Strona główna

>Plan treningowy biegu na 10 km

1 tydzień
Poniedziałek: 5 minut biegu/3 min marszu(5razy)
Środa: 6min biegu/3min marszu (4 razy)
Piątek: ok 40 min treningu uzupełniającego np. rower
Sobota: 6 min biegu/2min marszu(4razy)
2 tydzień
Poniedziałek: 6min biegu/3min marszu(5razy)
środa: 6min biegu/2min marszu(4 razy)
Piątek: ok 40 min treningu uzupełniającego np.basen
Sobota: 7 min biegu/ 2 min marszu(4razy)
3 tydzień
Poniedziałek: 6min biegu/2min marszu(5 razy)
Środa: 7 min biegu/2min marszu(4 razy)
Piątek: ok 40 min treningu uzupełniającego
Sobota:7 min biegu/2 min marszu(5razy)
4 tydzień
Poniedziałek:8 min biegu/2min marszu (4 razy)
Środa: 8 min biegu/2 min marszu(5 razy)
Piątek:ok 40 min treningu uzupełniającego
Sobota: 9 min biegu/2min marszu(4 razy)
5 tydzień
Poniedziałek:20 min biegu
Środa: 8min biegu/1 min marszu(5razy)
Piątek:ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota: 9 min biegu/1 min marszu (5 razy)
6 tydzień
Poniedziałek:25 min biegu
Środa: 9min biegu/1 min marszu(5razy)
Piątek: ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota 30 min biegu
7 tydzień
Poniedziałek:25 min biegu
Środa:9min biegu/1 min marszu(5 razy)
Piątek: ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota: 35 min biegu
8 tydzień
Poniedziałek:30 min biegu
Środa:10min biegu/1 min marszu(4 razy)
Piątek:ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota:40 min biegu
9 tydzień
Poniedziałek:35 min biegu
Środa:10 min biegu/1 min marszu(5 razy)
Piątek:ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota:45 min biegu
10 tydzień
Poniedziałek:35 min biegu
Środa:10 min biegu/1 min marszu(5 razy)
Piątek:ok 50 min treningu uzupełniającego
Sobota:50 min biegu.

Życzę wytrwałości w treningu i osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy nad sobą.