Web Tác giả Trần Xuân An - NGHE NHẠC
(trang thử nghiệm)

Danh mục nhạc tuyển (theo album trên Tuổi Trẻ media):

I. Bông hồng cài áo

II. Ca dao mẹ

Tiêu chí chọn lựa duy nhất: Đề tài về Mẹ

 

I.

 

1. Mẹ ơi - Nguyễn Ngọc Thiện - Nhóm Mây Hồng

2. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước - Vân Khánh 

3. Xa quê - Vũ Hoàng - Đoan Trang

4. Ngược dòng lên non - Khắc Dũng - Nhóm Bốn Mùa

5. Trong vòng tay mẹ - Lê Quốc Thắng - Mỹ Tâm

6. Chiều thu nhớ mẹ - Nguyễn Hiệp - Nguyên Thảo

7. Mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn - Thanh Thúy

8. Mênh mông tình mẹ - Nguyễn Văn Hiên - Đoan Trang

9. Tình mẹ - Lê Quốc Thắng - Bích Phượng

10. Ghi link bổ sung: Nỗi lòng con yêu - Lâm Anh Hải - Hương Lan

 

II.

 

1. Ca dao mẹ - Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn - Ca sĩ: Mỹ Hạnh

2. Lòng mẹ - Y Vân - Nhã Phương

3. Mẹ - Minh Đức - Hồng Mơ

4. Tiếng rao - Võ Thiện Thanh - Hải Đăng

5. Mẹ là vầng trăng - Minh Châu - Quang Minh

6. Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (Thơ: Nhất Hạnh) - Hương Giang

7. Người mẹ - Nguyễn Ngọc Thiện - Xuân Phú

8. Mẹ là quê hương - Lê Thanh Xuân - Tóc Tiên 

9. Quê hương - Giáp Văn Thạch  (Thơ: Đỗ Trung Quân) - Nhã Phương

 

 

Một vài bài không chép đường nối kết (link) được, vì lí do kĩ thuật.

 

I. Nhạc tuyển "Bông hồng cài áo"

1. Mẹ ơi - Nguyễn Ngọc Thiện - Nhóm Mây Hồng


Tác giả: NguyễnNgọcThiện-Ca sỹ: NhómMâyHồng

 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/1-me-oi.mp3 

- - - 

2. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước - Vân Khánh


Tác giả: DươngThiệuTước-Ca sỹ: VânKhánh

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/2-on-nghia-sinh-thanh.mp3

- - -

3. Xa quê - Vũ Hoàng - Đoan Trang


Tác giả: VũHoàng-Ca sỹ: ĐoanTrang

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/3-xa-que.mp3

- - -

4. Ngược dòng lên non - Khắc Dũng - Nhóm Bốn Mùa


Tác giả: KhắcDũng-Ca sỹ: NhómBốnMùa

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/4-nguoc-dong-len-non.mp3

- - -

5. Trong vòng tay mẹ - Lê Quốc Thắng - Mỹ Tâm


Tác giả: LêQuốcThắng-Ca sỹ: MỹTâm

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/5-trong-vong-tay-me.mp3

- - -

6. Chiều thu nhớ mẹ - Nguyễn Hiệp - Nguyên Thảo

 


Tg:PhạmThếMỹ-thơNhấtHạnh-Cs:HươngGiang

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/6-chieu-thu-nho-me.mp3

- - -

7. Mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn - Thanh Thúy


Tác giả: TrầnLongẨn-Ca sỹ: ThanhThúy

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/7-mung-tuoi-me.mp3

- - -

8. Mênh mông tình mẹ - Nguyễn Văn Hiên - Đoan Trang


Tác giả: NguyễnVănHiên-Ca sỹ: ĐoanTrang

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/8-menh-mong-tinh-me.mp3

- - -

9. Tình mẹ - Lê Quốc Thắng - Bích Phượng


Tác giả: LêQuốcThắng-Ca sỹ: BíchPhượng

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/9-tinh-me.mp3

- - -

10. Ghi link bổ sung: Nỗi lòng con yêu - Lâm Anh Hải - Hương Lan


Tác giả: LâmAnhHải-Ca sỹ: HươngLan

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/10-noi-long-con-yeu.mp3

- - -

 

