PRESENTACIÓ

El cabell humà està sotmès a condicions externes molt diverses. Algunes poden ser extremes com estiraments o contacte amb productes químics. Aquest treball ha volgut modelitzar aquestes situacions tot estudiant la resistència i elasticitat del cabell humà sotmetent-lo a diferents proves tant físiques com químiques.

S’ha recollit una sèrie de mostres, d’un total de 21 de persones. Totes han passat per una prova física, la qual consistia en anar posant pesos a la mostra de cabell fins que es trenqués. Amb això s’ha estudiat la seva resistència i elasticitat. Posteriorment, altres cabells de les mateixes mostres van ser sotmesos a diferents proves de contacte amb productes químics (àcid, tint i aigua oxigenada, alcohol i xampú) que han permès analitzar, de nou, aquests paràmetres fiísics. Finalment, s’ha estudiat el fenomen de desnaturalització del cabell sotmetent-lo a calor. A més s’han relacionat amb d’altres dades com el diàmetre del cabell, el sexe i l’edat.

Segons els resultats obtinguts, la resistència del cabell està en relació més amb el seu diàmetre que no amb l’edat o el sexe. Presenta, a mes, una certa elasticitat, encara que de vegades es comporta de manera plàstica.

El tractament amb productes químic altera, en general, aquesta elasticitat encara que no segueix una regularitat. Sol ser també variable. Finalment, com tota proteïna, el contacte amb calor canvia la forma del cabell, encara que no és la seva funció, però sol ser un procés reversible.

Paraules clau
: cabell, proteïna, química, física, resistència, elasticitat, desnaturalització.