TN3

Giới thiệu cuốn sách NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH BÍ MẬT CỦA LIÊN XÔ (tác giả: A. Korokov)

Năm 2008, tác giả A. Korokov (Александр Окороков) công bố cuốn sách NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH BÍ MẬT CỦA LIÊN XÔ (Секретные войны Советского Союза). Đây quả là một đột phá lớn trong những nghiên cứu về các cuộc xung đột cục bộ thời kỳ Chiến tranh Lạnh; ở đó, lần đầu tiên, người đọc có điều kiện tiếp cận tương đối đầy đủ, toàn vẹn về những điều trước đây vốn được coi là “húy kỵ” trong lịch sử chiến tranh và đối đầu phe phái.


Ċ
Mai Nguyễn,
08:21, 22 thg 9, 2013
Comments