Beskjæring

Tiden
Beskjæring av kjernefrukt som eple- og pæretrær i strøk med lave vintertemperaturer er fra senvinteren, foretas tradisjonelt fra februar, til like før knoppsprett i april. Nyere forskning, tilsier at trærne ikke har vondt av å bli beskjært i vekstsesongen, tvert i mot. En ulempe kan være at noen blomsterknopper som skal bære frem årets avling,  kan bli mer utsatt for fysisk skade ved beskjæringe sennere på våren eller sommeren.
Steinfrukt som kirsebær, moreller og plommer, beskjæres også på ettervinteren, eller etter innhøsting. 
Hvilke greiner man fjerner og hvordan man beskjærer, er avgjørende for hvordan treet reagerer. Frukttrær har en hormonell styring av den generative veksten (fruktsetting) og den vegetative veksten. En riktig kombinasjon mellom disse to, resulterer i en balansert utvikling av nye grener samtidig som treet bærer jevnt med god kvalitetsfrukt hvert år. 
 
Treformer 
Frukttrær kan formes til ulike typer treformer. I profesjonell fruktdyrking er målet å oppnå høyt avlingsnivå av kvalitetsfrukt kort tid etter beplantning. Trærne får derfor en form som gir nettopp dette resultatet; "Slank spindel-form".
I prydhager, har man ofte også andre idealer å ta hensyn til. I tillegg til at treet skal gi god frukt hvert år, ønsker man også at treet skal være grasiøst og vakkert. Da snakker vi om treformer som "Spindel" og ulike "Krontre-former".
 
Alder
 Frukttrær i ulik alder krever forskjellig behandling. Unge trær beskjærer man primært for å stimulere til rakest mulig å oppnå ønsket treform som kan i tidlig avling. Eldre trær har derimot ofte behov for å bli fornyet. Gammel og stagnert greinmasse må erstattes med ny og fruktbar greinmasse. Gode lysforhold i hele trekronen er en forutsetning for ønsket resultat.
 
Kondisjon
Treets kondisjon eller tilstand, er grunnleggende for grad av beskjæringsinngrep og for valg av metode. Det er viktig å gjære opp en status for hvert enkelt tre før man beslutter hvilke greiner man da fjerner og hvordan man beskjærer disse.  
Comments