To the Jew
In any respect, the Christian owes his life to the Jew. The Children of Israel, that is the children of Abraham, were the ones who got it, what life is about, and those were who formulated what not to do, when grateful, and rules regarding living in the times before poetry.

TO THE JEW

The thing made perfect by the Law
will not be living out by awe.
When qualified, one should appear,
and fear, for to God still be dear.

You have the promise, have the clue.
By that there is God's work to do.
By Jesus you have got it right.
A candle lit will suffice light.
Hva Jødene kan tenke på er det at frelse er å få. Så, en er som et lite barn som frir til fang som om et garn. En frelses ikke nett som flink. En spennes ei og treffer blink. Den Lov å følge er ei test, for da var noen aller best.

Den Lov å følge er å få sant liv, som det er måte på. Man vet hva man tar avstand fra. Og hvorfor. Og hva som er bra. Som Paulus skrev, imidlertid, kan lov å følge bli ens flid. Den Lov vil peke, Lov vil si, at sånn er kropp å være i.

Profeter hele veien fram lot peke på den store skam det er å gjøre offer når den frelse vitterlig man får. Når man er kjærligheten i er kjærlighet hva man vil bli. Og Jesus sa det klart og greit: Om du er dåre, er det leit.