Sản phẩm VEET


    
 
Bộ sản phẩm của VEET gồm rất nhiều loại (dạng kem, dạng miếng-nóng/lạnh)
               
 
 

Wax lạnh cho cơ thể
Giá bán: 550.000đ

 
Wax lạnh cho mặt
Giá bán: 450.000đ

 

Wax nóng (cho cơ thể và mặt)
Giá bán: 630.000đ
 
Bộ wax dạng sáp
Giá bán: 370.000đ - 630.000đ


Wax dạng xịt
Giá bán: 550.000đ


Wax dạng xịt
Giá bán: 550.000đ 
Wax dạng kem
Giá bán: 490.000đ
Bộ wax dạng xịt + kem
Giá bán: 490.000đ - 550.000đ