TIẾNG VIỆT

TẬP BÀI GIẢNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIẾT NAM

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (khu vực Xuân Thủy- Cầu giấy), chúng tôi  biên soạn Tập bài giảng phục vụ môn học. Xin giới thiệu để các đồng nghiệp, các thầy, các cô và sinh viên cùng tham khảo.


Trang con (6): TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6
Ċ
Mai Nguyễn,
11:31, 17 thg 8, 2013
Comments