Info

Trixnix er det Nye Jerusalem, for meg. Trixnix 1-12 er muren til Trixnix.
▪ 1-6 er på Norsk.
▪ 7-12 er på Engelsk.

Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg er Norsk, og mitt hjemsted er Trondheim. Navnet Vaksinius er et registrert varemerke, så i Norge, og navnet Vaccinius er en annen stavemåte, som jeg nytter overfor annet folk.

Jeg har presentert meg ved informasjon om meg selv på følgende sider:

Trixnix is the New Jerusalem, to me. Trixnix 1-12 are the walls of Trixnix.
▪ 1-6 are in Norwegian.
▪ 7-12 are in English.

My name is Anders Woje Ellingsen. Trondheim is my home town, and aI am native Norwegian. The name Vaksinius is a registered trademark, so in Norway. Vaccinius is another spelling.

Ai have presented myself by information on the following spots: