Print

Issutracker  |  F1  |  ITWiki  |  IT-AVD (ans)  |  IntranettItida (fråver)  |  TLF

Pullprint

PrinterLenke for tillegging av farge printer

(Må klippes og limes inn i Open feltet når en velger run fra start menyen)

\\print.uib.no\pullprintcolor
\\print.uib.no\pullprint

Comments