Betong2

- Các em học môn BT2, download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa, lưu ý PP học và đánh giá HP.
- Lịch thi là ngày thứ Sáu 06/5/2016, lúc 15g30-16g30, chia phòng như sau:
  * P.301: MSSV từ B1205410 đến B1306803 và những SV có mã số không có chữ B đầu.
  * P.302: MSSV từ B1306805 đến B1306990 và S1200210.
   Nộp bài tập lớn vào ngày thi luôn!
- Điểm kiểm tra lớp XD39 - HA xem trong file đính kèm.

- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Bai giang BT2.rar
(5178k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
ċ
Cau hoi (BT2).rar
(12k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 21, 2016, 7:33 PM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
May 3, 2016, 7:45 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Apr 2, 2016, 2:39 AM
ċ
So lieu bai tap.rar
(113k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 29, 2016, 6:41 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments