TRIỆU CHỨNG NGOẠI KHOA

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG

VỀ TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA


Trở về trang chủ của Tổ bộ môn

Hội chứng bụng cấp

Hội chứng vàng da tắc mật

Hội chứng xuất huyết tiêu hoá

Hội chứng xuất huyết nội

Hội chứng tắc động mạch ngoại biên

Hội chứng cường giáp

Hội chứng tràn khí màng phổi

Hội chứng tràn dịch màng phổi

Hội chứng tràn dịch màng tim

Hội chứng trung thất

Hội chứng tắc ruột