1. Diễn đàn kinh tế:

A. Đối thoại chính sách:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFD0B3F118BE3BE31

B. Sự kiện và bình luận:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB01FFA9E45D3B0EB

C. Toàn cảnh thế giới:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLfCfGw2wFCltuRU0RdsXj8n-mqSnGxwLx

D. TEDxMekong
http://www.youtube.com/results?search_query=TEDxMekong&page=1

E. FBNC
http://www.youtube.com/user/FBNCVietnam/videos?flow=grid&view=1
http://www.fbnc.com.vn/

G. Nhịp cầu doanh nhân:
http://www.youtube.com/channel/UCkU0T6LbZGgHXQm3rhPppJQ/videos?flow=grid&view=0

H. HTV4

http://www.htv4.vn/pages/MediaLibrary.aspx?Me=6&Sub=23&Bra=331 

F. Chìa khóa thành công:

http://www.youtube.com/channel/UCQZ7mbKxuicBfWZ5j8159WA?feature=watch

L. Bài giảng đại học mở TP.HCM

http://www.youtube.com/user/OUDistanceLearning/videos?flow=grid&view=1&sort=da

M. Đài INFO TV

http://en.infotv.vn/index.php

  
2. Các thủ tục về thuế

http://www.hcmtax.gov.vn/gioithieu.aspx

 
3. Nhà sách:
 
 
 
 
 
II. Diễn đàn CEO:
 

 

 
 
III. Diễn đàn CFO:

 

http://www.cfovietnam.com/forums/index.php

http://ketoantruong.com.vn/

http://www.cfo.vn/cfolib/

http://www.kiemtoan.com.vn/

 
 
IV. Diễn đàn CPO:
 
 
 
 
 
V. Các chương trình đào tạo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Biểu đồ theo dõi giá:
 
 
Comments