Priser og tilbud

Priser for beskjæring:
 
Veiledende priser gjeldende fra 1. september 2021:
Små trær                         Kr.   600,-
Mellomstore trær             Kr. 1.100,-
Store trær                        Kr.  1.600,- 
Ekstra store trær             Etter avtale
Hekker/busker                 Etter avtale
 
- Ta kontakt for uforpliktende befaring i din hage og få et godt tilbud fra TreTrim !
 
Trær krever individuell behandling. De er i ulikt tilstand og med ulik størrelse. Det kan derfor variere hvor mye arbeid som kreves for å oppnå et optimalt resultat. Endelig og et samlet pristilbud, gis etter en uforpliktende befaring i din hage.
 Alle priser for beskjæring er inkludert en uforpliktende befaring hvor tiltak og treform besluttes i samarbeid med hage eier /parsell innehaver.  
 
- Det kan gis kvantumsrabatt for hager med mange trær.
 
 
Comments