The Local History Society - Y Gymdeithas Hanes LleolTrefriw Historical Society was set up in 2004 as a forum for people to share their interest in the history of the village and its neighbourhood and to promote greater understanding and knowledge of its social, economic and cultural history.

The Society has a monthly programme of talks held on the 2nd Wednesday of the month in Trefriw village hall at 7.30 p.m.Sefydlwyd Cymdeithas Hanesyddol Trefriw yn 2004 fel fforwm i bobl rannu eu diddordeb yn hanes y pentref a'r ardal, ac i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth yn ei hanes cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.

Mae'r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd ar yr ail ddydd Mercher o bob mis, yn Neuadd y Pentre am 7.30 y.h.