TV6

GIỚI THIỆU TẬP V VÀ TẬP VI CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Tiếp theo Seri bài giới thiệu bộ sách 9 tập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Trang Web TRI THỨC tiếp tục giới thiệu tập V và tập VI.

Ċ
Mai Nguyễn,
16:15, 29 thg 10, 2013
Ċ
Mai Nguyễn,
16:16, 29 thg 10, 2013
Comments