CÁC THÔNG BÁO CHUNG

- Các thông báo chung của BM sẽ chuyên qua trang web BM:http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/index.php/tin-tuc
- Các sv có đăng ký môn Báo cáo chuyên đề - XD dự buổi báo cáo chuyên đề về Vật liệu xây dựng, lúc 8g00, Chủ Nhật, ngày 02/3, tại phòng 302/CN. Các sv đăng ký nhóm VLXD bắt buộc tham gia (có điểm danh), chuyên đề Nền móng sẽ thông báo sau. Xem DS phân công nhóm trong file đính kèm, mặc dù chưa hết hạn đăng ký nhưng do quá nhiều sv đăng ký nhóm VLXD nên tôi đã dừng đăng ký và phân nhóm theo DS.
- Nhóm sv đăng ký Báo cáo CD-XD, dự buổi báo cáo chuyên đề Nền móng vào sáng Chủ Nhật 16/3, lúc 8g00, tại P.302/CN. Các sv đăng ký nhóm Nền móng bắt buộc tham dự (có điểm danh). Người báo cáo: TS. Trần Văn Tuẩn.

Č
Ĉ
ď
Tan Ho,
Feb 23, 2014, 11:56 PM