โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
  85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ 02-581-6559  โทรสาร 02-581-6391
  E-mail : admin@kanarat.ac.th