Betong2

- Các em học môn BT2, download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa.
- Đã có phân công bài tập (xem file bên dưới). Đã bổ sung sv học lại, lớp XD2011-CT
- Lịch thi có thay đổi: dời thứ Bảy 26/11, lúc 8g30, P.309/CN. Cho gia hạn nộp bài tập đến 8/12, em nào nộp trễ tôi sẽ công bố điểm sau.


- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Bai giang BT2.rar
(5178k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
ċ
Cau hoi (BT2).rar
(12k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 21, 2016, 7:33 PM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Nov 1, 2016, 9:14 PM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Nov 10, 2016, 12:18 AM
ċ
So lieu bai tap cau thang.rar
(134k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Nov 1, 2016, 9:14 PM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments