NGHE NHẠC 7b
Trang 7b: 23-5 & 07-6 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media (link) & Google search

Danh mục nhạc tuyển (theo album trên Tuổi Trẻ media):

I. Bông hồng cài áo

(bìa đĩa nhạc thay xuất xứ -  TTO)

II. Ca dao mẹ

(bìa đĩa nhạc thay xuất xứ -  TTO)

 

- - -

 

Tiêu chí chọn lựa duy nhất: Đề tài về Mẹ

 

I.

 

1. Mẹ ơi - Nguyễn Ngọc Thiện - Nhóm Mây Hồng

2. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước - Vân Khánh 

3. Xa quê - Vũ Hoàng - Đoan Trang

4. Ngược dòng lên non - Khắc Dũng - Nhóm Bốn Mùa

5. Trong vòng tay mẹ - Lê Quốc Thắng - Mỹ Tâm

6. Chiều thu nhớ mẹ - Nguyễn Hiệp - Nguyên Thảo

7. Mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn - Thanh Thúy

8. Mênh mông tình mẹ - Nguyễn Văn Hiên - Đoan Trang

9. Tình mẹ - Lê Quốc Thắng - Bích Phượng

10. Ghi link bổ sung: Nỗi lòng con yêu - Lâm Anh Hải - Hương Lan

 

II.

 

1. Ca dao mẹ - Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn - Ca sĩ: Mỹ Hạnh

2. Lòng mẹ - Y Vân - Nhã Phương

3. Mẹ - Minh Đức - Hồng Mơ

4. Tiếng rao - Võ Thiện Thanh - Hải Đăng

5. Mẹ là vầng trăng - Minh Châu - Quang Minh

6. Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (Thơ: Nhất Hạnh) - Hương Giang

7. Người mẹ - Nguyễn Ngọc Thiện - Xuân Phú

8. Mẹ là quê hương - Lê Thanh Xuân - Tóc Tiên 

9. Quê hương - Giáp Văn Thạch  (Thơ: Đỗ Trung Quân) - Nhã Phương

 

 

Một vài bài không chép đường nối kết (link) được, vì lí do kĩ thuật.

TRANG DỰ PHÒNG CỦA TRANG NGHE NHẠC 7 

Tiếng đàn bầu mở đầu

Lòng Mẹ -- Y Vân

 
 

 

Nghệ sĩ Đức Thành... --- Nguồn: Google search

_______                       _____

I. Nhạc tuyển "Bông hồng cài áo"

1. Mẹ ơi - Nguyễn Ngọc Thiện - Nhóm Mây Hồng


Tác giả: NguyễnNgọcThiện-Ca sỹ: NhómMâyHồng

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/1-me-oi.mp3

- - -

2. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước - Vân Khánh


Tác giả: DươngThiệuTước-Ca sỹ: VânKhánh

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/2-on-nghia-sinh-thanh.mp3

- - -

3. Xa quê - Vũ Hoàng - Đoan Trang


Tác giả: VũHoàng-Ca sỹ: ĐoanTrang

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/3-xa-que.mp3

- - -

4. Ngược dòng lên non - Khắc Dũng - Nhóm Bốn Mùa


Tác giả: KhắcDũng-Ca sỹ: NhómBốnMùa

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/4-nguoc-dong-len-non.mp3

- - -

5. Trong vòng tay mẹ - Lê Quốc Thắng - Mỹ Tâm


Tác giả: LêQuốcThắng-Ca sỹ: MỹTâm

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/5-trong-vong-tay-me.mp3

- - -

6. Chiều thu nhớ mẹ - Nguyễn Hiệp - Nguyên Thảo

 


