Strona główna

Wycieczki


"[...] bo te inne światy, inne kultury to są zwierciadła, w których przeglądamy się my i nasza kultura.
Dzięki którym lepiej rozumiemy samych siebie,
jako że nie możemy określić swojej tożsamości, dopóki nie skonfrontujemy jej z innymi."
Ryszard Kapuściński