Betong2

- SV có đăng ký học môn Kết cấu BT-CTDD, HKI 16-17, nhóm 1 là do thầy Tân dạy, download bài giảng bên dưới (hoặc mua chỗ photo thư viện Khoa), pass như cũ, nếu chưa biết pass thì email cho thầy.
- Thứ Sáu tuần này (26/8) ttuc nghỉ, do Thầy bận, sẽ học bù vào Chủ Nhật 28/8, lúc 14g00.


- Các em học môn BT2, download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa, lưu ý PP học và đánh giá HP.


- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Bai giang BT2.rar
(5178k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
ċ
Cau hoi (BT2).rar
(12k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 21, 2016, 7:33 PM
ċ
So lieu bai tap.rar
(113k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 29, 2016, 6:41 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments