Strona Główna‎ > ‎Odznaki‎ > ‎Lubuskie‎ > ‎

Znam Gminę Jasień

TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

REGULAMIN

ODZNAKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ

„ZNAM GMINĘ JASIEŃ”

1.       Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu ustanawia odznakę krajoznawczo-turystyczną „Znam Gminę Jasień”.

2.       Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych Gminy Jasień.

3.       Odznaka jest kilkustopniowa – brązowa, srebrna, złota i honorowa.

4.       Odznaka może być przyznawana każdemu, który odbył wycieczki po terenie Gminy Jasień pieszo lub rowerem w ciągu roku kalendarzowego.

5.       Odznakę „Znam Gminę Jasień” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

6.       Odznakę brązową przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich trzy miejscowości.

7.       Odznakę srebrną przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich po cztery miejscowości.

8.       Odznakę złotą przyznaje się za przejście szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Jasień (szlak „zielony”, „niebieski” i „żółty”).

9.       Każda wycieczka powinna być potwierdzona przez przewodnika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki, np. sołtysa, w urzędzie.

Przebytą trasę odnotowuje się w książeczce OTP.

10.   Odznaka honorowa może być przyznana za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych oraz za zasługi w popularyzacji Gminy Jasień.

11.   Odznaka honorowa jest przyznawana z inicjatywy Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

12.   Weryfikację i przyznawanie odznaki „Znam Gminę Jasień” przeprowadza Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

13.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu
Zarząd Oddziału PTTK w Żarach

TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI