Betong2

- Lịch thi môn BT2 là tuần thứ 17, theo lịch học, lúc 15g30, thứ Sáu 27/11/2015, P.309/CN.
- Bài tập lớn đã phân công trong file đính kèm, xem đầu đề trong file nén "Bai tap cau thang.rar", thời gian nộp BTL là 04/12/2015.
- Các em học môn BT2 HKI 15-16 download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa, lưu ý PP học và đánh giá HP.
- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Bai giang BT2.rar
(5178k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
ċ
Bai tap cau thang.rar
(118k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Nov 10, 2015, 12:51 AM
ċ
Cau hoi (BT2).rar
(11k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Sep 9, 2015, 8:14 PM
ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Nov 10, 2015, 1:05 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments