehabiliteringscenter Dallund. Institutionelt er projektet indlejret i Det Teologiske Fakultet ved KU og Afdeling for Psykosocial Kræftforskning ved Kræftens Bekæmpelse.

7.    Sygeplejerske, cand. mag. Ingeborg Ilkjær arbejder på PhD-projekt med titlen: Eksistentielle og åndelige fænomeners betydning hos patienter med kronisk hjerte-/lungesygdom i et samvirke mellem Det Teologiske Fakultet i København, Diakonissestiftelsens og Bispebjerg Hospital.

8.    Psykolog Christina Gundgaard-Pedersen arbejder på et PhD-projekt med titlen Sammenhængen mellem forbrug af komplementær og alternativ behandling (KAB) og livskvalitet og sygdomsforløb hos konsekutivt rekrutterede lunge-, livmoder-, livmoderhals- og ovariekræftpatienter ved Psykoonkologisk Forskningsenhed ved Aarhus Universitet. Et af projektets to dele omhandler tro og psykosocialt velvære hos 3.500 kvinder behandlet for brystkræft. (Abstract).

9.    Cand. scient. san Maria Kristiansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, har netop indledt et PhD-projekt, finansieret af Novo Nordisk Fonden med titlen Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft. Troens betydning er blandt de sociale ressourcer, der skal belyses. (Abstract). (Projektbeskrivelse).

10.    Cand.cur. Kristianna Hammer arbejder på et PhD-projekt ved Klinisk Institut på SDU, der handler om håbets betydning for kræftramte kvinders håndtering af sygdommen. Projektet analyserer kvalitative interviews og patienters egne billedskildringer af deres håb. Et af projektets sværpunkter er håbets og troens betydning ved sygdom. (Abstract). (Projektbeskrivelse)

11.    Biolog og filosof Majken Belusa arbejder på et PhD projekt ved forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund med titlen Healeres og kræftpatienters sundheds- og sygdomsopfattelser. Med brug af antropologisk metode, hvor dataindsamlingen blandt andet omfatter brug af kvalitative interviews, deltager-observation og det at følge kræftpatienter i forskellige settings, er det bl.a. projektets formål at belyse de åndelige behov, der får kræftpatienter til at søge healer. (Abstract). (Abstract). (Projektbeskrivelse).

12.    Antropolog Anita Ulrich arbejder på et PhD-projekt ved forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund med titlen Konventionel og alternativ kræftbehandling: Betydningen for patienters erfaring af kræftforløbet. Ved hjælp af kvalitative metoder undersøger projektet bl.a. kræftpatienters brug af bevidsthedsmæssige terapier, f.eks. visualisering og spirituel healing. (Abstract).

13.   Psykolog Heidi Frølund er indskrevet ved Psykoonkologisk Forskningsenhed ved Aarhus Universitet på ph.d.-studiet med et projekt om Religion og spiritualitet blandt
kræftpatienter - betydningen for mestring og livskvalitet
.
(Abstract).

14. Sygeplejerske, cand. mag. Thora Grothe Thomsen arbejder på et ph.d.-projekt med titlen: 'Alvorligt kræftsyge patienters mestring - i samspillet med professionelle og pårørende' ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syd Dansk Universitet. Projektet har fokus på faktorer, der har betydning for mestring - set fra et patientperspektiv. Projektet er en del af et større rammeprojekt initieret af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

(Abstract)

15.   Historiker Tove Elisabeth Kruse, Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet, er ved at sammenfatte resultaterne af en undersøgelse af forestillinger om årsager til sygdom og veje til helbredelse hos patienter, der har indberettet deres sygdomsforløb til Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF, ved Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)  ved Universitetet i Tromsø. Se projektbeskrivelse her.

Såfremt du kender til igangværende projekter indenfor forskningen i forholdet mellem tro og helbred, der ikke informeres om på denne liste, bedes du kontakte netværkskoordinator Niels Christian Hvidt på nchvidt@health.sdu.dk