Tg:PhạmThếMỹ-thơNhấtHạnh-Cs:HươngGiang

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/6-chieu-thu-nho-me.mp3

- - -

7. Mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn - Thanh Thúy


Tác giả: TrầnLongẨn-Ca sỹ: ThanhThúy

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/7-mung-tuoi-me.mp3

- - -

8. Mênh mông tình mẹ - Nguyễn Văn Hiên - Đoan Trang


Tác giả: NguyễnVănHiên-Ca sỹ: ĐoanTrang

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/8-menh-mong-tinh-me.mp3

- - -

9. Tình mẹ - Lê Quốc Thắng - Bích Phượng


Tác giả: LêQuốcThắng-Ca sỹ: BíchPhượng

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/9-tinh-me.mp3

- - -

10. Ghi link bổ sung: Nỗi lòng con yêu - Lâm Anh Hải - Hương Lan


Tác giả: LâmAnhHải-Ca sỹ: HươngLan

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/10-noi-long-con-yeu.mp3

- - -

1-me-oi.mp3                         4M
2-on-nghia-sinh-thanh.mp3 4M
3-xa-que.mp3 4M
4-nguoc-dong-len-non.mp3 3M
5-trong-vong-tay-me.mp3 5M
6-chieu-thu-nho-me.mp3 4M
7-mung-tuoi-me.mp3 4M
8-menh-mong-tinh-me.mp3 6M
9-tinh-me.mp3 5M
10-noi-long-con-yeu.mp3 5M
1-ca-dao-me.mp3 4M
2-long-me.mp3 4M
3-me.mp3 4M
4-tieng-rao.mp3 1M
5-me-la-vang-trang.mp3 3M
6-bong-hong-cai-ao.mp3 3M
7-nguoi-me.mp3 3M
8-me-la-que-huong.mp3 4M
9-que-huong.mp3 6M

- - -

II. Nhạc tuyển "Ca dao Mẹ"

1. Ca dao mẹ - Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn - Ca sĩ: Mỹ Hạnh


Tác giả: TrịnhCôngSơn-Ca sỹ: MỹHạnh

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/1-ca-dao-me.mp3

- - -

2. Lòng mẹ - Y Vân - Nhã Phương


Tác giả: YVân-Ca sỹ: NhãPhương

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/2-long-me.mp3

- - -

3. Mẹ - Minh Đức - Hồng Mơ


Tác giả: MinhĐức-Ca sỹ: HồngMơ

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/3-me.mp3

- - -

4. Tiếng rao - Võ Thiện Thanh - Hải Đăng


Tác giả: VõThiệnThanh-Ca sỹ: HảiĐăng

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/4-tieng-rao.mp3

- - -

5. Mẹ là vầng trăng - Minh Châu - Quang Minh


Tác giả: MinhChâu-Ca sỹ: QuangMinh

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/5-me-la-vang-trang.mp3

- - -

6. Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (Thơ: Nhất Hạnh) - Hương Giang

 


Tg:PhạmThếMỹ-thơNhấtHạnh-Cs:HươngGiang

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/6-bong-hong-cai-ao.mp3

- - -

7. Người mẹ - Nguyễn Ngọc Thiện - Xuân Phú


Tác giả: NguyễnNgọcThiện-Ca sỹ: XuânPhú

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/7-nguoi-me.mp3

- - -

8. Mẹ là quê hương - Lê Thanh Xuân - Tóc Tiên


Tác giả: LêThanhXuân-Ca sỹ: TócTiên

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/8-me-la-que-huong.mp3

- - -

9. Quê hương - Giáp Văn Thạch (Thơ: Đỗ Trung Quân) - Nhã Phương


Tg:GiápVănThạch-thơĐỗTrungQuânCs:NhãPhương

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/9-que-huong.mp3

- - -

1-me-oi.mp3                         4M
2-on-nghia-sinh-thanh.mp3 4M
3-xa-que.mp3 4M
4-nguoc-dong-len-non.mp3 3M
5-trong-vong-tay-me.mp3 5M
6-chieu-thu-nho-me.mp3 4M
7-mung-tuoi-me.mp3 4M
8-menh-mong-tinh-me.mp3 6M
9-tinh-me.mp3 5M
10-noi-long-con-yeu.mp3 5M
1-ca-dao-me.mp3 4M
2-long-me.mp3 4M
3-me.mp3 4M
4-tieng-rao.mp3 1M
5-me-la-vang-trang.mp3 3M
6-bong-hong-cai-ao.mp3 3M
7-nguoi-me.mp3 3M
8-me-la-que-huong.mp3 4M
9-que-huong.mp3 6M

- - -

(nghe với Windows Media Player)

- - -

ÁO DÀI VIỆT NAM

Tư liệu: Bấm vào đây:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_nu.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_apec.htm

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |  Trang 9  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player

Vì có khi do nguyên nhân về kĩ thuật, không thể nối mạng với Tuổi Trẻ media, nên WebTgTXA. xin mạn phép các nhạc sĩ, nhà thơ, ca sĩ, các trung tâm xuất bản (audio), báo Tuổi Trẻ (media) & một vài websites trên "Google tìm kiếm" để lưu lại các bản nhạc này trên host Googlepages.