7minut

Trening HICT jest to popularny trening w Stanach Zjednoczonych, który został rozpowszechniony przez artykuł w magazynie New York Times. Jest on doskonały dla zapracowanych osób, ponieważ charakteryzuje się dużą efektywnością przy stosunkowo małym nakładzie czasu. Aplikacja wydając polecenia głosowe prowadzi nas przez cały trening od początku do końca.

HICT czyli High Intensity Circuit Training jest to trening obwodowy o wysokiej intensywności. Do jego wykonania potrzebne jest jedynie zwykłe krzesło (lub platforma) - do ćwiczeń wykorzystywana jest masa własna ciała, dzięki czemu może on być wykonywany przez każdego bez względu na umiejętności i predyspozycje. 

Uwaga, jedyna rzecz wymagana to ogólny dobry stan zdrowia, a przede wszystkim serca, więc zaleca się konsultacje z lekarzem przed przystąpieniem do takiego treningu. Przed treningiem zalecana jest krótka rozgrzewka oraz końcowe rozciąganie po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.

Oczywiście osoby o większej sprawności fizycznej mogą wykonać cały obwód dwa lub też trzy razy, co jeszcze bardziej zwiększy efektywność treningu.