Strona Główna‎ > ‎Odznaki‎ > ‎

Szlakiem Władysława Huzy

     
1. W celu uczczenia 40 rocznicy śmierci ppłka Władysława Huzy, założyciela TKK PTTK w Gliwicach oraz propagowania turystyki
    kolarskiej i krajoznawstwa, Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach ustanawia odznakę turystyczną 
   "RAJD KOLARSKI SZLAKAMI WŁADYSŁAWA HUZY" zwaną dalej odznaką.
2. Odznaka posiada jeden stopień
3. Odznakę może zdobyć każdy kto:
 
       1.ukończył 10 rok życia,
        2.zwiedził 8 spośród miejscowości zamieszczonych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
        3.odbył wielodniową wycieczkę kolarską na jednej z tras wymienionych w załączniku nr 2
          do niniejszego regulaminu (trasę można pokonać w kilku etapach w różnych latach, przy czym
          jeden etap nie może trwać krócej niż 3 dni).
        4. Odznakę przyznaje Zarząd TKK im. Wł. Huzy w Gliwicach na podstawie przedłożonych
          książeczek wycieczek kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na
          podstawie specjalnie prowadzonej kroniki. Odznaka jest odpłatna.
        5. Wykonanie zadań regulaminowych należy potwierdzić na zasadach obowiązujących przy
          zdobywaniu Kolarskiej Odznaki Turystycznej, przy czym potwierdzenie zwiedzania
          miejscowości należy dokonać na zasadach obowiązujących przy potwierdzaniu zwiedzania
          parku narodowego lub obowiązkowego obiektu zabytkowego.
        6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2000 r.
                                                            7. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu posiada Zarząd TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.
Podstrony (1): Załącznik