1-me-oi.mp3                         4M

2-on-nghia-sinh-thanh.mp3 4M
3-xa-que.mp3 4M
4-nguoc-dong-len-non.mp3 3M
5-trong-vong-tay-me.mp3 5M
6-chieu-thu-nho-me.mp3 4M
7-mung-tuoi-me.mp3 4M
8-menh-mong-tinh-me.mp3 6M
9-tinh-me.mp3 5M
10-noi-long-con-yeu.mp3 5M
1-ca-dao-me.mp3 4M
2-long-me.mp3 4M
3-me.mp3 4M
4-tieng-rao.mp3 1M
5-me-la-vang-trang.mp3 3M
6-bong-hong-cai-ao.mp3 3M
7-nguoi-me.mp3 3M
8-me-la-que-huong.mp3 4M
9-que-huong.mp3 6M

- - -

 

II. Nhạc tuyển "Ca dao Mẹ"

1. Ca dao mẹ - Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn - Ca sĩ: Mỹ Hạnh


Tác giả: TrịnhCôngSơn-Ca sỹ: MỹHạnh

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/1-ca-dao-me.mp3

- - -

2. Lòng mẹ - Y Vân - Nhã Phương


Tác giả: YVân-Ca sỹ: NhãPhương

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/2-long-me.mp3

- - -

3. Mẹ - Minh Đức - Hồng Mơ


Tác giả: MinhĐức-Ca sỹ: HồngMơ

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/3-me.mp3

- - -

4. Tiếng rao - Võ Thiện Thanh - Hải Đăng


Tác giả: VõThiệnThanh-Ca sỹ: HảiĐăng

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/4-tieng-rao.mp3

- - -

5. Mẹ là vầng trăng - Minh Châu - Quang Minh


Tác giả: MinhChâu-Ca sỹ: QuangMinh

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/5-me-la-vang-trang.mp3

- - -

6. Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (Thơ: Nhất Hạnh) - Hương Giang

 


Tg:PhạmThếMỹ-thơNhấtHạnh-Cs:HươngGiang

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/6-bong-hong-cai-ao.mp3

- - -

7. Người mẹ - Nguyễn Ngọc Thiện - Xuân Phú


Tác giả: NguyễnNgọcThiện-Ca sỹ: XuânPhú

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/7-nguoi-me.mp3

- - -

8. Mẹ là quê hương - Lê Thanh Xuân - Tóc Tiên


Tác giả: LêThanhXuân-Ca sỹ: TócTiên

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/8-me-la-que-huong.mp3

- - -

9. Quê hương - Giáp Văn Thạch  (Thơ: Đỗ Trung Quân) - Nhã Phương


Tg:GiápVănThạch-thơĐỗTrungQuân-Cs:NhãPhương

 

http://tranxuanan.writer.4.googlepages.com/9-que-huong.mp3

- - -

 

2-on-nghia-sinh-thanh.mp3 4M
3-xa-que.mp3 4M
4-nguoc-dong-len-non.mp3 3M
5-trong-vong-tay-me.mp3 5M
6-chieu-thu-nho-me.mp3 4M
7-mung-tuoi-me.mp3 4M
8-menh-mong-tinh-me.mp3 6M
9-tinh-me.mp3 5M
10-noi-long-con-yeu.mp3 5M
1-ca-dao-me.mp3 4M
2-long-me.mp3 4M
3-me.mp3 4M
4-tieng-rao.mp3 1M
5-me-la-vang-trang.mp3 3M
6-bong-hong-cai-ao.mp3 3M
7-nguoi-me.mp3 3M
8-me-la-que-huong.mp3 4M
9-que-huong.mp3 6M

- - -

(nghe với Windows Media Player)

 

- - -

ÁO DÀI VIỆT NAM

Tư liệu: Bấm vào đây:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_nu.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/quocphuc_apec.htm

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |  Trang 9  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player