Thủ tục chuyển Đảng chính thức

Thủ tục

chuyển Đảng chính thức (Gồm có)

I. PHẦN CHI BỘ:

1.   Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới (Bản gốc)

2.   Nghị quyết của Chi bộ, đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

3.   Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bị.

4.   Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

5.   Bản nhận xét chi bộ phân công dìu dắt đảng viên mới (Hai người bảo đảm).

6.   Biên bản lấy ý  nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

 

II. PHẦN ĐẢNG ỦY:

7.   Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

8.   Báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

 Tháng 7 năm 2010


Qui trình thực hiện        

1. BÁO CÁO Đề nghị công nhận đảng viên chính thức;
2.
BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI  ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ;

3.
NGHỊ QUYẾT Đề nghị công nhận đảng viên chính thức;

4.
BẢN NHẬN XÉT Của đảng viên dự bị;

5.
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị;

6.
BIÊN BẢN Lấy ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn cơ sở nơi công tác đối với đảng viên dự bị;

7.
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và Chi ủy nơi cư trú đối với dảng viên dự bị.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
1. Mau_BC de nghi cong nhan dang vien chinh thuc  33k v. 1 13:37 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
2.BIEN BAN XAC MINH NOI CU TRU  25k v. 1 13:37 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
3.Mau_Nghi Quyet_ ĐU  34k v. 1 13:38 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
4. Ban Nhan Xet DV du bi (2 Nguoi)  24k v. 1 13:38 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
5. Ban Tu Kiem Diem DV du Bi  24k v. 1 13:39 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
6.BIEN BAN LAY Y KIEN BCH_CĐ  30k v. 1 13:39 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
7.Y kien nhan xet_Mau 12_SYT  28k v. 1 13:39 01-09-2010 Trần Văn Lực
Comments