Interdisciplinært Netværk for Forskning i Tro og Helbred i Danmark


Baggrund og motivation
Igangværende forskning
Netværkets formål & aktiviteter
Andre relevante arrangementer
NetværksorganisationFra at have været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning, er der i de senere år kommet øget fokus på udforskningen af forholdet mellem tro og helbred. Forskningen foregår imidlertid relativt spredt og isoleret, uden nævneværdig videnskabelig udveksling og synergi mellem de involverede forskere og institutioner.

For at råde bod herpå er der siden marts 2007 etableret et netværk for forskning i tro og helbred i Danmark. Forskerne i netværket kommer fra forskellige akademiske discipliner og vil i samarbjde med kolleger i udlandet sikre synergieffekter gennem udveksling af erfaringer fra den internationale forskning. Netværket er foreløbig realiseret ved bevillinger fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), Københavns Universitets Satsningsområde Religion i det 21. Århundrede samt Udvalget vedr. Forskning i Alternativ Kræftbehandling (UFAK) under Kræftens Bekæmpelse.

Formålet med denne indledende IT-platform er at informere om og understøtte dette forskningssamarbejde. Vi håber, du vil finde de informationer, du søger efter. For kontakt med netværket skriv til netværkets koordinator, lektor, theol.dr. Niels Christian Hvidtnchvidt@health.sdu.dk


Webmaster Anne Christrup