https://www.facebook.com/pg/kanaratbamrungpathumthaniSch/photos/?tab=albums   https://www.youtube.com/channel/UC_lOoetgQCJM2Ku4aZgtqJQ   https://www.google.com/maps/place/Kanarat+Bamrung+Pathum+Thani+School/@14.0196786,100.5365293,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e280d02ffd9715:0xf110e3d9f2a41291!8m2!3d14.0196786!4d100.538718
1
https://sites.google.com/a/kanarat.ac.th/kp/home/%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99
       ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์เข้าสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2562  

1
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาอังกฤษและฟิสิกส์) 
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด  


       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้นพิเศษ (อาคาร 5)