Info

1. oktober 2016
Så er den nye hjemmeside klar på adressen: www.abtrekanten.dk

13. marts 2016
Så er der nyt nyhedsbrev under dokumenter.

12. februar 2016
Opdatering med nyhedsbrev fra november og december under dokumenter.

En beboer har opfordret til at stemme på åbning af Åen via dette link: http://politiken.dk/ibyen/byliv/ECE3040144/stem-paa-9-projekter---maaske-bliver-de-til-virkelighed/

14. oktober 2015 - Nyhedsbrev
Så har vi oktobermåneds nyhedsbrev klar her på hjemmesiden under dokumenter og forventer det i postkassen inden længe. 

22. september 2015 - Storskrald i efterårsferien
Der er bestilt container til storskrald i efterårsferien fra fredag den 16/10. 
For at undgå en ekstraregning for fejlsortering, læs gerne her hvad storskrald er og ikke er: http://www.kk.dk/indhold/storskrald

8. september 2015 - Nyhedsbrev, elevator og affald
Københavns kommune har skiftet affaldsleverandør, hvilket desværre giver anledning til forstyrrelser i afhentningerne, og dermed også overfyldte containere.
Undgå venligst at smide smide affald ved siden af containerne, men vent til de er tømt. Se mere her om affaldshåndtering. http://www.kk.dk/affald
Pap- og papircontainere tømmes sædvanligvis hver anden uge, næste gang den 17. september 2015

Efter en mindre forsinkelse skal vores elevatorer igennem det lovpligtige eftersyn i uge 38.

Vi omdelte nyhedsbrev i juni og august, som nu begge er at finde her på siden under Dokumenter. 

28. maj 2015 - Salg gennemført
Vi har pt. ingen ledige boliger til salg.
Af de 8 ledige boliger der var til salg med overtagelse 1. juni, blev 6 tildelt eksisterende andelshavere via Intern liste, og de sidste to gik til nye andelshavere via Ekstern liste.

22. maj 2015 - Fremleje §12 og bestyrelsens godkendelse.
Vi har udformet en formular til ønske om fremleje, som skal udfyldes og sendes til bestyrelsen for godkendelse af fremlejer.
Formularen findes under Dokumenter.

Brev fra administrator.

Bestyrelsen har valgt SWE til administrator for AB Trekanten ved Søerne.
SWE er nu i fuld gang med at overtage driften af ejendommen efter DEAS, og forventer at udsende brev i slutningen af april med detaljer for betaling af boligafgift og leje til  hhv. andelshavere og lejere.
Der kommer nærmere brev vedrørende betaling af indskud, som fortsat forventes med betalingsfrist 15. maj 2015, som det fremgår af referat fra stiftende generalforsamling.

1. maj 2015 - Salg af tomme boliger
Vi har 8 tomme boliger til salg med ansøgningsfrist 8. maj kl. 8:00, til overtagelse 1. juni. Vi havde et overvældende fremmøde ved fremvisning den 4. maj.

1. april 2015 - Andelsforeningen.

Vi vil bede andelshaverne om at sende os navn, adresse, email og telefonnummer til AB-trekanten@hotmail.com, så vi fremover kan kommunikere hurtigt og effektivt. 

Vi regner med at holde et møde for andelshaverne på tagterrassen i løbet af maj for at fejre vi er lykkedes.

Bestyrelsen vil gerne sige tillykke til alle de nye andelshavere, og takke for alle de rosende ord, der er blevet givet personligt og på mail.