Print

  Issutracker  |  F1  |  ITWiki  |  IT-AVD (ans)  |  IntranettItida (fråver)  |  TLF

  Pullprint

  PrinterLenke for tillegging av farge printer

  (Må klippes og limes inn i Open feltet når en velger run fra start menyen)

  \\print.uib.no\pullprintcolor
  \\print.uib.no\pullprint

  Comments