USŁUGI GEOLOGII GÓRNICZEJ-POSZUKIWAWCZEJ- GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA


Jako geolog-sedymentolog zajmuję się: geologicznym profilowaniem przekopów, ścian kopalni odkrywkowych, stref ruchów masowych (osuwisk), geologiczne badanie  rozpoznanie  obszarów górniczych , oraz badanie obiektów pod  tunele, tamy wodne  , skarp i podłoży nasypów kolejowych    w terenie górskim , ekspertyzy geologiczne geologii górniczej poszukiwawczej.

1) OPRÓBOWANIE PRÓB PRZY EKSPLOOTACJI KOPALIN

2)OPIS MAKROSKOPOWY-MIKROSKOPOWY PRÓB
3) POMIARY STRUKTURALNE GÓROTWORU KOMPASEM GEOLOGICZNYM FRAJBERG
GERMANY FIRMY
GMBH FREIBERGER PRÄZISIONSMECHANIK   

                                
masyw  gnejsowy w Dzierzoniowie   4) POMIARY LINEACJI, FOLIACJI, UPADU WARSTW UPADOMIERZEM FRAJBERG
PRACE PRZY DOKUMENTACJACH ZłOżOWYCH I OTWORACH WIERTNICZYCH-GłĘBOKICH
5)WYKONYWANIE PRZEKROJI I PROFILI GEOLOGICZNYCH
6)KARTOWANIE GEOLOGICZNE
7) INTERPRETACJE GEOFIZYCZNE -GEOLOGICZNE FOTOINTERPRETACJI, SEJSMIKI,
ELEKTROPORÓWKI.
8) ROZPOZNANIE ZŁÓŻ
9) ZAłATWIANIE KONCESJI GEOLOGICZNE
10) DORACTWO PRAWNE GEOLOGICZNE.

11) GEOLOGIA NAFTOWA
INTERPRETACJA DANYCH SEJSMICZNYCH NA GEOLOGIĘ.
OTWARZANIE WARUNKÓW POWSTANIA ZłOŻA WĘGLOWODORÓW.
SUMOWANIE DANYCH GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICZNYCH, WYKONYWANIE MODELOWANIA
GEOLOGICZNEGO DO OKRESłENIA ZASIĘGU ZłOŻA, głębokości, zasobów złoża  

Niezbędne przy eksploatacji złoża


1)określanie jakości kopaliny
2) pomiary strukturalne
3) wyliczanie zasobów
4)operaty ruchu zakładu górniczego dla urzędu górniczego

DORADZTWO PRAWNE -GEOLOGICZNE

POMOC W ZAŁATWIANIU KONCESJI GEOLOGICZNYCH  NA

POSZUKIWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN

Jest możliwość  wykonywania pomiarów geofizycznych metodą elektrooporową ,magnetoteluryczną, grawimetryczną w tym się specjalizuję   a w georadarowej GPR  akwizycja danych 3D, interpretacja geologiczne Polecam pomiary  magnetoteluryczne w masywach krystalicznych i metamorficznych SUDETÓW pod poszukiwania wysokotempraturowej geotermi w Sudetach oraz tuneli ,uskoków, usuwisk i innych skomlikowań. 

              

 • lokalizacji infrastruktury podziemnej (rur, kabli, przewodów, kanałów),
 • lokalizacji pozostałości budowlanych i konstrukcji podziemnych,
 • lokalizacji pustek naturalnych i sztucznych (tuneli, wykopów, chodników kopalnianych),
 • badań geologicznych płytkiej  geologii w Sudetach,badadania pod geotermię, lokalizacja złóż surowców.
 • badań z zakresu geologii  (strefy uskoków w warstwach przypowierzchniowych),
 • badań dróg, lotnisk, torowisk kolejowych,
 • Badanie grubości warstw drogowych i kolejowych
 • Analiza stanu podsypki drogowej i kolejowej
 • Wykrywanie ubytków i anomalii
 • Badanie ścian tuneli
 • Analiza stanu mostów i wiaduktów
 • Tworzenie map terenów archeologicznych
 • Poszukiwanie ruin i pozostałości budowli
 • Poszukiwanie ukrytych krypt i tuneli
 • Badanie fresków
 
Ċ
Robert Trawniczek,
28 wrz 2015, 04:42
Ċ
Robert Trawniczek,
28 wrz 2015, 04:28
Comments